Bruke en skjerm leser til å bygge et uttrykk i Access-databaser på skrive bordet

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Access med tastaturet og en skjerm leser til å bygge et uttrykk i en Access skrive bords database. Vi har testet det med skjerm leser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du kan bruke uttrykk til å utføre mange typer oppgaver i en database. Hvis du vil ha mer informasjon om uttrykk, kan du se lære å bygge et uttrykk

Obs!: 

I dette emnet

Opprette et beregnet felt i en spørring

Ved å legge til et beregnet felt i en spørring, kan du vise resultatene av en beregning som bruker de andre feltene i spørringen.

Slik legger du til et beregnet felt:

 1. Åpne spørringen der du vil legge til det beregnede feltet, i navigasjons ruten.

 2. Trykk på F6 til du hører «status linje», etterfulgt av gjeldende aktive visning.

 3. Trykk på høyre pil tast til du hører «utformings visning», og trykk på ENTER. Fokuset går tilbake til den første tomme cellen i felt raden i spørringen i utformings visning.

 4. Skriv inn formelen du vil skal vises i det beregnede feltet, i den tomme cellen. Skriv først inn navnet på feltet, etterfulgt av et kolon, og deretter uttrykket som har resultatet du vil vise i dette feltet. Hvis du for eksempel vil opprette et felt kalt "totalt" som viser summen av felt kalt "pris" og "avgift", skriv: Total: [Price] + [avgift].

Angi standardverdier for et tabellfelt

Du kan bruke et uttrykk til å angi en standard verdi for et felt i en tabell – en verdi som Access bruker for nye poster, med mindre en annen verdi er oppgitt.

 1. Åpne tabellen du vil bruke, i navigasjons ruten.

 2. Trykk på F6 til du hører «status linje», etterfulgt av gjeldende aktive visning.

 3. Trykk høyre pil tast til du hører «Datashwet-visning», og trykk ENTER. Fokuset går tilbake til tabellen i data ark visning.

 4. Hvis du vil navigere til feltet der du vil legge til en standard verdi, trykker du på høyre eller venstre pil tast til du hører «kolonne» etterfulgt av navnet på feltet du vil bruke.

 5. Hvis du vil åpne uttrykks verktøyet for standard verdien i feltet, trykker du alt + J, B, V, D.

 6. Skriv inn uttrykket for standard verdien. Hvis du for eksempel vil legge til standard verdien for 4 for et felt, skriver du inn = 4.

  Obs!: Du må starte uttrykket med likhets tegnet (=).

 7. Trykk TAB-tasten til du hører «OK-knapp», og trykk ENTER.

Legge til en valideringsregel i et tabellfelt eller en post

I tabeller finnes det to typer Valide Rings regler: felt Valide Rings regler (som hindrer brukere i å skrive inn ugyldige data i ett enkelt felt) og registrere Valide Rings regler (som hindrer brukere i å opprette poster som ikke oppfyller Valide Rings regelen). Du bruker uttrykk i begge typene valideringsregler.

Slik legger du til en Valide Rings regel:

 1. Åpne tabellen du vil bruke, i navigasjons ruten.

 2. Trykk på F6 til du hører «status linje», etterfulgt av gjeldende aktive visning.

 3. Trykk høyre pil tast til du hører «data sett visning», og trykk ENTER. Fokuset går tilbake til tabellen i data sett visning.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil åpne uttrykks verktøyet for en felt Valide Rings regel, går du til feltet du vil bruke, ved å trykke høyre eller venstre pil tast til du hører «kolonne», etterfulgt av navnet på feltet. Trykk deretter alt + J, B, V, A, F.

  • Hvis du vil åpne uttrykks verktøyet for en post Valide Rings regel, trykker du alt + J, B, V, A, R.

 5. Skriv inn kriteriene du vil bruke. Hvis du for eksempel vil forsikre deg om at verdien i et felt er 10 eller større, skriver du inn vilkårene > 9 i uttrykks verktøyet.

  Obs!: Valideringsregel-uttrykkene er boolsk, det betyr at de er enten True eller False for en gitt inndataverdi. En Valide Rings regel må være sann for verdien eller Access lagrer ikke inn dataene og viser en Valide Rings melding som angir feilen.

 6. Trykk TAB-tasten til du hører «OK-knapp», og trykk ENTER.

Legge til en Valide Rings melding i et tabell felt eller en post

Du kan gjøre databasen enklere å bruke ved å angi egendefinerte valideringsmeldinger. Disse erstatter de generiske meldingene som Access vises når dataene ikke Sams varer med en Valide Rings regel. Du kan bruke egen definert Valide Rings melding til å gi bestemt informasjon som hjelper brukeren med å skrive inn riktige data.

 1. Åpne tabellen du vil bruke, i navigasjons ruten.

 2. Trykk på F6 til du hører «status linje», etterfulgt av gjeldende aktive visning.

 3. Trykk på pil høyre til du hører «data ark visning», og trykk på ENTER. Fokuset går tilbake til tabellen i data ark visning.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en felt Valide Rings melding, går du til feltet du vil bruke, ved å trykke høyre eller venstre pil tast til du hører «kolonne», etterfulgt av navnet på feltet. Trykk deretter alt + J, B, V, A, V.

  • Hvis du vil legge til en post Valide Rings melding, trykker du alt + J, B, V, A, M.

 5. Skriv inn en Valide Rings melding, og trykk deretter på TAB til du hører «OK-knapp», og trykk på ENTER. Hvis du for eksempel vil informere brukeren om at verdien i et felt må være 10 eller større, angir du følgende Valide Rings melding: verdien i feltet må være lik 10 eller høyere.

Se også

Bruke en skjermleser til å starte Access

Hurtigtaster for Access

Bruke en skjermleser til å opprette tabeller i Access-databaser på skrivebordet

Bruke en skjermleser til å opprette en spørring i Access-databaser på skrivebordet

Bruke en skjerm leser til å laste ned og bruke en mal i Access-databaser på skrive bordet

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×