Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Bruk innboksregler til automatisk å utføre bestemte handlinger på e-postmeldinger som ankommer innboksen. Du kan for eksempel opprette regler som endrer viktighetsnivået for meldinger etter hvert som de kommer, automatisk flytter dem til andre mapper eller sletter dem basert på bestemte kriterier.

Hvis du ikke er påOutlook for Windows, kontrollerer du hvilken Outlook-versjon du er på, og deretter velger du ett av disse alternativene for informasjon om innboksregler:

Viktig!: Trinnene kan være forskjellige mellom den nye og klassisk Outlook for Windows. Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Outlook du bruker, kontrollerer du om det finnes et Fil-alternativ i menyen (plassert over båndet). Hvis det ikke finnes noe Fil-alternativ, følger du fremgangsmåten under Ny Outlook-fanen. Hvis Fil vises i menyen, velger du fanen for Klassisk Outlook.

Regler er brukt på innkommende meldinger og kan opprettes fra en mappe.

 1. Hvis du raskt vil opprette en regel som flytter all e-post fra en bestemt avsender eller et sett med avsendere til en mappe, høyreklikker du en melding i meldingslisten som du vil opprette en regel for, velger Avanserte handlinger og velger deretter Opprett regel.

 2. Velg mappen der du vil at alle meldinger fra den avsenderen eller dette settet med avsendere skal flyttes, og velg deretter OK.

 3. Klikk på OK. Regelen brukes på alle innkommende meldinger. Hvis du vil kjøre regelen i innboksen umiddelbart, merk av for Kjør denne regelen i innboksen nå.

  Obs!: Du kan for øyeblikket bare kjøre regler som innebærer at en melding fra en avsender flyttes til en mappe. Du kan ikke kjøre andre regler, som slike som bruker en meldingstittel eller merker en melding som ulest.

Hvis du vil gjøre mer enn å bare flytte en melding fra en bestemt avsender eller et sett med avsendere til en mappe, velger du Flere alternativer. Innstillingsmenyen for regler vil åpnes.

Et skjermbilde av innstillingssiden for regler

 • Hver regel trenger minst tre ting: Et navn, en betingelse og en handling. Regler kan også inneholde unntak for betingelser. Du kan legge til flere betingelser, handlinger og unntak i hvert trinn ved å velge Legg til en betingelse, Legg til en handling og Legg til et unntak.

 • Hvis du ikke ønsker at andre regler skal kjøres etter denne, merker du avmerkingsboksen Stopp behandling av flere regler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Stoppe behandling av flere regler i Outlook på nettet.

 • Trykk på Lagre for å opprette en regel eller Forkast for å avbryte oppretting av regler.

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillinger .

 2. Velg E-post > Regler.

 3. Velg rediger i regelen du vil redigere.

 4. Trykk på Lagre for å lagre regelen du redigerte.

Obs!: Noen regler som er opprettet i andre versjoner av Outlook, kan ikke behandles av Outlook på nettet. Regelen kan ikke kjøres eller redigeres i Outlook på nettet.

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillinger .

 2. Velg E-post > Regler.

 3. Merk Slette i regelen du vil slette.

  Tips!: Hvis du vil deaktivere regelen midlertidig, kan du velge veksleknappen ved siden av regelen.

Innboksregler brukes for innkommende meldinger basert på rekkefølgen deres i Innboksregler-listen. Du kan ordne rekkefølgen på hvordan reglene du oppretter, skal brukes på meldinger som kommer inn i innboksen:

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillinger .

 2. Velg E-post > Regler.

 3. Velg en regel, og bruk deretter PIL OPP eller PIL NED for å endre hvor i rekkefølgen regelen er brukt på innkommende meldinger.

Som standard kjøres en innboksregel på innkommende meldinger etter at du har opprettet regelen. For å kjøre en regel på eksisterende meldinger:

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillinger .

