Bruk måls øking til å finne resultatet du ønsker, ved å justere en inn data verdi

Hvis du vet resultatet du ønsker, fra en formel, men ikke er sikker på hvilken inn data verdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke funksjonen måls øking. La oss for eksempel si at du trenger å låne litt penger. Du vet hvor mye penger du ønsker, hvor lenge du vil ta for å betale ned lånet, og hvor mye du har til å betale hver måned. Du kan bruke måls øking til å finne ut hvilken rente sats du må sikre for at du skal kunne overholde lånets mål.

Hvis du vet resultatet du ønsker, fra en formel, men ikke er sikker på hvilken inn data verdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke funksjonen måls øking. La oss for eksempel si at du trenger å låne litt penger. Du vet hvor mye penger du ønsker, hvor lenge du vil ta for å betale ned lånet, og hvor mye du har til å betale hver måned. Du kan bruke måls øking til å finne ut hvilken rente sats du må sikre for at du skal kunne overholde lånets mål.

Obs!: Målsøking fungerer bare med én variabel inndataverdi. Hvis du vil godta mer enn én inn data verdi, for eksempel både låne beløpet og det månedlige betalings beløpet for et lån, bruker du problem løser-tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se definere og løse et problem ved hjelp av problem løser.

Trinn for trinn med et eksempel

La oss se på det foregående eksemplet trinn for trinn.

Fordi du vil beregne den låne rente satsen som er nødvendig for å oppfylle målet, bruker du AVDRAG-funksjonen. AVDRAG-funksjonen beregner et månedlig betalings beløp. I dette eksemplet er det månedlige betalings beløpet det målet du leter etter.

Klargjøre regnearket

 1. Åpne et nytt, tomt regneark.

 2. Legg først til noen etiketter i den første kolonnen for å gjøre det enklere å lese regne arket.

  1. I celle A1 skriver du inn Lånebeløp.

  2. I celle A2 skriver du inn Termin i måneder.

  3. I celle A3 skriver du inn Rentesats.

  4. I celle A4 skriver du inn Betaling.

 3. Deretter legger du til verdiene du kjenner.

  1. I celle B1 skriver du inn 100000. Dette er beløpet som du vil låne.

  2. I celle B2 skriver du inn 180. Dette er antall måneder du vil betale ned lånet på.

   Obs!: Selv om du kjenner betalings beløpet du vil bruke, angir du ikke den som en verdi, fordi betalings beløpet er et resultat av formelen. I stedet legger du til formelen i regne arket og angir betalings verdien ved et senere trinn når du bruker måls øking.

 4. Deretter legger du til formelen du har et mål for. Bruk for eksempel AVDRAG-funksjonen:

  1. Skriv =ANNUITET(B3/12;B2;B1) i celle B4. Denne formelen beregner betalings beløpet. I dette eksemplet vil du betale kr. 900 hver måned. Du legger ikke inn det beløpet her fordi du skal bruke Målsøking til å bestemme rentesatsen, og Målsøking krever at du starter med en formel.

   Formelen refererer til celle B1 og B2, som inneholder verdier som du har angitt i de foregående trinnene. Formelen refererer også til celle B3, som er der du angir at måls øking skal settes til rente satsen. Formelen deler verdien i B3 på 12 fordi du valgte månedlige avdrag, og ANNUITET-funksjonen forutsetter en årlig rentesats.

   Fordi det ikke er noen verdi i celle B3, antas det at Excel har en rente sats på 0% og returnerer en betaling på $555,56 hvis du bruker verdiene i eksemplet. Du kan ignorere verdien foreløpig.

Bruke Målsøking til å bestemme rentesatsen

 1. Klikk Hva-skjer-hvis-analysei dataverktøy -gruppen på data -fanen, og klikk deretter måls øking.

 2. Skriv inn referansen til cellen som inneholder formel du vil løse, i Sett celle -boksen. I eksemplet er denne referansen celle B4.

 3. Skriv inn formel resultatet du vil bruke, i til verdi -boksen. I eksemplet er dette-900. Vær oppmerksom på at dette tallet er negativt fordi det representerer en betaling.

 4. Skriv inn referansen til cellen som inneholder verdien du vil justere, i boksen ved å endre celle . I eksemplet er denne referansen celle B3.

  Obs!:  Cellen som måls øking endrer, må refereres til av formelen i cellen du har angitt i Sett celle -boksen.

 5. Klikk på OK.

  Måls øking kjører og gir et resultat, som vist i illustrasjonen nedenfor.

