Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for PowerPoint. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige snarveier i skapermodus i PowerPoint for Windows.

Obs!: 

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor lister opp de vanligst brukte hurtigtastene i PowerPoint.

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny presentasjon.

Ctrl+N

Legge til et nytt lysbilde.

CTRL + M

Gjør merket tekst fet

CTRL+F

Endre skriftstørrelsen for den merkede teksten.

ALT+H, F, S

Åpne dialogboksen Zoom.

ALT+W, Q

Klipp ut merket tekst, objekt eller lysbilde.

CTRL+X

Kopier merket tekst, objekt eller lysbilde.

CTRL+C

Lim inn utklipt eller kopiert tekst, objekt eller lysbilde.

CTRL+V

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Lagre presentasjonen.

CTRL+S

Legge til et bilde fra enheten.

Alt+N, P, D

Sett inn en figur.

Alt+N, S, H

Velg et tema.

ALT+G, H

Velg et lysbildeoppsett.

ALT+H, L

Gå til neste lysbilde.

PGDN

Gå til forrige lysbilde.

PGUP

Gå til Hjem-fanen.

ALT+H

Gå til Sett inn-fanen.

ALT+N

Start lysbildefremvisningen.

F5

Avslutt lysbildefremvisningen.

ESC

Lukk PowerPoint.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Hurtigtaster på båndet

Båndet grupperer beslektede kommandoer på fanene. For eksempel: På Hjem-fanen inneholder Paragraf-gruppen alternativet Punkter. Trykk på ALT-tasten for å vise snarveiene på båndet, kalt Tastetips, som bokstaver i små bilder ved siden av fanene og alternativene.

Tastetips for Excel-båndet

Du kan kombinere Tastetips-bokstavene med ALT-tasten for å lage snarveier kalt Tilgangsnøkler for båndalternativene. Trykk for eksempel på ALT+H for å åpne Hjem-fanen, og ALT+Q for å gå til Fortell meg det- eller Søk-feltet. Trykk på ALT på nytt for å se hurtigtasttips for kommandoene på fanene.

I Office 2010 fungerer de fleste av de gamle ALT-menysnarveiene fortsatt. Du må imidlertid kjenne til hele snarveien. Du kan for eksempel trykke på ALT, og deretter trykke på én av de gamle menytastene E (REDIGER), V (VIS), I (SETT INN) og så videre. En boks åpnes som sier at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft 365. Hvis du kjenner hele tastesekvensen, kan du bare trykke inn kommandoen. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Bruke tilgangstastene for båndfaner

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster. Ytterligere faner kan vises, avhengig av utvalget ditt i presentasjonen.

Hvis du vil

Trykk

Åpne boksen Fortell meg det eller Søk-feltet på båndet og skriv inn et søkeord for å få hjelp eller finne Hjelp-innhold.

ALT+Q, og skriv deretter inn søkeordet.

Åpne Fil-menyen.

ALT+F

Åpne Hjem-fanen og formater lysbilder, skrifter, paragrafer eller tegninger.

ALT+H

Åpne Sett inn-fanen og sett inn lysbilder, tabeller, bilder, illustrasjoner, skjemaer, koblinger, tekst, symboler eller medier.

ALT+N

Åpne Tegne-fanen og få tilgang til tegneverktøy.

Alt+J, I

Åpne Design-fanen og bruk temaer og tilpass lysbilder.

ALT+G

Åpne Overganger-fanen og legg til overganger mellom lysbilder.

ALT+K

Åpne Animasjoner-fanen og legg til animasjoner på lysbilder.

ALT+A

Åpne Lysbildefremvisning-fanen og konfigurer og spill av lysbildefremvisningen.

ALT+S

Åpne Se gjennom-fanen og kontroller stavemåten og tilgjengelighet og legg til kommentarer.

ALT+R

Åpne Visning-fanen og forhåndsvis presentasjonsoppsett, vis og skjul rutenett og veiledninger, angi zoom-forstørrelse, administrer vinduer og vis makroer.

ALT+W

Åpne Opptak-fanen og administrer skjermopptak, lys og video i presentasjonen.

ALT+C

Åpne Hjelp-fanen og bla gjennom PowerPoint, kontakt brukerstøtte og send tilbakemeldinger.

ALT+Y, 2

Obs!: Tillegg og andre programmer kan legge til nye faner på båndet, og kan gi hurtigtasttips for disse fanene.

Til toppen av siden

Slik arbeider du i båndet med tastaturet

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Du kan bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytte fokuset til kommandoer på båndet.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

Piltastene

Vis verktøytipset for båndelementet som for øyeblikket er i fokus.

