Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

BCWS (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid)-feltene inneholder de akkumulerte tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato. tidsinndelt-versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av BCWS-felt.

Datatype    Valuta

BCWS (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne BCWS for en aktivitet, legger Microsoft Office Project til de tidsinndelt planlagte kostnadene for aktiviteten frem til statusdatoen.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i en aktivitetsliste hvis du vil se over hvor mye av budsjettet som burde ha blitt brukt på en aktivitet til dagens dato på grunnlag av de planlagte kostnadene for aktiviteten.

Eksempel    De planlagte kostnadene for en aktivitet er for øyeblikket kr 5 000 og er jevnt fordelt over varigheten. Den planlagte starten for aktiviteten er 1. juni, og planlagt slutt er 1. august. Hvis dagens dato er 1. juli, er BCWS for aktiviteten kr 2 500, fordi aktiviteten skulle være halvferdig.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) hvis du vil finne ut om aktiviteten ligger foran eller etter planen når det gjelder kostnader. Feltet SV (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene over tid.

BCWS (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne BCWS for en ressurs, legger Microsoft Office Project til de tidsinndelte planlagte kostnadene for ressursen frem til statusdatoen.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i en ressursliste hvis du vil se over hvor mye av budsjettet som burde ha blitt brukt på en ressurs til nå.

Eksempel    Ståle har BCWS på 1 000 kr på en tildelt aktivitet, 2 000 kr på en annen tildelt aktivitet og 500 kr på en tredje tildelt aktivitet. I Ressursbelegg-visningen ser du at Ståle har en fremhevet BCWS på 3 500 kr frem til statusdato.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) hvis du vil finne ut om ressursen ligger foran eller etter planen når det gjelder kostnader. Feltet SV (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene.

BCWS (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne BCWS for tildelingen, legger Microsoft Office Project til de tidsinndelt, planlagte kostnadene for en tildeling frem til statusdatoen eller dagens dato.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for å vise hvor mye av budsjettet som burde vært brukt på tildelingen frem til nå.

Eksempel    De planlagte kostnadene for en tildeling er for øyeblikket kr 5 000 og er jevnt fordelt over varigheten. Den planlagte starten for tildelingen er 1. juni, og planlagt slutt er 1. august. Hvis dagens dato er 1. juli, er BCWS for tildelingen kr 2 500.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS mot BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) for å bestemme om tildelingen er foran eller bak planen i forhold til kostnader. SV-feltet (planavvik for inntjent verdi) viser sammenligning av disse feltene over tid.

BCWS (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne tidsinndelt BCWS for en aktivitet, legger Microsoft Office Project til de akkumulerte, tidsinndelte planlagte kostnadene frem til statusdatoen.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen hvis du vil vise hvor mye av budsjettet som burde vært brukt på en aktivitet. Du kan også bruke dette feltet til å legge inn BCWS i et S-kurvediagram.

Eksempel    De planlagte kostnadene for en aktivitet er 5 000 kr og jevnt fordelt over varigheten. Den planlagte starten for aktiviteten er 1. juni, og den planlagte slutten er 1. august. Hvis dagens dato er 1. juli, er BCWS 2 500 kr. Den 1. juni er den tidsinndelte verdien 125 kr. Den 2. juni er verdien 250 kr. Den 3. juni er verdien 375 kr. Den 4. juni er verdien 500 kr. De tidsinndelte verdiene vises på denne måten, fordelt og akkumulert over juni måned, til du ser den totale BCWS på 2 500 kr 1. juli.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) hvis du vil finne ut om aktiviteten ligger foran eller etter planen når det gjelder kostnader. Det tidsinndelte feltet SV (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene.

BCWS (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne tidsinndelt BCWS for en ressurs, legger Microsoft Office Project til de tidsinndelte planlagte kostnadene for ressursen frem til statusdatoen.

Beste bruksområder    Legg til feltet BCWS i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen. Du kan vise hvor mye av budsjettet som burde vært brukt på en ressurs til nå. Du kan også bruke dette feltet til å legge inn BCWS i et S-kurvediagram.

Eksempel    Ståle har en BCWS på kr 1 000 på en tildelt oppgave, kr 500 på en annen tildelt oppgave og kr 500 på en tredje tildelt oppgave. I den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen viser de siste fire dagene tidsinndelt BCWS som kr 500, kr 1 000, kr 1 500 og kr 2 000.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) hvis du vil finne ut om ressursen ligger foran eller etter planen når det gjelder kostnader. Det tidsinndelte feltet SV (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene over tid.

BCWS (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne tidsinndelt BCWS for en tildeling, legger Microsoft Office Project til de timebaserte, planlagte kostnadene for tildelingen frem til statusdatoen til prosjektet.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Dette feltet viser hvor mye av budsjettet som burde vært brukt på en tildeling frem til nå. Du kan også bruke dette feltet til å legge inn BCWS i et S-kurvediagram.

Eksempel    De planlagte kostnadene for en tildeling er kr 3 500, og dette er jevnt fordelt i hele varigheten. Den planlagte starten for tildelingen er 1. juni, og den planlagte sluttdatoen er 1. august. Hvis dagens dato er 1. juli, er BCWS kr 1 750. 1. juni er den tidsinndelte verdien kr 87,50. 2. juni er verdien kr 175. 3. juni er verdien kr 262,50. 4. juni er verdien kr 350. De tidsinndelte verdiene vises på denne måten, akkumulert og fordelt i hele juni måned, til du ser den totale BCWS-verdien kr 1 750 1. juli.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid) hvis du vil finne ut om tildelingen ligger foran eller etter planen når det gjelder kostnader. Det tidsinndelte feltet SV (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene over tid.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×