Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk To-Do med tastaturet og en skjerm leser til å organisere dagen. Vi har testet det med Skjermleser og JAWS, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du legger til oppgaver, gir dem forfalls datoer og angir påminnelser, og gjør dem regelmessig hvis det er noe du trenger å huske ofte. Du kan også tilordne oppgaver i en delt liste til bestemte personer.

Obs!: 

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett et nytt gjøremålselement i en av listene dine.

 1. Trykk TAB-tasten til du hører: «lister.» Du hører navnet på listen som er merket.

 2. Trykk opp-eller pil ned-tasten til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i. Trykk ENTER for å åpne listen.

 3. Trykk TAB-tasten til du hører «Legg til en oppgave», etterfulgt av navnet på listen. Trykk Enter.

 4. Skriv inn et navn for oppgaven, for eksempel Kjøp daglig.

 5. Trykk på TAB. Du hører: «Legg til en oppgave». Trykk på Enter for å fullføre opprettingen av oppgaven.

Fullføre en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, merker du den som fullført.

 1. Trykk TAB-tasten til du hører: «lister.» Du hører navnet på listen som er merket.

 2. Trykk opp-eller pil ned-tasten til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil markere som fullført. Trykk ENTER for å åpne listen.

 3. Hvis du vil flytte til innholds liste innholdet, trykker du TAB-tasten til du hører et oppgave element.

 4. Trykk opp-eller pil ned-tasten til du hører oppgaven du vil markere som fullført.

 5. Trykk på TAB. Du hører: «fullstendig avmerkings boks». Trykk ENTER for å merke oppgaven som fullført.

  Et lydsignal bekrefter at du har fullført oppgaven.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som fullført, gjentar du trinnene ovenfor til du hører «Fjern merket for avmerkings boks», og deretter trykker du ENTER.

 • Kontroller at de fullførte oppgavene vises i listen. Hvis du vil ha mer informajson om hvordan du viser eller skjuler fullførte oppgaver i lister, kan du se Vise/skjule fullførte oppgaver.

Åpne detaljvisningen

I detalj visningen kan du redigere oppgaven og legge til tilleggs informasjon, for eksempel notater og påminnelser.

 1. Trykk TAB-tasten til du hører: «lister.» Du hører navnet på listen som er merket.

 2. Trykk opp-eller pil ned-tasten til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil vise detaljer for. Trykk ENTER for å åpne listen.

 3. Hvis du vil flytte til innholds liste innholdet, trykker du TAB-tasten til du hører et oppgave element.

 4. Trykk opp-eller pil ned-tasten til du hører oppgaven du ønsker, og trykk deretter ENTER. Du hører: «detaljer om aktivitet», etterfulgt av oppgave navnet.

Tips!: Trykk på ESC for å lukke detalj visningen.

Legge til en oppgave i Min dag

Hvis du vil legge til en oppgave fra en annen liste til oppgavene du vil fullføre i dag, kan du legge den til i min dag -listen. Min dag -listen er en standard liste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til aktivitet i min dag», og deretter trykker du ENTER.

Tips!: Hvis du vil fjerne en oppgave fra min dag, trykker du på tab i detalj visningen for oppgaven til du hører «Fjern aktivitet fra min dag», og deretter trykker du på ENTER.

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detalj visningen til raskt å gi nytt navn til en oppgave.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «aktivitets tittel», etterfulgt av navnet på oppgaven.

 2. Hvis du vil slette det forrige navnet, trykker du og holder inne DELETE-tasten.

 3. Skriv inn et nytt navn på oppgaven. Navnet lagres automatisk.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til en påminnelse», og deretter trykker du ENTER.

 2. Bruk pil opp og pil ned for å bla gjennom alternativene for påminnelse. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge Velg en dato & klokkeslett. Trykk på ENTER for å markere.

 3. Hvis du valgte Velg en dato & klokkeslettet, bruker du TAB-tasten og pil tastene til å definere datoen og klokkeslettet, og trykker ENTER for å velge. Hvis du vil angi påminnelsen, trykker du TAB-tasten til du hører «lagre», og deretter trykker du ENTER.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, trykker du på tab i detalj visningen for oppgaven til du hører «Fjern påminnelse», og deretter trykker du på ENTER.

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfalls dato for å hjelpe deg med å holde tids frister for de viktigste oppgavene dine.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til forfalls dato», og deretter trykker du ENTER.

 2. Bruk pil opp og pil ned for å bla gjennom alternativene for forfalls dato. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge Velg en dato. Trykk på ENTER for å markere.

 3. Hvis du valgte Velg en dato, bruker du TAB-tasten og pil tastene til å definere datoen, og trykker ENTER for å velge. Hvis du vil angi forfalls dato, trykker du TAB-tasten til du hører «lagre», og deretter trykker du ENTER.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfalls dato, trykker du TAB-tasten i detalj visningen for oppgaven til du hører «Fjern forfalls dato», og deretter trykker du ENTER.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «gjenta», og deretter trykker du ENTER.

 2. Bruk pil opp og pil ned for å bla gjennom alternativene for regelmessighet. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge egen definert. Trykk på ENTER for å markere.

