Bruke utformingskontrollen i Publisher

Utformingskontrollen går gjennom publikasjonen for å se om det er problemer med utforming og oppsett. Den identifiserer mulige problemer, og gir alternativer for å rette dem opp.

Viktig!: Pass på å kjøre utformingskontrollen før du publiserer en publikasjon på en bordskriver, tar den til et trykkeri, sender den i e-post, publiserer den på nettet eller når du konverterer en type publikasjon til en annen type.

Du kan angi problemtypene som utformingskontrollen skal se etter, i dialogboksen Alternativer for utformingskontroll. Hvis du for eksempel forbereder en publikasjon for utskrift hos et trykkeri, og du vil bruke mer enn to spotfarger i publikasjonen, åpner du dialogboksen Alternativer for utformingskontroll, klikker fanen Kontroller og fjerner deretter merket for Flere enn to spotfarger slik at den ikke ser etter mer enn to spotfarger i publikasjonen.

Oppgaveruten Utformingskontroll

Når du åpner oppgaveruten Utformingskontroll, oppdaterer den listen med problemer dynamisk etter hvert som de oppstår eller etter hvert som du reparerer dem.

Kjør generelle utformingskontroller     Velg dette alternativet for å kontrollere om det er utformingsproblemer, for eksempel tomme tekstbokser, som kan være negativt for publikasjonen.

Kjør trykkerikontroller     Velg dette alternativet for å kontrollere om det er problemer, for eksempel bilder i RGB-modus, som kan gjøre det vanskelig å trykke publikasjonen hos et trykkeri.

Kjør nettstedskontroller      Velg dette alternativet for å kontrollere om det er problemer, for eksempel bilder uten alternativ tekst, som kan være negativt for nettstedspublikasjonen.

Kjør e-postkontroller (bare gjeldende side)     Velg dette alternativet for å kontrollere om det er problemer, for eksempel tekst som inneholder orddeling, som kan forårsake hull i meldingen når den vises i enkelte e-postvisningsprogrammer.

Velg et element som skal repareres     Oppgaveruten Utformingskontroll viser problemene som ble funnet i publikasjonen. Hvert problem inneholder en beskrivelse og plassering. De fleste problemer oppstår på en bestemt side. Noen problemer har imidlertid innvirkning på hele publikasjonen. Klikk et problem for å bytte til siden og objektet med problemet. Klikk pil ned til høyre for problemet for å se andre alternativer, for eksempel hvordan du løser problemet hvis en automatisk korrigering er tilgjengelig, ignorere problemet, eller få hjelp til å løse det.

Lukk Utformingskontroll     Klikk denne knappen for å stoppe utformingskontrollen og lukke oppgaveruten. Når du lukker utformingskontrollen, kjøres den ikke lenger i bakgrunnen før du starter den på nytt.

Alternativer for utformingskontroll     Klikk denne koblingen for å åpne dialogboksen Alternativer for utformingskontroll, der du kan angi visningsalternativer for problemene som er oppført i oppgaveruten Utformingskontroll. Du kan også velge et sideområde som skal kontrolleres, eller du kan velge bestemte kontroller.

Dialogboksen Alternativer for utformingskontroll

Bruk innstillingene i dialogboksen Alternativer for utformingskontroll til å endre hvordan oppgaveruten Utformingskontroll viser problemer i publikasjonen og bestemme hvilke problemer som skal vises.

Fanen Generelt

Velg alternativene som har innvirkning på hvordan oppgaveruten Utformingskontroll viser problemene som blir funnet, og angi deretter hvilke sider som skal kontrolleres i utformingskontrollen.

Visningsalternativer

Sorter etter     Velg ett av følgende alternativer:

 • Sidetall     Sorterer problemene etter sidetallene de forekommer på.

 • Beskrivelse     Sorterer problemer alfabetisk etter beskrivelse. Når problemer er oppført etter beskrivelse, kan du se alle problemene av samme type gruppert sammen.

 • Status     Sorterer problemer etter status. Utformingskontrollen vil vise problemene etter sidetall, og viser først problemer som ikke er reparert, og deretter problemer som er reparert.

  Obs!: Hvis du vil bruke dette alternativet, er det best at du første fjerner merket for Fjern reparerte elementer.

Fjern reparerte elementer     Velg dette alternativet for å fjerne problemer fra listen med elementer etter at de er reparert. Utformingskontroll oppdaterer listen automatisk hver gang du foretar en endring.

Sideområde

Velg et sideområde du vil at utformingskontrollen skal kontrollere.

