Bruke Office 365 Video for iPhone

Obs!: Office 365 Video erstattes av Microsoft Stream. Hvis du vil lære mer om den nye Enterprise video-tjenesten som legger til intelligens til videosamarbeid, og lære mer om driften av overgangsplaner for gjeldende Office 365 Video kunder, kan du se overføring til Stream fra Office 365 video.

Office 365 Video er en portal i Microsoft 365 som gir organisasjon en tjeneste for strømming av video. Det er et flott sted å laste opp, dele og vise videoer internt, for eksempel videoer med kommunikasjon fra ledelsen eller opptak av møter, presentasjoner eller opplæringsøkter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bli kjent med Office 365 Video.

Office 365 Video for iPhone gir deg mobil tilgang til kanaler og videoer som er i Office 365 Video-portalen. Du kan bruke iPhone-appen til for eksempel å laste opp og se på videoer. Appen er tilgjengelig for iOS 7 eller nyere, og du kan laste den ned gratis fra App Store. iPhone-appen fungerer også på iPad, men den er ikke laget for å vises på den enheten.

Hva du kan og ikke kan gjøre med Office 365 Video for iPhone

Office 365 Video for iPhone gir et delsett av den fullstendige funksjonaliteten som er tilgjengelig når noen med nødvendige tillatelser går inn i Office 365 Video-portalen via en nettleser i Microsoft 365. Hvis du vil ha informasjon om funksjonaliteten som er tilgjengelig i Office 365 Video-portalen via en nettleser i Microsoft 365, kan du se følgende artikler:

Hva du kan gjøre med Office 365 Video for iPhone

Denne artikkelen beskriver ting du kan gjøre med Office 365 Video for iPhone:

Hva du ikke kan gjøre med Office 365 Video for iPhone

Du kan ikke utføre noen av følgende Office 365 Video-handlinger ved hjelp av Office 365 Video for iPhone:

 • Opprette en kanal

 • Slette en kanal

 • Endre kanaltillatelser (redigerings- og visningstillatelser for kanaler)

 • Endre administratortillatelser (for å angi videoadministratorer eller kanaladministratorer)

 • Sette videoer i en kanal i rampelys

 • Sette kanaler eller videoer på Hjem-siden av Office 365 Video-portalen i rampelys

Disse handlingene kan bare utføres av en person med de nødvendige tillatelsene i Office 365 Video-portalen via en nettleser i Microsoft 365.

Logge på og av Office 365 Video for iPhone

Du kan bare logge på Office 365 Video for iPhone e hvis begge følgende er oppfylt:

 • Organisasjonen har konfigurert en Office 365 Video-portal i Microsoft 365.

 • Organisasjonen har tilordnet deg en brukerlisens for én av Microsoft 365-abonnementsplanene der Office 365 Video er tilgjengelig:

  • Office 365 Enterprise E1

  • Office 365 Enterprise E2

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E4

  • Office 365 Enterprise A2

  • Office 365 Enterprise A3

 • Office 365 Enterprise A4

Hvis du ikke vet om du har en brukerlisens for én av Microsoft 365-abonnementsplanene som er oppført ovenfor, kan du kontakte den lokale IT-avdelingen.

Logge på Office 365 Video for iPhone

 1. Hvis O365 Video-appen ikke allerede er lastet ned på din iPhone, kan du laste den ned fra App Store.

 2. Trykk O365 Video-appen på iPhone.

 3. Angi jobb- eller skolekontoen din i formatet noen@example.com i brukernavnfeltet.

 4. Skriv inn passordet ditt i passordfeltet.

Logge av Office 365 Video for iPhone

 1. Trykk Alternativer-ikonet på Starts IDen til appen Alternativer-ikonet i Office 365 Video for iPhone .

 2. Trykk Innstillinger-ikonet Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen øverst til høyre.

 3. Trykk Logg av nær bunnen av Innstillinger-siden.

Vise Hjem-siden

Hjem-siden inneholder følgende:

 • Rampelys-delen   . Denne delen inneholder miniatyrbildene til og titlene på videoene som en videoadministrator har valgt å fremheve. En videoadministrator kan legge til opptil fem videoer og tre kanaler i rampelyset-delen. Trykk rampelys-delen, og sveip mot høyre for å se alle videoene i delen.

 • Populære-delen   . Denne delen inneholder miniatyrbildene til og titlene på videoene som er vist oftest de siste to ukene. Du kan trykke Se alle øverst til høyre i Populære-delen for å se en liste over alle videoene i Office 365 Video-portalen sortert etter popularitet, med de mest populære videoene øverst på listen.