 3. Hvis du har valgt egen definert, bruker du TAB-tasten og pil tastene til å definere regelmessighets frekvensen, og trykk ENTER for å velge. Hvis du vil angi regelmessighets frekvensen, trykker du TAB-tasten til du hører «lagre», og deretter trykker du ENTER.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentatt forfalls dato, trykker du TAB-tasten i detalj visningen for oppgaven til du hører «aldri gjenta», og deretter trykker du ENTER.

Legge til en fil

Hvis du vil gi en mer kontekst for en oppgave, kan du legge ved en fil i den. Hvis oppgaven for eksempel er Skriv ut, kan du legge ved dokumentet til aktiviteten.

Obs!: To-Do støtter alle fil typene, men fil vedlegg er begrenset til 25 MB per oppgave.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til en fil», og deretter trykker du ENTER. Windows-dialogen Åpne vil vises.

 2. Gå til og velg filen du vil laste opp fra data maskinen. Hvis du vil flytte mellom områdene i dialog boksen, trykker du TAB-tasten. Bruk pil tastene til å flytte i et område. Trykk ENTER eller mellomrom for å velge.

  Filen legges til, og fokuset går tilbake til detalj visningen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en fil, trykker du TAB-tasten i detalj visningen for oppgaven til du hører filen du vil slette. Trykk SKIFT + F10, og trykk deretter pil ned-tasten til du hører: «Slett fil». Trykk Enter. Hvis du vil bekrefte at du sletter filen, trykker du TAB-tasten til du hører «Slett», og deretter trykker du ENTER.

Legge til et notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til et notat», og deretter trykker du ENTER.

 2. Skriv inn teksten i notatet. Notatet lagres automatisk.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-funksjonen til raskt å finne en oppgave i listene.

 1. Hvis du vil søke etter en oppgave, trykker du CTRL + F. Søk-menyen åpnes, og fokuset flyttes til Søk-feltet.

 2. Begynn å skrive inn et søke ord. Skjerm leseren sier antall resultater mens du skriver.

 3. Hvis du vil navigere i listen over søke resultater, bruker du pil ned-og opp-tasten.

 4. Hvis du vil åpne detalj visningen for det valgte resultatet, trykker du ENTER.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «Slett aktivitet», og deretter trykker du ENTER.

 2. Hvis du vil bekrefte slettingen, trykker du TAB-tasten til du hører «Slett», og deretter trykker du ENTER.

Tilordne en oppgave

Bruk detalj visningen til å tilordne en oppgave i en delt liste til et bestemt liste medlem. Oppgaver som er tilordnet til deg, vises i listen tilordnet til meg , som er en standard liste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Tips!: Du kan bare tilordne oppgaven til noen som har blitt med i den delte listen som inneholder oppgaven. Hvis du vil lære hvordan du deler en liste, kan du se dele en liste.

 1. I detalj visningen for en oppgave trykker du TAB-tasten til du hører «tilordne til» eller personen den er tilordnet til, og trykker deretter ENTER. Du hører «liste medlemmer» og navnet på en person i medlems listen.

 2. Trykk på opp-eller pil ned-tasten til du hører personen du vil tilordne oppgaven til, og trykk deretter på ENTER.

Tips!: Hvis du vil oppheve tilordningen av en aktivitet, trykker du TAB-tasten i detalj visningen for oppgaven til du hører «Fjern oppgave», og deretter trykker du ENTER.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å legge til trinn og angi viktighet til en oppgave i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å vise Flaggede e-postmeldinger som oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere til

Bruk To-Do med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS skjerm leseren, til å organisere dagen. Du lærer hvordan du legger til oppgaver, gir dem forfalls datoer og angir påminnelser, og gjør dem regelmessig hvis det er noe du trenger å huske ofte. Du kan også tilordne oppgaver i en delt liste til bestemte personer.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett et nytt gjøremålselement i en av listene dine.

 1. Trykk TAB-tasten til du hører: «lister.» Du hører navnet på listen som er merket.

 2. Trykk venstre eller høyre pil tast til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Legg til en aktivitet.»

 4. Skriv inn et navn for oppgaven, for eksempel Kjøp daglig.

 5. Trykk på Enter for å fullføre opprettingen av oppgaven.

Fullføre en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, merker du den som fullført.

 1. Trykk TAB-tasten til du hører: «lister.» Du hører navnet på listen som er merket.

 2. Trykk venstre eller høyre pil tast til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil markere som fullført.

 3. Hvis du vil flytte til innholds liste innholdet, trykker du TAB-tasten til du hører et oppgave element.

 4. Trykk venstre eller høyre pil tast til du hører oppgaven du vil markere som fullført.

 5. Trykk TAB-tasten til du hører: «fullført». Trykk på mellomrom for å markere oppgaven som fullført.

  Et lydsignal bekrefter at du har fullført oppgaven.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som ufullstendig, gjentar du trinnene ovenfor til du hører «ikke fullført», og deretter trykker du mellomrom.

