Bruke en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og kommentarer i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og kommentarer i PowerPoint

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint med tastaturet og en skjerm leser til å legge til og lese Foredrags notater i PowerPoint-presentasjonen. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du vil lære hvordan du bruker Foredrags notater til å legge til påminnelser eller samtale punkter for Presentatøren, og bruke kommentarer til å gi kollegaene dine tilbake meldinger om presentasjonene deres.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Legg til foredragsnotater i presentasjonen for å fortelle en historie til målgruppen utover lysbildeinnholdet. Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om lysbildeinnholdet også.

 1. Trykk på ALT+W, P, N for å vise Notater-ruten i normalvisning,

 2. Trykk på F6 på lysbildet der du vil legge til notater, til du hører: «lysbilde notater».

 3. Skriv inn notatene.

 4. Trykk på F6 for å avslutte Notater-ruten.

Lese foredragsnotater

Du kan høre om et lysbilde har notater og lytte til notatene.

 1. Trykk på F6 i Normal -visningen til du hører, miniatyr bilder.

 2. Trykk opp-eller pil ned-tasten til du hører tittelen eller nummeret til lysbildet og plasseringen i listen over lysbilder. Hvis det finnes foredragsnotater på lysbildet, hører du: «Har notater.»

 3. Hvis du vil vise notater -ruten, trykker du alt + W, P, N.

 4. Trykk på F6 til du hører «lysbilde notater», og trykk deretter på SR-tasten + R for å lytte til notatet.

Legge til en kommentar

Du kan legge til kommentarer i lysbildene hvis du for eksempel gjennomgår arbeid utført av andre.

Hvis du vil kommentere en bestemt del av tekst eller et objekt, merker du det først. Hvis du vil finne ut hvordan du velger i PowerPoint bruke hurtig taster, kan du se bruke hurtig taster til å opprette PowerPoint-presentasjoner.

 1. Trykk på ALT+R, C på et lysbildet i normalvisning når du hører en tekst eller et objekt du ønsker å kommentere på. Kommentarer-ruten åpnes.

 2. Skriv inn kommentaren, og trykk på Enter for å lagre den.

 3. Trykk på ESC for å avslutte Komentarer-ruten.

 4. Trykk på ALT+R, P, P for å lukke Komentarer-ruten.

Les kommentarer

Du kan høre om et lysbilde har kommentarer og lytte til kommentarene.

 1. Trykk på F6 i Normal -visningen til du hører, miniatyr bilder.

 2. Trykk på F6 og pil opp-eller pil ned-tasten til du hører tittelen eller nummeret på lysbildet og plasseringen i listen over lysbilder. Hvis det finnes kommentarer på lysbildet, hører du: «Har kommentarer.»

 3. Hvis du vil åpne kommentar ruten, trykker du alt + R, P, p. Du hører: «kommentarer på lysbilde».

  Hvis kommentar ruten allerede er åpen, trykker du F6 eller SKIFT + F6 til du hører: «kommentarer på lysbilde.»

 4. Trykk SR-tasten + pil høyre eller venstre for å bla gjennom kommentarene. Skjerm leseren leser kommentarene når du lander på dem.

 5. Trykk på ALT+R, P, P for å lukke Komentarer-ruten.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for macOS med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS skjerm leseren, til å legge til og lese Foredrags notater og kommentarer i presentasjonen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Legg til foredragsnotater i presentasjonen for å fortelle en historie til målgruppen utover lysbildeinnholdet. Du kan bruke foredragsnotatene som private påminnelser for lysbildeinnholdet også. Du kan legge til foredragsnotater i Normal-visningen hvis du kun legger til korte notater, eller på Notater-siden hvis du planlegger å skrive flere notater per lysbilde.

Legge til foredragsnotater i Normalvisning

 1. Trykk F6 på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater frem til du hører: « Notatruten, oppsettsområdet.»

 2. Skriv inn foredragsnotatene for lysbildet. Når du er ferdig, trykker du på F6 for å gå ut av Notater-ruten.

Legge til foredragsnotater på en notatside

 1. Klikk lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, i Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+3. Du hører: «Notatsiden, oppsettsområdet.»

