Bruke en skjermleser til å foreta eller motta et anrop i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å foreta eller motta et anrop i Skype for Business

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Skype for Business med tastaturet og skjerm leser, den innebygde skjerm leseren i Windows, til å foreta og motta lyd samtaler. Skype for Business oppdager automatisk enhetene dine, for eksempel hodetelefoner, mikrofon og høyttalere. Før du foretar et anrop, må du kontrollere at det er koblet en lydenhet til datamaskinen. Det er også lurt å kontrollere at lydenheten fungerer som den skal, for å sikre at alt er i orden.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du finner mer informasjon om hurtigtaster i Hurtigtaster i Skype for Business.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Holde volumet konstant ved bruk av Skjermleser

Når Skjermleser er på, reduserer den som standard volumet i andre lydkilder. Dette fører til at lyden i Skype for Business-samtaler og -møter kan bli vanskelig å høre.

 1. Trykk Windows-logo-tasten. Du hører «Start vindu. Søkeboksredigering». Skriv «skjermleser» i søkeboksen. Søkeresultatlisten åpnes.

 2. Trykk Pil ned i søkeresultatlisten til du hører «Endre skjermleserinnstillinger» og trykk Enter. Du hører «Innstillingsvindu, på, Skjermleser-vekslebryter».

 3. Trykk Tab i skjermleserinnstillingene til du hører «På, reduser volumet i andre apper når Skjermleser kjører, vekslebryter».

 4. Trykk Mellomrom. Du hører «Av, reduser volumet i andre apper når Skjermleser kjører».

Foreta et anrop

 1. Trykk Ctrl+1 for å gå til Kontakter-fanen. Du hører «Søkeinndata, redigering, finn en person eller et rom». Skriv navnet på kontakten du vil ringe. Du hører «Søkeresultater, rute oppdatert». Trykk Pil ned for å gå til og gjennom søkeresultatene til du hører riktig navn.

 2. Trykk Enter for å se flere alternativer for denne kontakten. En alternativmeny åpnes.

 3. Trykk Tab i alternativmenyen til du hører «Ring <kontaktnavn>» og trykk Mellomrom.

 4. Trykk Enter når du hører «Skype-anrop». Skype for Business-vinduet åpnes, og du hører en ringelyd.

 5. Når anropet er koblet til:

  • Trykk Windows-logotasten+F4 eller Tab til du hører «Mikrofonknapp» og trykk Enter for å dempe eller oppheve demping av mikrofonen.

  • Hvis du vil sette samtalen på vent, trykker du CTRL + SKIFT + H. Du hører: «Dette anropet er sperret.» Hvis du vil fortsette samtalen, trykker du CTRL + SKIFT + H eller TAB til du hører «knappen gjenoppta samtale», og trykk ENTER.

  • Trykk Ctrl+Skift+T for å overføre samtalen. Dette åpner kontaktvelgeren under en node-til-node-til-node-samtale.

   Obs!: Funksjonen for overføring av samtaler er ikke tilgjengelig med det grunnleggende frittstående Skype for Business-abonnementet eller med alle Microsoft 365-abonnementer.

  • Trykk CTRL+SKIFT+D hvis du vil vise det numeriske tastaturet.

  • Du kan velge flere samtalekontroller (enheter eller høyttalervolum) ved å trykke Tab til du hører «Knappen Samtalekontroller» og deretter trykke Enter. Trykk Tab for å gå til et alternativ, og trykk Enter.

  • Hvis du vil legge til en video i samtalen, trykker du Ctrl+Skift+Enter eller Tab til du hører «Videoknappen», og trykker deretter Enter.

  • Hvis du vil legge til direktemeldinger i samtalen, trykker du Tab til du hører «Av, direktemeldingsknappen», og trykker deretter Enter.

  • Hvis du vil invitere andre kontakter til å bli med i samtalen, trykker du Alt+V eller Tab til du hører «Inviter flere personer-knappen» og trykker Enter. Et nytt vindu åpnes med fokus på redigeringsfeltet. Skriv et navn eller bruk Pil ned til å velge et navn fra listen. Trykk Tab til du hører «OK-knappen», og trykk Enter.