 • Kontroller at de fullførte oppgavene vises i listen. Hvis du vil ha mer informajson om hvordan du viser eller skjuler fullførte oppgaver i lister, kan du se Vise/skjule fullførte oppgaver.

Åpne detaljvisningen

I detalj visningen kan du redigere oppgaven og legge til tilleggs informasjon, for eksempel notater og påminnelser.

 1. Trykk TAB-tasten til du hører: «lister.» Du hører navnet på listen som er merket.

 2. Trykk venstre eller høyre pil tast til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil vise detaljer for.

 3. Hvis du vil flytte til innholds liste innholdet, trykker du TAB-tasten til du hører et oppgave element. Detalj visningen åpnes.

 4. Trykk venstre og høyre pil tast for å bla gjennom oppgave listen. Detalj visningen viser detaljene for den valgte aktiviteten.

Tips!: Hvis du vil lukke detalj visningen, trykker du TAB-tasten til du hører «tilbake», og deretter trykker du mellomrom.

Legge til en oppgave i Min dag

Hvis du vil legge til en oppgave fra en annen liste til oppgavene du vil fullføre i dag, kan du legge den til i min dag -listen. Min dag -listen er en standard liste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til aktivitet i min dag», og deretter trykker du mellomrom.

Tips!: Hvis du vil fjerne en oppgave fra min dag, trykker du på tab i detalj visningen for oppgaven til du hører «Fjern aktivitet fra min dag», og trykker deretter på mellomrom.

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detalj visningen til raskt å gi nytt navn til en oppgave.

 1. I detalj visningen for en oppgave trykker du TAB-tasten til du hører navnet på oppgaven, etterfulgt av: «oppgave tittel».

 2. Skriv inn et nytt navn på oppgaven, og trykk deretter ENTER.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «påminnelse», og deretter trykker du mellomrom.

 2. Trykk på Ctrl + Tilvalg + Pil opp eller pil ned for å bla gjennom alternativene for påminnelse. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge Velg en dato & klokkeslett. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du valgte Velg en dato & klokkeslettet, trykker du TAB-tasten til du hører en dato og et klokkeslett, og deretter trykker du på Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned-tasten. Bruk Kontroll + Tilvalg + Pil taster for å definere dato og klokkeslett for påminnelsen. Trykk på mellomrom for å angi påminnelsen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, trykker du på tab i detalj visningen for oppgaven til du hører «Fjern påminnelse», og trykker deretter på mellomrom-tasten. Du hører: «påminnelse fjernet.»

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfalls dato for å hjelpe deg med å holde tids frister for de viktigste oppgavene dine.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «forfalls dato», og deretter trykker du mellomrom.

 2. Trykk på Ctrl + Tilvalg + Pil opp eller pil ned for å bla gjennom alternativene for forfalls dato. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge Velg en dato. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du valgte Velg en dato, bruker du TAB-tasten til du hører en dato, og deretter trykker du på Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned. Bruk Kontroll + Tilvalg + Pil taster for å definere forfalls datoen. Trykk på mellomrom for å angi forfalls dato.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfalls dato, trykker du på tab i detalj visningen for oppgaven til du hører «Fjern forfalls dato», og deretter trykker du på mellomrom. Du hører: «forfalls dato fjernet.»

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «gjenta», og deretter trykker du mellomrom.

 2. Trykk på Ctrl + Tilvalg + Pil opp eller pil ned for å bla gjennom alternativene for regelmessighet. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene. Trykk på MELLOMROM for å velge.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentatt forfalls dato, trykker du på tab i detalj visningen for oppgaven til du hører «Fjern regelmessighet», og deretter trykker du på mellomrom-tasten.

Legge til en fil

Hvis du vil gi en mer kontekst for en oppgave, kan du legge ved en fil i den. Hvis oppgaven for eksempel er Skriv ut, kan du legge ved dokumentet til aktiviteten.

Obs!: To-Do støtter alle fil typene, men fil vedlegg er begrenset til 25 MB per oppgave.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til en fil», og deretter trykker du mellomrom. Dialog boksen fil åpnes.

 2. Gå til og velg filen du vil laste opp fra data maskinen. Hvis du vil flytte mellom områdene i dialog boksen, trykker du TAB-tasten. Bruk pil tastene til å flytte i et område. Trykk ENTER eller mellomrom for å velge.

  Filen legges til, og fokuset går tilbake til detalj visningen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en fil, trykker du på tab i detalj visningen for oppgaven til du hører filen du vil slette, og trykker deretter på TAB-tasten på nytt. Du hører: «Slett fil». Trykk på MELLOMROM. Hvis du vil bekrefte at du sletter filen, trykker du TAB-tasten til du hører «Slett fil», og deretter trykker du ENTER.

Legge til et notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til en fil», og deretter trykker du TAB-tasten på nytt. Du hører: «Tekst.»

 2. Skriv inn teksten i notatet. Eventuell eksisterende notat tekst fjernes. Notatet lagres automatisk.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-funksjonen til raskt å finne en oppgave i listene.

