Bruk Zoom for PowerPoint til å gjøre presentasjonen mer levende

Bruk Zoom for PowerPoint til å gjøre presentasjonen mer levende

Hvis du ønsker å gjøre presentasjonene mer dynamiske og spennende, kan du prøve å bruke zoom for PowerPoint.

Gjør stort inntrykk med Kunngjøringer

Hvis du vil legge til en zoom, går du til Sett inn > Zoom.

Hvis du vil oppsummere hele presentasjonen på ett lysbilde, velger du sammendrags zoom

Hvis du bare vil vise merkede lysbilder, velger du lysbilde zoom

Hvis du bare vil vise én enkelt inndeling, velger du inndelings zoom

Viser forskjellige typer zoomer som kan velges når du går til Sett inn > Zoom: Sammendragszoom, lysbildezoom og inndelingszoom.

Oversikt

Når du oppretter en zoom i PowerPoint, kan du hoppe til og fra bestemte lysbilder, inndelinger og deler av presentasjonen i en rekkefølge du bestemmer deg for.

Zoom for PowerPoint er bare tilgjengelig i Windows – i Microsoft 365 og PowerPoint 2019.

Sammendragszoom

En sammendragszoom er som en landingsside der du kan se alle delene av presentasjonen samtidig. Når du presenterer, kan du bruke Zoom til å gå fra ett sted i presentasjonen til et annet i hvilken som helst rekkefølge. Du kan være kreativ, spole fremover, eller gå tilbake til deler av lysbildefremvisningen uten å forstyrre flyten i presentasjonen.

Sammendrags Zoom støttes nå for Microsoft 365-abonnenter i PowerPoint for Microsoft 365 for Mac som begynner med versjon 16.19.18110915.

 1. Gå til Sett inn > Zoom.

  Viser Zoom-knappen på Sett inn-fanen i PowerPoint.

 2. Velg Sammendragszoom.

  Viser forskjellige typer zoomer som kan velges når du går til Sett inn > Zoom: Sammendragszoom, lysbildezoom og inndelingszoom.

 3. Dialog boksen sammendrags zoom åpnes.

  Velg lysbildene du vil ta med i sammendragszoomen. Dette blir de første lysbildene i inndelingerfor sammendrags zoom. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker inndelinger i PowerPoint, kan du se organisere PowerPoint-lysbilder i seksjoner.

  Viser dialogboksen Sett inn Sammendrag i PowerPoint for en presentasjon uten eksisterende inndelinger.

  Hvis du allerede har inndelinger i presentasjonen, er det første lysbildet i hver inndeling som standard forhåndsmerket. Hvis du ikke vil ta med enkelte inndelinger i din Zoom, fjerner du merket ved dem. Hvis du vil at PowerPoint skal bli kvitt alle inndelinger du ikke inkluderte i sammendrags zoomen, fjerner du merket ved siden av Behold ubrukte inndelinger i presentasjonen. Men ingen grunn til bekymring – lysbilder i inndelinger som du forkaster, er fortsatt en del av presentasjonen.

  Viser dialogboksen Sett inn sammendragszoom i PowerPoint med inndelinger valgt.

  Viser valgt avmerkingsboks ved siden av «Beholde ubrukte inndelinger».

 4. Når du har valgt alle lysbildene du vil bruke i sammendragszoomen, velger du Sett inn. Sammendrags zoomet er opprettet, og den vises som et nytt lysbilde like før det første lysbildet du tok med i sammendrags zoom.

  Viser lysbildet for sammendragsdelen av Sammendragszoom i PowerPoint.

Når du har opprettet en sammendragszoom, kan det hende du fremdeles ønsker å legge til eller fjerne deler av presentasjonen. Hvis du har gjort endringer etter at du opprettet sammendragszoomen som du ønsker å ta med, trenger du ikke starte fra bunnen av – du oppdaterer bare sammendragszoomen.

 1. Velg zoomen, og velg deretter Format-fanen på båndet.

  Viser Zoom-verktøy på Format-fanen på båndet i PowerPoint.

 2. Velg Rediger sammendrag, velg inndelingene du vil ha med i sammendragszoomen, og velg deretter Oppdater.

  Obs!: Du kan ikke legge til eller fjerne inndelinger fra presentasjonen din i denne visningen, bare fra sammendragszoomen.

