Bruke en skjermleser til å arbeide med visninger i Project

Bruke en skjermleser til å arbeide med visninger i Project

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Project med tastaturet og en skjerm leser til å velge riktig visning av planen. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker.

Ved hjelp av riktig visning til riktig formål blir det enklere å holde prosjektet i rute. Hvis du vil finne ut hvilken visning som passer best til dine behov, må du først bestemme hva slags informasjon du vil kontrollere (oppgave-, ressurs- eller tilordningsdata), og deretter bestemme deg for hvilket format du vil bruke.

Obs!: 

I dette emnet

Flytte mellom visninger

Hvis du vil flytte fra én visning til en annen, merker og åpner du en visning ved å bruke følgende hurtigtaster:

Hvis du vil

Trykker du

Velge og åpne visningen Gantt-diagram

ALT+W, G, G

Velge og åpne Aktivitetsbelegg -visningen

ALT+W, K, N

Velge og åpne visningen ressurs planlegger

ALT+W, P, P

Velge og åpne Ressursliste -visningen

ALT+W, S, S

Tidslinjevisning

I tidslinjen-visningen får du et øyeblikksbilde av viktige oppgaver og milepæler å presentere, for eksempel i en statusrapport eller et møte. Du kan enkelt legge innholdet fra en Tidslinje-visning inn i et PowerPoint-lysbilde eller i en utskrift, eller du kan sende det via e-post.

Du kan få tilgang til Tidslinje-visningen enten som en del av de andre visningene eller i et eget vindu. Hvis Tidslinje er en del av de andre visningene, vises den øverst i visningen som standard.

Bruk følgende hurtigtaster til å navigere i denne visningen:

Hvis du vil

Trykker du

Aktivere og deaktivere tids linjen

Alt + W, T, L

Bytte mellom hovedvisningen og tids linjen

F6 eller SKIFT+F6

Åpne tids linje visningen i et eget vindu

Alt + W, O, T, L

Bla gjennom element typene i tids linjen – oppgave linjen, Mile pælen, forklarings knappen og tids linjen, med den første som velges av denne typen

TAB eller PIL NED

Bla gjennom element typene i den motsatte rekkefølgen

SKIFT+TAB eller PIL OPP

Gå til forrige eller neste element av denne typen, for eksempel ved å gå til neste mile pæl

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Åpne dialog boksen aktivitets informasjon

SKIFT+F2

Gantt-diagramvisning

Bruk Gantt-diagram-visningen for å få en oversikt over hvordan det går med prosjektet og hvordan det utvikler seg. Du kan også få et inntrykk hvordan oppgaver er relaterte til hverandre i denne visningen.

Hvis Tidslinje er aktivert, vises den øverst i vinduet. Under Tidslinje er hovedinnholdsområdet delt inn i to ruter. Til venstre er inndata-regnearket hvor du kan definere oppgavemodus, navn, varighet, start- og sluttdato og de foregående aktivitetene. Til høyre er stolpediagrammet som viser informasjonen fra regnearket i utviklingsblokker og avhengighetslinjer.

Bruk følgende hurtigtaster til å navigere i denne visningen:

Hvis du vil

Trykker du

Flytte mellom kolonner og rader i regne arket

TAB, SKIFT+TAB eller piltastene

Åpne dialog boksen aktivitets informasjon

SKIFT+F2

Aktivitetsbeleggvisning

Du kan angi, redigere og gå gjennom oppgaver etter aktivitet i Aktivitetsbelegg.

Hvis Tidslinje er aktivert, vises den øverst i vinduet. Under Tidslinje er hovedinnholdsområdet delt inn i to ruter. I ruten til regnearket til venstre er hver oppgave oppført med de tildelte ressursene rykket inn under dem. I timeregistreringsruten til høyre er det oppført informasjon som arbeid eller kostnader for oppgaven, eksempelvis i henhold til tidsskalaen, etter dag eller uke.

