Create and present a custom show

Du kan i hoved sak kode et delsett av lysbilder i en presentasjons fil for å vise dette del settet til en bestemt mål gruppe. Du kan tenke på det som en spille liste. PowerPoint kaller dette en tilpasset fremvisning.

Når du oppretter en tilpasset fremvisning i PowerPoint, kan du tilpasse en presentasjon for ulike mål grupper. Bruk en tilpasset fremvisning til å presentere bare bestemte lysbilder fra presentasjonen, eller for å opprette en hyperkobling til en gruppe med lysbilder i presentasjonen.

Det finnes to typer tilpassede fremvisninger: grunnleggende og hyperkoblet. En grunnleggende tilpasset fremvisning er en separat presentasjon eller en presentasjon som inneholder noen av lysbildene i originalen. En hyperkoblet tilpasset fremvisning er en rask måte å navigere til én eller flere separate presentasjoner på.

Grunnleggende tilpassede fremvisninger

Bruk en grunnleggende tilpasset fremvisning til å presentere et delsett av lysbildene i en presentasjons fil. Hvis for eksempel presentasjonen inneholder totalt fem lysbilder, kan en tilpasset fremvisning som heter «område 1», bare inneholde lysbilde 1, 3 og 5. En annen tilpasset fremvisning med navnet «område 2» kan inkludere lysbilde 1, 2, 4 og 5. Når du oppretter en tilpasset fremvisning fra en presentasjon, kan du alltid kjøre hele presentasjonen i den opprinnelige sekvensielle rekkefølgen også.

Grunnleggende tilpasset fremvisning

1 Lysbilder for område 1

2 Lysbilder for område 2

Hyperkoblet egen definerte fremvisninger

Bruk en hyperkoblet tilpasset fremvisning til å organisere innhold i en presentasjon. Hvis du for eksempel oppretter en primær tilpasset fremvisning om firmaets nye generelle organisasjon, kan du opprette en tilpasset fremvisning for hver avdeling i organisasjonen og koble til disse fremvisningene fra den primære presentasjonen.

Du kan også bruke en hyperkoblet tilpasset fremvisning til å opprette et lysbilde med Innholds fortegnelse. Et lysbilde med Innholds fortegnelse lar deg navigere til forskjellige deler av presentasjonen, slik at du kan velge hvilke deler som skal vises for publikum på et bestemt tidspunkt.

Hyperkoblede tilpassede fremvisninger

1 Lysbilde med hyperkoblinger

2 Tilpasset fremvisning for avdeling A

3 Tilpasset fremvisning for avdeling B

Opprette en tilpasset fremvisning og presentere den

Opprette en grunnleggende tilpasset fremvisning

 1. Gå til lysbilde fremvisning > egen definert lysbilde fremvisning, og velg deretter tilpassede fremvisninger.

 2. Velg nyi dialog boksen tilpassede fremvisninger .

  Tips!: Hvis du vil forhånds vise en tilpasset fremvisning, klikker du navnet på visningen i dialog boksen tilpassede fremvisninger, og deretter klikker du Vis.

 3. Velg lysbildene du vil inkludere i den tilpassede fremvisningen, under lysbilder i presentasjon, og velg deretter Legg til.

 4. Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises i, velger du et lysbilde under lysbilder i tilpasset fremvisning, og deretter klikker du en av pilene for å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 5. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK.

Opprette en hyperkoblet tilpasset fremvisning

 1. Gå til lysbilde fremvisning > egen definert lysbilde fremvisning, og velg deretter tilpassede fremvisninger.

 2. Velg nyi dialog boksen tilpassede fremvisninger .

 3. Klikk lysbildene du vil inkludere i den egen definerte fremvisningen, under lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises i, velger du et lysbilde under lysbilder i tilpasset fremvisning, og deretter klikker du en av pilene for å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 4. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK.

 5. Hvis du vil opprette en hyperkobling til en støtte fremvisning i presentasjonen, merker du teksten eller objektet du vil skal være koblingen.