 1. Hvis du vil søke etter en oppgave, trykker du på Kommando + F. Fokuset flyttes til søke feltet.

 2. Begynn å skrive inn et søke ord. Skjerm leseren sier antall resultater mens du skriver.

 3. Hvis du vil navigere til søke resultat listen, trykker du TAB-tasten til du hører «resultater for, søke teksten og det første søke resultatet.

 4. Hvis du vil bla gjennom søke resultatene, bruker du pil tastene høyre og venstre.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. I detalj visningen for en aktivitet trykker du TAB-tasten til du hører «Slett aktivitet», og deretter trykker du mellomrom.

 2. Hvis du vil bekrefte at du sletter oppgaven, trykker du på TAB til du hører «Slett aktivitet», og deretter trykker du på mellomrom.

Tilordne en oppgave

Bruk detalj visningen til å tilordne en oppgave i en delt liste til et bestemt liste medlem. Oppgaver som er tilordnet til deg, vises i listen tilordnet til meg , som er en standard liste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Tips!: Du kan bare tilordne oppgaven til noen som har blitt med i den delte listen som inneholder oppgaven. Hvis du vil lære hvordan du deler en liste, kan du se dele en liste.

 1. I detalj visningen for en oppgave trykker du TAB-tasten til du hører «tilordne til» eller personen den er tilordnet til, og deretter trykker du mellomrom.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører navnet på en person i medlems listen.

 3. Bruk pil opp og pil ned til å bla gjennom medlems listen til du hører navnet på personen du vil tilordne oppgaven til. Hvis du vil tilordne oppgaven, trykker du på Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Tips!: Hvis du vil oppheve tilordningen av en aktivitet, trykker du TAB-tasten i detalj visningen for oppgaven til du hører «Fjern oppgave», og deretter trykker du mellomrom.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å legge til trinn og angi viktighet til en oppgave i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å vise Flaggede e-postmeldinger som oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Lær hvordan du navigerer til, ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk To Do for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å organisere dagen. Du lærer hvordan du legger til oppgaver, gir dem forfalls datoer og angir påminnelser, og gjør dem regelmessig hvis det er noe du trenger å huske ofte. Du kan også tilordne oppgaver i en delt liste til bestemte personer.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett et nytt gjøremålselement i en av listene dine.

 1. Sveip til venstre til du hører «side panel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Legg til en oppgave», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Skriv inn et navn for oppgaven, for eksempel Kjøp daglig.

 5. Når du har skrevet inn navnet på aktiviteten, sveiper du mot venstre til du hører: «retur.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Oppgaven legges til i listen.

Fullføre en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, merker du den som fullført.

 1. Sveip til venstre til du hører «side panel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil markere som fullført. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører aktiviteten du vil merke som fullført, og dobbelt Trykk på skjermen for å åpne detalj visningen.

 4. Sveip til høyre til du hører «fullført». Dobbelttrykk på skjermen for å fullføre oppgaven.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som ufullstendig, gjentar du trinnene ovenfor til du hører «valgte fullført to-do-element», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

 • Kontroller at de fullførte oppgavene vises i listen. Hvis du vil ha mer informajson om hvordan du viser eller skjuler fullførte oppgaver i lister, kan du se Vise/skjule fullførte oppgaver.

Åpne detaljvisningen

I detalj visningen kan du redigere oppgaven og legge til tilleggs informasjon, for eksempel notater og påminnelser.

 1. Sveip til venstre til du hører «side panel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder aktiviteten du vil vise detaljer om. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil ha, og dobbelt Trykk på skjermen for å åpne detalj visningen. Du hører: «detaljer for oppgave», etterfulgt av navnet på oppgaven.

Tips!: Hvis du vil lukke detalj visningen, sveiper du mot venstre til du hører: «Lukk detalj visning.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

Legge til en oppgave i Min dag

Hvis du vil legge til en oppgave fra en annen liste til oppgavene du vil fullføre i dag, kan du legge den til i min dag -listen. Min dag -listen er en standard liste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Sveip til høyre til du hører «Legg til aktivitet i min dag» i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en aktivitet fra min dag, sveiper du til høyre til du hører «Fjern aktivitet fra min dag» i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detalj visningen til raskt å gi nytt navn til en oppgave.

 1. Sveip til høyre til du hører «aktivitets tittel» etterfulgt av navnet på oppgaven i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye bildet. Navnet lagres automatisk.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. Sveip til høyre til du hører «påminnelse» i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Påminnelse-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom påminnelsesalternativene. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge Velg en dato & klokkeslett. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte Velg en dato & klokkeslettet, sveiper du til høyre og venstre for å definere datoen og klokkeslettet, og dobbelt Trykk på skjermen for å velge. Hvis du vil angi påminnelsen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører «sett», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, sveiper du til venstre i Påminnelse -menyen til du hører «Fjern», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Påminnelsen fjernes og menyen lukkes.

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfalls dato for å hjelpe deg med å holde tids frister for de viktigste oppgavene dine.

