Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Mange brukere finner ut at hvis du bruker et eksternt tastatur med hurtig taster for PowerPoint, kan de arbeide mer effektivt. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjons- eller synshemninger, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus.

Vi har en egen liste over snarveier til bruk ved oppretting av presentasjonen.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et pluss tegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke flere taster samtidig.

 • Et komma-tegn (,) i en snarvei betyr at du må trykke flere taster i rekkefølge.

Denne artikkelen beskriver hurtig tastene og andre vanlige hurtig taster som gjelder når du skal levere presentasjonen med PowerPoint for Windows.

Obs!: 

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke søk. Trykk CTRL + F, og skriv deretter inn søke ordene.

 • Hvis en handling du bruker ofte ikke har en hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en.

 • Trykk F1 under presentasjonen for å se en liste over snarveier. Bruk pil tastene til å flytte mellom fanene i dialog boksen Hjelp for lysbilde fremvisning .

 • Få disse hurtig tastene i et Word dokument på denne koblingen: hurtig taster i PowerPoint for Windows

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de mest brukte hurtig tastene i PowerPoint for Windows.

Hvis du vil

Trykk på

Starte en presentasjon fra begynnelsen.

F5

Starte en presentasjon fra gjeldende lysbilde.

Shift+F5

Start presentasjonen i presentasjons visning.

Alt+F5

PowerPoint 2010 og 2007: ikke tilgjengelig

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N

ENTER

EN SIDE NED

Pil høyre

Pil ned

MELLOMROM

Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde.

P

EN SIDE OPP

Pil venstre

Pil opp

TILBAKE

Skjule peker-og navigasjons knappene.

CTRL+H

Vise et tomt, svart lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde.

B

Punktum (.)

Vise et tomt, hvitt lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde.

W

Komma (,)

Stoppe en automatisk presentasjon eller starte den på nytt.

S

Avslutt presentasjonen.

Esc

I PowerPoint 2010 og 2007, binde strek (-)

Til toppen av siden

Kontrollere lysbilde fremvisningen

Følgende hurtig taster gjelder når du skal levere presentasjonen i lysbilde fremvisning (full skjerm modus), med eller uten presentasjons visning.

Trykk

Gå til et bestemt lysbilde.

Skriv inn lysbilde nummeret, og trykk deretter ENTER

Gå til neste lysbilde, hvis neste lysbilde er skjult.

H

Vise dialog boksen alle lysbilder .

CTRL+S

PowerPoint 2007: ikke tilgjengelig

Gå tilbake til første lysbilde.

Home

I PowerPoint 2010 og nyere trykker og holder du nede høyre og venstre muse knapp i to sekunder

Gå til siste lysbilde.

END

Vise oppgave linjen i data maskinen.

CTRL+T

PowerPoint 2007: ikke tilgjengelig

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Gå til neste sone på gjeldende lysbilde.

(Soner inkluderer hyperkoblinger, animasjon SUT løsere, lyd objekter og video objekter.)

TABULATORTASTEN

Gå til siste eller forrige hyperkobling på lysbildet.

SKIFT+TABULATORTASTEN

Utføre «muse klikk»-funksjonen på den valgte hyperkoblingen.

(Følg den valgte hyperkoblingen.)

Enter mens en hyperkobling er merket

Til toppen av siden

Kontrollere video og andre medier i lysbilde fremvisningen i PowerPoint 2010 og nyere

Disse hurtigtastene fungerer med videofiler som er importert fra datamaskinen eller en annen enhet. De fungerer ikke med videofiler på nettet.

Trykk

Stopp medieavspilling.

ALT+U

Spill av eller sett på pause.

ALT+P

I PowerPoint 2013 og nyere trykker du Ctrl + mellomrom

Gå til neste bokmerke.

ALT+END

Gå til forrige bokmerke.

ALT+HOME

Øk lydvolumet.

ALT+PIL OPP

Reduser lydvolumet.

ALT+PIL NED

Demp lyden.

ALT+U

Søk fremover i tre sekunder.

ALT+SKIFT+PGDN

Søk bakover i tre sekunder.