 • Alle     Kontrollerer alle sider i publikasjonen.

 • Kontroller hoveddokument(er)     Omfatter alle hoveddokumenter når du velger Alle som sideområde.

 • Gjeldende side(r)     Kontrollerer bare gjeldende side(r).

Fanen Kontroller

Merk av for kontrollene du vil at utformingskontrollen skal kjøre.

Følgende kontrollgrupper er tilgjengelig i Vis-listen:

 • Alle kontroller Dette omfatter alle kategoriene.

 • Generelle kontroller Inkluderer kontroller som er relevante for å opprette publikasjoner, og som ikke er spesifikk for kommersielle publikasjoner, nettpublikasjoner eller publikasjoner sendt via e-post.

 • Trykkerikontroller Omfatter alle kontrollene som gjelder trykkeprosessen.

 • Nettstedskontroller Omfatter kontroller som er relevante for oppretting av nettstedet.

 • E-postkontroller Omfatter kontroller som er relevante for oppretting av e-postmeldinger.

Generelle kontroller

Kontroll

Handling utført

Objektet er utenfor utskriftsområdet

Advarer deg når et objekt er utenfor utskriftsområdet på de fleste bordskrivere.

Objektet er delvis utenfor siden

Advarer deg når et objekt ikke vil skrives helt ut fordi ikke hele objektet er på siden. Hvis du oppretter en utfallende side, kan dette være tilsiktet, men det er det vanligvis ikke.

Objektet er ikke synlig

Ser etter objekter som ikke vises på en side (muligens fordi objektet er dekket av et annet objekt, eller fordi det er blandet inn i et objekt med samme farge).

Objektet har ingen linje eller fyll/tekstboksen er tom

Ser etter objekter som ikke har noen ugjennomsiktige attributter. Objektet kan være en autofigur uten linje eller fyll, eller det kan være en tekstboks som ikke inneholder tekst.

Objektet er gjennomsiktig

Ser etter objekter der det er brukt en gjennomsiktig farge. Objekter med gjennomsiktige farger blir skrevet ut uberegnelig på PostScript- og PCL-skrivere.

Tips!: Det er best å lagre til PDF eller XPS eller skrive ut på en XPS-forbedret skriver når det brukes gjennomsiktige objekter.

Siden har plass under toppmargen

Ser etter sider der ingen objekter berører eller er over toppmargen.

Lavoppløsningsbilde

Ser etter bilder som har en effektiv oppløsning under 96 punkt per tomme (ppt). Denne kontrollen antar at du skriver ut på en skriver med høy oppløsning eller en fotosetter som krever bilder med høy oppløsning for best mulig utskriftsresultat. Det anbefales også en effektiv oppløsning på minst 96 ppt for PDF og XPS (fordi 96 ppt er den mest vanlige skjermoppløsningen).

Bildet mangler

Ser etter forekomster der et bilde er et koblet bilde, og den eksterne koblede filen mangler eller er flyttet slik at koblingen er brutt.

Bildet er endret

Ser etter eventuelle koblede bilder som ikke er oppdatert etter at bildet på harddisken eller nettverket ble endret i et bilderedigeringsprogram.

Bildet er ikke skalert proporsjonalt

Ser etter bilder der den ene dimensjonen er endret mer enn det andre.

Artikkel med tekst i overløpsområdet

Ser etter tekstbokser eller autofigurer som inneholder en del av en artikkel som ikke er synlig fordi den er i overflyt.

Artikkel på kladdeområdet

Ser etter forekomster der en koblet tekstboks eller autofigur som inneholder deler av en artikkel, er i kladdeområdet.

Teksten har gjennomsiktige farger

Ser etter tekst det er brukt gjennomsiktige farger på. Tekst med gjennomsiktige farger blir skrevet ut uberegnelig på PostScript- og PCL-skrivere.

Tips!: Det er best å lagre til PDF eller XPS eller skrive ut på en XPS-forbedret skriver når det brukes gjennomsiktige objekter.

Teksten har gjennomsiktige effekter

Ser etter tekst det er brukt gjennomsiktige effekter på. Tekst med gjennomsiktige effekter blir skrevet ut uberegnelig på PostScript- og PCL-skrivere.

Tips!: Det er best å lagre til PDF eller XPS eller skrive ut på en XPS-forbedret skriver når det brukes gjennomsiktige objekter.