Bruk følgende hurtigtaster til å navigere i denne visningen:

Hvis du vil

Trykker du

Flytte mellom kolonner og rader i regne arket

TAB, SKIFT+TAB eller piltastene

Åpne dialog boksen aktivitets informasjon

SKIFT+F2

Flytte til Time liste ruten

F6

Ressursplanleggervisning

Bruk Ressursplanlegger-visningen hvis du vil kontrollere oppgaver fra perspektivet til dem som arbeider med dem, og få en oversikt over tidsplanen din.

Hvis Tidslinje er aktivert, vises den øverst i vinduet. Under Tidslinje er hovedinnholdsområdet delt inn i tre ruter. Regnearket til venstre angir ressursnavnene og eventuelle ikke-planlagte oppgaver. Til høyre er kalenderruten. Nederst i vinduet er det en rute som angir ikke-tilordnede oppgaver.

Bruk følgende hurtigtaster til å navigere i denne visningen:

Hvis du vil

Trykker du

Flytte mellom kolonner og rader i regne arket

TAB, SKIFT+TAB eller piltastene

Vise eller skjule en ressurs rad eller en grupperings rad

ALT+SKIFT+plusstegn (+) eller minustegn (-)

Rulle tidsskalaen

ALT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Åpne dialog boksen aktivitets informasjon

Skriv inn (når det jobbes med en aktivitet)

Flytte oppgaver

CTRL+piltaster

Ressurslistevisning

Bruk Ressursliste-visningen hvis du vil angi, redigere eller se gjennom ressursdata for prosjektet i et regneark.

Hvis Tidslinje er aktivert, vises den øverst i vinduet. Under Tidslinje tar regneark-oppføringer (som ressurser, kostnader og standardsatser) opp mesteparten av det viktigste innholdsområdet.

Bruk følgende hurtigtaster til å navigere i denne visningen:

Hvis du vil

Trykker du

Flytte mellom kolonner og rader i regne arket

TAB, SKIFT+TAB eller piltastene

Åpne dialog boksen ressurs informasjon

SKIFT+F2

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Hurtigtaster for Project

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Bruk Project Online med tastaturet og en skjerm leser til å velge riktig visning av planen. Vi har testet det med skjerm leser, men det kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker.

Bruk av riktig visning til riktig formål gjør det enklere å følge prosjektet.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Project Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Project Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Project Online.

I dette emnet

Endre visning på Project-siden

 1. Trykk på Ctrl+F6 for å gå til en fane i Projects-visningen. Hvis det er nødvendig, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Prosjekter, Prosjektsenter, verktøygruppe, fane 2 av 2, kobling» og trykker på Enter.

 2. Trykk på TAB gjentatte ganger til du hører «Visning, knapp», og trykk på MELLOMROM for å åpne listen over tilgjengelige visninger.

 3. Trykk på PIL NED for å navigere gjennom visningene. Trykk på ENTER for å velge en visning.

Endre visning på Tidsplan-siden

 1. Når du er på Tidsplan-siden i prosjektet, trykker du på Ctrl+F6 for å gå til en fane. Hvis det er nødvendig, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Aktiviteter, Tidsplan, verktøygruppe, fane 4 av 5» og trykker på Enter.

 2. Trykk på TAB gjentatte ganger til du hører «Visning, knapp», og trykk på MELLOMROM for å åpne listen over tilgjengelige visninger.

 3. Trykk på PIL NED for å navigere gjennom visningene. Trykk på ENTER for å velge en visning.

Endre oppsettet

Du kan velge hvordan du vil at dataene skal vises. Vise eller skjule et Gantt-diagram, vise dataene i en Tidsinndelt-visning eller i et tabellformat med Ark-oppsett.

 1. Du endrer oppsettet i Aktiviteter-visning ved å trykke på Ctrl+F6 for å gå til en fane. Hvis det er nødvendig, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Aktiviteter, fane» og trykker på Enter.

 2. Trykk på TAB gjentatte ganger til du hører «Oppsett, knapp», og trykk på MELLOMROM. Listen over alternativer åpnes.

 3. Du velger mellom Gantt-diagram, Tidsinndelte data og Ark ved å trykke på PIL NED til du havner på alternativet du ønsker og trykker på Enter for å velge.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av skjermleser i Project

Hurtigtaster i Project Online

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×