CTRL+SKIFT+F10

Aktivere en valgt kommando eller kontroll.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando.

Pil ned

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT+Pil ned

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil ned

Vise eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Åpne en hurtigmeny.

SKIFT+F10

Eller, på et Windows-tastatur, KONTEKST-tasten (mellom ALT og CTRL til høyre)

Flytte til undermenyen når en hovedmeny er åpen eller merket.

Pil venstre

Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet.

F1

Til toppen av siden

Flytte mellom ruter

Hvis du vil

Trykk

Bla med klokken gjennom paneler i Normal-visningen.

F6

Bla mot klokken gjennom paneler i Normal-visningen.

SKIFT+F6

Bytt mellom Miniatyrbilde-ruten og Disposisjonsvisning-ruten.

Ctrl+Shift+Tab

Til toppen av siden

Arbeide i disposisjonsvisning

Hvis du vil

Trykk

Hev nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senk nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Flytt opp valgte avsnitt.

Alt+Shift+Pil opp

Flytt ned valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL NED

Vis overskrifter på nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Vis tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjul tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Til toppen av siden

Merk and rediger tekst og objekter

Merke tekst og objekter

Hvis du vil

Tastetrykk

merke ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk til slutten av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merk til begynnelsen av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merk én linje opp (med markøren i begynnelsen av en linje).

SKIFT+PIL OPP

Merk én linje ned (med markøren i begynnelsen av en linje).

SKIFT+PIL NED

Merk et objekt når teksten inne i objektet er merket.

ESC

Merk et annet objekt når ett objekt er merket.

TABULATOR eller SKIFT+TABULATOR til det aktuelle objektet er merket

Send objektet en posisjon tilbake.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Send objektet en posisjon fremover.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Plassere objektet lengst bak.

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Send objektet lengst frem.

CTRL+SKIFT+HØYRE HAKEPARENTES (])

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Velg alle objekter på et lysbilde.

CTRL+A

Spill av eller sett på pause.

CTRL+MELLOMROM

Velg alle lysbilder i Lysbildesortering-visning eller miniatyrbilderuten.

CTRL+A

Velg all tekst i Disposisjon-visning.

CTRL+A

Tips!: Bruk Valgruten for å velge flere objekter med tastaturet. For mer informasjon, kan du se Administrere objekter med valgruten.

Til toppen av siden

Slette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil

Tastetrykk

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

Slette

Slett ett ord til høyre (med markøren mellom ordene).

CTRL+DELETE

Klipp ut merket objekt eller tekst.

CTRL+X

Kopier merket objekt eller tekst.

CTRL+C

Lim inn utklipt eller kopiert objekt eller tekst.

CTRL+V

Duplisere et objekt.

CTRL+D

CTRL+Dra musepekeren

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Kopiere bare formatering.

Ctrl+Shift+C

Lime inn bare formatering.

Ctrl+Shift+V

Kopiere animering.

ALT+SKIFT+C

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Lime inn Kopier animering.

ALT+SKIFT+V

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Åpne dialogboksen Lim inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Til toppen av siden

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

Pil venstre

Flytte ett tegn til høyre.

Pil høyre

Flytt én linje opp.

Pil opp

Flytt én linje ned.

Pil ned

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte til slutten av en linje.

End

Flytte til begynnelsen av en linje.

Home

Flytte ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytt til neste plassholder for tittel eller brødtekst. Hvis dette er den siste plassholderen på et lysbilde, setter denne handlingen inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

CTRL+ENTER

Til toppen av siden

Søke etter og erstatte tekst

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Søk.

Ctrl+F

Åpne dialogboksen Erstatt.

CTRL+H

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Til toppen av siden

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

TABULATOR-tasten

Gå til forrige celle.

Shift+Tab

Gå til neste rad.

Pil ned

Flytt til forrige rad.

Pil opp

Sette inn tabulatorstopp i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nytt avsnitt.

Enter

Legge til en ny rad nederst i tabellen med markøren i den siste cellen på siste rad.

TABULATOR-tasten

Til toppen av siden

Formatere tekst

Merk teksten du vil formatere før du bruker disse hurtigtastene.

Endre skrifttype eller -størrelse

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften.

CTRL+T eller CTRL+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Til toppen av siden

Bruke tegnformatering

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen.

CTRL+T eller CTRL+SKIFT+F

Bytte mellom punktum, små eller store bokstaver.

SKIFT+F3

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruke understrekformatering.

CTRL+U

Bruk kursiv formatering.

CTRL+K

Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Fjern manuell tegnformatering, for eksempel senket og hevet skrift.

CTRL+MELLOMROM

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+K

Til toppen av siden

Kopiere tekstformatering

Hvis du vil

Trykk

Kopiere formateringen til den merkede teksten.

