Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

BCWP-feltene (budsjetterte kostnader for utført arbeid) inneholder den kumulative verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingenes prosent fullført multiplisert med de tidsinndelte opprinnelige kostnadene. BCWP beregnes frem til statusdatoen eller dagens dato. Denne informasjonen kalles også inntjent verdi.

Det finnes flere kategorier av BCWP-felt.

Datatype    Valuta

BCWP (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en aktivitet opprettes, er BCWP 0,00. Så snart en opprinnelig plan er lagret og fremdriften rapporteres for aktiviteten (som faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent av arbeid fullført), beregner Microsoft Office Project BCWP. Denne beregningen er basert på prosentandelen av arbeid som er fullført, sammenlignet med aktivitetens opprinnelige varighet. Project deretter beregner de akkumulerte opprinnelige kostnadene og gir verdien av hva aktivitetens faktiske kostnader skal være, gitt aktivitetens fremdrift til dette punktet i aktivitetens opprinnelige varighet.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i en aktivitetsliste for å se over hvor mye av budsjettet som skulle vært brukt på en aktivitet frem til statusdatoen eller dagens dato, med tanke på mengden arbeid som er gjort så langt og de tidsinndelte opprinnelige kostnadene for aktiviteten.

Eksempel    Den opprinnelige varigheten for en aktivitet er 8 dager, og de opprinnelige kostnadene er kr 4 000. Den ene tildelte ressursen har rapportert at aktiviteten nå er 25 prosent fullført fra og med forrige fredag. Hvis forrige fredag er statusdatoen, er BCWP til nå kr 1000. Når ressursen rapporterer at tildelingen er 50 prosent fullført, blir BCWP 2000 kr.

Opprinnelig varighet for en annen aktivitet er 4 dager, og de opprinnelige kostnadene er kr 600. Disse kostnadene er tidsinndelt som kr 10, kr 10, kr 20 og kr 20 i løpet av de fire dagene. Aktiviteten er nå 50 prosent fullført. BCWP til dette punktet er kr 200, fordi 50 prosent av den opprinnelige varigheten består av de første 2 dagene, som har en opprinnelig plankostnad på kr 10 hver. Senere er aktiviteten 75 prosent fullført. BCWP til dette punktet er nå kr 40, fordi 75 prosent består av de første tre dagene, og beregningen er kumulativ.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP med ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) for å finne ut om aktiviteten er i rute når det gjelder budsjett. CV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP med BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) for å avgjøre om tilordningen er i rute med tanke på tidsplanen. SV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene.

BCWP (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Så snart en ressurs begynner å rapportere fremdrift (som faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent av arbeid fullført) på tildelte aktiviteter og en opprinnelig plan lagres, beregner Microsoft Office Project BCWP for ressursen. BCWP for en ressurs beregnes som summen av BCWP-verdier for alle ressursens tildelinger.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i en ressursliste. Deretter kan du se gjennom hvor mye av budsjettet som skal ha blitt brukt på en ressurs, med tanke på mengden tildelt arbeid som er gjort så langt, og de tidsinndelte opprinnelige kostnadene for ressursen, frem til statusdatoen eller dagens dato.

Eksempel    Stig har en BCWP på 1000 kr på én tildelt aktivitet, kr 200 på en annen tilordnet aktivitet og kr 500 på en tredje tilordnet oppgave. I Ressursliste-visningen ser du at Stig har en opprullet BCWP på kr 350.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP med ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) for å finne ut om ressursen er i rute når det gjelder budsjett. CV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP med BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) for å avgjøre om tilordningen er i rute med tanke på tidsplanen. SV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene.

BCWP (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en tildeling først utføres, er BCWP for tildelingen 0,00. Så snart en opprinnelig plan er lagret og fremdriften rapporteres for tildelingen (etter faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent av arbeid fullført), beregner Microsoft Office Project BCWP for tildelingen. Mengden arbeid fullført multipliseres med tildelingens tidsinndelte opprinnelige kostnader frem til statusdatoen eller dagens dato.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Dette feltet viser hvor mye av budsjettet som skulle vært brukt på en tildeling, med tanke på mengden arbeid som er gjort så langt og de opprinnelige kostnadene for tildelingen.

Eksempel    Du må rapportere om BCWP fra og med forrige fredag. Du angir fredagens dato som statusdato, og deretter ser du gjennom kostnadene på en tildeling som har en opprinnelig kostnad på kr 4000. Ressursen har rapportert at tildelingen nå er 25 prosent fullført. Hvis det faktiske arbeidet som representeres av de 25 prosentene ble rapportert før statusdatoen, er BCWP for tilordningen kr 1000. Hvis halvparten av det faktiske arbeidet som representeres av de 25 prosentene er etter statusdatoen, er BCWP for tilordningen kr 500.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP med ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) for å finne ut om tilordningen er i rute når det gjelder budsjett. CV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP med BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) for å avgjøre om tilordningen er i rute med tanke på tidsplanen. SV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene.

