Berørings bevegelser og hurtig taster i OneNote for Windows 8

OneNote for Windows 8 støtter flere berøringsbevegelser og hurtigtaster for å gjøre det enklere for deg å navigere grensesnittet og kommandoene.

Berøringsbevegelser

 Sirkelmenyer

 • Hvis du vil vise en sirkelmeny, aktivere kommandoene og vise tilgjengelige undermenyer, trykker du ikonet når det vises på skjermen.

 • Hvis du vil vise flere kommandoer relatert til en bestemt kommando på sirkelmenyen, trykker du pilen ved siden av kommandoen eller sveiper fra midten til kanten i pilens retning.

 • Hvis du hurtig vil aktivere en av kommandoene på det øverste nivået i en sirkelmeny, sveiper du rundt ikonet på skjermen uten først å utvide det. Når du sveiper rundt ikonet, vises et skjermtips for å bekrefte kommandoen som vil bli brukt når du fjerner fingeren fra skjermen.

Se Bruke sirkelmenyer til å vise OneNote-kommandoer hvis du vil ha mer informasjon.

Navigasjon

 • Hvis du vil vise navigasjonen, plasserer du fingeren på lerretet og sveiper mot høyre.

 • Hvis du vil vise OneNote-alternativer, går du til en side i notatblokken, sveiper fra høyre kant av skjermen mot venstre og trykker deretter Innstillinger.

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på eller flytte sider og inndelinger i notatblokken, drar du siden eller inndelingen vannrett til den er løs og slipper den deretter der du vil ha den.

 • Hvis du vil velge eller endre notatblokker, inndelinger eller sider, trykker du ønsket notatblokkfane, inndelingsfane eller sidefane.

 • Hvis du hurtig vil velge en notatblokk, inndeling eller side, og vise applinjen, sveiper du vannrett mot ønsket notatblokkfane, inndelingsfane eller sidefane.

Sidelerret

 • Hvis du hurtig vil panorere på tvers av siden, trykker og holder du i en tom del av siden, og deretter sveiper du i retningen du vil panorere.

 • Hvis du vil merke et ord, trykker du teksten og drar deretter sirkelhåndtaket som vises, for å merke et utvalg.

Søk og innstillinger

 • Hvis du vil vise perlefeltet i Windows 8, sveiper du fra høyre kant av skjermen mot venstre.

Applinje

 • Hvis du vil vise applinjen for OneNote for Windows 8, sveiper du oppover fra bunnen av skjermen.

Til toppen av siden

Hurtigtaster

Hvis du bruker et fysisk tastatur med OneNote for Windows 8, kan du spare tid ved å bruke følgende støttede hurtigtaster for populære kommandoer og oppgaver.

Skrive, redigere og navigere i notater

Hvis du vil

Trykker du

Klippe ut

CTRL+X

Kopiere

CTRL+C –eller– CTRL+INSERT

Lime inn

CTRL+V –eller– SKIFT+INSERT

Angre

CTRL+Z –eller– ALT+TILBAKE

Gjøre om

CTRL+Y –eller– SKIFT+ALT+TILBAKE

Avbryte gjeldende nivå for en grensesnittkontroll

ESC

Merke all tekst og alle objekter på en side

CTRL+A

Opprette en ny side

CTRL+N

Opprette en ny side etter gjeldende side

CTRL+ALT+N

Opprette en ny underside

CTRL+SKIFT+ALT+N

Forfremme en underside til en side

CTRL+ALT+{ (ÅPEN KLAMMEPARENTES)

Degradere en side til en underside

CTRL+ALT+} (AVSLUTTENDE KLAMMEPARENTES)

Opprette en ny inndeling

CTRL+T

Markere en side som lest eller ulest

CTRL+Q

Gå til forrige side i listen

CTRL+PGUP

Gå til neste side i listen

CTRL+PGDN

Gå til første side i gjeldende inndeling

ALT+HOME

Gå til siste side i gjeldende inndeling

ALT+END

Gå til forrige viste side

ALT+PIL VENSTRE

Gå til neste forrige viste side

ALT+PIL HØYRE

Aktivere/deaktivere notatblokklisten

ALT+F1

Gå til tittelen for gjeldende side

CTRL+SKIFT+T

Navigere til målet for en kobling

CTRL+ENTER (mens markøren er på koblingsteksten)

Bla gjennom elementer i brukergrensesnittet
(navigering, sirkelmeny, lerret, applinje osv.)

F6 (trykk én gang eller flere ganger)

Zoom inn på gjeldende side

CTRL+PLUSSTEGN (bare på det numeriske tastaturet)

Zoom ut på gjeldende side

CTRL+MINUSTEGN (bare på det numeriske tastaturet)

Sette inn gjeldende dato

ALT+SKIFT+D

Sette inn gjeldende klokkeslett

ALT+SKIFT+T

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett

CTRL+ALT+K

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykker du

Gjøre merket tekst fet

CTRL+F

Gjøre merket tekst kursiv

CTRL+K

Understreke merket tekst

CTRL+U

Gjøre merket tekst til hevet skrift

CTRL+SKIFT+= (LIKHETSTEGN)

Utheve merket tekst

CTRL+SKIFT+H

Aktivere/deaktivere utheving av merket tekst

CTRL+ALT+H

Kopiere tekstformatering

CTRL+SKIFT+C

Lime inn tekstformatering

CTRL+SKIFT+V

Bruke Gjøremål-koden på gjeldende tekstlinje

CTRL+1

Bruke Viktig-koden på gjeldende tekstlinje

CTRL+2

Bruke Spørsmål-koden på gjeldende tekstlinje

CTRL+3

Fjerne notatkoder fra gjeldende tekstlinje

CTRL+0

Øke skriftstørrelsen med ett punkt

CTRL+SKIFT+. (PUNKTUM)

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt

CTRL+SKIFT+, (KOMMA)

Justere gjeldende avsnitt til venstre

SKIFT+ALT+PIL VENSTRE

Justere gjeldende avsnitt til høyre

SKIFT+ALT+PIL HØYRE

Starte eller avslutte et punktlisteelement

CTRL+. (PUNKTUM) –eller– CTRL+SKIFT+L

Starte eller avslutte et nummerlisteelement

CTRL +? – eller – CTRL + SKIFT + O

Søke i, dele og synkronisere notater

Hvis du vil

Trykker du

Søke i notater

CTRL+E

Dele gjeldende side

WINDOWS-tasten+H

Synkronisere gjeldende notatblokk manuelt

SKIFT+F9

Synkronisere alle notatblokker manuelt

F9

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn en ny rad nedenfor

CTRL+ENTER

Sette inn en ny kolonne til høyre

CTRL+ALT+R

Sette inn en ny kolonne til venstre

CTRL+ALT+E

Til toppen av siden

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×