You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Få treff på alle tegn hvor som helst i dataene.

 1. Åpne spørringen i Utformingsvisning. Høyreklikk på spørringen, og klikk på Utformingsvisning i navigasjonsruten under Spørringer for å gjøre dette.

 2. Legg til en stjerne på en eller begge sider av vilkårene dine i Vilkår-cellen, under feltet du vil bruke. For eksempel:

  «*eier*»

  «eier*»

  «*eier»

 3. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen. knapp

Få treff på et tegn i et mønster:

 1. Åpne spørringen i Utformingsvisning.

 2. Skriv inn operatøren Lik foran vilkåret i Vilkår-cellen til feltet du vil bruke.

 3. Erstatt ett eller flere tegn i vilkåret med et jokertegn. Lik R?308021 returnerer for eksempel RA308021, RB308021 og så videre.

 4. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

Hente en liste over firmaer fra A til og med H

 1. Åpne spørringen i Utformingsvisning.

 2. Sett inn Lik etterfulgt av et par doble anførselstegn i Vilkår-cellen i feltet du vil bruke. For eksempel: Lik«».

 3. Innenfor de doble anførselstegnene legger du til et par hakeparenteser og tegnområdet du vil finne, slik som dette:

  Lik«[a-h]*»

 4. Du kan bruke jokertegn utenfor parentesene. For eksempel:

  Lik «[a-h]*»

Jokertegntabell

Denne tabellen viser og beskriver jokertegnene du kan bruke i en Access-spørring.

Symbol

Beskrivelse

Eksempel

*

Gir treff på null eller flere tegn. Det kan brukes som første eller siste tegnet i tegnstrengen.

wh* finner wh, what, white og why

?

Gir treff på alle alfabetiske enkelttegn.

b?ll finner ball, bell og bill

[ ]

Gir treff på alle enkelttegn innenfor parentesene.

b[ae]ll finner ball og bell, men ikke bill

!

Gir treff på alle tegn som ikke står i parentesene.

b[!ae]ll finner bill og bull, men ikke ball eller bell

-

Gir treff på alle innenfor et tegnområde. Husk å angi tegnene i området i stigende rekkefølge (A til Å, ikke Å til A).

b[a-c]d finner bad, bbd og bcd

#

Svarer til et vilkårlig numerisk enkelttegn.

1#3 finner 103, 113 og 123.

Eksempler på bruk av jokertegn

Situasjon

Eksempel

Dataene viser noen personer som «eier» og andre som «eier/operatør».

Lik «eier*» eller
Lik «* eier *»

Du vil bruke jokertegn med en parameterspørring.

Lik «*» & [parameter] & «*»

For eksempel:

Lik «*» & [fish] & «*»

Returnerer alle oppskrifter som inneholder «fish», som for eksempel fish ’n’ chips, rockfish og så videre.

Noen stavet et navn feil når vedkommende skrev inn data, som for eksempel «Adrien» i stedet for «Adrian».

Lik «Adri?n»

Du vil finne kunder med etternavn som begynner med A til og med H til å bruke i en masseutsendelse, for eksempel.

Lik «[a-h]*»

Du vil finne delnumre som har alle bortsett fra det andre og tredje sifferet felles.

Lik «R??083930»

Du vil sende ut invitasjoner for en gatefest på kvartal nummer 1000 på Park Street.

Lik «1 ### Park Street»

Syntaks for å hente jokertegn fra dataene

Tegn

Nødvendig syntaks

Stjerne *

[*]

Spørsmålstegn (?)

[?]

Nummertegn #

[#]

Bindestrek-

[-]

Sett med samlede innledende og avsluttende hakeparenteser []

[[]]

Innledende hakeparentes [

[[]

Avsluttende hakeparentes ]

Ingen spesiell behandling kreves

Utropstegn !

Ingen spesiell behandling kreves

Forstå hvilket sett med jokertegn du skal bruke

Access-databasemotor (ANSI-89) kontra SQL Server (ANSI-92)

ANSI-89 beskriver den tradisjonelle Access SQL-syntaksen, som er standard for Access-databaser. Jokertegnene samsvarer med Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA)-spesifikasjonen, ikke SQL.

ANSI-92 brukes når du vil at syntaksen skal være kompatibel med en Microsoft SQL Server™-database.

Det anbefales at du ikke blander de to typene jokertegn i den samme databasen.

Jokertegn til å bruke i Access-databasemotorer (ANSI-89)

Bruk disse jokertegnene i spørringer som er opprettet for en Access-database.

Symbol

Beskrivelse

Eksempel

*

Gir treff uavhengig av antall tegn. Det kan brukes som første eller siste tegnet i tegnstrengen.

wh* finner what, white og why

?

Gir treff på alle alfabetiske enkelttegn.

B?ll finner ball, bell og bill

[ ]

Gir treff på alle enkelttegn innenfor parentesene.

B[ae]ll finner ball og bell, men ikke bill

!

Gir treff på alle tegn som ikke står i parentesene.

b[!ae]ll finner bill og bull, men ikke ball eller bell

-

Gir treff på alle innenfor et tegnområde. Husk å angi tegnene i området i stigende rekkefølge (A til Å, ikke Å til A).

b[a-c]d finner bad, bbd og bcd

#

Svarer til et vilkårlig numerisk enkelttegn.

1#3 finner 103, 113 og 123.

Jokertegn til å bruke på en SQL Server (ANSI-92)

Bruk disse jokertegnene i spørringer som er opprettet til å bruke i en Microsoft SQL Server™ database.

Symbol

Beskrivelse

Eksempel

%

Gir treff uavhengig av antall tegn. Det kan brukes som første eller siste tegnet i tegnstrengen.

wh* finner what, white og why

_

Gir treff på alle alfabetiske enkelttegn.

B?ll finner ball, bell og bill

[ ]

Gir treff på alle enkelttegn innenfor parentesene.

B[ae]ll finner ball og bell, men ikke bill

^

Gir treff på alle tegn som ikke står i parentesene.

b[!ae]ll finner bill og bull, men ikke ball eller bell

-

Gir treff på alle innenfor et tegnområde. Husk å angi tegnene i området i stigende rekkefølge (A til Å, ikke Å til A).

b[a-c]d finner bad, bbd og bcd

Se også

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×