Lysbildezoom

En lysbildezoom kan bidra til å gjøre presentasjonen mer dynamisk, slik at du kan navigere fritt mellom lysbilder i hvilken som helst rekkefølge, uten å forstyrre flyten i presentasjonen. Dette er et godt alternativ for kortere presentasjoner uten mange inndelinger, men du kan bruke lysbildezoom i mange andre typer presentasjoner.

Med lysbildezoom kan du gå i dybden i ulike deler av informasjonen, samtidig som du føler at du likevel har oversikten.

 1. Gå til Sett inn > Zoom.

  Viser Zoom-knappen på Sett inn-fanen i PowerPoint.

 2. Velg Lysbildezoom.

  Viser forskjellige typer zoomer som kan velges når du går til Sett inn > Zoom: Sammendragszoom, lysbildezoom og inndelingszoom.

 3. Dialog boksen lysbilde zoom åpnes. Merk lysbildene du vil bruke i lysbildezoomen.

 4. Når du har valgt alle lysbildene du vil bruke, velger du Sett inn. Lysbilde zoomen er opprettet.

Tips!: Hvis du vil, kan du opprette en lysbildezoom raskt ved å velge lysbildet du ønsker å bruke, i miniatyrbilderuten, og dra det over til lysbildet du vil lage lysbildezoomen på. På denne måten kan du lage lysbildezoomer og endre dem raskt, og ordne dem akkurat slik du ønsker ved å klikke og dra.

Lysbildezoomen vil som standard være en miniatyrbildeforhåndsvisning av lysbildet, men du kan velge et nytt bilde fra datamaskinen eller nettet for å representere inndelingen eller lysbildet du skal gå til.

 1. Velg zoomen, og velg deretter Format-fanen på båndet.

  Viser Zoom-verktøy på Format-fanen på båndet i PowerPoint.

 2. Velg Endre bilde for å velge et nytt bilde fra nettet eller datamaskinen som skal brukes i stedet for miniatyrbildet.

  Viser gruppen Zoom-alternativer på Format-fanen for en inndelings- eller lysbildezoom i PowerPoint.

 3. Velg bildet du vil bruke, eller søk etter det på nettet. Når du har valgt bilde, velger du Sett inn.

  Viser dialogboksen Sett inn bilde i PowerPoint.

Du kan også velge ulike visninger for zoomene fra Zoom stiler– du kan endre kantlinjen, legge til visuelle effekter eller velge blant kombinasjonene av kantlinjer og effekter i galleriet.

Viser forskjellige zoom-stiler og -effekter som du kan velge i Format-fanen i PowerPoint.

Inndelingszoom

En inndelings zoom er en kobling til en inndeling som allerede finnes i presentasjonen. Du kan bruke dem for å gå tilbake til inndelingene du ønsker å fremheve, eller for å utheve hvordan bestemte deler av presentasjonen henger sammen. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker inndelinger i PowerPoint, kan du se organisere PowerPoint-lysbilder i seksjoner.

 1. Gå til Sett inn > Zoom.

  Viser Zoom-knappen på Sett inn-fanen i PowerPoint.

 2. Velg inndelingszoom.

  Viser forskjellige typer zoomer som kan velges når du går til Sett inn > Zoom: Sammendragszoom, lysbildezoom og inndelingszoom.

 3. Merk inndelingen du vil bruke som en inndelingszoom.

 4. Velg Sett inn. Inndelingszoomen opprettes.

Tips!: Hvis du vil, kan du raskt opprette en inndelingszoom ved å velge navnet på inndelingen du ønsker å bruke, i miniatyrbilderuten, og dra det over til lysbildet du vil lage inndelingszoomen på.

Inndelingszoomen vil som standard være en miniatyrbildeforhåndsvisning av lysbildet, men du kan velge et nytt bilde fra datamaskinen eller nettet for å representere inndelingen eller lysbildet du skal gå til.

 1. Velg zoomen, og velg deretter Format-fanen på båndet.

  Viser Zoom-verktøy på Format-fanen på båndet i PowerPoint.

 2. Velg Endre bilde for å velge et nytt bilde fra nettet eller datamaskinen som skal brukes i stedet for miniatyrbildet.

  Viser gruppen Zoom-alternativer på Format-fanen for en inndelings- eller lysbildezoom i PowerPoint.