  • Når du vil avslutte samtalen, trykker du Tab til du hører «Legg på», og trykker Enter eller Alt +Q (fungerer bare i node-til-node-samtaler, ikke i telefonkonferanser).

Svare på et anrop

Når en kontakt ringer deg, åpnes Skype for Business-varselvinduet og du hører en ringelyd samt «Varsel: Innkommende Skype for Business-anrop fra <innringernavn>. Trykk Windows+Skift+O for å godta, Windows+Esc for å avslå».

 • Trykk Windows+Skift+O for å svare på anropet.

 • Hvis du ikke vil motta anropet, trykker du Windows+Esc. Da blir anropet avvist og sendt til telefonsvareren, hvis den er tilgjengelig.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til folk i kontaktene dine i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å bli med på et nettmøte i Skype for Business

Hurtigtaster i Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Finne ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Skype for Business for Mac sammen med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac, til å foreta og motta lydanrop. Skype for Business for Mac oppdager automatisk enhetene dine, for eksempel hodetelefoner, mikrofon og høyttalere. Før du foretar et anrop, må du kontrollere at det er koblet en lydenhet til datamaskinen. Det er også lurt å kontrollere at lydenheten fungerer som den skal, for å sikre at alt er i orden.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du finner mer informasjon om hurtigtaster i Hurtigtaster i Skype for Business.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Foreta et anrop

 1. Start Skype for Business for Mac og logg om nødvendig på. Skype for Business-vinduet åpnes i Kontakter-visning. Trykk på Tab gjentatte ganger for å velge boksen Søk etter kontakter.

 2. Skriv et navn, en direktemeldingsadresse eller et telefonnummer i boksen Søk etter kontakter. Etter hvert som du skriver, vises søkeresultatene.

 3. Trykk på Tab for å velge kontaktlisten. Trykk på Pil opp eller Pil ned til du hører navnet på personen du vil ringe til.

 4. Trykk på Tab gjentatte ganger til du hører «Ring, knapp».

 5. Trykk på mellomromtasten for å åpne Skype for Business-anropsmenyen. Du vil høre: «Meny, <antallet elementer>».

 6. Trykk på Pil ned for å velge Skype-samtale, og trykk på Kontroll+Tilvalg+Mellomrom for å foreta anropet.

 7. Avslutt samtalen ved å trykke på Pil høyre gjentatte ganger til du hører «Legg på-knappen». Trykk på Kontroll+Tilvalg+Mellomrom for å velge.

Svare på et lydanrop

Når noen ringer deg, hører du «Innkommende anrop». Trykk på Kontroll+Tilvalg+Høyre pil gjentatte ganger til du hører «Svar». Velg knappen ved å trykke på Kontroll+Tilvalg+Mellomrom.

Dempe mikrofonen

Hvis du vil dempe mikrofonen i en samtale du har foretatt eller mottatt, trykker du på Kontroll+Tilvalg+Høyre pil gjentatte ganger til du hører «Demp». Velg knappen ved å trykke på Kontroll+Tilvalg+Mellomrom.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til folk i kontaktene dine i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å bli med på et nettmøte i Skype for Business

Hurtigtaster i Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Finne ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Skype for Business med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, til å utføre og motta anrop.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Foreta et lydanrop

 1. Åpne Skype for Business og logg på hvis nødvendig. Startskjermen vises, som inneholder søkefeltet for kontakter i firmakatalogen, kommende avtaler og nylige samtaler.

  Tips!: Hvis du ikke logget av Skype for Business forrige gang du brukte det, åpnes programmet uten at du må logge på. Hvis du vil ha hjelp med pålogging, kan du se Grunnleggende oppgaver med skjermleser med Skype for Business.

 2. Hvis du vil gå til kontakter -visningen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører «kontakter-knappen», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Kontakter -visningen åpnes med oversikt over kontaktene og kontakt listene (for eksempel Favoritter).

  Obs!: Hvis du ønsker å ringe noen som ikke er i Kontakter-listen, kan du søke etter dem på startskjermen ved bruk av Søk etter kontakter-søkefeltet. Gå til Søk etter kontakter og åpne kontaktkortet deres for å lese om hvordan du søker etter kontakter. Gå til Bruk en skjermleser for å legge til folk i kontakter i Skype for Business for å lese om hvordan du legger folk til i Kontakter-listen.