 1. Sveip til høyre til du hører «forfalls dato» i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Forfallsdato-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge Velg en dato & klokkeslett. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte Velg en dato, sveiper du til høyre og venstre for å definere datoen og klokkeslettet, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å velge. Hvis du vil angi forfalls dato, Sveip til høyre eller venstre til du hører «sett», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfalls dato, sveiper du mot venstre i forfallsdato -menyen til du hører «Fjern», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Forfallsdatoen fjernes og menyen lukkes.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. Sveip til høyre til du hører «gjenta» i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Gjenta-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for regelmessighet. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge egen definert. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte egen definert, sveiper du til høyre og venstre for å definere regelmessighets frekvensen, og dobbelt Trykk på skjermen for å velge. Hvis du vil angi regelmessighets frekvensen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører «sett», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentatt forfalls dato, sveiper du mot venstre på gjentakelse -menyen til du hører «Fjern», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Den gjentakende forfallsdatoen fjernes og menyen lukkes.

Legge til en fil

Hvis du vil gi en mer kontekst for en oppgave, kan du legge ved en fil i den. Hvis oppgaven for eksempel er Skriv ut, kan du legge ved dokumentet til aktiviteten.

Obs!: To-Do støtter alle fil typene, men fil vedlegg er begrenset til 25 MB per oppgave.

 1. Sveip til høyre til du hører «Legg til en fil» i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Velg hvor du vil laste opp filen fra. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom alternativene, og dobbelt Trykk på skjermen for å velge.

 3. Gå til og velg filen du vil laste opp fra enheten. Hvis du vil bla gjennom elementene, sveiper du til høyre eller venstre til du hører elementet du vil bruke. Trykk to ganger på skjermen for å åpne en mappe. Når du er i filen du vil bruke, dobbelt trykker du på skjermen for å laste den opp.

  Filen legges til, og fokuset går tilbake til detalj visningen.

Legge til et notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Sveip til høyre til du hører «Legg til et notat» i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Skriv inn teksten i notatet.

 3. Hvis du vil lagre notatet, sveiper du mot venstre til du hører «ferdig», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-funksjonen til raskt å finne en oppgave i listene.

 1. Sveip til venstre til du hører «side panel», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «søk», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til Søk-tekstfeltet.

 3. Begynn å skrive inn et søke ord ved hjelp av skjerm tastaturet. Søke resultatene oppdateres mens du skriver.

 4. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, sveiper du til høyre til du hører et resultat. Sveip til høyre eller venstre hvis du vil flytte i listen over søkeresultater. VoiceOver sier oppgave navnet, statusen og forfalls datoen etter hvert som du lander på hver oppgave.

 5. Hvis du vil åpne detalj visningen for det valgte resultatet, dobbelt trykker du på skjermen.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. Sveip til høyre til du hører «Slett» og navnet på aktiviteten i detalj visningen for en aktivitet. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. Hvis du vil bekrefte slettingen, sveiper du til høyre til du hører «Slett aktivitet», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Tilordne en oppgave

Bruk detalj visningen til å tilordne en oppgave i en delt liste til et bestemt liste medlem. Oppgaver som er tilordnet til deg, vises i listen tilordnet til meg , som er en standard liste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Tips!: Du kan bare tilordne oppgaven til noen som har blitt med i den delte listen som inneholder oppgaven. Hvis du vil lære hvordan du deler en liste, kan du se dele en liste.

 1. Sveip til høyre til du hører «tilordne til» eller personen den er tilordnet til, i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører personen du vil tilordne oppgaven til, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «tilordnet»

Tips!: Hvis du vil oppheve tilordningen av en aktivitet i detalj visningen for aktiviteten, sveiper du til høyre til du hører personen den er tilordnet til, og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Sveip til høyre til du hører «Fjern», etterfulgt av navnet på den gjeldende tilordnede personen, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «tildeling fjernet.»

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å legge til trinn og angi viktighet til en oppgave i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å vise Flaggede e-postmeldinger som oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere til

Bruk To Do for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å organisere dagen din. Du lærer hvordan du legger til oppgaver, gir dem forfalls datoer og angir påminnelser, og gjør dem regelmessig hvis det er noe du trenger å huske ofte. Du kan også tilordne oppgaver i en delt liste til bestemte personer.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett et nytt gjøremålselement i en av listene dine.

 1. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «side panel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Legg til en aktivitet», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Skriv inn et navn for oppgaven, for eksempel Kjøp daglig.

 5. Sveip til høyre til du hører «Legg til en oppgave», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 6. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

Fullføre en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, merker du den som fullført.

 1. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «side panel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil markere som fullført. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil markere som ferdig.

 4. Sveip til høyre én gang. Du hører: «ufullstendig oppgave». Dobbelttrykk på skjermen for å fullføre oppgaven.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som fullført, går du til listen kalt oppgaverog sveiper til høyre til du hører oppgaven du ønsker. Sveip til høyre én gang. Du hører: «fullført oppgave». Dobbelt Trykk på skjermen for å merke oppgaven som fullført.

 • Kontroller at de fullførte oppgavene vises i listen. Hvis du vil ha mer informajson om hvordan du viser eller skjuler fullførte oppgaver i lister, kan du se Vise/skjule fullførte oppgaver.

