Bruke matriseargumentet i en oppslagsfunksjon

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du oppretter en Finn.rad eller Finn.kolonne -funksjonen, kan du angi et celleområde, for eksempel D2:F39. Området kalles Matriseargumentet, og et av argumentene er bare en del av dataene som en funksjon må Hvis du vil kjøre. Funksjonen søker i dette tilfellet disse cellene for dataene du prøver å finne.

Matriseargument er alltid det andre argumentet i en FINN.RAD- eller FINN.KOLONNE-funksjon (det første er verdien du prøver å finne), og funksjonene fungerer ikke uten dette argumentet.

Det første argumentet, verdien du vil finne, kan være en bestemt verdi, for eksempel 41 eller Berg, eller det være en cellereferanse, for eksempel F2. Det første argumentet kan altså se slik ut:

=Finn.rad (F2, ...

Matriseargumentet følger alltid oppslagsverdien:

=Finn.rad (F2, B4:D39, ...

Celleområdet oppført i matriseargumentet kan bruke relative eller absolutte cellereferanser. Hvis du skal kopiere funksjonen, må du bruke absolutte referanser:

=Finn.rad (F2, $B$ 2: BD$ 39, ...

Dessuten kan cellene i matriseargumentet være i et annet regneark i arbeidsboken. Hvis de er det, inneholder argumentet arknavnet, og syntaksen ser slik ut:

=Finn.rad (F2, Ark2! $C$ 14: E$ 42, ...

Pass på at du plasserer et utropstegn etter arknavnet.

Til slutt angir (whew), du en tredje argumentet, kolonnen som inneholder verdiene du prøver å finne. Dette kalles oppslagskolonnen. I eksemplet vårt første brukte vi celleområdet B4 til D39 som går over tre kolonner. La oss Lat verdiene du vil se direkte i kolonne D, den tredje kolonnen i området av celler, slik at det siste argumentet er en 3.

=FINN.RAD(F2;B4:D39;3)

Du kan valgfritt bruke et fjerde argument: sant eller usant. Som regel bruker du Usant.

Hvis du bruker Sant, eller lar fjerde argument stå tomt, blir resultatet av funksjonen et omtrentlig samsvar med verdien i første argument. Hvis første argument er Berg og du bruker Sant, blir resultatet av funksjonen Berg, Bergset og så videre. Men hvis du bruker Usant, blir resultatet bare Berg, det vil si nøyaktig samsvar. Som regel er det dette du ønsker.

Å gjøre bruken av SANN enda vanskeligere Hvis oppslagskolonnen – kolonnen du angir i det tredje argumentet, er ikke sortert i stigende rekkefølge (A til å eller fra laveste til høyeste tallet), funksjonen kan returnere feil resultatet. For mer informasjon om det, kan du se Slå opp verdier med Finn.rad og andre funksjoner.

Mer informasjon om FINN.RAD og FINN.KOLONNE finner du her:

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×