 • Alternativer-ikonet    Alternativer-ikonet i Office 365 Video for iPhone . Trykk dette ikonet for å vise en liste over kanalene som finnes i organisasjonens Office 365 Video-portal.

Søke etter en video

Du kan søke etter og finne alle videoer som finnes i en kanal du har tillatelse til å vise.

Søke etter en video

 1. Gjør ett av følgende på Hjem-siden:

  • Trykk hvor som helst nær toppen av siden, og sveip mot høyre.

  • Trykk Alternativer-ikonet Alternativer-ikonet i Office 365 Video for iPhone .

 2. Trykk søkeikonet Søke øverst på siden som vises.

 3. Angi en søkestreng i tekstboksen søk i alle videoer.

 4. Trykk Søk under tastaturet.

Gå til en bestemt kanal

Du kan vise en liste over kanaler og gå til en kanal for å vise videoene som er i den, eller laste opp en video til den. Du må ha visningstillatelse for kanalen for å kunne vise den og videoer som er i den. Alle i organisasjonen har som standard visningstillatelse for en kanal når den blir opprettet.

Det er ikke mulig å endre kanal visnings tillatelser fra Office 365 Video for iPhone; disse tillatelsene kan bare endres når noen med de riktige tillatelsene går til Office 365 Video-portalen i en nett leser i Microsoft 365. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre kanaltillatelser i Opprette og behandle en kanal i Office 365 Video.

Gå til en bestemt kanal

 1. Gjør ett av følgende på Hjem-siden:

  • Trykk hvor som helst nær toppen av siden, og sveip mot høyre.

  • Trykk Alternativer-ikonet Alternativer-ikonet i Office 365 Video for iPhone .

 2. Bla gjennom listen over kanaler for å finne den du leter etter.

  Når du viser listen over kanaler, kan du bla til toppen av listen for å se koblinger for å gå til Hjem-siden eller Populære videoer-siden.

 3. Trykk kanalen du vil vise.

  Hvis du vil gå tilbake til listen over kanaler når du viser en bestemt kanal, trykker du Alternativer-ikonet Alternativer-ikonet i Office 365 Video for iPhone .

Laste opp videoer til Office 365 Video fra en iPhone

Når du laster opp en video, laster du den opp til en bestemt kanal. Du kan angi at Office 365 Video for iPhone bare skal laste opp videoer via Wi-Fi. Hvis du vil ha informasjon om videoformater som er kompatible med Office 365 Video, kan du se Videoformater som fungerer i Office 365 Video.

Du må ha redigerings tillatelse for en kanal for å kunne laste opp videoer til den. Det er ikke mulig å endre kanal tillatelser (redigerings tillatelse og visnings tillatelse) ved å bruke Office 365 Video for iPhone; de kan bare endres når noen med de nødvendige tillatelsene går til Office 365 Video-portalen i en nett leser i Microsoft 365. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre kanaltillatelser i Opprette og behandle en kanal i Office 365 Video.

Maksimal fil størrelse som du kan laste opp, er 2 GB. (Den samme øvre grensen gjelder for opplasting av filer til SharePoint Online.) Når du laster opp en video, blir den opprinnelige filen lagret i SharePoint Online, og den teller i forhold til organisasjonens lagrings kvote. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere lagringsgrenser for nettstedssamlinger.

Angi at Office 365 Video for iPhone bare skal laste opp videoer ved hjelp av Wi-Fi

 1. Trykk Alternativer-ikonet på hjem -siden Alternativer-ikonet i Office 365 Video for iPhone .

 2. Trykk Innstillinger-ikonet Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen øverst til høyre.

 3. Trykk av-/på-bryteren ved siden av Bare last opp video med Wi-Fi nær bunnen av Innstillinger-siden, og sveip knappen til høyre. Når knappen på bryteren står til høyre, er bryteren i på-stillingen (med grønn bakgrunn), slik at Office 365 Video for iPhone bare bruker Wi-Fi til å laste opp videoer.

 4. Trykk Ferdig øverst til høyre på siden for å forlate Innstillinger-siden.

Laste opp en eksisterende video til Office 365 Video fra en iPhone

 1. Gå til kanalen du vil laste opp en video til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gå til en bestemt kanal tidligere i denne artikkelen.

 2. Trykk ikonet Last opp video (plusstegn) Legg til video-ikonet i Office 365 Video for iPhone øverst i høyre hjørne på siden.

