BCWP, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid)-feltene inneholder den akkumulerte verdien av aktivitetens, ressursens eller tildelingens prosent fullført arbeid multiplisert med de tidsinndelte planlagte kostnadene. BCWP beregnes frem til statusdatoen eller dagens dato. Denne informasjonen er også kjent som inntjent verdi.

Det finnes flere kategorier av BCWP-felt.

Datatype    Valuta

BCWP (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en ny aktivitet opprettes, er BCWP 0,00. Så snart en opprinnelig plan lagres og fremdrift rapporteres for aktiviteten (som faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent arbeid fullført), beregnes BCWP. Denne beregningen er basert på prosent arbeid fullført sammenlignet med aktivitetens planlagte varighet. Deretter beregnes de akkumulerte planlagte kostnadene, og du får verdien for hva aktivitetens faktiske kostnader bør bli ut fra aktivitetens fremdrift på det tidspunktet i aktivitetens planlagte varighet.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i en aktivitetsliste hvis du vil se over hvor mye av budsjettet som skulle vært brukt på en aktivitet opptil statusdatoen eller dagens dato med tanke på arbeidsmengden som er brukt så langt, og de tidsinndelte planlagte kostnadene for aktiviteten.

Eksempel    Den planlagte varigheten for en aktivitet er 8 dager, og de opprinnelige kostnadene er 4 000 kr. Den ene tildelte ressursen har rapportert at aktiviteten er 25 prosent fullført per forrige fredag. Hvis forrige fredag er statusdatoen, er BCWP frem til det tidspunktet 1 000 kr. Når ressursen rapporterer at tildelingen er 50 prosent fullført, blir BCWP 2 000 kr.

Den planlagte varigheten for en annen aktivitet er 4 dager, og de planlagte kostnadene er 600 kr. Disse kostnadene er tidsinndelt som 100 kr, 100 kr, 200 kr og 200 kr over de 4 dagene. Aktiviteten er nå 50 prosent fullført. BCWP er 200 kr frem til dette tidspunktet, fordi 50 prosent av den planlagte varigheten består av de 2 første dagene med planlagte kostnader på 100 kr hver. Senere er aktiviteten 75 prosent fullført. BCWP frem til dette tidspunktet er nå 400 kr, fordi 75 prosent består av de 3 første dagene, og beregningen er kumulativ.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP- og ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) for å finne ut om aktiviteten er på rett spor med tanke på budsjettet. CV-feltet viser differansen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP- og BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for beregnet arbeid) for å finne ut om tildelingen er på rett spor med tanke på tidsplanen. SV-feltet viser differansen mellom disse feltene.

BCWP (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Så snart en ressurs begynner å rapportere fremgang (som faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent arbeid fullført) på tildelte aktiviteter, og en opprinnelig plan er lagret, beregnes budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP) for ressursen. BCWP for en ressurs beregnes som summen av BCWP-verdiene for alle ressursens tildelinger.

Beste bruksområder    Legg til feltet BCWP i en ressursliste. Deretter kan du se over hvor mye av budsjettet som skulle ha vært brukt på en ressurs med tanke på hvor mye av det tildelte arbeidet som er gjort så langt og de tidsinndelte, planlagte kostnadene for ressursen frem til statusdato eller dagens dato.

Eksempel    Ståle har BCWP på 1 000 kr på en tildelt aktivitet, 2 000 kr på en annen tildelt aktivitet og 500 kr på en tredje aktivitet. I Ressursbelegg-visningen ser du at Ståle har en fremhevet BCWP på 3 500 kr.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP- og ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) for å finne ut om ressursen er på rett spor med tanke på budsjettet. CV-feltet viser differansen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP- og BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for beregnet arbeid) for å finne ut om tildelingen er på rett spor med tanke på tidsplanen. SV-feltet viser differansen mellom disse feltene.

BCWP (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en ny tildeling foretas, er BCWP for tildelingen 0,00. Så snart en opprinnelig plan lagres og fremdrift rapporteres for tildelingen (med faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent fullført arbeid), beregnes BCWP for tildelingen automatisk. Mengden av fullført arbeid multipliseres med tildelingens tidsinndelte planlagte kostnad frem til statusdatoen eller dagens dato.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Dette feltet viser hvor mye av budsjettet som er brukt på en tildeling, med hensyn til mengden av arbeid som er utført hittil, og den planlagte kostnaden for tildelingen.

Eksempel    Du må rapportere om BCWP frem til siste fredag. Du angir fredagens dato som statusdato og viser deretter kostnadene for en tildeling som har en planlagt kostnad på kr 4 000. Ressursen har rapportert at tildelingen nå er 25 prosent fullført. Hvis faktisk arbeid representert ved de 25 prosentene ble rapportert før statusdatoen, er BCWP for tildelingen kr 1 000. Hvis halvparten av faktisk arbeid som er representert ved de 25 prosentene, er etter statusdatoen, er BCWP for tildelingen kr 500.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP med ACWP (faktiske kostnader for utført arbeid) hvis du vil finne ut om tildelingen går som den skal budsjettmessig. Feltet CV viser forskjellen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP med BCWS (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) hvis du vil finne ut om tildelingen går etter planen. Feltet SV viser forskjellen mellom disse feltene.