 2. Trykk på TAB på Notater-siden til du hører: «Rediger tekst – du er for øyeblikket på et tekstområde». Skriv deretter inn foredragsnotatene.

 3. For å flytte til notatene på et annet lysbilde klikker du Notater-siden, og deretter ALT+CTRL+SKIFT+PIL OPP inntil du hører «Notatruten, oppsettsområdet», og deretter trykker du på ALT+PIL HØYRE eller ALT+PIL VENSTRE.

 4. Gå tilbake til Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+1.

Lese foredragsnotater

Du kan lytte til notatene på hode settet og deretter levere dem til publikum, eller la VoiceOver lese notatene høyt. Du kan lytte til foredragsnotater enten i Normal-visningen eller på Notater-siden når du oppretter eller redigerer presentasjonen. Når du holder en lysbildefremvisning, kan du bruke Presentasjonsvisning.

Lese foredragsnotater i Normalvisning

 1. Trykk F6 på lysbildet til du hører: «Notatruten, oppsettsområdet.»

 2. I Notater-ruten trykker du på CTRL+KOMMANDO+PIL HØYRE. Du hører: «Rediger tekst, innsetting på begynnelsen av teksten», etterfulgt av Foredrags notat teksten.

 3. For å gå vekk fra Notatruten trykker du på F6.

Lese foredragsnotater på en notatside

 1. På et lysbilde trykker du på KOMMANDO+3. Du hører: «Notatsiden, oppsettsområdet.»

 2. notater -siden trykker du TAB-tasten til du hører: «Rediger tekst», etterfulgt av notat teksten.

 3. For å flytte til notatene på et annet lysbilde, klikker du Notater-siden, og så ALT+CTRL+SKIFT+PIL OPP inntil du hører «Notatruten, oppsettsområdet», og til slutt trykker du på ALT+PIL HØYRE eller på ALT+PIL VENSTRE.

 4. Gå tilbake til Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+1.

Lese foredragsnotater i Presentasjonsvisning

 1. For å bytte til Presentasjonsvisning-visningen på et lysbilde i Normal-visningen, trykker du på ALT+ENTER. Du hører: «Presentasjonsvisning.»

 2. I visningen Presentasjonsvisning trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE inntil du hører: «Notatruten, oppsettsområdet.»

 3. Hvis du vil lese notat teksten, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned i notater -ruten. Du hører: «i redigerings tekst», etterfulgt av notat teksten>. Hvis du vil slutte å lese, trykker du på venstre og høyre pil tast på samme tid.

Legge til kommentarer

Du kan legge til kommentarer på lysbilder hvis du eksempelvis arbeider sammen med andre på en presentasjon, eller du ser gjennom noen andres arbeid.

 1. På lysbildet der du vil legge til kommentarer, trykker du på F6 til du hører navnet på gjeldende fane på båndet. Trykk deretter på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Se gjennom fanen», og trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM. Du hører: «Trykk på Gjennomgang, valgt, fane.»

 2. Trykk på TAB på Se gjennom-fanen til du hører: «Ny merknad-knapp». Trykk deretter på CTRL+ALT+MELLOMROM. Du hører: «Rediger tekst – du er på et tekstområde». Fokuset flyttes til kommentarruten i margen.

 3. Skriv inn kommentaren. Når du er ferdig, hvis du vil gå ut av kommentarruten, trykker du på F6 til du hører elementet du vil merke.

Les kommentarer

Du kan bruke VoiceOver til å lytte til andres kommentarer og til å kontrollere hvem som er kommentert på presentasjonen og når.

 1. I Normal-visningen på et lysbilde trykker du på F6 til du hører gjeldende fane på båndet. Trykk deretter på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Se gjennom fanen», og trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM. Du hører: «Se gjennom-fanen.»

