Blokkere eller oppheve blokkering av eksternt innhold i Office-dokumenter

For å beskytte sikkerheten og person vernet ditt er Microsoft Office som standard konfigurert til å blokkere eksternt innhold, for eksempel bilder, koblede medier, hyperkoblinger og data tilkoblinger, i arbeids bøker og presentasjoner. Blokkering av eksternt innhold bidrar til å forhindre nett signaler og andre påtrengende metoder som hackere bruker til å krenke person vernet ditt og lokke deg til å kjøre ond sinnet kode uten din kunnskap eller samtykke.

Hva er eksternt innhold, og hvorfor signaliserer Internet t en potensiell trussel?

Eksternt innhold er alt innhold som er koblet fra Internet t eller et intranett til en arbeids bok eller en presentasjon. Noen eksempler på eksternt innhold er bilder, koblede medier, data tilkoblinger og maler.

Hackere kan bruke eksternt innhold som nett signaler. Nett signaler sendes tilbake, eller signalere, informasjon fra data maskinen til serveren som er vert for det eksterne innholdet. Følgende typer nett beacons finnes:

 • Bilder     En hacker sender en arbeids bok eller presentasjon som du kan se gjennom, og som inneholder bilder. Når du åpner filen, blir bildet lastet ned, og informasjon om filen settes tilbake til den eksterne serveren.

 • Bilder i e-postmeldinger i Outlook     Microsoft Office har sin egen mekanisme for blokkering av eksternt innhold i meldinger. Dette bidrar til å beskytte mot nett signaler som ellers ville ha tatt e-postadressen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se blokkere eller oppheve blokkering av automatisk nedlasting av bilder i e-postmeldinger.

 • Koblede medier     En hacker sender deg en presentasjon som et vedlegg i en e-postmelding. Presentasjonen inneholder et medie objekt, for eksempel en lyd, som er koblet til en ekstern server. Når du åpner presentasjonen i Microsoft PowerPoint, spilles medie objektet av, og i slå på aktiverings kode som kjører et skadelig skript som skader data maskinen.

 • Data tilkoblinger     En hacker oppretter en arbeids bok og sender den til deg som et vedlegg i en e-postmelding. Arbeids boken inneholder kode som henter data fra eller dytter data til en database. Hacker har ikke tilgang til databasen, men du gjør det. Som et resultat av dette vil koden utføre og få tilgang til databasen ved hjelp av legitimasjons beskrivelsene når du åpner arbeids boken i Microsoft Excel. Data kan da få tilgang til eller endres uten kunnskap eller samtykke.

Hvordan beskytter klarerings senteret meg fra eksternt innhold?

Hvis det finnes eksterne data tilkoblinger i arbeids boken eller presentasjonen, får du beskjed om at det eksterne innholdet er deaktivert når du åpner filen et forretnings felt.

Eksterne data tilkoblinger har blitt deaktivert – Merk av for Aktiver innhold for å aktivere.

Klikk Aktiver innhold i Business-feltet hvis du vil oppheve blokkeringen av det eksterne innholdet. Hvis du vil lære hvordan du foretar en sikker beslutning før du klikker et alternativ, kan du se neste del.

Hva skal jeg gjøre når et sikkerhets varsel spør om jeg vil aktivere eller deaktivere eksternt innhold?

Når en sikkerhets dialog boks vises, kan du aktivere det eksterne innholdet eller la det være blokkert. Du bør bare aktivere det eksterne innholdet hvis du er sikker på at det er fra en pålitelig kilde.

Sikkerhets varsel i Microsoft Excel – angir at Excel har identifisert et potensielt sikkerhets problem. Velg Aktiver hvis du stoler på kilde fil plasseringen, kan du deaktivere hvis du ikke har det.

Viktig!: Hvis du er sikker på at det eksterne innholdet i en arbeids bok eller presentasjon er pålitelig, og hvis du ikke vil bli varslet om dette spesifikke eksterne innholdet på nytt, i stedet for å endre standard innstillingene for klarerings senteret til et mindre sikkert sikkerhets nivå, er det bedre å flytte filen til en klarert plassering. Filer på klarerte plasseringer kan kjøre uten å bli kontrollert av sikkerhets systemet i klarerings senteret.