ALT+SKIFT+PGUP

Søk fremover 0,25 sekunder, og deretter pause.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

PowerPoint 2010: ikke tilgjengelig

Søk bakover i 0,25 sekunder, og hold deretter nede.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

PowerPoint 2010: ikke tilgjengelig

Vis eller Skjul menyen for lyd og under tekster.

(For videoer som har flere lyd spor og/eller under tittel i formatene som støttes.)

ALT+J

PowerPoint 2010: ikke tilgjengelig

Til toppen av siden

Bruke pekeren og merknadene under en presentasjon

Følgende hurtig taster lar deg kontrollere pekeren og bruke den til å opprette merknader under presentasjonen.

Trykk

Start laser pekeren.

CTRL+L

PowerPoint 2010 og 2007: ikke tilgjengelig

Endre pekeren til en penn.

CTRL+P

Endre pekeren til en pil.

CTRL+A

Endre pekeren til et viskelær.

CTRL+E

PowerPoint 2007: ikke tilgjengelig

Vis eller Skjul pil pekeren.

I PowerPoint 2010, likhets tegn (=)

I PowerPoint 2010 og 2007, en

Vise eller skjule hånd skrift markering.

CTRL+M

PowerPoint 2007: ikke tilgjengelig

Slette merknader på skjermen.

E

Skjul pekeren og navigasjons knappen etter 15 sekunder.

CTRL+U

PowerPoint 2013 og nyere: ikke tilgjengelig

Til toppen av siden

Øve og ta opp presentasjonen

Du kan bruke disse hurtig tastene når du hører presentasjonen på nytt eller spiller inn lysbilde fremvisningen.

Trykk

Angi nye tidsberegninger under innøving.

T

Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving.

O

PowerPoint 2013 og nyere: ikke tilgjengelig

Bruk muse klikk til å gå videre mens du øver.

M

PowerPoint 2013 og nyere: ikke tilgjengelig

Spill inn lysbilde kommentar og tids beregning på nytt.

R

Til toppen av siden

Manøvrerere i konferanse styrer visning under en presentasjon i PowerPoint 2013 og nyere

Følgende hurtig taster gjelder når du skal levere presentasjonen ved hjelp av presentasjons visning. I presentasjons visning kan du se på presentasjonen med Foredrags notatene på én skjerm (en bærbar data maskin, for eksempel), mens publikum viser notat frie presentasjonen på en annen skjerm.

Når du er koblet til en annen visning, vises presentasjons visningen automatisk når du starter lysbilde fremvisningen. Hvis du vil starte en presentasjon i presentatør-visning selv om du bare har én enkelt skjerm, trykker du alt + F5.

Hvis du vil

Trykk

Bla mellom områdene i presentasjons visningen .

(Topp tekst, verktøy under lysbildet og notat ruten)

F6

Bla gjennom verktøyene i et område for presentasjons visning .

Tab

Bla nedover én linje i notat ruten.

CTRL+PIL NED

Rulle opp én linje i notat ruten.

CTRL+PIL OPP

Bla ned ett skjerm bilde i notat ruten.

CTRL+PGDN

Rulle opp ett skjerm bilde i notat ruten.

CTRL+PGUP

Les den neste linjen i notat ruten.

Alt+A

Les forrige linje i notat ruten.

Alt + Z

Les den brukte tiden.

(Tid takeren begynner å kjøre så snart du starter presentasjons visningen.)

ALT+W

Les neste trinn (for eksempel neste lysbilde, neste animasjon eller slutten av lysbilde fremvisningen).

Alt+Q

Lukk presentasjons visning.

Esc

Til toppen av siden

Se også

Hjelpe senter for PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Denne artikkelen beskriver hurtig tastene og andre vanlige hurtig taster som gjelder når du skal levere presentasjonen med PowerPoint for macOS.

Obs!: 

 • Innstillingene i enkelte versjoner av operativ systemet Mac (OS) og noen programmer kan være i konflikt med hurtig taster i Office for Mac. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer taste tilordningen for en hurtig tast, kan du se Hjelp for Mac for din versjon av macOS, program programmet eller henvise til snarveis konflikter.