 2. Trykk på TAB på Se gjennom-fanen til du hører: «Vis kommentarer-menyknappen».

 3. For å utvide Vis kommentarer-menylisten trykker du på CTRL+ALT+SKIFT+M.

 4. I menylisten trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører enten: «Hake, kommentarrute» eller «Kommentarrute.» Hvis du hører: «Hake, kommentarrute», trykker du på ESC og går videre til neste trinn. Hvis du hører: «Kommentarrute», trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 5. På et lysbilde trykker du på F6 til du hører: «Kommentarer-fanen, du bruker for øyeblikket en fane inne i en oppgaverute.»

 6. Trykk på TAB på Kommentarer-fanen til du hører: «Kommentartråd». Fokuset er nå på den første kommentaren i tråden. Hvis du vil lese kommentaren, trykker du på TAB. VoiceOver melder tidspunktet da kommentaren ble lagt til, og hvem som skrev den.

  For å gå til den neste kommentartråden trykker du på ALT+CTRL+SKIFT+PIL OPP-tasten. Du hører: «Utenfor kommentartråden.» Deretter trykker du på PIL OPP- eller PIL NED-piltasten til du hører neste tråd.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for iOS, til å legge til og lese Foredrags notater i presentasjonen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha berørings funksjoner i PowerPoint, går du til PowerPoint for iPhone berørings veiledning.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Les foredragsnotater

Når du åpner en presentasjon i PowerPoint, åpnes den i normalvisning. Her kan VoiceOver lese foredragsnotatene.

 1. Hvis du vil finne ut om lysbildet har foredragsnotater, sveiper du til høyre til du kommer til miniatyrbilderuten for lysbildet. Når du kommer til miniatyrbilderuten for lysbildet og lysbildet har notater, sier VoiceOver for eksempel: «Lysbilde 1 av 8, <lysbildets tittel>, har notater.»

 2. Du åpner Notater-tekstfeltet ved å sveipe til venstre til du hører: «Notater-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Notater-tekstfeltet åpnes. Du leser notatene ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Lysbildenotater, tekstboks, <notater for lysbildet>.»

 4. Sveip mot venstre til du hører «Lukk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å lukke Notater-feltet.

Legge til foredragsnotater

Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om hva du skal si når du presenterer til publikum.

 1. Sveipt til høyre på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, helt til du hører: «Notater, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Notater-tekstfeltet åpnes.

  Obs!: Hvis du hører «Notater» i stedet for «Notat-knapp», er Notater-tekstfeltet allerede åpent i PowerPoint.

 2. Du går til tekstfeltet ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Lysbildenotater, tekstboks, tekstfelt.»

 3. Du legger til notater ved å dobbelttrykke på skjermen og skrive inn notatene, ved bruk av skjermtastaturet. Du går til tastaturet ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Q.»

  Tips!: Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 4. Du lukker tastaturet når du er ferdig, ved å sveipe til høyre til du hører: «Skjul tastatur». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å legge til og lese foredragsnotater eller kommentarer i en presentasjon. Med foredragsnotater kan du legge til påminnelser eller diskusjonspunkter for foredragsholderen. Med kommentarer kan du gi kolleger tilbakemeldinger på presentasjoner.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå tilberøringsveiledning for PowerPoint for Android for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i PowerPoint for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om hva du skal si når du presenterer til publikum.

 1. Sveip mot høyre eller venstre på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, helt til du hører: «Notater, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Notater-tekstfeltet åpnes.

 2. Du går til tekstfeltet ved å sveipe mot høyre, helt til du hører: «Lysbildenotater».

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å begynne å legge til notater.

 4. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn notater.

 5. Når du er ferdig, sveiper du ned og så mot venstre for å lukke tekstfeltet.

Lese foredragsnotater

Når du blar gjennom listen over lysbilder i Miniatyrbilde-visningen, forteller TalkBack deg om lysbildet har notater. Du hører nummeret og tittelen på lysbildet, etterfulgt av «har notater». Hvis du vil lese notatene, må du åpne lysbildet i Redigering-visning. Når du holder en lysbildefremvisning, kan du bruke Presentasjon-visning for å lese notatene.