Endre innstillinger for eksternt innhold for Excel i klarerings senteret

Sikkerhets innstillinger for eksternt innhold finnes bare i klarerings senteret for Microsoft Excel. Du kan ikke endre innstillinger for eksternt innhold globalt for Microsoft PowerPoint i klarerings senteret.

Hvis du arbeider i en organisasjon, kan det hende at systemansvarlig allerede har endret standard innstillingene, og dette kan hindre deg i å endre innstillingene selv. Nedenfor finner du de ulike eksterne innholds innstillingene for Excel i klarerings senteret.

Alternativer for Excel > klarerings senteret > sikkerhets innstillinger for data tilkoblinger, koblinger, data typer, DDE (Dynamic Data Exchange) og Microsoft Query-filer.

Endre innstillinger for data tilkoblinger

 1. Klikk fil -fanen i Excel.

 2. Klikk alternativer > klarerings senteret > Innstillinger for klarerings senter, og klikk deretter eksternt innhold.

 3. Klikk alternativet du vil bruke under sikkerhets innstillinger for data tilkoblinger:

  • Aktivere alle data tilkoblinger (anbefales ikke)      Klikk dette alternativet hvis du vil åpne arbeids bøker som inneholder eksterne data tilkoblinger, og for å opprette tilkoblinger til eksterne data i gjeldende arbeids bok uten å motta sikkerhets advarsler. Vi anbefaler ikke dette alternativet fordi koblinger til en ekstern data kilde som du ikke kjenner, kan være skadelige, og fordi du ikke mottar noen sikkerhets advarsler når du åpner en arbeids bok fra en hvilken som helst plassering. Bruk dette alternativet bare når du stoler på data kildene til de eksterne data tilkoblingene. Du vil kanskje velge dette alternativet midlertidig, og deretter gå tilbake til standard innstillingen når du ikke trenger det lenger.

  • Spør bruker om data tilkoblinger      Dette er standardalternativet. Klikk dette alternativet hvis du vil motta en sikkerhets advarsel hver gang en arbeids bok som inneholder eksterne data tilkoblinger, åpnes, og hver gang en ekstern data tilkobling opprettes i den gjeldende arbeids boken. Sikkerhets advarsler gir deg muligheten til å aktivere eller deaktivere data tilkoblinger for hver arbeids bok du åpner, basert på tilfelle.

  • Deaktivere alle data tilkoblinger      Klikk dette alternativet hvis du ikke vil at noen eksterne data tilkoblinger skal være aktivert i den gjeldende arbeids boken. Når du velger dette alternativet, blir ingen data tilkobling i en arbeids bok du åpner, koblet til. Hvis du oppretter nye eksterne data tilkoblinger etter at du har åpnet en arbeids bok, aktiveres ikke disse data tilkoblingene når du åpner arbeids boken på nytt. Dette er en svært restriktiv innstilling, og kan føre til at enkelte funksjoner ikke fungerer som forventet.

Endre innstillinger for arbeids bok koblinger

 1. Klikk fil -fanen i Excel.

 2. Klikk alternativer > klarerings senteret > Innstillinger for klarerings senter, og klikk deretter eksternt innhold.

 3. Klikk alternativet du vil bruke under sikkerhets innstillinger for arbeids bok koblinger:

  • Aktivere automatisk oppdatering for alle arbeids bok koblinger (anbefales ikke)      Klikk dette alternativet hvis du vil at koblinger til data i en annen arbeids bok skal oppdateres automatisk i gjeldende arbeids bok uten å motta en sikkerhets advarsel. Vi anbefaler ikke dette alternativet fordi automatisk oppdatering av koblinger til data i arbeids bøker som du ikke kjenner, kan være skadelige. Bruk dette alternativet bare når du stoler på arbeids bøker som dataene er koblet til. Du vil kanskje velge dette alternativet midlertidig, og deretter gå tilbake til standard innstillingen når du ikke trenger det lenger.

