Blokkerte vedlegg i Outlook

En av de vanligste måtene at virus overføres til datamaskinen på, er gjennom vedlegg. For å beskytte deg og mottakerne mot datavirus blokkerer Outlook sending og mottak av visse typer filer (for eksempel .exe og enkelte databasefiler) som vedlegg. Hvis du trenger å sende en av disse filtypene til en e-postmottaker, anbefaler vi å bruke OneDrive og sende mottakeren en kobling til filen i stedet.

Merk: Hvis du bruker en Microsoft Exchange-konto, kan e-postserveransvarlig oppheve blokkeringen av bestemte filtyper. Kontakt administrator for mer hjelp.

Dele filene på en trygg måte

Det finnes flere måter å sende og motta en blokkert fil på. Du kan lagre filen i skyen og sende en kobling til filen, bruke et filkomprimeringsverktøy som WinZip, eller til og med gi nytt navn til filen med en annen filtype og deretter be mottakeren om å endre navnet tilbake til det opprinnelige navnet når vedkommende mottar filen.

 • Lagre filen i skyen
  Hvis du trenger å sende en fil som er blokkert av Outlook, er den enkleste måten å laste den opp til OneDrive eller en delingsserver på et sikkert nettverk, som SharePoint. Send deretter en kobling til filen. Hvis du trenger å motta en fil som er blokkert, kan du be avsender om å laste opp filen til OneDrive eller SharePoint og sende deg en kobling. Når du mottar koblingen, kan du åpne filplasseringen og laste ned filen.
   

  Obs!: For OneDrive og OneDrive for Business må du be avsenderen om å bare sende en kobling til filen i stedet for å legge ved filen i e-postmeldingen ved hjelp av OneDrive. Merk filen, og velg Få koblingen på menylinjen for å få en delingskobling i OneDrive.

 • Bruke et filkomprimeringsverktøy   
  Et komprimeringsverktøy, som WinZip, oppretter en komprimert arkivfil som har en annen filtype. Outlook anser ikke disse filtypene som potensielle trusler. Derfor blokkeres ikke det nye vedlegget. Mange tredjeparts komprimeringsverktøy er tilgjengelige. Du kan høyreklikke på en fil i Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 og velge Send til komprimert (zippet) mappe. Dette oppretter en fil med samme navn som den opprinnelige filen, men filtypen er ZIP.

 • Gi filen nytt navn   
  Du kan endre navnet på filen (eller be om at avsenderen gir filen nytt navn) til å bruke en filtype som Outlook ikke blokkerer. Du kan for eksempel endre navnet fil.exe til fil.docx. Når filen med nytt navn er sendt (eller mottatt), kan du lagre den og endre navnet til den opprinnelige filtypen ved å gjøre følgende.

 1. Finn vedlegget i e-postmeldingen.

 2. Høyreklikk vedlegget, og klikk deretter Kopier.

 3. Høyreklikk skrivebordet, og klikk deretter Lim inn.

 4. Høyreklikk den innlimte filen, og klikk deretter Gi nytt navn.

 5. Gi nytt navn til filen ved å bruke den opprinnelige filtypen, for eksempel EXE.

Blokkerte filtyper i Outlook

Hvis du bruker en Microsoft Exchange Server-konto, og Exchange Server-administratoren har konfigurert sikkerhetsinnstillingene i Outlook, kan det hende at administratoren kan hjelpe deg. Be administratoren om å justere sikkerhetsinnstillingene for postboksen din slik at vedlegg som Outlook blokkerte, kan godtas.

Hvis du ikke bruker en Exchange Server-konto, kan du bruke en avansert fremgangsmåte til å oppheve blokkeringen av enkelte filtyper. Denne fremgangsmåten innebærer redigering av registeret i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du opphever blokkering av vedleggsfiltyper, kan du se Microsoft Kundestøtte-artikkelen om blokkerte vedlegg i Outlook.

Filtyper som blokkeres i Outlook

Filtype

Filtype

.ADE

Access-prosjektfiltype (Microsoft)

.ADP

Access-prosjekt (Microsoft)

.APP

Kjørbart program

.ASP

Active Server Page

.aspx

Utvidet Active Server Page (ASP)

.asx

ASF Omadresserer fil

.BAS

BASIC-kildekode

.BAT

Satsvis behandling

.CER

Sertifikatfil for Internett-sikkerhet

.CHM

Kompilert HTML-hjelp

.CMD

DOS CP/M-kommandofil, kommandofil for Windows NT

.CNT

Microsoft Help Workshop-program

.COM

Kommando

.CPL

Windows Kontrollpanel-filtype (Microsoft)

.CRT

Sertifikatfil

.CSH

CSH-skript

.DER

DER-kodet X509-sertifikatfil

.diagcab

Microsoft Support diagnoseverktøy

.EXE

Kjørbar fil

.FXP

Kompilert kilde for FoxPro (Microsoft)

