Datatypen Date/Time Extended lagrer dato- og tidsinformasjon og ligner på datatypen Date/Time, men den gir et større datointervall, en høyere fraksjonell presisjon og kompatibiltet med datotypen SQL Server datetime2. Når du importerer eller linker Access-data til SQL Server, kan du konsekvent tilordne et Access Date/Time Extended-felt til en SQL Server datetime2-kolonne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se datetime2 (Transact-SQL).

Dato/tid Extended-område

Advarsel    Når du oppretter uttrykker og bruker date/time-funksjoner basert på Date/Time Extended-datatypen i Access, kan du miste presisjon i beregninger eller støte på andre problemer med resultatene. Vi er klar over at dette problemet og planlegger å forbedre støtten for uttrykk og funksjoner i en kommende utgivelse. Som en løsning kan du Opprette en direktespørring for å bruke det samsvarende SQL Server-uttrykket og date/timer-funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammenligne Access SQL med SQL Server TSQL.

I denne artikkelen

Sammenligne datotypene Date/Time og Date/Time Extended

Bruk av den utvidede datatypen Date/Time

Hensyn til bakoverkompatibilitet

Bruk av datatypen Date/Time Extended som en streng i VBA

Sammenligne datotypene Date/Time og Date/Time Extended

Følgende tabeller oppsummerer viktige forskjeller mellom de to datatypene.

Attributt

Date/Time

Date/Time Extended

Minimumsverdi

100-01-01 00:00:00

0001-01-01 00:00:00

Maksimumsverdi

9999-12-31 23:59:59.999

9999-12-31 23:59:59.9999999

Nøyaktighet

0,001 sekunder

1 nanosekund

Størrelse

Flytende komma med dobbel presisjon

Kodet streng på 42 byte

Til toppen av siden

Bruk av den utvidede datatypen Date/Time

Følgende informasjon beskriver viktige bruksbetraktninger.

Tabellutformingsvisning    For å dra nytte av det større dataområdet og høyere presisjon kan du legge til et felt i en Access-tabell. Du kan også konvertere en Date/Time-datatype til Date/Time Extended-datatype i Tabellutformingsvisning. Bruk av denne datatypen som et primærnøkkelfelt støttes også. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en tabell og legge til felter.

Skrive inn datoen og tidspunktet   Å skrive inn date- og time-verdier ligner på Date/Time-datatypen, med unntak av at du nå også kan skrive enn et fraksjonelt nanosekund. Eksempel:

 • Oppføringsformat:mm/dd/åååå hh:mm:ss.nnnnnnn

 • Eksempel: 06/15/1215 09:25:3.234

Hvis det er mer enn 7 fraksjonelle nanosekunder, rundes de av til 7 siffer. For å kontrollere visningen av de fraksjonelle nanosekundene åpner du tabellen og på båndet velger du Felter, og i Formatering-gruppen velger du Øk antall desimaler Knapp eller Reduser antall desimaler Knapp.

Formatering    Både datatypen Date/Time og datatypen Date/Time Extended bruker lignende standard formateringsstrenger for Generell dato, Lang dato, Mellomlang dato, Kort dato, Lang tid, Mellomlang tid og Kort tid og begge støtter tilpasset formatering. For datatypen Date/Time Extended støtter standardformatene også fraksjonell presisjon for nanosekunder. Formatering av datatypen Date/Time Extended er som standard formatene Generell dato og Lang tid og følger alternativene angitt i regionale innstillinger i Windows. Du kan også kontrollere formateringen ved å bruke Desimalplasser-egenskapen for å angi antallet sifre til høyre for desimalkommaet (1–7).

Koble til og importer     Du kan også koble til eller importere fra databaser med tilsvarende datatype, for eksempel datatypen SQL Server datetime2. SQL Server versjon 2014 eller nyere databaser er støttet. Datatypen Date/Time Extended krever bruken av Microsoft ODBC Driver for SQL Server 11 eller nyere. Vi anbefaler bruk av Microsoft ODBC Driver 13.1 for SQL Server. Bruken av OLE DB støttes også. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du seDatatypestøtte for ODBC-dato- og tidsforbedringer og Bruk forbedrede dato- og tidsfunksjoner (OLE DB).