BCWP (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en aktivitet opprettes, er BCWP 0,00. Så snart en opprinnelig plan er lagret og fremdriften rapporteres for aktiviteten (etter faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent av arbeid fullført), beregner Microsoft Office Project tidsinndelt BCWP for aktiviteten. Prosent fullført sammenlignes med aktivitetens opprinnelige varighet. Project beregner deretter de akkumulerte opprinnelige kostnadene til dette punktet av opprinnelig varighet og gir verdien av hva aktivitetens faktiske kostnader skal være, gitt aktivitetens fullføringsprosent.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen. Dette feltet viser hvor mye av budsjettet som skulle vært brukt på en aktivitet, med tanke på prosent fullført og de tidsinndelte opprinnelige kostnadene for aktiviteten, frem til statusdatoen eller dagens dato. Du kan også bruke dette feltet til å opprette en graf over BCWP fra den første oppføringen for faktisk arbeid til statusdatoen eller dagens dato.

Eksempel    Den opprinnelige varigheten for en aktivitet er 8 dager, og de opprinnelige kostnadene er kr 4 000. Fra og med forrige fredag er aktiviteten 25 prosent fullført. Hvis statusdatoen er sist fredag, er BCWP $100. Senere, når aktiviteten er 50 prosent fullført, blir BCWP 2000 kr.

Opprinnelig varighet for en annen aktivitet er 4 dager, og de opprinnelige kostnadene er kr 600. Disse kostnadene er tidsinndelt som kr 10, kr 10, kr 20 og kr 20 i løpet av de fire dagene. Aktiviteten er nå 50 prosent fullført. BCWP til dette punktet er kr 200, fordi 50 prosent av varigheten består av de første 2 dagene, som har en opprinnelig plankostnad på kr 10 hver. Senere, når aktiviteten er 75 prosent fullført, blir BCWP kr 40, fordi 75 prosent består av de første 3 dagene, og beregningen er kumulativ.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP med ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) for å finne ut om aktiviteten er i rute når det gjelder budsjett. CV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP med BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) for å avgjøre om tilordningen er i rute med tanke på tidsplanen. SV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene.

BCWP (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Så snart en ressurs begynner å rapportere fremdrift (som faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent av arbeid fullført) på tildelte aktiviteter og en opprinnelig plan lagres, beregner Microsoft Office Project BCWP for ressursen. Den tidsinndelte BCWP for en ressurs beregnes som summen av BCWP-verdier for alle ressursens tildelte aktiviteter, som akkumulert og fordelt over tid.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen. Deretter kan du vise hvor mye av budsjettet som skal ha blitt brukt på en ressurs, med tanke på arbeidsmengden som er gjort så langt, og de tidsinndelte opprinnelige kostnadene for ressursen, frem til statusdatoen eller dagens dato.

Eksempel    Stig har en BCWP på 1000 kr på én tildelt aktivitet, kr 500 på en annen tilordnet aktivitet og kr 500 på en tredje tilordnet oppgave. Stig startet arbeidet med disse oppgavene for fire dager siden. I den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen viser de siste fire dagene den tidsinndelte BCWP som kr 500, kr 100, kr 150 og kr 200.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP med ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) for å finne ut om ressursen er i rute når det gjelder budsjett. CV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP med BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) for å avgjøre om tilordningen er i rute med tanke på tidsplanen. SV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene.

BCWP (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en tildeling først utføres, er den tidsinndelte BCWP for tildelingen 0,00. Så snart en opprinnelig plan er lagret og fremdriften rapporteres for tildelingen (etter faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent av arbeid fullført), beregner Microsoft Office Project BCWP. Mengden arbeid fullført multipliseres med tildelingens tidsinndelte planlagte kostnader.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Dette feltet viser hvor mye av budsjettet som skulle vært brukt på en tildeling, med tanke på mengden arbeid som er gjort så langt og de tidsinndelte opprinnelige kostnadene for tildelingen, frem til statusdatoen eller dagens dato. Du kan også bruke denne tidsinndelte BCWP-verdien til å opprette en graf.

Eksempel    Det er tirsdag, og du må rapportere om tidsinndelt BCWP for en tildeling som har en opprinnelig kostnad på kr 4 000. Den tildelte ressursen har rapportert at tildelingen nå er 50 prosent fullført. Hvis statusdatoen er sist fredag, og hvis det faktiske arbeidet som representeres av de 50 prosentene fant sted tirsdag til og med fredag, vises den tidsinndelte BCWP som henholdsvis kr 25, kr 500, kr 75 og kr 100 på tirsdag til og med fredag.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP med ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) for å finne ut om tildelingen er i rute når det gjelder budsjett. CV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP med BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) for å avgjøre om tilordningen er i rute med tanke på tidsplanen. SV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×