Lese foredragsnotater i redigeringsvisning

 1. Hvis du vil åpne lysbildet med kommentarer i Redigering-visning, dobbelttrykker du på skjermen når du er i lysbildet. Du hører: «Rediger-knapp».

 2. Dobbelttrykk skjermen. Presentasjonen åpnes i Redigering-visning.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Notater-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Notater-tekstfeltet åpnes. Du leser notatene ved å sveipe mot høyre, helt til du hører: «Lysbildenotater», etterfulgt av foredragsnotatene for lysbildet.

 5. Hvis du vil lukke Notater-feltet, sveiper du mot venstre til du hører: «Lukk, knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Lese foredragsnotater mens du holder en lysbildefremvisning

 1. I Miniatyrbilde- eller Redigering-visning sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Presenter-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører lysbildet du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Du leser notatene ved å sveipe mot venstre helt til du hører: «Lysbildenotater», etterfulgt av notatene for lysbildet.

Legge til kommentarer

Du kan legge til kommentarer på lysbilder hvis du eksempelvis arbeider sammen med andre på en presentasjon, eller hvis du ser gjennom noen andres arbeid.

 1. Sveip mot venstre eller høyre på lysbildet der du vil legge til kommentarer, til du hører «ny merknad, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Tekst feltet for kommentarer åpnes.

 2. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn notater.

 3. Når du er ferdig, sveiper du ned og så mot venstre for å lukke tekstfeltet.

Lese kommentarer

Når du blar gjennom listen over lysbilder i Miniatyrbilde-visningen, forteller TalkBack deg om lysbildet har kommentarer. Du hører nummeret og tittelen på lysbildet, etterfulgt av «har kommentarer». Hvis du vil lese kommentarene, må du åpne lysbildet i Redigering-visning.

 1. Hvis du vil åpne lysbildet med kommentarer i Redigering-visning, dobbelttrykker du på skjermen når du er i lysbildet. Du hører: «Rediger-knapp».

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Presentasjonen åpnes i Redigering-visning.

 3. Sveip mot venstre til du hører: «Ikke avmerket, Flere alternativer-bryter», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Fane-meny», etterfulgt av den valgte fanen.

 4. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne fanemenyen.

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Se gjennom-fane», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip mot høyre til du hører: «Forrige-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Kommentarer-ruten åpnes.

 7. Fortsett å sveipe mot høyre for å lese alle kommentarene i det valgte lysbildet, én etter én.

 8. Hvis du vil lukke Kommentarer-ruten, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører Lukk-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint Mobile med skjerm leser, den innebygde skjerm leseren i Windows, til å legge til og lese Foredrags notater i en presentasjon som påminnelser eller samtale punkter for Presentatøren. Du kan også lese kommentarer som kollegene dine har gitt om presentasjonen.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om hva du skal si når du presenterer til publikum.

 1. Når du redigerer et lysbilde i PowerPoint Mobile, sveiper du til høyre til du hører «notater», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Notater-ruten åpnes.

 2. Hvis du vil flytte til notat ruten, sveiper du mot venstre til du hører «lysbilde notater», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn notater.

 4. Hvis du vil lukke notat ruten når du er ferdig, sveiper du mot venstre til du hører «Lukk», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Lese foredragsnotater

Du kan lytte til notatene som er lagt til på et lysbilde.

 1. Når du redigerer et lysbilde i PowerPoint Mobile, sveiper du til høyre til du hører: «notater», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Notater-ruten åpnes.

 2. Hvis du vil flytte til notat ruten, sveiper du mot venstre til du hører «lysbilde notater», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

 3. Sveip ned med tre fingre for å lese notatene.

 4. Hvis du vil lukke notat ruten når du er ferdig, sveiper du mot venstre til du hører «Lukk», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Lese kommentarer

Du kan lese kommentarer som andre har forlatt i presentasjonen. Hvis du vil legge til kommentarer i presentasjonen, bytter du til den fullstendige skrive bords versjonen av PowerPoint eller bruker PowerPoint for nettet.