BCWP (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en ny aktivitet opprettes, er BCWP 0,00. Så snart en opprinnelig plan lagres og fremdrift rapporteres for aktiviteten (som faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent arbeid fullført), beregnes tidsinndelt BCWP for aktiviteten. Fullføringsprosenten sammenlignes med aktivitetens planlagte varighet. Deretter beregnes de akkumulerte planlagte kostnadene frem til dette tidspunktet i den planlagte varigheten, og du får verdien for hva aktivitetens faktiske kostnader bør bli ut fra aktivitetens fullføringsprosent.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen. Dette feltet vil vise hvor mye av budsjettet som skulle vært brukt på en aktivitet med tanke på fullføringsprosenten og de tidsinndelte planlagte kostnadene for aktiviteten til statusdato eller dagens dato. Du kan også bruke dette feltet til å opprette et diagram for BCWP fra den første oppføringen av verdien for faktisk arbeid til statusdato eller dagens dato.

Eksempel    Den planlagte varigheten for en aktivitet er 8 dager, og de planlagte kostnadene er 4 000 kr. Forrige fredag var aktiviteten 25 prosent fullført. Hvis statusdatoen er forrige fredag, er BCWP 1 000 kr. Senere, når aktiviteten er 50 prosent fullført, blir BCWP 2 000 kr.

Den planlagte varigheten for en annen aktivitet er 4 dager, og de planlagte kostnadene er 600 kr. Disse kostnadene er tidsinndelt som 100 kr, 100 kr, 200 kr og 200 kr over de 4 dagene. Aktiviteten er nå 50 prosent fullført. BCWP er 200 kr frem til dette tidspunktet fordi 50 prosent av varigheten består av de 2 første dagene med planlagte kostnader på 100 kr hver. Senere, når aktiviteten er 75 prosent fullført, blir BCWP 400 kr fordi 75 prosent består av de 3 første dagene, og beregningen er kumulativ.

Merknader    Du kan sammenligne feltene BCWP og ACWP (faktiske kostnader for utført arbeid) for å finne ut om aktiviteten er på rett spor med tanke på budsjettet. Feltet CV viser differansen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne feltene BCWP og BCWS (budsjetterte kostnader for beregnet arbeid) for å finne ut om tildelingen er på rett spor med tanke på tidsplanen. Feltet SV viser differansen mellom disse feltene.

BCWP (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Så snart en ressurs begynner å rapportere fremgang (som faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent arbeid fullført) på tildelte aktiviteter, og en opprinnelig plan er lagret, beregnes budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP) for ressursen. Tidsinndelt BCWP for en ressurs beregnes som summen av BCWP-verdiene for alle ressursers tildelte oppgaver, akkumulert og fordelt over tid.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen. Du kan deretter vise hvor mye av budsjettet som skulle ha vært brukt på en ressurs med tanke på hvor mye av arbeidet som er gjort så langt, og de tidsinndelte planlagte kostnadene for ressursen frem til statusdato eller dagens dato.

Eksempel    Ståle har en BCWP på kr 1 000 for en tildelt oppgave, kr 500 for en annen tildelt oppgave og kr 500 for en tredje tildelt oppgave. Ståle begynte å jobbe på disse oppgavene for fire dager siden. I den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen viser de siste fire dagene tidsinndelt BCWP som kr 500, kr 1 000, kr 1 500 og kr 2 000.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP- og ACWP-feltet (faktiske kostnader for utført arbeid) for å finne ut om ressursen er på rett spor med tanke på budsjettet. CV-feltet viser differansen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP- og BCWS-feltet (budsjetterte kostnader for beregnet arbeid) for å finne ut om tildelingen er på rett spor med tanke på tidsplanen. SV-feltet viser differansen mellom disse feltene.

BCWP (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når en ny tildeling foretas, er tidsinndelt BCWP for tildelingen 0,00. Så snart en opprinnelig plan lagres og fremdrift rapporteres for tildelingen (med faktisk arbeid, faktisk varighet eller prosent fullført arbeid), beregnes BCWP automatisk. Mengden av fullført arbeid multipliseres med tildelingens tidsinndelte planlagte kostnad.

Beste bruksområder    Legg til BCWP-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Dette feltet viser hvor stor del av budsjettet som er brukt på en tildeling, med hensyn til mengden av arbeid som er gjort hittil, og de tidsinndelte planlagte kostnadene for tildelingen til nå. Du kan også bruke denne tidsinndelte BCWP-verdien til å opprette et diagram.

Eksempel    Det er tirsdag, og du må rapportere tidsinndelt BCWP for en tildeling som har planlagte kostnader på kr 2 100. Den tildelte ressursen har rapportert at tildelingen nå er 50 prosent fullført. Hvis statusdatoen er forrige fredag og det faktiske arbeidet som er representert av de 50 prosentene, ble utført tirsdag til og med fredag, vises tidsinndelt BCWP som henholdsvis kr 175, kr 350, kr 525 og kr 700 for tirsdag til og med fredag.

Merknader    Du kan sammenligne BCWP med ACWP (faktiske kostnader for utført arbeid) hvis du vil finne ut om tildelingen går som den skal budsjettmessig. CV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene. Du kan også sammenligne BCWP med BCWS (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) hvis du vil finne ut om tildelingen går etter planen. SV-feltet viser forskjellen mellom disse feltene.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×