 2. Velg E-post > Regler.

 3. Velg Kjør regel nå ved siden av regelen du vil kjøre.

  Obs!: Du kan for øyeblikket bare kjøre regler hvor en melding fra en avsender flyttes til en mappe. Du kan ikke kjøre andre regler, som dem som bruker en meldingstittel eller merker en melding som ulest.

 1. Høyreklikk på en eksisterende melding, og velg Regler > Opprett regel.

 2. Velg en betingelse og hva du vil gjøre med meldingen basert på betingelsen.

  Hvis du for eksempel vil flytte meldinger med en viss tittel til en bestemt mappe, velger du Emne inneholder-betingelsen, velg Flytt elementet til mappe, velg eller opprett en Ny mappe, og velg deretter OK.

 3. Når du er ferdig med å opprette regelen, velger du OK.

 4. Merk avmerkingsboksen Kjør denne nye regelen nå på meldinger som allerede finnes i den gjeldende mappen for å bruke regelen umiddelbart, og velg deretter OK.

  Meldingen vises nå i denne mappen.

 1. Velg Fil > Administrere regler og varsler > Ny regel.

 2. Velg en mal.

  Hvis du for eksempel vil flagge en melding:

  • Velg Flagge meldinger fra noen for oppfølging.

 3. Rediger regelbeskrivelsen.

  • Velg en understreket verdi, velg alternativene du vil bruke, og velg deretter OK.

 4. Velg Neste.

 5. Velg betingelsene, legg til relevant informasjon, og velg deretter OK.

 6. Velg Neste.

 7. Fullfør konfigurasjonen av regelen.

  • Gi navn til regelen, konfigurer regelalternativer, og se gjennom regelbeskrivelsen. Klikk på en understreket verdi for å redigere.

 8. Velg Fullfør.

  Visse regler kjøres bare når Outlook er aktivert. Hvis du får denne advarselen, velger du OK.

 9. Velg OK.

Hvis du har angitt regler for å organisere innkommende e-post , men ikke alle fungerer som forventet, kan disse trinnene hjelpe deg med å finne og løse problemet.

Slik løser du en brutt regel:

 1. Klikk Fil > Behandle regler & varsler.

 2. Hvis du ser en melding som sier at du har en brutt regel som må endres, klikker du OK.

 3. Merk av i boksen ved siden av regelen i rødt.

 4. Klikk koblingene under Regelbeskrivelse og rediger regelen etter behov, og klikk deretter OK.

  Rette en feilaktig regel

Slik endrer du innstillingene, navnet, plasseringen eller virkemåten til en regel:

 1. Klikk Fil > Behandle regler & varsler.

 2. Merk av i boksen ved siden av regelen du vil endre.

 3. Klikk Endre regel, klikk endringstypen du vil gjøre, og fullfør deretter trinnene.

  Endre alternativer for regel

  Obs!: Hvis du vil slette en regel, merker du av i boksen ved siden av regelen i dialogboksen Regler og varsler , og deretter klikker du Slett.

Du kan slette en regel når den er ikke lenger er nødvendig.

 1. Velg Behandle regler og varsler på fanen Fil.

 2. Velg regelen du vil slette, på fanen E-postregler i dialogboksen Regler og varsler.

 3. Velg Slett Sletteikon > OK.

Du kan kjøre en eller flere regler manuelt.

 1. Velg Behandle regler og varsler på fanenFil, og velg Kjør nye regler nå på fanen E-postregler.

 2. Merk av for hver regel du vil kjøre, under Velg hvilke regler du vil kjøre i boksenKjør regler nå.

 3. Velg Bla gjennom i boksen Kjør i mappen hvis du vil velge en annen mappe. Velg mappen og deretter OK.

  Merk av for Inkluder undermapper for å inkludere alle mapper som er under mappen du valgte i Trinn 3.

 4. Godta standardinnstillingen for alle meldinger, eller endre til leste eller uleste meldinger i listen Bruk regler på.

 5. Velg Kjør nå.

Se også

Opprette en regel i Outlook for Mac

Bruke innboksregler i Outlook.com eller Outlook på nettet

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×