Beskytt et regneark

Hvis du vil hindre at andre brukere ved et uhell eller med hensikt endrer, flytter eller sletter data i et regneark, kan du låse cellene på regnearket i Excel og deretter beskytter du arket med et passord. La oss si at du eier regnearket for gruppestatusrapporten, hvor du vil at gruppemedlemmene dine skal legge til data bare i bestemte celler og ikke kunne endre noe annet. Med beskyttelse av regneark, kan du gjøre bare bestemte deler av arket redigerbare, og brukerne vil ikke kunne endre data i et annet område i arket.

Viktig!: 

 • Beskyttelse på regnearknivå er ikke ment som en sikkerhetsfunksjon. Det hindrer bare brukere i å endre låste celler i regnearket.

 • Beskyttelse av et regneark er ikke det samme som å beskytte en Excel-fil eller en arbeidsbok med et passord. Se nedenfor for mer informasjon:

Velg hvilke celleelementer du vil låse

Her er hva du kan låse i et ubeskyttet ark:

Obs!: ActiveX-kontroller, skjemakontroller, figurer, diagrammer, SmartArt, sparkline-grafikk, slicere, tidslinjer, for å nevne noen, er allerede låst når du legger dem til et regneark. Men låsen fungerer bare når du aktiverer regnearkbeskyttelse. Se avsnittet nedenfor for mer informasjon om hvordan du aktiverer regnearkbeskyttelse.

Aktiver regnearkbeskyttelse

Beskyttelse av regneark er en totrinnsprosess: Det første trinnet er å låse opp celler som andre kan redigere, og deretter kan du beskytte regnearket med eller uten et passord.

Trinn 1: Lås opp eventuelle celler som skal være redigerbare

 1. I Excel-filen din velger du fanen for regnearket du vil beskytte.

 2. Merk cellene som andre kan redigere.

  Tips!: Du kan velge flere, usammenhengende celler ved å trykke CTRL+PIL VENSTRE-klikk.

 3. Høyreklikk hvor som helst i arket, og velg Formater celler (eller Bruk CTRL+1, eller KOMMANDO+1 på Mac), og gå deretter til Beskyttelse og fjern Låst.

  Beskyttelse-fanen i dialogboksen Formater celler

Trinn 2: Beskytt regnearket

Velg deretter handlingene som brukere skal kunne bruke på arket, for eksempel sette inn eller slette kolonner eller rader, redigere objekter, sortere eller bruke AutoFilter, for å gi navn til noen. I tillegg kan du også angi et passord for å låse regne arket. Et passord hindrer andre i å fjerne regnearkbeskyttelsen – det må angis for å oppheve beskyttelsen av arket.

Du finner fremgangsmåten for å beskytte regnearket ditt nedenfor.

 1. Se gjennom-fanen klikker du Beskytt ark.

  Excel-båndsymbol
 2. I Gi alle brukere av dette regnearket tilgang til-listen velger du elementene du vil at andre skal kunne endre.

  Dialogboksen Beskytt ark

  Alternativ

  Lar brukere

  Velge låste celler

  Flytt pekeren til celler som Låst er merket av for på Beskyttelse-fanen i dialogboksen Formater celler. Som standard tillates brukere å velge låste celler.

  Velge ulåste celler

  Flytt pekeren til celler som Låst ikke er merket av for på Beskyttelse-fanen i dialogboksen Formater celler. Som standard kan brukere velge ulåste celler og trykke TAB for å flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatere celler

  Endre noen av alternativene i dialogboksene Formater celler og Betinget format. Hvis du brukte betinget formatering før du beskyttet regnearket, fortsetter formateringen å endres når en bruker angir en verdi som tilfredsstiller en annen betingelse.

  Formater kolonner

  Bruk kommandoene for kolonneformatering, inkludert å endre kolonnebredde eller skjule kolonner (Hjem-fanen, Celler-gruppen, Format-knappen).