 3. For å bla gjennom listen i Kontakter-visningen, sveip til høyre eller venstre til du hører navnet på listen som inneholder kontakten du vil ringe. VoiceOver leser opp listenavnene mens du går over dem. Trykk to ganger på skjermen for å åpne listen.

  Obs!: Favoritter-listen er åpen som standard.

 4. For å bla gjennom kontaktene i en liste, sveiper du mot høyre eller venstre frem til du hører kontakten du vil ringe. VoiceOver leser opp kontaktnavnene og statusene deres mens du går over dem. Når du er på kontakten du vil ringe, trykker du to ganger på skjermen for å åpne samtaleskjermen.

 5. Sveip til høyre frem til du hører «Ring». Trykk to ganger på skjermen for å ringe. Fokuset går til samtaleskjermen.

 6. For å avslutte samtalen, sveiper du mot høyre på samtaleskjermen til du hører «Legg på-knappen», og trykker to ganger på skjermen. Fokuset går til samtaleskjermen, og du vil høre: «Samtale avsluttet.»

Svare på et lydanrop

Når en kontakt ringer deg, åpnes en melding på skjermen og du hører navnet på personen som ringer.

 • Trykk to ganger på skjermen for å svare på anropet.

 • Du avviser ved å sveipe til venstre til du hører: «Avvis-knapp». Trykk deretter to ganger på skjermen.

  Obs!: Hvis telefonen er låst når noen ringer deg, trykker du på Dvale/våkne-knappen for å ignorere samtalen.

Dempe mikrofonen

For å dempe mikrofonen, sveiper du mot høyre eller venstre i samtaler du har foretatt eller mottatt til du hører «Demping av samtale opphevet-knapp». Trykk deretter to ganger på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til folk i kontaktene dine i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å bli med på et nettmøte i Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Finne ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Skype for Business for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å utføre og motta anrop.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Foreta et anrop

 1. Åpne Skype for Business for Android og logg på hvis nødvendig. Startskjermen vises, som inneholder søkefeltet for kontakter i firmakatalogen, kommende avtaler og nylige samtaler.

  Tips!: Hvis du ikke logget av Skype for Business forrige gang du brukte det, åpnes programmet uten at du må logge på. Hvis du vil ha hjelp med pålogging, kan du se Grunnleggende oppgaver med skjermleser med Skype for Business.

 2. Hvis du vil gå til kontakter -visningen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører «Vis kontakt-og kontakt behandling-skjermen», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Kontakter -visningen åpnes med oversikt over kontaktene og kontakt listene (for eksempel Favoritter).

  Obs!: Hvis du ønsker å ringe noen som ikke er i Kontakter-listen, kan du søke etter dem på startskjermen ved bruk av Søk i firmakatalogen-søkefeltet. Gå til Bruk en skjermleser for å legge til folk i kontakter i Skype for Business for å lese om hvordan du søker etter kontakter og legger folk til i Kontakter-listen.

 3. For å bla gjennom listen i Kontakter-visningen, sveip til høyre eller venstre til du hører navnet på listen som inneholder kontakten du vil ringe. TalkBack leser opp listenavnene mens du går over dem. Hvis en liste er lukket, hører du «Knapp skjult» og listenavnet. Trykk to ganger på skjermen for å åpne listen.

  Obs!: Favoritter-listen er åpen som standard.

 4. For å bla gjennom kontaktene i en liste, sveiper du mot høyre eller venstre frem til du hører kontakten du vil ringe. TalkBack leser opp kontaktnavnene og statusene deres mens du går over dem. Når du er på kontakten du vil ringe, trykker du to ganger på skjermen for å åpne kontaktkortet.

 5. Sveip til høyre frem til du hører: «Lydsamtale-knapp». Trykk to ganger på skjermen for å ringe. Fokuset går til samtaleskjermen.