Trykkerikontroller

Kontroll

Handling utført

Flere enn to spotfarger

Ser etter bruken av mer enn to spotfarger i en publikasjon som er definert til å skrive ut spotfarge eller prosessfarge og spotfarge.

Ubrukte spotfarger

Ser etter forekomster der du har lagt til en spotfarge i blekkfargelisten, men den ikke er brukt i publikasjonen. Denne kontrollen kjøres hvis du har konfigurert publikasjonens fargemodell for spotfarger eller for prosessfarge pluss spotfarge.

Publikasjonen er i RGB-modus

Ser etter forekomster der publikasjonen er definert for utskrift i RGB-farger, men andre alternativer angir at du har tenkt å skrive ut publikasjonen hos et trykkeri.

Objektet er gjennomsiktig

Ser etter objekter der det er brukt en gjennomsiktig farge. Objekter med gjennomsiktige farger blir skrevet ut uberegnelig på PostScript- og PCL-skrivere.

Tips!: Det er best å lagre til PDF eller XPS eller skrive ut på en XPS-forbedret skriver når det brukes gjennomsiktige objekter.

Lavoppløsningsbilde

Ser etter bilder som har en effektiv oppløsning under 96 punkt per tomme (ppt). Denne kontrollen antar at du skriver ut på en skriver med høy oppløsning eller en fotosetter som krever bilder med høy oppløsning for best mulig utskriftsresultat.

Bildet mangler

Ser etter forekomster der et bilde er et koblet bilde, og den eksterne koblede filen mangler eller er flyttet slik at koblingen er brutt.

Artikkel med tekst i overløpsområdet

Ser etter tekstbokser eller autofigurer som inneholder en del av en artikkel som ikke er synlig fordi den er i overflyt.

Artikkel på kladdeområdet

Ser etter forekomster der en koblet tekstboks eller autofigur som inneholder deler av en artikkel, er i kladdeområdet.

Teksten har gjennomsiktige farger

Ser etter tekst det er brukt gjennomsiktige farger på. Tekst med gjennomsiktige farger blir skrevet ut uberegnelig på PostScript- og PCL-skrivere.

Tips!: Det er best å lagre til PDF eller XPS eller skrive ut på en XPS-forbedret skriver når det brukes gjennomsiktige objekter.

Teksten har gjennomsiktige effekter

Ser etter tekst det er brukt gjennomsiktige effekter på. Tekst med gjennomsiktige effekter blir skrevet ut uberegnelig på PostScript- og PCL-skrivere.

Tips!: Det er best å lagre til PDF eller XPS eller skrive ut på en XPS-forbedret skriver når det brukes gjennomsiktige objekter.

Nettstedkontroller

\check

Handling utført

Bildet har ikke alternativ tekst

Ser etter bilder uten alternativ tekst.

Siden kan ikke nås fra den første siden

Ser etter sider som ikke kan nås gjennom baner i nettkoblinger som starter fra en kobling på startsiden eller hjemmesiden på nettstedet.

Siden har ikke koblinger

Ser etter sider som ikke har noen kobling for forlate siden.

E-postkontroller

\check

Handling utført

Objekt med tekst er delvis utenfor siden

Ser etter objekter som inneholder tekst som er delvis utenfor publikasjonssiden.

HTML-fragment er delvis utenfor siden

Ser etter HTML-kodefragmenter som er delvis utenfor siden.

Objekt overlapper tekst

Ser etter objekter som er på toppen av en tekstboks.

Objekt med tekst roteres

Ser etter objekter som inneholder tekst, og som er rotert.

Tekstfiguren har en hyperkobling i figuren

Ser etter figurer som har en hyperkobling over seg.

Teksten er loddrett

Ser etter tekstbokser som inneholder tekst som er rotert loddrett.

Teksten er for stor til å passe inn i rammen

Ser etter tekstbokser med tekst som er for stor.

Teksten har en skrift som ikke er nettsikker

Ser etter tekst som ikke er formatert med en skrift som er nettsikker.

Teksten er i en diagonal tabellcelle

Ser etter tekst som finnes i en diagonal tabellcelle.

Tabellkantlinjer er under 0,75 pkt.

Ser etter forekomster der en tabell har kantlinjer som er mindre enn 0,75 punkter tykke.

Teksten inneholder orddeling

Ser etter eventuelle bindestreker i teksten.

Tekstboks med kantlinjer har null marger

Ser etter tekstbokser med marger satt til null.

Hyperkobling kobler til en annen side i dette dokumentet

Ser etter forekomster der en hyperkobling på en nettside kobler til en annen side i samme publikasjon.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×