Åpne detaljvisningen

I detalj visningen kan du redigere oppgaven og legge til tilleggs informasjon, for eksempel notater og påminnelser.

 1. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «side panel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder aktiviteten du vil vise detaljer om. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører aktiviteten du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «detaljer for oppgave», etterfulgt av navnet på oppgaven.

Tips!: Hvis du vil lukke detalj visningen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Lukk detalj visning», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Legge til en oppgave i Min dag

Hvis du vil legge til en oppgave fra en annen liste til oppgavene du vil fullføre i dag, kan du legge den til i min dag -listen. Min dag -listen er en standard liste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Sveip til høyre eller venstre i detalj visningen for en aktivitet til du hører «Legg til i min dag», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «aktivitet lagt til min dag».

Tips!: Hvis du vil fjerne en aktivitet fra min dag, sveiper du til høyre eller venstre i detalj visningen for aktiviteten, helt til du hører «lagt til min dag», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Du hører: «oppgave fjernet fra min dag».

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detalj visningen til raskt å gi nytt navn til en oppgave.

 1. Sveip til høyre eller venstre i detalj visningen for en aktivitet til du hører navnet på aktiviteten, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye navnet. Navnet lagres automatisk.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. Sveip til høyre eller venstre i detalj visningen for en aktivitet til du hører «Påminn meg», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom påminnelsesalternativene. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge Velg en dato & klokkeslett. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte Velg en dato & klokkeslettet, sveiper du til høyre og venstre for å definere datoen og klokkeslettet, og dobbelt Trykk på skjermen for å velge. Hvis du vil angi påminnelsen, sveiper du til høyre til du hører «lagre», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, sveiper du til høyre eller venstre i detalj visningen for aktiviteten, helt til du hører «Fjern påminnelse», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfalls dato for å hjelpe deg med å holde tids frister for de viktigste oppgavene dine.

 1. Sveip til høyre eller venstre i detalj visningen for en aktivitet til du hører «Legg til forfalls dato», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge Velg en dato. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte Velg en dato, sveiper du til høyre og venstre for å definere datoen, og dobbelt trykker på skjermen for å velge. Hvis du vil angi forfalls dato, Sveip til høyre til du hører «lagre», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfalls dato, sveiper du til høyre eller venstre i detalj visningen for aktiviteten, helt til du hører «Fjern forfalls dato», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. Sveip til høyre eller venstre i detalj visningen for en aktivitet til du hører «gjenta», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for regelmessighet. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge egen definert. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte egen definert, sveiper du til høyre og venstre for å definere regelmessighets frekvensen, og dobbelt Trykk på skjermen for å velge. Hvis du vil angi regelmessighets frekvensen, sveiper du til høyre til du hører «lagre», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentatt forfalls dato i detalj visningen for aktiviteten, sveiper du til høyre eller venstre til du hører «Fjern regelmessighet,» og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Legge til en fil

Hvis du vil gi en mer kontekst for en oppgave, kan du legge ved en fil i den. Hvis oppgaven for eksempel er Skriv ut, kan du legge ved dokumentet til aktiviteten.

Obs!: 

 • To-Do støtter alle fil typene, men fil vedlegg er begrenset til 25 MB per oppgave.

 • Kontroller at du tillater To-Do å få tilgang til bilder, medier og filer på telefonen i app- tillatelsene i Innstillinger.

 1. Sveip til høyre til du hører «Legg til en fil» i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Velg hvor du vil laste opp filen fra. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom alternativene, og dobbelt Trykk på skjermen for å velge.

 3. Gå til og velg filen du vil laste opp fra enheten. Hvis du vil bla gjennom elementene, sveiper du til høyre eller venstre til du hører elementet du vil bruke. Trykk to ganger på skjermen for å åpne en mappe. Når du er i filen du vil bruke, dobbelt trykker du på skjermen for å laste den opp.

  Filen legges til, og fokuset går tilbake til detalj visningen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en fil, sveiper du til høyre eller venstre i detalj visningen for oppgaven til du hører filen du vil slette. Sveip til høyre til du hører: «Slett fil», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Hvis du vil bekrefte at du sletter filen, sveiper du til høyre til du hører «Slett», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Legge til et notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Sveip til høyre eller venstre i detalj visningen for en aktivitet til du hører «Legg til et notat», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Skriv inn teksten i notatet.

 3. Sveip til høyre eller venstre til du hører «Lukk og lagre», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-funksjonen til raskt å finne en oppgave i listene.

 1. Sveip til høyre eller venstre til du hører «side panel», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Skriv inn søk», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Søk-menyen åpnes, og fokuset flyttes til Søk-feltet.

 3. Begynn å skrive inn et søke ord ved hjelp av skjerm tastaturet. Skjerm leseren sier antall resultater mens du skriver.

 4. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, sveiper du til høyre til du hører et resultat. Du hører plasseringen av resultatet i listen og navnet på resultatet. Sveip til høyre eller venstre hvis du vil flytte i listen over søkeresultater.