Ctrl+Shift+C

Lime inn den kopierte formateringen til den merkede teksten.

Ctrl+Shift+V

Til toppen av siden

Juster avsnitt

Oppgave

Trykk

Midtstille et avsnitt.

CTRL+E

Blokkjustere et avsnitt.

CTRL+J

Venstrejustere et avsnitt.

Ctrl+L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL+R

Til toppen av siden

Arbeid med figurer, bilder, bokser, objekter og WordArt

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en tekstboks.

ALT+N, X

Sette inn et innebygd dokument eller regneark som et objekt.

Alt+N, J

Sette inn WordArt-grafikk.

Alt+N, W

Flytte fokuset til den første flytende figuren, som for eksempel et bilde eller en tekstboks.

CTRL+ALT+5

Gruppere utvalgte figurer, bilder eller WordArt-objekter.

Ctrl+G

Oppheve den merkede gruppen.

Ctrl+Shift+G

Kopiere attributtene til den merkede figuren.

Ctrl+Shift+C

Lime inn attributtene til det merkede objektet.

Ctrl+Shift+V

Redigere et koblet eller innebygd objekt.

SKIFT+F10 (for å åpne hurtigmenyen), deretter O, ENTER, E

Til toppen av siden

Sette inn kommentarer

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en ny kommentar.

ALT+N, L eller SKIFT+F10, M

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen på lysbildene eller inndelingene i en lysbildevisning

Hvis du vil

Trykk

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet opp i rekkefølgen.

CTRL+PIL OPP

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet ned i rekkefølgen.

CTRL+PIL NED

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet til begynnelsen.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet til slutten.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Til toppen av siden

Bruke valgrutefunksjonen

Hvis du vil

Trykk

Åpne Valg-ruten.

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

Pil opp eller pil ned

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

Pil venstre

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

Pil høyre

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

Stjerne-tegnet (*) (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

Pluss-tegnet (+) (bare på det numeriske tastaturet) eller Pil høyre

Skjule en fokusert gruppe.

Minus-tegnet (-) (bare på det numeriske tastaturet) eller Pil venstre

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER

Flytte et merket element fremover.

Ctrl+Shift+F

Flytte et merket element bakover.

CTRL+SKIFT+B

Vise eller skjule et fokusert element.

Ctrl+Shift+S

Gi nytt navn til et fokusert element.

F2

Bytte fokus på tastaturet i Valg-ruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Lukk alle grupper (med fokus i trevisning på Valg-ruten).

ALT+SKIFT+1

Vise alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Til toppen av siden

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

Hvis du vil

Trykk

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute eller område i programvinduet. (Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.)

F6

Velge neste eller forrige alternativ i en oppgaverute når den er aktiv.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten. Du kan for eksempel bruke Lukk-, Flytt- eller Størrelse-knappene i en oppgaverute.

CTRL+MELLOMROM

Office 2010: CTRL+PIL NED

Flytt til neste kommando i oppgaveruten.

Pil opp og Pil ned

Velg det fremhevede alternativet i oppgaveruten.

ENTER

Flytt eller endre størrelse på oppgaveruten etter at den tilhørende kommandoen er valgt.

Piltastene

Åpne utklippstavlen.

ALT+H, F, O

Lukke en oppgaverute.

CTRL+MELLOMROM, C

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skriv ut.

Ctrl+P

Skriv ut alle lysbildene i presentasjonen som helsides lysbilder med standard skriverinnstillinger (når dialogboksen Skriv ut er åpen).

Alt+P, P

Vis eller skjul Notater-ruten i Normal-visningen.

Alt+W, P, N

Vis eller skjul rutenettet.

SKIFT+F9

Vis eller skjul støttelinjer.

ALT+F9

Til toppen av siden

Egendefinerte hurtigtaster

Hvis du vil tilordne hurtigtaster til menyelementer, registrerte makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i PowerPoint, må du bruke et tillegg fra en tredjepart, for eksempel Shortcut Manager for PowerPoint, som er tilgjengelig fra OfficeOne.

Se også

Hjelp & læring i PowerPoint

Støtte for skjermleser for PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene iPowerPoint for MacOS når du oppretter eller redigerer presentasjoner.

Obs!: 

 • Innstillingene i enkelte versjoner av Macintosh-operativsystem (OS) og enkelte tilleggsprogrammer, kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Microsoft 365 for Mac. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordningen for en hurtigtast, kan du se Hjelp for Mac for din versjon av MacOS, tilleggsprogrammet, eller se Endre en motstridende hurtigtast på Mac.