  • Spør brukeren om automatisk oppdatering for arbeids bok koblinger      Dette er standardalternativet. Klikk dette alternativet hvis du vil motta en sikkerhets advarsel hver gang du kjører automatiske oppdateringer i den gjeldende arbeids boken for koblinger til data i en annen arbeids bok.

  • Deaktivere automatisk oppdatering av arbeids bok koblinger      Klikk dette alternativet hvis du ikke vil at koblinger i den gjeldende arbeids boken til data i en annen arbeids bok skal oppdateres automatisk.

Endre innstillinger for koblede data typer

Når du oppretter koblede data typer, kobles Excel til en nett BAS ert data kilde og returnerer detaljert informasjon om bestemte verdier, for eksempel firmaets aksjer eller biografer. Hvis du for eksempel konverterer ordet Microsoft til en koblet datatype, returnerer du informasjon om Microsoft Corporation, for eksempel sted, antall ansatte, aksje kurs og så videre.

 1. Klikk fil -fanen i Excel.

 2. Klikk alternativer > klarerings senteret > Innstillinger for klarerings senter, og klikk deretter eksternt innhold.

 3. Klikk alternativet du vil bruke under sikkerhets innstillinger for koblede data typer:

  • Aktiver alle koblede data typer (anbefales ikke)      Klikk dette alternativet hvis du vil opprette koblede data typer uten å motta en sikkerhets advarsel. Dataene for koblede data typer leveres for øyeblikket via Microsoft, men som med alle eksterne data, bør du bare velge dette alternativet hvis du stoler på data kilden. Du vil kanskje velge dette alternativet midlertidig, og deretter gå tilbake til standard innstillingen når du ikke trenger det lenger.

  • Spør brukeren om koblede data typer      Dette er standardalternativet. Klikk dette alternativet hvis du vil motta en sikkerhets advarsel når du oppretter koblede data typer.

  • Deaktivere automatisk oppdatering av koblede data typer      Klikk dette alternativet hvis du ikke vil aktivere koblede data typer..

Endre innstillinger for dynamisk data utveksling

Dynamisk data utveksling (DDE) er en eldre Microsoft-teknologi som overfører data mellom programmer.

 1. Klikk fil -fanen i Excel.

 2. Klikk alternativer > klarerings senteret > Innstillinger for klarerings senter, og klikk deretter eksternt innhold.

 3. Klikk alternativet du vil bruke under sikkerhets innstillinger for dynamisk data utveksling:

 • Aktivere dynamisk data Exchange Server-oppslag Merk av for dette alternativet hvis du vil aktivere dynamisk data Exchange Server-oppslag. Hvis det er merket av for dette alternativet, vil DDE-servere som allerede kjører, være synlige og brukbare. Dette alternativet er merket av som standard.

 • Aktiver dynamisk start av data Exchange Server (anbefales ikke) Merk av for dette alternativet hvis du vil aktivere dynamisk start av data Exchange-Server. Hvis det er merket av for dette alternativet, vil Excel starte DDE-servere som ikke allerede kjører, og som tillater at data sendes ut av Excel. Av sikkerhetsmessige årsaker anbefales det at du lar denne boksen være avmerket. Dette alternativet er ikke merket av som standard.

Endre innstillinger for å åpne Microsoft Query-filer (IQY, OQY, DQY og RQY) fra en uklarert kilde

Ved hjelp av Microsoft Querykan du koble til eksterne data kilder, velge data fra de eksterne kildene, importere dataene til regne arket og oppdatere dataene etter behov for å beholde regne ark dataene synkronisert med dataene i de eksterne kildene.

 1. Klikk fil -fanen i Excel.

 2. Klikk alternativer > klarerings senteret > Innstillinger for klarerings senter, og klikk deretter eksternt innhold.

 3. Det er bare ett alternativ:

 • Blokker alltid tilkoblingen til ikke-klarerte Microsoft Query-filer (IQY, OQY, DQY og RQY) Merk av for dette alternativet hvis du vil blokkere tilkoblinger til Microsoft Query-filer.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×