Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen BITEKSKLUSIVELLER i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en bitvis EKSKLUSIVELLER for to tall.

Syntaks

BITEKSKLUSIVELLER(tall1; tall2)

Syntaksen for BITEKSKLUSIVELLER har følgende argumenter:

  • Tall1    Obligatorisk. Må være større enn eller lik 0.

  • Tall2    Obligatorisk. Må være større enn eller lik 0.

Merknader

  • BITEKSKLUSIVELLER returnerer et desimaltall som er resultatet av summen av en bitvis EKSKLUSIVELLER (eksklusiv ELLER) av parameterne.

  • Hvis et av argumentene er utenfor begrensningen, returnerer BITEKSKLUSIVELLER #NUM! som feilverdi.

  • Hvis et av argumentene er større enn (2^48)-1, returnerer BITEKSKLUSIVELLER #NUM! som feilverdi.

  • Hvis et av argumentene er en ikke-numerisk verdi, returnerer BITEKSKLUSIVELLER #VALUE! som feilverdi.

  • I resultatet er hver bitposisjon 1 hvis verdiene for parameterne i denne bitposisjonen ikke er like. med andre ord er én verdi 0 og den andre er 1. Hvis du for eksempel bruker BITEKSKLUSIVER(5,3), uttrykkes 5 som 101 i binærtall og 3 som 11 i binærtall. For å hjelpe til med sammenligningen, kan du vurdere 3 som 011. Fra høyre til venstre er bitverdiene på de tre posisjonene i dette eksemplet de samme (1) bare i posisjonen lengst til høyre. Et "ikke likt" resultat returnerer en 1 for andre og tredje posisjon fra høyre, og et "likt" resultat returnerer 0 for posisjonen lengst til høyre.

  • Verdiene 1 som returneres fra bitposisjonene, går fra høyre mot venstre som potens av 2. Biten lengst mot høyre returnerer 1 (2^0), biten til venstre for denne returnerer 2 (2^1) og så videre.

  • I samme eksempel returneres 0 for bitposisjonen lengst mot høyre fordi det er en 0, 2 (2^1) returneres for den andre bitposisjonen fra høyre (verdien 1) og 4 (2^2) returneres for biten lengst mot venstre (også verdien 1). Totalen er 6 i desimalformat.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

Slik fungerer det

=BITEKSKLUSIVELLER(5;3)

Returnerer totalen av den bitvise eksklusiv-eller-sammenligningen i hver bitposisjon.

6

Tallet 5 er 101 i binærtall, og 3 er 11. Du kan uttrykke 11 som 011 slik at begge tallene har tre sifre. En bitvis «Eksklusiv eller»-sammenligning kontrollerer om begge sifrene i hver posisjon ikke er like, og hvis sann, returneres en positiv verdi for denne posisjonen.

Test: I hvilke posisjoner er sifrene ulike?

5 i binærtall = 101

3 i binærtall = 011

jjn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×