 • Hvis du ikke ser en hurtigtast her som dekker dine behov, kan du opprette en egendefinert tastatursnarvei. For hjep, gå til Slik oppretter du en egendefinert tastatursnarvei for Office for Mac.

 • Mange av hurtigtastene som bruker CTRL-tasten på Windows-tastaturet, fungerer også med CTRL-tasten i PowerPoint på Mac. Men ikke alle gjør dette.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Command+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor lister opp de mest brukte snarveiene i PowerPoint for Mac.

Hvis du vil

Trykk på

Opprett en ny presentasjon.

KOMMANDO+N

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

KOMMANDO+B

Klippe ut merket tekst, objekt eller lysbilde.

KOMMANDO+X

Kopier merket tekst, objekt eller lysbilde.

KOMMANDO+C

Lim inn den utklipte eller kopierte teksten, objektet eller lysbildet.

KOMMANDO+V

Angre forrige handling.

KOMMANDO+Z

Gjøre om eller gjenta en handling.

KOMMANDO+Y

Lagre presentasjonen.

KOMMANDO+S

Lukk PowerPoint.

KOMMANDO+Q

Til toppen av siden

Arbeide med presentasjoner og lysbilder

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny presentasjon med en mal fra PowerPoint-presentasjonsgalleriet.

KOMMANDO+SKIFT+P

sette inn et nytt lysbilde

KOMMANDO+SKIFT+N

Formatere lysbildebakgrunn

KOMMANDO+SKIFT+2

Zoom ut.

KOMMANDO+MINUSTEGN (-)

Zoom inn.

KOMMANDO+PLUSSTEGN (+)

Lage en kopi av det merkede lysbildet.

KOMMANDO+SKIFT+D

Åpne en presentasjon.

KOMMANDO+O

Lukke en presentasjon.

KOMMANDO+W

Skrive ut en presentasjon.

KOMMANDO+P

Lagre en presentasjon med et annet navn, filformat eller på en annen plassering.

KOMMANDO+SKIFT+S

Avbryte en kommando, for eksempel Lagre som.

ESC

Gå gjennom flere åpne presentasjoner.

KOMMANDO+TILDE-TEGNET (~)

Åpne en nylig brukt fil.

KOMMANDO+SKIFT+O

Til toppen av siden

Flytte mellom visninger

Hvis du vil

Trykk

Bytte til normalvisning.

KOMMANDO+1

Bytte til lysbildesortering-visning.

KOMMANDO+2

Bytte til notatside-visning.

KOMMANDO+3

Bytte til disposisjonsvisning

KOMMANDO+4

Veksle mellom disposisjons- og miniatyrbildevisninger 

CTRL+SKIFT+TAB

Bytte til lysbildefremvisning.

KOMMANDO+SKIFT+ENTER

Bytte til full skjerm (skjul menyer).

KOMMANDO+CTRL+F

Bytte til presentasjonsvisning.

TILVALG + ENTER

Vis eller skjul støttelinjer.

KOMMANDO+TILVALG+CTRL+G

Bytte til visning av støttearkmal.

KOMMANDO+TILVALG+2

Bytte til lysbildemal-visning.

KOMMANDO+TILVALG+1

Bytte til notatmal-visning.

KOMMANDO+TILVALG+3

Til toppen av siden

Merk and rediger tekst og objekter

merke tekst

Hvis du vil

Tastetrykk

merke ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke fra innsettingspunkt til samme punkt én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Merke fra innsettingspunkt til samme punkt én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Velg all tekst til begynnelsen av linjen.

KOMMANDO+SKIFT+PIL VENSTRE

Velg all tekst til slutten av linjen.

KOMMANDO+SHIFT+PIL HØYRE

Velg fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.

SKIFT+TILVALG+PIL NED

Velg alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet.

SHIFT+TILVALG+PIL OPP

Til toppen av siden

Redigere tekst og objekter

Hvis du vil

Tastetrykk

Slette ett tegn til venstre.

Slette

Slette ett tegn til høyre

FUNKSJON+DELETE

Lime inn utvalg.

KOMMANDO+CTRL+V

Bare kopier formatering

KOMMANDO+SKIFT+C

Bare lime inn formatering

KOMMANDO+SKIFT+V

Kopier animasjon

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+C

Lim inn animasjon

KOMMANDO+Tilvalg+Skift+V

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

KOMMANDO+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

KOMMANDO+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Bruke understreking på den merkede teksten.

KOMMANDO+U

Bruke kursiv formatering på den merkede teksten.

KOMMANDO+I

Midtstille et avsnitt.

KOMMANDO+E

Blokkjustere et avsnitt.

KOMMANDO+J

Venstrejustere et avsnitt.

KOMMANDO+L

Høyrejustere et avsnitt.