  Modell med avdrag avhengig av rente

 6. Til slutt formaterer du mål cellen (B3) slik at den viser resultatet som en prosent verdi.

  1. Klikk Prosent i Tall-gruppen i kategorien Hjem.

  2. Klikk Øk desimaler eller Reduser desimaler for å angi antallet desimaler.

Hvis du vet resultatet du ønsker, fra en formel, men ikke er sikker på hvilken inn data verdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke funksjonen måls øking. La oss for eksempel si at du trenger å låne litt penger. Du vet hvor mye penger du ønsker, hvor lenge du vil ta for å betale ned lånet, og hvor mye du har til å betale hver måned. Du kan bruke måls øking til å finne ut hvilken rente sats du må sikre for at du skal kunne overholde lånets mål.

Obs!: Målsøking fungerer bare med én variabel inndataverdi. Hvis du vil godta mer enn én inn data verdi, for eksempel både låne beløpet og det månedlige betalings beløpet for et lån, kan du bruke tilleggs programmet problem løser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se definere og løse et problem ved hjelp av problem løser.

Trinn for trinn med et eksempel

La oss se på det foregående eksemplet trinn for trinn.

Fordi du vil beregne den låne rente satsen som er nødvendig for å oppfylle målet, bruker du AVDRAG-funksjonen. AVDRAG-funksjonen beregner et månedlig betalings beløp. I dette eksemplet er det månedlige betalings beløpet det målet du leter etter.

Klargjøre regnearket

 1. Åpne et nytt, tomt regneark.

 2. Legg først til noen etiketter i den første kolonnen for å gjøre det enklere å lese regne arket.

  1. I celle A1 skriver du inn Lånebeløp.

  2. I celle A2 skriver du inn Termin i måneder.

  3. I celle A3 skriver du inn Rentesats.

  4. I celle A4 skriver du inn Betaling.

 3. Deretter legger du til verdiene du kjenner.

  1. I celle B1 skriver du inn 100000. Dette er beløpet som du vil låne.

  2. I celle B2 skriver du inn 180. Dette er antall måneder du vil betale ned lånet på.

   Obs!: Selv om du kjenner betalings beløpet du vil bruke, angir du ikke den som en verdi, fordi betalings beløpet er et resultat av formelen. I stedet legger du til formelen i regne arket og angir betalings verdien ved et senere trinn når du bruker måls øking.

 4. Deretter legger du til formelen du har et mål for. Bruk for eksempel AVDRAG-funksjonen:

  1. Skriv =ANNUITET(B3/12;B2;B1) i celle B4. Denne formelen beregner betalings beløpet. I dette eksemplet vil du betale kr. 900 hver måned. Du legger ikke inn det beløpet her fordi du skal bruke Målsøking til å bestemme rentesatsen, og Målsøking krever at du starter med en formel.

   Formelen refererer til celle B1 og B2, som inneholder verdier som du har angitt i de foregående trinnene. Formelen refererer også til celle B3, som er der du angir at måls øking skal settes til rente satsen. Formelen deler verdien i B3 på 12 fordi du valgte månedlige avdrag, og ANNUITET-funksjonen forutsetter en årlig rentesats.

   Fordi det ikke er noen verdi i celle B3, antas det at Excel har en rente sats på 0% og returnerer en betaling på $555,56 hvis du bruker verdiene i eksemplet. Du kan ignorere verdien foreløpig.

Bruke Målsøking til å bestemme rentesatsen

 1. Gjør følgende:

  I Excel 2016 for Mac: Klikk Hva-skjer-hvis-analysedata -fanen, og klikk deretter måls øking.

  I Excel for Mac 2011: Klikk Hva-skjer-hvis-analysei dataverktøy -gruppen på data -fanen, og klikk deretter måls øking.

 2. Skriv inn referansen til cellen som inneholder formel du vil løse, i Sett celle -boksen. I eksemplet er denne referansen celle B4.

 3. Skriv inn formel resultatet du vil bruke, i til verdi -boksen. I eksemplet er dette-900. Vær oppmerksom på at dette tallet er negativt fordi det representerer en betaling.

 4. Skriv inn referansen til cellen som inneholder verdien du vil justere, i boksen ved å endre celle . I eksemplet er denne referansen celle B3.

  Obs!:  Cellen som måls øking endrer, må refereres til av formelen i cellen du har angitt i Sett celle -boksen.

 5. Klikk på OK.

  Måls øking kjører og gir et resultat, som vist i illustrasjonen nedenfor.

  Hva-hvis-analyse – Målsøking-funksjonen
 6. Til slutt formaterer du mål cellen (B3) slik at den viser resultatet som en prosent verdi. Følg en av disse trinnene:

  • I Excel 2016 for Mac: Klikk Øk desimaler Øk desimaler eller reduser desimaler Reduser desimalerhjem -fanen.

  • I Excel for Mac 2011: på hjem -fanen, under tall -gruppen, klikker du Øk desimal Øk antallet desimalplasser eller Reduser desimaler Reduser antallet desimalplasser for å angi antall desimaler.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×