Skjemaer og rapporter     Du kan legge til datatypen Date/Time Extended i et skjema eller en rapport. I et skjema kan du bruke datovelgeren og inndatamasken for å skrive inn en dato med det større området, men ikke den fraksjonelle presisjonen for nanosekunder.

Uttrykksstøtte   Datatypen Date/Time Extended støtter SQL Aggregate Functions og uttrykksevaluering. For eksempel bruk av LoggedDateTime som et felt med datatypen Date/Time Extended:

Oppgave

Eksempel

Resultat

Finn minimumsverdien

Min(LoggedDateTime)

Den tidligste datoen og tiden innenfor området

Hent ut denne måneden

Month(LoggedDateTime)

Månedsnavnet, for eksempel januar

Legg til én dag

[LoggedDateTime]+1

Tirsdag ville blitt onsdag

Til toppen av siden

Vurderinger av bakoverkompatibilitet

Datatypen Date/Time Extended er ikke kompatibel med tidligere versjoner av Microsoft Access. Hvis typen brukes i en lokal Access-tabell, vil versjoner av Access som ikke inkluderer funksjonen, ikke kunne åpne databasen.

Du kan aktivere eller deaktivere datatypen Date/Time Extended for kobling og import av operasjoner med alternativet Gjeldende databasetilgang støtter dato/klokkeslett utvidet datatype for koblede/lmporterte tabeller. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi brukeralternativer for den gjeldende databasen

Til toppen av siden

Bruk av datatypen Date/Time Extended som en streng i VBA

Følgende VBA-eksempler bruker DAO-metoder for å vise, skrive inn og evaluere datatypen Date/Time Extended basert på tabellen nedenfor.

ID

DTEData

DTData

1

1/1/2 1:01:03.1234567 AM

1/1/2001

Tabellnavn:    DTETable
ID-datatype:    Autonummer
DTEData-datatype:    Date/Time Extended
DTData-datatype:    Date/Time

Eksempel: Viser datoen og tiden

Følgende eksempel viser datoen og tiden. Formatet som brukes er mm/dd/åååå hh:mm:ss.nnnnnnn i 24-timers format. Formatet kan ikke egendefineres.

Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("DTETable")
Do Until rs.EOF
  Debug.Print rs!DTETable
  rs.MoveNext
Loop

Resultat    Access viser: 01/01/0002 01:01:03.1234567.

Eksempel: Skrive inn datoen og tidspunktet

Følgende eksempel skriver inn datoen og tidspunktet i et strengformat. Alle standard dato- og tidsformater støttes.

Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("DTETable")
With CurrentDb.OpenRecordset("DTETable")
  .AddNew
  ![DTEData] = "1/1/9999 1:1:1.0123 AM"
  ![DTData] = #1/1/2001#
  .Update
End With

Resultat    Access legger til en ny rad (ID = 2):

ID

DTEData

DTData

1

1/1/2 1:01:03.1234567 AM

1/1/2001

2

1/1/9999 1:01:01.0123000 AM

1/1/2001

Eksempel: Evaluerer et spørringsuttrykk

Følgende eksempel bruker Dag-funksjonen for å hente ut dagnummeret fra dato- og tidsfelter.

Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("SELECT Day(DTEData) as day FROM DTETable")
Do Until rs.EOF
  Debug.Print "The day of the month is: "&rs!day
  rs.MoveNext
Loop

Resultat    Access viser:

Dagen i måneden er: 1
Dagen i måneden er: 1

Til toppen av siden

Se også

Innføring i datatyper og feltegenskaper

Formater et dato- og tidsfelt

Opprett eller slett et dato- og tidsfelt.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×