 6. Gå til Sett inn > hyperkobling.

 7. Klikk plassering i dette dokumentetunder Koble tili dialog boksen Sett inn koblinger .

 8. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil koble til en tilpasset fremvisning, velger du den tilpassede fremvisningen du vil gå til, i listen Velg en plassering i dette dokumentet , og deretter merker du av for Vis og returner .

  • Hvis du vil koble til et sted i gjeldende presentasjon, velger du lysbildet du vil gå til, i listen Velg en plassering i dette dokumentet .

Starte en tilpasset fremvisning i PowerPoint

 1. Klikk på Lag lysbildefremvisning i Oppsett-gruppen i Lysbildefremvisning-fanen.

 2. Klikk tilpasset fremvisningunder Vis lysbilderi dialog boksen Lag fremvisning , og klikk deretter den tilpassede fremvisningen du vil bruke.

 3. Klikk OK.

 4. Klikk egen definert lysbilde fremvisningi gruppen Start lysbilde fremvisning i kategorien lysbilde fremvisning , og klikk deretter egen definerte fremvisninger.

 5. Velg en fremvisning i listen egen definerte fremvisninger , og klikk deretter Vis.

Opprette en grunnleggende tilpasset fremvisning

 1. Klikk pilen ved siden av egen definert lysbilde fremvisningi gruppen Start lysbilde fremvisning i kategorien lysbilde fremvisning , og klikk deretter tilpassede fremvisninger.

 2. Klikk nyi dialog boksen tilpassede fremvisninger .

 3. Merk lysbildene du vil ha med i den tilpassede fremvisningen, under Lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil merke flere etterfølgende lysbilder, klikker du det første lysbildet og holder nede SKIFT mens du klikker det siste lysbildet du vil merke. Hvis du vil merke flere lysbilder som ikke er sekvensiell, holder du nede CTRL mens du klikker hvert lysbilde du vil merke.

 4. Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises i, klikker du et lysbilde under lysbilder i tilpasset fremvisning, og deretter klikker du en av pilene for å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 5. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK. Hvis du vil opprette flere tilpassede fremvisninger med lysbilder i presentasjonen, gjentar du trinn 1 til 5.

Opprette en hyperkoblet tilpasset fremvisning

 1. Klikk pilen ved siden av egen definert lysbilde fremvisningi gruppen Start lysbilde fremvisning i kategorien lysbilde fremvisning , og klikk deretter tilpassede fremvisninger.

 2. Klikk nyi dialog boksen tilpassede fremvisninger .

 3. Klikk lysbildene du vil inkludere i den egen definerte fremvisningen, under lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil merke flere etterfølgende lysbilder, klikker du det første lysbildet og holder nede SKIFT mens du klikker det siste lysbildet du vil merke. Hvis du vil merke flere lysbilder som ikke er sekvensiell, holder du nede CTRL mens du klikker hvert lysbilde du vil merke.

 4. Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises i, klikker du et lysbilde under lysbilder i tilpasset fremvisning, og deretter klikker du en av pilene for å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 5. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK. Hvis du vil opprette flere tilpassede fremvisninger med lysbilder i presentasjonen, gjentar du trinn 1 til 5.

 6. Hvis du vil opprette en hyperkobling fra hovedfremvisningen til en støtte fremvisning, merker du teksten eller objektet du vil skal representere hyperkoblingen.

 7. Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

 8. Klikk Plassering i dokumentet under Koble til.

 9. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil koble til en tilpasset fremvisning, velger du den tilpassede fremvisningen du vil gå til, i listen Velg en plassering i dette dokumentet , og deretter merker du av for Vis og returner .

  • Hvis du vil koble til et sted i gjeldende presentasjon, velger du lysbildet du vil gå til, i listen Velg en plassering i dette dokumentet .

Starte en tilpasset fremvisning i PowerPoint

 1. Klikk på Lag lysbildefremvisning i Oppsett-gruppen i Lysbildefremvisning-fanen.

 2. Klikk tilpasset fremvisningunder Vis lysbilderi dialog boksen Lag fremvisning , og klikk deretter den tilpassede fremvisningen du vil bruke.