 3. Velg bildet du vil bruke, eller søk etter det på nettet. Når du har valgt bilde, velger du Sett inn.

  Viser dialogboksen Sett inn bilde i PowerPoint.

Du kan også velge ulike visninger for zoomene fra Zoom stiler– du kan endre kantlinjen, legge til visuelle effekter eller velge blant kombinasjonene av kantlinjer og effekter i galleriet.

Viser forskjellige zoom-stiler og -effekter som du kan velge i Format-fanen i PowerPoint.

Få zoomene dine til å skille seg ut ved å bruke flere Zoom-alternativer

Zoom for PowerPoint skinner virkelig når du gjør det til ditt eget. Velg Format-fanen på båndet for å få tilgang til Zoom-verktøy, som du kan velge for å lage akkurat det utseendet og den funksjonaliteten du ønsker i presentasjonen din.

 1. Velg zoomen, og velg deretter Format-fanen på båndet.

  Viser Zoom-verktøy på Format-fanen på båndet i PowerPoint.

 2. Hvis du vil gå tilbake til lysbildezoomen etter at du har vist inndelinger eller lysbilder i sammendrags-, lysbilde- eller inndelingszoom, må du påse at det er merket av for Gå tilbake til Zoom. Hvis du vil gå videre til neste lysbilde etter at du har vist en del av zoomen, fjerner du avmerkingen.

  Viser gruppen Zoom-alternativer på Format-fanen for en inndelings- eller lysbildezoom i PowerPoint.

  (Hvis du arbeider med en sammendrags zoom eller en inndelings zoom, går du tilbake til zoom-lysbildet som standard når du presenterer etter at du har gått til inndelingen. Hvis du bruker en lysbildezoom, går du videre til neste lysbilde som standard når du har vist lysbildezoomen.)

En annen måte du kan endre utseendet i zoomen på, er å ta i bruk bakgrunnen i lysbildet der du bruker zoomen, slik at zoomen nesten er helt lik hovedlysbildene i presentasjonen din. Velg Zoom-bakgrunn for å gjøre sammendrags-, inndelings- eller lysbildezoomen lik det opprinnelige lysbildet.

 1. Velg zoomen, og velg deretter Format-fanen på båndet.

  Viser Zoom-verktøy på Format-fanen på båndet i PowerPoint.

 2. Velg Zoom-bakgrunn i gruppen Zoom-stiler. Zoomen får nå bakgrunnen til det opprinnelige lysbildet.

  Viser forskjellige zoom-stiler og -effekter som du kan velge i Format-fanen i PowerPoint.

Som standard bruker zoomene funksjonen Zoom-overgang når du presenterer, noe som gjør at zoomene føles levende. Hvis du ikke vil bruke Zoom-overgang, eller hvis du vil endre varigheten på overgangen, velger du dette fritt.

 1. Velg zoomen, og velg deretter Format-fanen på båndet.

  Viser Zoom-verktøy på Format-fanen på båndet i PowerPoint.

 2. I gruppen Zoom-alternativer kontrollerer du at boksen ved siden av Zoom-overgang er merket av, hvis du vil bruke Zoom-overgang når du når du presenterer zoomen.

  Viser gruppen Zoom-alternativer på Format-fanen for en inndelings- eller lysbildezoom i PowerPoint.

  Hvis du ikke vil bruke Zoom-overgang når du presenterer, fjerner du avmerkingen for Zoom-overgang.

 3. Hvis du vil endre tidsberegningen for Zoom-overgangen, bruker du PIL OPP og PIL NED ved siden av indikatoren for varighet for å endre hvor lang Zoom-overgangen skal være.

Krav

Se tabellen nedenfor for mer informasjon om minimum versjons numre som kreves i PowerPoint for å opprette eller spille av zoom koblinger.

PowerPoint-versjon

Dette kan du gjøre med Transformasjon

PowerPoint for Microsoft 365, versjon 1607 eller nyere

PowerPoint 2019

Opprette og spille av zoom

PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, versjon 16,9 eller nyere

PowerPoint 2019 for Mac

Spill av zoom

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint for Mac 2011

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Spill av zoom som hyperkoblinger uten å zoome overgang

Tilbake til zoom navigering støttes ikke.

PowerPoint for nettet

Spiller ikke av zoom

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile for Windows

Spill av zoom

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×