 1. Sveip til høyre til du hører «flere alternativer» mens du redigerer et lysbilde, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til venstre til du hører «kategori velger», etterfulgt av den valgte fanen, for eksempel «hjem.»

 3. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne faner-menyen.

 4. Sveip til høyre til du hører «se gjennom», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører «neste», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til venstre for å lese alle kommentarene i det valgte lysbildet én etter en, fra og med den nyeste kommentaren.

 7. Hvis du vil lukke kommentar ruten, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «Lukk», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for nettet med tastaturet og en skjerm leser til å legge til og lese Foredrags notater eller kommentarer i en presentasjon. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du vil lære hvordan du bruker Foredrags notater, til å legge til påminnelser eller samtale punkter for Presentatøren, og bruke kommentarer til å gi kollegaene dine tilbake meldinger om presentasjonene deres.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker PowerPoint for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint for nettet.

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Legg til foredragsnotater i presentasjonen for å fortelle en historie til målgruppen utover lysbildeinnholdet. Du kan bruke foredragsnotatene som private påminnelser for lysbildeinnholdet også.

 1. Hvis du vil vise notater -ruten, trykker du alt + Windows-logotasten, W, P, N i Normal -visningen.

 2. Trykk på CTRL + F6 på lysbildet der du vil legge til notater, til du hører: «lysbilde notater».

 3. Skriv inn notatene.

 4. Trykk på CTRL + F6 for å avslutte notat ruten.

Lese foredragsnotater

Du kan høre om et lysbilde har notater og lytte til notatene.

 1. I Normal -visningen trykker du CTRL + F6 til du hører nummeret på et lysbilde og plasseringen i listen over lysbilder.

 2. Trykk opp-eller pil ned-tasten for å bla gjennom listen over lysbilder. Hvis det finnes foredragsnotater på lysbildet, hører du: «Har notater.»

 3. Hvis du vil vise notater -ruten, trykker du alt + Windows-logotasten, W, P, N.

 4. Trykk CTRL + F6 til du hører «lysbilde notater», og trykk deretter SR-tasten + R for å lytte til notatet.

Legge til kommentarer

Du kan legge til kommentarer i lysbildene hvis du for eksempel gjennomgår arbeid utført av andre.

 1. Når du hører en del av teksten eller et objekt du vil kommentere, i Normal -visningen i et lysbilde, trykker du alt + Windows-logotasten, R, C1. Kommentarer-ruten åpnes. Du hører: "@mention eller Start en samtale."

 2. Skriv inn kommentaren. Du kan trykke ENTER for å starte en ny linje.

 3. Hvis du vil lagre kommentaren, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg inn», og deretter trykker du ENTER.

 4. Hvis du vil avslutte kommentar ruten, trykker du CTRL + F6.

 5. Hvis du vil lukke kommentar ruten, trykker du alt + Windows-logotasten, R, P, p.

Lese kommentarer

Du kan høre om et lysbilde har kommentarer og lytte til kommentarene.

 1. I Normal -visningen trykker du CTRL + F6 til du hører nummeret på et lysbilde og plasseringen i listen over lysbilder.

 2. Trykk opp-eller pil ned-tasten for å bla gjennom listen over lysbilder. Hvis det er Foredrags notater på lysbildet, hører du: «har kommentarer».

 3. Hvis du vil åpne kommentar ruten, trykker du alt + Windows-logotasten, R, P, p. Du hører: «kommentar rute.»

  Hvis kommentar ruten allerede er åpen, trykker du på CTRL + F6 eller CTRL + SKIFT + F6 til du hører: «kommentar rute.»

 4. Trykk TAB-tasten til du hører: «kommentar kort.» Bruk pil opp og pil ned for å flytte mellom kommentar kort, og venstre og høyre pil tast for å bla gjennom kommentarene i hvert kort. Skjerm leseren leser kommentarene når du lander på dem.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×