 • Hvis du ikke finner en hurtig tast som dekker dine behov, kan du opprette en egen definert hurtig tast. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du gå til opprette en egen definert hurtig tast for Office for Mac.

 • Mange av hurtig tastene som bruker CTRL-tasten på et Windows-tastatur, fungerer også med kontroll-tasten i PowerPoint for macOS. Men ikke alle gjør dette.

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke søket. Trykk på Kommando + F, og skriv deretter inn søke ordene.

 • Trykk på skrå strek (/) under presentasjonen for å se en liste over snarveier.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de mest brukte hurtig tastene i PowerPoint for macOS for Windows.

Hvis du vil

Trykk på

Starte en presentasjon fra begynnelsen.

KOMMANDO + SKIFT + ENTER

Starte en presentasjon fra gjeldende lysbilde.

KOMMANDO + ENTER

Start presentasjonen i presentasjons visning.

Tilvalg + ENTER

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N

PAGE DOWN

Pil høyre

Pil ned

MELLOMROM

Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde.

P

EN SIDE OPP

Pil venstre

Pil opp

Slett

Avslutt presentasjonen.

Esc

Binde strek (-)

KOMMANDO + punktum (.)

Til toppen av siden

Kontrollere lysbilde fremvisningen

Følgende hurtig taster gjelder når du skal levere presentasjonen i lysbilde fremvisning (full skjerm modus), med eller uten presentasjons visning.

Trykk

Gå til et bestemt lysbilde.

Skriv inn lysbilde nummeret, og trykk deretter ENTER.

Gå til neste lysbilde, hvis neste lysbilde er skjult.

H

Vise et tomt, svart lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde.

B

Skift + B

Punktum (.)

Vise et tomt, hvitt lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde.

W

Skift + W

Komma (,)

Vise hurtigmenyen.

CTRL + muse klikk

Gå til neste sone på gjeldende lysbilde.

(Soner inkluderer hyperkoblinger, animasjon SUT løsere, lyd objekter og video objekter.)

TABULATORTASTEN

Gå til siste eller forrige hyperkobling på lysbildet.

SKIFT+TABULATORTASTEN

Til toppen av siden

Bruke pekeren og merknadene under en presentasjon

Følgende hurtig taster lar deg kontrollere pekeren og bruke den til å opprette merknader under presentasjonen.

Trykk

Start laser pekeren.

KOMMANDO + L

Endre pekeren til en penn.

KOMMANDO + P

Endre pekeren til en pil.

KOMMANDO + A

Vis eller Skjul pil pekeren.

KOMMANDO + I

Skjule pekeren ved muse bevegelse.

Ctrl + H

Vis pekeren ved muse bevegelse.

KOMMANDO + U

Slette merknader på skjermen.

E

SKIFT+E

Til toppen av siden

Øve på presentasjonen

Du kan bruke disse hurtig tastene når du hører presentasjonen på nytt.

Trykk

Angi nye tidsberegninger under innøving.

T

Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving.

O

Bruk muse klikk til å gå videre mens du øver.

M

Til toppen av siden

Se også

Hjelpe senter for PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Denne artikkelen beskriver hurtig tastene som gjelder når du holder en presentasjon med PowerPoint for nettet.

Obs!: 

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke søk. Trykk CTRL + F, og skriv deretter inn søke ordene.

 • Når du bruker PowerPoint for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint for nettet.

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

Kontrollere lysbilde fremvisningen

Denne tabellen viser hurtig taster du kan bruke til å starte, gå videre og avslutte lysbilde fremvisningen.

Hvis du vil

Trykk på

Starte en presentasjon fra begynnelsen.

F5

Starte en presentasjon fra gjeldende lysbilde.

Shift+F5

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N

ENTER

EN SIDE NED

Pil høyre

Pil ned

MELLOMROM

Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde.

P

EN SIDE OPP

Pil venstre

Pil opp

TILBAKE

Avslutt presentasjonen.

ESC

Se også

Hjelpe senter for PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×