KOMMANDO+R

Heve nivået for listeelement

KOMMANDO+[

Senk listeelement

KOMMANDO+]

Legg til en hyperkobling til merket tekst, bilde eller objekt.

KOMMANDO+K

legge til en ny kommentar

KOMMANDO+SKIFT+M

Søke etter tekst og formatering.

KOMMANDO+F

Åpne dialogboksen Skrift.

KOMMANDO+T

Åpne dialogboksen Avsnitt.

KOMMANDO+TILVALG+M

Til toppen av siden

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Trykk

Flytt til begynnelsen av et ord eller ett ord til venstre.

TILVALG+pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Flytte til slutten av en linje.

KOMMANDO+PIL HØYRE

Flytte til begynnelsen av en linje.

KOMMANDO+PIL VENSTRE

Flytt til begynnelsen av et avsnitt eller ett avsnitt opp.

TILVALG+pil opp

Flytt ned ett avsnitt.

TILVALG+pil ned

Flytt til begynnelsen eller slutten av all tekst i objektet du redigerer.

KOMMANDO+Pil opp eller Pil ned

Til toppen av siden

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

TABULATOR-tasten

Gå til forrige celle.

Shift+Tab

Flytte til neste linje eller rad.

Pil ned

Flytte til forrige linje eller rad.

Pil opp

Begynne et nytt avsnitt i en celle.

ENTER

Legge til en ny rad nederst i tabellen (med markøren i den siste cellen på siste rad).

TABULATOR-tasten

Til toppen av siden

Arbeide med objekter

Hvis du vil

Trykk

Merke det neste objektet.

TABULATOR-tasten

Merke det forrige objektet.

SKIFT+TAB

Merke alle objekter og all tekst.

KOMMANDO+A

Flytte det merkede objektet i pilens retning.

Piltaster eller KOMMANDO+piltast

Gruppere de merkede objektene.

KOMMANDO+TILVALG+G

Løse opp merkede objektgrupper.

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+G

Gruppere de merkede objektene på nytt.

KOMMANDO+TILVALG+J

Rotere det valgte objektet med klokken.

TILVALG+pil høyre

Rotere det valgte objektet mot klokken. 

TILVALG+pil venstre

Formatere det merkede objektet.

KOMMANDO+SKIFT+1

Duplisere valgte objekter.

KOMMANDO+D eller CTRL+Dra musepekeren

Endre størrelsen på valgte objekter.

Skift+piltaster

Beskjære

KOMMANDO+SKIFT+M

Flytte fremover

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+F

Sende bakover

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+B

Plassere lengst frem

KOMMANDO+Skift+F

Plassere lengst bak

KOMMANDO+SKIFT+B 

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Til

Trykker du

Slå Tegning-modus av og på.

KOMMANDO+CTRL+Z

Vise oppføringer i synonymordboken for et valgt ord.

KOMMANDO+TILVALG+CTRL+R

Til toppen av siden

Se også

Hjelp & læring i PowerPoint

Støtte for skjermleser for PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene iPowerPoint for iOS når du oppretter eller redigerer presentasjoner.

Obs!: 

 • Hvis du er kjent med hurtigtaster på macOS-datamaskinen, fungerer også de samme tastekombinasjonene med PowerPoint for iOS ved hjelp av et eksternt tastatur.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei. Trykk Command+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

De mest brukte hurtigtastene på iPad

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene for PowerPoint for iPad.

Hvis du vil

Trykk på

sette inn et nytt lysbilde

KOMMANDO+SKIFT+N

Slett merket tekst, objekt eller lysbilde.

Slette

Klippe ut merket innhold og kopiere det til utklippstavlen.

KOMMANDO+X

Angre forrige handling.

KOMMANDO+Z

Kopiere merket innhold til utklippstavlen.

KOMMANDO+C

Lime inn kopiert eller utklipt innhold.

KOMMANDO+V

Merke all tekst.

KOMMANDO+A

Bruke fet formatering på det merkede innholdet.

KOMMANDO+B

Bruke kursiv formatering på det merkede innholdet.

KOMMANDO+I

Understreke merket innhold.

KOMMANDO+U

Merk ett ord til venstre.

SKIFT+TILVALG+PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre.

SKIFT+TILVALG+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Naviger iPowerPoint for iPad

PowerPoint for iPad er et nettbasert program, så hurtigtaster og navigasjon kan være forskjellig fra tilsvarende i skrivebordsversjonene av PowerPoint.

Hvis du vil gå gjennom alternativene, trykker du SKIFT+PIL HØYRE til fokus er på båndet, og deretter trykker du PIL HØYRE eller PIL VENSTRE. Trykk på KOMMANDO+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ.