 5. Hvis du vil åpne detalj visningen for det valgte resultatet, dobbelt trykker du på skjermen.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. Sveip til høyre til du hører «Slett aktivitet» i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil bekrefte slettingen, sveiper du til høyre til du hører «Slett», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Tilordne en oppgave

Bruk detalj visningen til å tilordne en oppgave i en delt liste til et bestemt liste medlem. Oppgaver som er tilordnet til deg, vises i listen tilordnet til meg , som er en standard liste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Tips!: Du kan bare tilordne oppgaven til noen som har blitt med i den delte listen som inneholder oppgaven. Hvis du vil lære hvordan du deler en liste, kan du se dele en liste.

 1. Sveip til høyre til du hører «tilordne til» eller personen den er tilordnet til, i detalj visningen for en aktivitet, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «tilordnet velger åpnes.»

 2. Sveip til høyre til du hører personen du vil tilordne oppgaven til, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «tilordnings velger er lukket.»

Tips!: Hvis du vil oppheve tilordningen av en aktivitet, sveiper du til høyre til du hører «Fjern oppgave» i detalj visningen for aktiviteten, og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å legge til trinn og angi viktighet til en oppgave i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å vise Flaggede e-postmeldinger som oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere til

Bruk To Do på nettet med tastaturet og en skjerm leser til å organisere dagen. Vi har testet det med Skjermleser og JAWS, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du legger til oppgaver, gir dem forfalls datoer og angir påminnelser, og gjør dem regelmessig hvis det er noe du trenger å huske ofte. Du kan også tilordne oppgaver i en delt liste til bestemte personer.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker To Do på nettet med skjerm leser, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nett leser.

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett et nytt gjøremålselement i en av listene dine.

 1. Trykk TAB-tasten til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i. Trykk ENTER for å åpne listen.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører «Legg til en aktivitet», og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn et navn på oppgaven, for eksempel Kjøp daglig, og trykk på ENTER når du er ferdig.

Fullføre en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, merker du den som fullført.

 1. Trykk på TAB til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil merke som fullført. Trykk ENTER for å åpne listen.

 2. Trykk på TAB til du hører oppgaven du vil markere som fullført.

 3. Trykk ENTER for å velge oppgaven. Du hører: «Merk som fullført.» Trykk deretter på mellomrom for å fullføre oppgaven. Du hører: «Avmerket.»

  Et lydsignal bekrefter at du har fullført oppgaven.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som fullført, gjentar du trinnene ovenfor til du hører «Marker som fullført», og deretter trykker du ENTER. Du hører: «Ikke avmerket.»

 • Kontroller at de fullførte oppgavene vises i listen. Hvis du vil ha mer informajson om hvordan du viser eller skjuler fullførte oppgaver i lister, kan du se Vise/skjule fullførte oppgaver.

Åpne detalj visningen

I detalj visningen kan du redigere oppgaven og legge til tilleggs informasjon, for eksempel notater og påminnelser.

 1. Trykk TAB-tasten til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du ønsker. Trykk ENTER for å åpne listen.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører oppgaven du vil vise detaljer for, og trykk deretter ENTER. Detalj visningen er nå åpen ved siden av listen.

Tips!: Trykk på ESC for å lukke detalj visningen.

Legge til en oppgave i Min dag

Hvis du vil legge til en oppgave fra en annen liste til oppgavene du vil fullføre i dag, kan du legge den til i min dag -listen. Min dag -listen er en standard liste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Når du har åpnet detalj visningen for en aktivitet, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til i min dag», og deretter trykker du ENTER.

Tips!: Hvis du vil fjerne en oppgave fra min dag, trykker du på TAB til du hører «Fjern fra min dag» etter at du har åpnet detalj visningen for oppgaven, og deretter trykker du på ENTER.

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detalj visningen til raskt å gi nytt navn til en oppgave.

 1. Når du har åpnet detalj visningen for en aktivitet, trykker du TAB-tasten til du hører «Rediger», etterfulgt av navnet på oppgaven, og trykker deretter ENTER.

 2. Hvis du vil slette det forrige navnet, trykker du og holder inne DELETE-tasten.

 3. Skriv inn det nye navnet, og trykk ENTER for å fullføre gi nytt navn til oppgaven.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. Når du har åpnet detalj visningen for en aktivitet, trykker du på TAB til du hører «Påminn meg», og deretter trykker du på ENTER.

 2. Trykk TAB-tasten for å bla gjennom alternativene for påminnelse. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge Velg en dato & klokkeslett. Trykk på ENTER for å markere.

 3. Hvis du valgte Velg en dato & klokkeslettet, bruker du TAB-tasten og pil tastene til å definere datoen og klokkeslettet, og trykker ENTER for å velge. Hvis du vil angi påminnelsen, trykker du TAB-tasten til du hører «lagre», og deretter trykker du ENTER.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, åpner du detalj visningen for oppgaven, trykker på TAB til du hører «Fjern påminnelse», og deretter trykker du på ENTER.

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfalls dato for å hjelpe deg med å holde tids frister for de viktigste oppgavene dine.