.GADGET

Windows Vista-miniprogram

.GRP

Microsoft-programgruppe

.HLP

Windows-hjelpefil

.HPJ

AppWizard Help-prosjekt

.HTA

Hypertekstprogram

.htc

HTML fil komponent

.INF

Informasjons- eller installasjonsfil

.INS

Innstillinger for Internett-kommunikasjon for IIS (Microsoft)

.ISP

Innstillinger for Internett-leverandør for IIS (Microsoft)

.ITS

Internett-dokumentsett, Internett-oversettelse

.JAR

Java-arkiv

.JNLP

Java Network-startprotokoll

.JS

JavaScript-kildekode

.JSE

JScript-kodet skriptfil

.KSH

UNIX-skallskript

.LNK

Windows-snarveisfil

.MAD

Snarvei til Access-modul (Microsoft)

.MAF

Access (Microsoft)

.MAG

Snarvei til Access-diagram (Microsoft)

.MAM

Snarvei til Access-makro (Microsoft)

.MAQ

Snarvei til Access-spørring (Microsoft)

.MAR

Snarvei til Access-rapport (Microsoft)

.MAS

Lagrede prosedyrer for Access (Microsoft)

.MAT

Snarvei til Access-tabell (Microsoft)

.MAU

Media Attachment Unit

.MAV

Snarvei til Access-visning (Microsoft)

.MAW

Access-datatilgangsside (Microsoft)

.MCF

Beholderformat for media

.MDA

Access-tillegg (Microsoft), MDA Access 2-arbeidsgruppe (Microsoft)

.MDB

Access-program (Microsoft), MDB Access-database (Microsoft)

.MDE

Access MDE-databasefil (Microsoft)

.MDT

Data for Access-tillegg (Microsoft)

.MDW

Arbeidsgruppeinformasjon for Access (Microsoft)

.MDZ

Mal for Access-veiviser (Microsoft)

.MSC

Kontrollfil for Microsoft Management Console-tillegg (Microsoft)

.MSH

Microsoft Shell

.MSH1

Microsoft Shell

.MSH2

Microsoft Shell

.MSHXML

Microsoft Shell

.MSH1XML

Microsoft Shell

.MSH2XML

Microsoft Shell

.MSI

Windows Installer-fil (Microsoft)

.MSP

Windows Installer-oppdatering

.MST

Transformasjonsskript for Windows SDK-installasjon

.msu

Windows Update-fil

.OPS

Fil for Office-profilinnstillinger

.OSD

Åpen programvarebeskrivelse 

.PCD

Visual Test (Microsoft)

.PIF

Programinformasjonsfil for Windows (Microsoft)

.PL

Perl-skript

.PLG

Byggelogg for Developer Studio

.PRF

Windows-systemfil

.PRG

Programfil

.printerexport

Sikkerhetskopifil for skriver

.PS1

Windows PowerShell

.PS1XML

Windows PowerShell

.PS2

Windows PowerShell

.PS2XML

Windows PowerShell

.PSC1

Windows PowerShell

.PSC2

Windows PowerShell

.psd1

Windows PowerShell

.psdm1

Windows PowerShell

.PST

MS Exchange-adressebokfil, fil med personlige mapper for Outlook (Microsoft)

.py

Python-skript

.pyc

Python-skript

.pyo

Python-skript

.pyw

Python-skript

.pyz

Python-skript

.pyzw

Python-skript

.REG

Registreringsinformasjon/-nøkkel for W95/98, registerdatafil

.SCF

Windows Explorer-kommando

.SCR

Windows-skjermbeskytter

.SCT

Windows-skriptkomponent, Foxpro-skjerm (Microsoft)

.SHB

Windows-snarvei til et dokument

.SHS

Skallkladdeobjektfil

.theme

Temafilinnstillinger for skrivebord

.TMP

Midlertidig fil/mappe

.URL

Internett-plassering

.VB

VBScript-fil eller en hvilken som helst Visual Basic-kilde

.VBE

VBScript-kodet skriptfil

.VBP

Visual Basic-prosjektfil

.VBS

VBScript-skriptfil, Visual Basic for Applications-skript

.vhd

Virtuell Harddisk

.vhdx

Utvidet Virtuell Harddisk

.VSMACROS

Binærbasert Visual Studio .NET-makroprosjekt

.VSW

Visio-arbeidsområdefil (Microsoft)

.webpnp

Utskriftsfil for Internett

.website

Snarvei til festet nettsted fra Internet Explorer

.WS

Windows Script-fil

.WSC

Windows Script-komponent

.WSF

Windows Script-fil

.WSH

Innstillingsfil for Windows Script Host

.XBAP

Nettleserprogrammer

.XLL

Excel-tillegg

.XNK

Snarvei til fellesmappe i Exchange

Filtyper som blokkeres i Outlook 2007

Filtype

Filtype

.ADE

Access-prosjektfiltype (Microsoft)