Hvis du vil flytte innsettingspunktet til forskjellige områder i PowerPoint for iPad (for eksempel fra båndet til miniatyrbilderuten), plasserer du fokus på en knapp og trykker deretter SKIFT+PIL HØYRE (fremover) eller SKIFT+PIL VENSTRE (bakover).

Til toppen av siden

Flytte innsettingspunktet i plassholdere og notater på iPad

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til høyre.

Pil høyre

Flytte ett tegn til venstre.

Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Gå ett ord mot venstre.

TILVALG+pil venstre

Gå én linje oppover.

Pil opp

Gå én linje nedover.

Pil ned

Gå til begynnelsen av linjen.

KOMMANDO+PIL VENSTRE

Gå til slutten av linjen.

KOMMANDO+PIL HØYRE

Flytte til begynnelsen av plassholder eller notater.

KOMMANDO+PIL OPP

Flytte til slutten av plassholder eller notater.

KOMMANDO+END

Til toppen av siden

Velge innhold på iPad

Hvis du vil

Tastetrykk

merke ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre.

SKIFT+KOMMANDO+PIL HØYRE

Merk ett ord til venstre.

SKIFT+KOMMANDO+PIL VENSTRE

Merk én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Merk én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Velg alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet.

SHIFT+TILVALG+PIL OPP

Velg fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.

SKIFT+TILVALG+PIL NED

Merk alt innenfor plassholderen eller notater.

KOMMANDO+A

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av linjen.

SKIFT+KOMMANDO+PIL VENSTRE

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av linjen.

SKIFT+KOMMANDO+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Redigere og formatere presentasjoner på iPhone

Hvis du vil

Trykk

Angre forrige handling.

KOMMANDO+Z

Gjenta siste handling.

SKIFT+Y

Klippe ut merket innhold.

KOMMANDO+X

Kopiere merket innhold.

KOMMANDO+C

Lime inn kopiert eller utklipt innhold.

KOMMANDO+V

Merke alt.

KOMMANDO+A

Bruke fet formatering på merket innhold.

KOMMANDO+B

Bruke kursiv formatering på det merkede innholdet.

KOMMANDO+I

Understreke merket innhold.

KOMMANDO+U

Til toppen av siden

Navigere og velge i en tekstboks på iPhone

Hvis du vil

Trykk

Merke tekst.

SKIFT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE, eller SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Flytte markøren ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Flytte markøren ett ord mot venstre.

TILVALG+pil venstre

Flytte markøren til begynnelsen av tekstboksen.

KOMMANDO+PIL OPP

Flytte markøren til slutten av tekstboksen.

KOMMANDO+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

KOMMANDO+PIL VENSTRE

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

KOMMANDO+PIL HØYRE

Merk ett ord til venstre.

SKIFT+TILVALG+PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre.

SKIFT+TILVALG+PIL HØYRE

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av plassholderen eller notatene.

SKIFT+KOMMANDO+PIL OPP

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av plassholderen eller notatene.

SKIFT+KOMMANDO+PIL NED

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av linjen.

SKIFT+KOMMANDO+PIL VENSTRE

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av linjen.

SKIFT+KOMMANDO+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Se også

Hjelp & læring i PowerPoint

Støtte for skjermleser for PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene iPowerPoint for Android når du oppretter eller redigerer presentasjoner.

Obs!: Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

Redigere og formatere presentasjonen

Hvis du vil

Trykk

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjenta siste handling.

CTRL+Y

Klippe ut merket innhold (og kopiere til utklippstavlen).

CTRL+X

Kopiere merket innhold til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn det kopierte eller utklipte innholdet.

CTRL+V

Merke alt.

CTRL+A

Bruke fet formatering på det merkede innholdet.

CTRL+F

Bruke kursiv formatering på det merkede innholdet.

CTRL+K

Understreke det merkede innholdet.

CTRL+U

Lagre eller synkronisere presentasjonen.

CTRL+S

Kopiere formatering.

Ctrl+Shift+C

Merke tekst.

SKIFT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE, eller SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Se også

Hjelp & læring i PowerPoint

Støtte for skjermleser for PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Denne artikkelen beskriver tastatursnarveier i skapermodus i PowerPoint for nettet på Windows.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Microsoft 365 for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

 • Når du bruker PowerPoint for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint for nettet.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor viser hurtigtastene du sannsynligvis kommer til å bruke ofte i PowerPoint for nettet.

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et nytt lysbilde (med fokus i miniatyrbilderuten).

CTRL + M

Slett merket tekst, objekt eller lysbilde.

Slette

Flytt en figur.