  Formater rader

  Bruk kommandoene for radformatering, inkludert å endre radhøyde eller skjule rader (Hjem-fanen, Celler-gruppen, Format-knappen).

  Sett inn kolonner

  Sett inn kolonner

  Sett inn rader

  Sett inn rader

  Sett inn hyperkoblinger

  Sett inn nye hyperkoblinger, også i ulåste celler.

  Slett kolonner

  Slett kolonner

  Obs!: Hvis Slett kolonner er beskyttet og Sett inn kolonner ikke er beskyttet, kan en bruker sette inn kolonner, men ikke slette dem.

  Slett rader

  Slett rader

  Obs!: Hvis Slett rader er beskyttet og Sett inn rader ikke er beskyttet, kan en bruker sette inn rader, men ikke slette dem.

  Sorter

  Bruk kommandoer til å sortere data (Data-fanen, gruppen Sorter og filtrer).

  Obs!: Brukere kan ikke sortere områder som inneholder låste celler i et beskyttet regneark, uavhengig av denne innstillingen.

  Bruke Autofilter

  Bruk nedtrekkspilen til å endre filteret på områder når autofiltre er brukt.

  Obs!: Brukere kan ikke bruke eller fjerne et Autofilter på/fra et beskyttet regneark, uavhengig av denne innstillingen.

  Bruke pivottabellrapporter

  Formater, endre oppsett, oppdater eller foreta andre endringer av pivottabellrapporter, eller opprett nye rapporter.

  Redigere objekter

  Gjøre noe av følgende:

  • Gjør endringer i grafiske objekter, inkludert kart, innebygde diagrammer, figurer, tekst bokser og kontroller som du ikke har låst opp før du beskyttet regne arket. Hvis det for eksempel ligger en knapp som kjører en makro i regnearket, kan du klikke knappen som kjører makroen, men ikke slette den.

  • Gjør eventuelle endringer, for eksempel formatering, til et innebygd diagram. Diagrammet oppdateres fortsatt når kildedataene endres.

  • Legge til eller redigere notater.

  Rediger scenarier

  Visning av skjulte scenarioer, endring av scenarioer som du har hindret endringer i, samt sletting av disse scenarioene. Brukere kan endre verdiene i cellene under endring, hvis cellene ikke er beskyttet, og legge til nye scenarier.

 3. Du kan også angi et passord i boksen Passord for å oppheve arkbeskyttelse og så klikke OK. Skriv inn igjen passordet i Bekreft passord-dialogboksen og klikk OK.

  Viktig!: 

  • Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord inneholder ikke en kombinasjon disse elementene. Passord bør være 8 eller flere tegn i lengde. En passfrase som bruker 14 eller flere tegn er bedre.

  • Det er avgjørende at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem igjen.

Beskytt ark-alternativet på båndet endres til Opphev arkbeskyttelse når et regneark er beskyttet. For å vise dette alternativet klikker du Se gjennom-fanen på båndet, og i Endringer vil du se Opphev arkbeskyttelse.

Excel-båndsymbol

Excel-båndsymbol

Følg disse trinnene for å oppheve beskyttelsen av et ark:

 1. Gå til regnearket du vil oppheve beskyttelsen for.

 2. Gå til Fil > Info > Beskytt > Opphev arkbeskyttelse, eller fra den Se gjennom-fanen > Endringer > Opphev arkbeskyttelse.

 3. Hvis regnearket er beskyttet med et passord, skriver du inn passordet i Opphev arkbeskyttelse-dialogboksen og klikker OK.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Beskyttelse og sikkerhet i Excel

Beskytte en Excel-fil

Beskytte en arbeidsbok

Låse eller låse opp bestemte områder i et beskyttet regneark

Låse celler for å beskytte dem

Vise eller skjule formler

Beskytte kontroller og koblede celler i et regne ark

Kopiere og lime inn i et beskyttet regneark

Video: Passordbeskytte arbeids bøker og regne ark (Excel 2013)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×