.ADP

Access-prosjekt (Microsoft)

.APP

Kjørbart program

.ASP

Active Server Page

.BAS

BASIC-kildekode

.BAT

Satsvis behandling

.CER

Sertifikatfil for Internett-sikkerhet

.CHM

Kompilert HTML-hjelp

.CMD

DOS CP/M-kommandofil, kommandofil for Windows NT

.CNT

Indeks for hjelpefil

.COM

Kommando

.CPL

Windows Kontrollpanel-filtype (Microsoft)

.CRT

Sertifikatfil

.CSH

CSH-skript

.DER

DER-kodet X509-sertifikatfil

.EXE

Kjørbar fil

.FXP

Kompilert kilde for FoxPro (Microsoft)

.GADGET

Windows Vista-miniprogram

.HLP

Windows-hjelpefil

.HPJ

Prosjektfil som brukes til å opprette Windows-hjelpefil

.HTA

Hypertekstprogram

.INF

Informasjons- eller installasjonsfil

.INS

Innstillinger for Internett-kommunikasjon for IIS (Microsoft)

.ISP

Innstillinger for Internett-leverandør for IIS (Microsoft)

.ITS

Internett-dokumentsett, Internett-oversettelse

.JS

JavaScript-kildekode

.JSE

JScript-kodet skriptfil

.KSH

UNIX-skallskript

.LNK

Windows-snarveisfil

.MAD

Snarvei til Access-modul (Microsoft)

.MAF

Access (Microsoft)

.MAG

Snarvei til Access-diagram (Microsoft)

.MAM

Snarvei til Access-makro (Microsoft)

.MAQ

Snarvei til Access-spørring (Microsoft)

.MAR

Snarvei til Access-rapport (Microsoft)

.MAS

Lagrede prosedyrer for Access (Microsoft)

.MAT

Snarvei til Access-tabell (Microsoft)

.MAU

Media Attachment Unit

.MAV

Snarvei til Access-visning (Microsoft)

.MAW

Access-datatilgangsside (Microsoft)

.MDA

Access-tillegg (Microsoft), MDA Access 2-arbeidsgruppe (Microsoft)

.MDB

Access-program (Microsoft), MDB Access-database (Microsoft)

.MDE

Access MDE-databasefil (Microsoft)

.MDT

Data for Access-tillegg (Microsoft)

.MDW

Arbeidsgruppeinformasjon for Access (Microsoft)

.MDZ

Mal for Access-veiviser (Microsoft)

.MSC

Kontrollfil for Microsoft Management Console-tillegg (Microsoft)

.MSH

Microsoft Shell

.MSH1

Microsoft Shell

.MSH2

Microsoft Shell

.MSHXML

Microsoft Shell

.MSH1XML

Microsoft Shell

.MSH2XML

Microsoft Shell

.MSI

Windows Installer-fil (Microsoft)

.MSP

Windows Installer-oppdatering

.MST

Transformasjonsskript for Windows SDK-installasjon

.OPS

Fil for Office-profilinnstillinger

.OSD

Program virtualisert med Microsoft SoftGrid Sequencer

.PCD

Visual Test (Microsoft)

.PIF

Programinformasjonsfil for Windows (Microsoft)

.PLG

Byggelogg for Developer Studio

.PRF

Windows-systemfil

.PRG

Programfil

.PST

MS Exchange-adressebokfil, personlig mappefil for Outlook (Microsoft)

.REG

Registreringsinformasjon/-nøkkel for W95/98, registerdatafil

.SCF

Windows Explorer-kommando

.SCR

Windows-skjermbeskytter

.SCT

Windows-skriptkomponent, Foxpro-skjerm (Microsoft)

.SHB

Windows-snarvei til et dokument

.SHS

Skallkladdeobjektfil

.PS1

Windows PowerShell

.PS1XML

Windows PowerShell

.PS2

Windows PowerShell

.PS2XML

Windows PowerShell

.PSC1

Windows PowerShell

.PSC2

Windows PowerShell

.TMP

Midlertidig fil/mappe

.URL

Internett-plassering

.VB

VBScript-fil eller en hvilken som helst VisualBasic-kilde

.VBE

VBScript-kodet skriptfil

.VBP

Visual Basic-prosjektfil

.VBS

VBScript-skriptfil, Visual Basic for Applications-skript

.VSMACROS

Binærbasert Visual Studio .NET-makroprosjekt

.VSW

Visio-arbeidsområdefil (Microsoft)

.WS

Windows Script-fil

.WSC

Windows Script-komponent

.WSF

Windows Script-fil

.WSH

Innstillingsfil for Windows Script Host

.XNK

Snarvei til fellesmappe i Exchange

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×