Piltastene

Gå til neste lysbilde (med fokus i miniatyrbilderuten eller i en lysbildefremvisning).

PGDN

Gå til forrige lysbilde (med fokus i miniatyrbilderuten eller i en lysbildefremvisning).

PGUP

Avslutt lysbildefremvisningen.

ESC

Til toppen av siden

Navigere ved å bare bruke tastaturet

Hvis du vil flytte fokus til forskjellige deler av PowerPoint for nettet (for eksempel fra båndet til miniatyrbilderuten) og inn og ut av innholdet på et lysbilde, trykk på CTRL+F6 for å flytte fremover, eller CTRL+SKIFT+F6 for å flytte bakover. Hvis du vil navigere gjennom kommandoer i PowerPoint for nettet, trykk på TAB for å gå fremover, på SKIFT+TAB for å flytte bakover og på ENTER for å velge.

Tips!: Trykk ALT+Q for å utføre en handling raskt mens du er i Redigering-modus. Fokuset flyttes til Søk- eller Fortell meg det-søkefeltet. Deretter kan du skrive inn handlingen eller alternativet du ønsker. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du finner alternativet, og trykk deretter på ENTER for å velge.

Båndet er stripen øverst i PowerPoint for nettet-vinduet. Båndet er organisert med faner. Hver fane viser et eget sett med verktøy og funksjoner, bestående av grupper, og hver gruppe inneholder én eller flere kommandoer. Du kan flytte fokuset til båndet ved å trykke på ALT+WINDOWS-logotasten. Du kan også trykke CTRL + F6 flere ganger til båndet har fokus.

Andre snarveier for bruk av båndet omfatter følgende:

 • Hvis du vil flytte mellom faner, trykker du på TABULATOR-tasten eller SKIFT + TAB.

 • Hvis du vil gå til båndet for den gjeldende fanen, trykker du på ENTER.

 • Hvis du vil flytte mellom kommandoer på båndet, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB.

Kommandoene aktiveres på ulike måter, avhengig av type kommando:

 • Hvis den valgte kommandoen er en knapp eller delt knapp, trykker du på MELLOMROM for å aktivere den.

 • Hvis den valgte kommandoen er en liste (for eksempel Skriftttype-listen), trykker du på PIL NED for å åpne listen. Trykk så på PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom elementer. Når fokus er på elementet du ønsker, trykker du ENTER for å velge det.

 • Hvis den valgte kommandoen er et galleri, trykker du på TAB til Mer-kommandoen for galleriet, og deretter trykker du på ENTER for å åpne galleriet. Trykk TABULATOR-tasten for å flytte gjennom elementene, og trykk ENTER for å velge ett.

Til toppen av siden

Navigere i lysbildefremvisning

Hvis du vil

Trykk på

gå til neste lysbilde

N eller PGDN eller Pil ned

Gå til forrige lysbilde.

P eller PGUP eller Pil opp

Gå til et bestemt lysbilde.

G, deretter Pil høyre eller Pil venstre inntil du er på lysbildet, og deretter ENTER

Aktivere eller deaktivere bildetekster eller teksting.

J

Avslutte lysbildefremvisningen.

ESC

Til toppen av siden

navigere i båndet og ruter

Trykk på CTRL+F6 for å gå gjennom landemerker i PowerPoint for nettet.

Hvis du vil

Trykk

Flytte fra lysbilderuten, kommentar-ruten, notat-ruten, statuslinjen, tittellinjen, båndet og miniatyrbilderuten.

Ctrl+F6

Flytt i motsatt rekkefølge fra lysbilderuten, miniatyrbilderuten, båndet, tittellinjen, statuslinjen, notat-ruten, og kommentar-ruten.

SKIFT + CTRL + F6

gå til en annen båndfane

TAB, ENTER

Utføre den valgte kommandoen på båndet.

ENTER

Flytte mellom alternativer eller kontroller på båndet.

TAB

flytte mellom funksjonsgrupper på båndet

CTRL+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Bytt mellom det forenklede og det klassiske båndet.

ALT+WINDOWS, Z, R

Vis tilgangstastene (båndkommandoer) på det klassiske båndet når du bruker Skjermleser.

ALT+PERIODE (.)

Til toppen av siden

redigere lysbilder

Hvis du vil

Trykker du

opprette et nytt lysbilde etter det valgte miniatyrbildet

CTRL + M

Flytt fra venstre mot høyre gjennom plassholderne på et lysbilde.

TABULATOR-tasten

Velg eller rediger gjeldende plassholder.

ENTER eller F2

Avslutt redigering av tekst i en plassholder.

F2

Merk flere enkeltobjekter.

CTRL+klikk eller SKIFT+klikk

Merk flere objekter.