 3. Trykk Velg eksisterende nederst på siden. Bilder-appen til iPhone åpnes.

 4. Trykk Videoer i Bilder-appen, og trykk deretter videoen du vil laste opp.

 5. Trykk Velg.

 6. Skriv inn en tittel for videoen i feltet Trykk for å legge til en tittel.

 7. (Valgfritt) Angi en beskrivelse for videoen i feltet Trykk for å legge til en beskrivelse.

Obs!: På samme måte som ved vanlig filopplasting er det mange faktorer som kan påvirke tiden det tar å laste opp en video, for eksempel videostørrelse og nettverksbåndbredde.

Det kan være nyttig å være konsekvent med navngiving og beskrivelse av videoer, slik at det er enklere å finne dem igjen senere. Denne informasjonen kan gjøre det lettere for alle å søke etter videoer senere, spesielt når det er mange videoer i Office 365 Video. Den gir også ytterligere kontekst for videoen i Office Delve og Office Graph.

Vise videoer som du har lastet opp til en kanal

Office 365 Video for iPhone har en egen visning som heter Mine videoer, for videoene som du har lastet opp til en kanal.

Se videoene som du har lastet opp til en kanal

 1. Gå til en kanal som du har lastet opp én eller flere videoer til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gå til en bestemt kanal tidligere i denne artikkelen.

 2. Trykk Alle videoer øverst på listen over videoer i kanalen.

 3. Trykk Mine videoer.

Sjekke om en video du har lastet opp, er klar til avspilling

Når du har lastet opp en video, tar det noe tid å behandle den for avspilling og indeksere den for søk før den er klar. Videoen vil først være synlig og spillbar i Mine videoer-delen av kanalen. Videoen vil være synlig og spillbar for andre brukere andre steder i portalen litt senere. Bare personer som har tillatelse til å vise videoer i denne kanalen, kan vise videoer du har lastet opp til kanalen.

Sjekke om en video du har lastet opp, er klar til avspilling

 1. Følg trinnene i den forrige delen Vise videoene som du har lastet opp til en kanal.

 2. Finn miniatyrbildet til videoen du vil sjekke, i Mine videoer.

Mens en video behandles, vises det et tomt miniatyr bilde for videoen i videoer med en melding som angir at videoen behandles. Når videoen er klar til å spilles av, vises det et miniatyrbilde som inneholder en grafikk for videoen.

Redigere tittelen på eller beskrivelsen av en video du har lastet opp

Du kan når som helst redigere tittelen på eller beskrivelsen av en video som du har lastet opp.

Redigere tittelen på eller beskrivelsen av en video du har lastet opp

 1. Gå til kanalen du lastet opp videoen til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gå til en bestemt kanal tidligere i denne artikkelen.

 2. Trykk miniatyrbildet til videoen du vil redigere tittelen eller beskrivelsen på. Videospillersiden vises.

 3. Trykk Rediger øverst til høyre på videospillersiden.

 4. Trykk tittelfeltet (rett under videospilleren) for å redigere tittelen på videoen.

 5. Trykk i beskrivelsesfeltet (rett under tittelfeltet) for å redigere beskrivelsen av videoen.

 6. Trykk Ferdig nederst på siden.

 7. Trykk Ferdig øverst til høyre på siden.

Slette en video du har lastet opp

Når du sletter en video, frigjør det plass i organisasjonens lagringskvote i SharePoint Online. Du må ha redigeringstillatelse for en kanal for å laste opp en video til den. Du må fortsatt ha redigeringstillatelse for kanalen for å slette en video som du har lastet opp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre kanaltillatelser i Opprette og behandle en kanal i Office 365 Video.

Advarsel!: Når du har slettet en video, kan den ikke gjenopprettes, men du kan laste den opp på nytt, hvis du vil.

Slette en video som du har lastet opp

 1. Gå til kanalen du lastet opp videoen til.

 2. Trykk miniatyrbildet av videoen du vil slette. Videospillersiden vises.

 3. Trykk Rediger øverst til høyre på videospillersiden.

 4. Trykk slett nederst på siden.

 5. Trykk Slett video i vinduet Slette denne videoen?.

 6. Trykk Ferdig nederst på siden.

 7. Trykk Ferdig øverst til høyre på siden.

Se også

Bli kjent med Office 365 Video

Opprette og administrere en kanal i Office 365 Video

Administrere Office 365 Video-portalen

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×