 1. Når du har åpnet detalj visningen for en aktivitet, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til forfalls dato», og deretter trykker du ENTER.

 2. Trykk TAB-tasten for å bla gjennom alternativene for forfalls dato. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge Velg en dato. Trykk på ENTER for å markere.

 3. Hvis du valgte Velg en dato, bruker du TAB-tasten og pil tastene til å definere datoen, og trykker ENTER for å velge. Hvis du vil angi forfalls dato, trykker du TAB-tasten til du hører «lagre», og deretter trykker du ENTER.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfalls dato, åpner du detalj visningen for oppgaven, trykker på TAB til du hører «Fjern forfalls dato», og deretter trykker du på ENTER.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. Når du har åpnet detalj visningen for en aktivitet, trykker du TAB-tasten til du hører «gjenta», og deretter trykker du ENTER.

 2. Trykk TAB-tasten for å bla gjennom alternativene for regelmessighet. Du kan velge blant de forhånds definerte alternativene eller velge egen definert. Trykk på ENTER for å markere.

 3. Hvis du har valgt egen definert, bruker du TAB-tasten og pil tastene til å definere regelmessighets frekvensen, og trykk ENTER for å velge. Hvis du vil angi regelmessighets frekvensen, trykker du TAB-tasten til du hører «lagre», og deretter trykker du ENTER.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentatt forfalls dato, åpner du detalj visningen for oppgaven, trykker på TAB til du hører «Fjern regelmessighet», og deretter trykker du på ENTER.

Legge til en fil

Hvis du vil gi en mer kontekst for en oppgave, kan du legge ved en fil i den. Hvis oppgaven for eksempel er Skriv ut, kan du legge ved dokumentet til aktiviteten.

Obs!: To-Do støtter alle fil typene, men fil vedlegg er begrenset til 25 MB per oppgave.

 1. Når du har åpnet detalj visningen for en aktivitet, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til en fil», og deretter trykker du ENTER. Windows-dialogen Åpne vil vises.

 2. Gå til og velg filen du vil laste opp fra data maskinen. Hvis du vil flytte mellom områdene i dialog boksen, trykker du TAB-tasten. Bruk pil tastene til å flytte i et område. Trykk ENTER eller mellomrom for å velge.

  Filen legges til, og fokuset går tilbake til nett leseren.

Tips!: Hvis du vil fjerne en fil, åpner du detalj visningen for oppgaven, og deretter trykker du TAB-tasten til du hører filen du vil slette. Trykk TAB-tasten på nytt. Du hører: «Slett fil». Trykk Enter. Hvis du vil bekrefte at du sletter filen, trykker du TAB-tasten til du hører «Slett fil», og deretter trykker du ENTER.

Legge til et notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Når du har åpnet detalj visningen for en aktivitet, trykker du TAB-tasten til du hører «Rediger notat», og deretter trykker du ENTER.

 2. Skriv inn teksten i notatet. Når du er ferdig, trykker du SKIFT + TAB for å gå ut av tekst feltet. Notatet lagres automatisk.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-funksjonen til raskt å finne en oppgave i listene.

 1. Hvis du vil søke etter en oppgave, trykker du TAB-tasten til du hører «søk», og deretter trykker du ENTER. Fokuset flyttes til søke feltet.

 2. Begynn å skrive inn et søke ord ved hjelp av skjerm tastaturet. Søke resultatene oppdateres mens du skriver.

 3. Hvis du vil navigere til søke resultat listen, trykker du på TAB til du hører det første resultatet. Hvis du vil flytte i søke resultat listen, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Etter hvert som du flytter, viser skjerm leseren oppgave navnet, etterfulgt av listen som inneholder oppgaven.

 4. Hvis du vil åpne detalj visningen for det valgte resultatet, trykker du ENTER.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. Når du har åpnet detalj visningen for en aktivitet, trykker du TAB-tasten til du hører «Slett aktivitet», og deretter trykker du ENTER.

 2. Hvis du vil bekrefte slettingen, trykker du TAB-tasten til du hører «Slett aktivitet», og deretter trykker du ENTER.

Tilordne en oppgave

Bruk detalj visningen til å tilordne en oppgave i en delt liste til et bestemt liste medlem. Oppgaver som er tilordnet til deg, vises i listen tilordnet til meg , som er en standard liste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Tips!: Du kan bare tilordne oppgaven til noen som har blitt med i den delte listen som inneholder oppgaven. Hvis du vil lære hvordan du deler en liste, kan du se dele en liste.

 1. Når du har åpnet detalj visningen for en aktivitet, trykker du TAB-tasten til du hører «tilordne til» eller personen den er tilordnet til. Trykk Enter.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører personen du vil tilordne oppgaven til, og trykk deretter ENTER.

Tips!: Hvis du vil oppheve tilordningen av en aktivitet, trykker du TAB-tasten i detalj visningen for oppgaven til du hører «Fjern oppgave», og deretter trykker du ENTER.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å legge til trinn og angi viktighet til en oppgave i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å vise Flaggede e-postmeldinger som oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere til

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×