Klikk+dra musepekeren eller SKIFT+dra musepekeren, eller CTRL+dra musepekeren

merke alle objekter på siden

CTRL+A

Merke all tekst i den aktive tekstboksen.

CTRL+A

Kopiere et lysbilde.

CTRL+C

Lime inn et lysbilde.

CTRL+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Flytte lysbildet opp én plassering i miniatyrbilderuten.

CTRL+PIL OPP

Flytte lysbildet ned én plassering i miniatyrbilderuten.

CTRL+PIL NED

Flytte lysbildet til den første plasseringen i miniatyrbilderuten.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Flytte lysbildet til den siste plasseringen i miniatyrbilderuten.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Redusere skriftstørrelse.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Øke skriftstørrelse.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Til toppen av siden

Flytte innsettingspunktet i plassholdere og notater

Hvis du vil

Trykk på

flytte ett tegn mot høyre

Pil høyre

Flytt ett tegn mot venstre.

Pil venstre

Flytt ett ord mot høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytt ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Gå én linje oppover.

Pil opp

Gå én linje nedover.

Pil ned

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytt til begynnelsen av en plassholder eller notater.

CTRL+HOME

Flytt til slutten av en plassholder eller notater.

CTRL+END

Til toppen av siden

Merke innhold

Hvis du vil

Tastetrykk

merke ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre.

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Merk ett ord til venstre.

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Merk én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Merk én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Merk ett avsnitt opp.

SKIFT+CTRL+PIL OPP

Merk ett avsnitt ned.

SKIFT+CTRL+PIL NED

Merk til begynnelsen av et avsnitt.

Skift+Home

Merk til slutten av et avsnitt.

SKIFT + END

Velg til begynnelsen av en plassholder eller notater.

SKIFT+CTRL+HOME

Velg til slutten av en plassholder eller notater.

SKIFT + CTRL + END

Merk alt innenfor plassholderen eller notater.

CTRL+A

Til toppen av siden

Redigere tekst

Hvis du vil

Trykker du

lagre endringer

PowerPoint for nettet lagrer endringer automatisk.

klippe ut merket tekst

CTRL+X

kopiere merket tekst

CTRL+C

Lime inn tekst.

CTRL + V

Lime inn tekst, uformatert.

Ctrl+Shift+V

Sette inn hyperkobling

CTRL+K

angre den siste endringen

CTRL+Z

gjøre om den siste handlingen

CTRL+Y

blokkjustere valgt avsnitt til venstre

CTRL+J

Til toppen av siden

Flytte en merket figur

Hvis du vil

Trykker du

skyve figuren mot høyre

Pil høyre

skyve figuren mot venstre

Pil venstre

skyve figuren opp

Pil opp

skyve figuren ned

Pil ned

Til toppen av siden

Ordne en merket figur

Hvis du vil

Trykk

plassere figuren lengst bak

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

flytte figuren bakover

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

plassere figuren lengst frem

CTRL+SKIFT+HØYRE HAKEPARENTES (])

flytte figuren fremover

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Gjør merket tekst fet

CTRL+F

gjøre merket tekst kursiv

CTRL+K

understreke merket tekst

CTRL+U

Venstrejuster merket tekst.

CTRL + L

Høyrejuster merket tekst.

CTRL + R

Midtstill merket tekst.

CTRL + E

Til toppen av siden

Arbeide med kommentarer

Bortsett fra snarveien for å legge til en ny kommentar, fungerer hurtigtastene som er oppført nedenfor, bare når kommentar-ruten er oppdatert og i fokus.

Hvis du vil

Trykk på

legge til en ny kommentar

CTRL+ALT+M

Gå til den neste kommentartråden.

PIL NED

Gå til den forrige kommentartråden.

PIL OPP

Vise en kommentartråd når fokus er på den.

PIL HØYRE

Skjule en kommentartråd.

PIL VENSTRE

Gå til neste svar i en kommentartråd.

PIL NED

Gå til forrige svar i en tråd eller i den overordnede kommentaren.

PIL OPP

Lukke kommentar-ruten.

ESC

Flytte fokuset til skriveboksen.

TABULATOR-tasten

Redigere en overordnet kommentar/svar (når fokus er på den overordnede kommentaren/svaret).

TAB-tasten til Flere kommentarhandlinger, ENTER og PIL NED til Rediger kommentar.

Legge inn en kommentar eller et svar eller lagre en redigering.

Ctrl+Enter

Forkaste kladd til en kommentar eller et svar eller en redigering.

ESC

Vise en kommentartråd via knappen Vis flere svar, i tråden.

TABULATOR-tasten

Til toppen av siden

Se også

Hjelp & læring i PowerPoint

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×