 6. Hvis du vil avslutte samtalen, sveiper du til høyre til du hører «Avslutt samtale-knapp» på telefon skjermen, og dobbelt trykker deretter på skjermen. Fokuset går til samtaleskjermen, og du vil høre: «Samtale avsluttet.» Hvis du vil gå tilbake til Start skjermen, sveiper du mot venstre til du hører «gå tilbake», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Svare på et lydanrop

 1. Når en kontakt ringer deg, vises en melding på skjermen i Skype for Business, og du vil høre: «Innkommende samtale.» Sveip til høyre, og du vil høre «Innkommende anrop fra» og personens navn.

 2. Du kan enten svare eller avvise samtalen:

  • For å svare på samtalen sveiper du gjentatte ganger til høyre for å flytte fokuset til Aksepter samtale-knappen.Trykk to ganger på skjermen. Samtalen opprettes.

   Hvis du vil avslutte samtalen, sveiper du til høyre for å flytte fokuset til Avslutt samtale-knappen, og trykker to ganger på skjermen. Du vil høre: «Samtale avsluttet».

  • Hvis du vil avvise anropet, sveiper du til høyre gjentatte ganger for å flytte fokuset til Ignorer-knappen, og trykker to ganger på skjermen. Navnet på personen som ringer legges til i Nylige-listen i på hovedskjermen av Skype for Business.

Velge alternativer for en samtale

Når anropet kobles til, vil samtaleskjermen til Skype for Business for Android inneholde følgende kontroller, fra øverst til nederst og venstre til høyre:

 • Øverst på skjermen ligger Tilbake-knappen, personen(e) i samtalen, samtalens varighet og Chat-knappen.

  Tilbake-knappen tar deg tilbake til den forrige skjermen. Når fokuset ligger på knappen, hører du: «Gå tilbake».

  Chat-knappen åpner chatvinduet for direktemeldinger. Når fokuset ligger på knappen, hører du: «Chat-knapp».

 • I øverste rad: knappene Video, Demp og Lyd.

  Video-knappen aktiverer video i samtalen slik at mottakeren kan se deg. Når fokuset ligger på knappen, hører du: «Ikke merket, forhåndsvisningsvideo er av, bytt».

  Demp-knappen slår mikrofonen på eller av. Du kan fremdeles høre den andre parten, men vedkommende kan ikke høre deg. Når mikrofonen er dempet, hører du «Merket, lyd er dempet, bytt». Når mikrofonen ikke er dempet (standardinnstillingen), hører du «Ikke merket, lyd er ikke dempet, bytt».

  Lyd-knappen slår høyttaleren på eller av. Når den er på, hører du «Merket, høyttaler, bytt». Når den er av, hører du «Ikke merket, høyttaler, bytt».

 • I midtre rad: knappene Legg til, Numerisk tastatur og Mer.

  Med Legg til-knappen kan du invitere andre til samtalen. Når fokuset ligger på knappen, hører du: «Legg til deltaker, knapp». På skjermen som åpnes kan du søke etter personer og gå gjennom en liste over nylige kontakter.

  Numerisk tastatur -knappen åpner tall tastaturet som du kan bruke til å samhandle med et automatisk telefon system, til å angi en kode eller til å lage et meny valg, for eksempel. Du hører: «Vis numerisk tastatur-og talepost-knapp.» (Hvis du ikke har dette alternativet, er det ikke sikkert at organisasjonen din tilbyr talepost for Skype for Business for Android-anrop.) Sveip til venstre gjentatte ganger for å flytte fokus til Lukk -knappen øverst til venstre på skjermen for å gå tilbake til anrops skjermen. Når du er på knappen, hører du: «dobbelt Trykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

  Mer-knappen åpner en meny som inneholder alternativene Overfør samtale og Vent. Når fokuset ligger på Mer-knappen, hører du: «Flere alternativer, knapp». Du kan overføre samtalen til en annen person eller et annet nummer. Sett samtalen på vent for å suspendere samtalen uten å avslutte den. Partene kan ikke høre hverandre mens samtalen er på vent.

 • Nederst i midten av skjermen ligger Avslutt samtale-knappen.

Tips!: Hold telefonen i portrettorientering for å få tilgang til kontrollene. Færre kontroller er tilgjengelige hvis du holder enheten i landskapsorientering.

For å aktivere disse kontrollene, sveip til høyre eller venstre for å flytte fokuset til ønsket element og trykk to ganger på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til folk i kontaktene dine i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å bli med på et nettmøte i Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Finne ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×