 3. Klikk OK.

 4. Klikk egen definert lysbilde fremvisningi gruppen Start lysbilde fremvisning i kategorien lysbilde fremvisning , og klikk deretter egen definerte fremvisninger.

 5. Velg en fremvisning i listen egen definerte fremvisninger , og klikk deretter Vis.

Opprette en tilpasset fremvisning

 1. Åpne presentasjonen du vil bruke til å opprette en tilpasset fremvisning.

 2. Klikk tilpasset fremvisningpå fanen lysbilde fremvisning , og klikk deretter egen definert lysbilde fremvisning.

  Klikk tilpasset fremvisning.

 3. Klikk +.

 4. Merk lysbildene du vil ha med i den tilpassede fremvisningen, under Lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil velge flere lysbilder på én gang, trykker og holder du på KOMMANDO   mens du klikker på lysbildene.

 5. Klikk på et lysbilde under Lysbilder i egendefinert visning hvis du vil endre rekkefølgen som lysbildene vises i, og klikk deretter på Endre rekkefølge, oppoverpil eller Endre rekkefølge, nedoverpil for å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 6. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK. Gjenta disse trinnene for å opprette flere tilpassede fremvisninger med alle lysbildene i presentasjonen.

  Tips!: Hvis du vil se hvordan en tilpasset fremvisning vises i lysbilde fremvisning, klikker du navnet på fremvisningen i dialog boksen tilpassede fremvisninger, og deretter klikker du Start visning.

Kobling til andre toll programmer

En hyperkoblet, tilpasset fremvisning gjør det enkelt å navigere til andre tilpassede fremvisninger fra hovedpresentasjonen. Du kan også opprette et innholdslysbilde som du kan koble fra. Ved å utforme presentasjonen på denne måten, kan du navigere fra innholdslysbildet til ulike deler i presentasjonen, slik at du kan velge hvilke deler du skal vise til publikum til et bestemt tidspunkt. Instruksjonene nedenfor forklarer hvordan du oppretter én eller flere tilpassede fremvisninger og deretter legger til en hyperkobling fra hovedpresentasjonen til de tilpassede fremvisningene.

Obs!: Hvis du vil opprette en hyperkobling fra én presentasjon til en helt annen presentasjon, kan du legge til en hyperkobling i det andre dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette, redigere eller fjerne en hyperkobling.

 1. Merk teksten eller objektet du vil skal representere hyperkoblingen. Du kan også opprette en innholdsfortegnelse og en hyperkobling fra hver tekstoppføring som en måte å navigere gjennom den tilpassede fremvisningen på. Dette gjør du ved å sette inn et nytt lysbilde i presentasjonen, skrive inn en innholdsfortegnelse, og deretter koble fra hver oppføring.

 2. Sett inn-fanen klikker du Handling.

  Klikk Handling

 3. Velg hvordan handlingen skal startes ved å gjøre et av følgende i dialogboksen Handlingsinnstillinger:

  Hvis handlingen skal startes

  Klikk

  Når du klikker handlingsknappen

  Museklikk-fanen

  Når du holder musepekeren over handlingsknappen

  Mus over-fanen

 4. Klikk Hyperkobling til, og klikk deretter Tilpasset fremvisning på hurtigmenyen.

 5. Velg den tilpassede fremvisningen du vil koble til, under Tilpassede fremvisninger.

  Når du vil gå tilbake til lysbildet du startet den tilpassede fremvisningen fra etter at den tilpassede fremvisningen er spilt av, merker du av for Vis og gå tilbake. Dette alternativet er nyttig hvis du har et lysbilde som fungerer som en innholdsfortegnelse for tilpassede fremvisninger.

 6. Klikk OK.

  Gjenta disse trinnene for å legge til flere koblinger til andre egen definerte fremvisninger.

Spille av en tilpasset fremvisning

 • Klikk tilpasset fremvisningpå fanen lysbilde fremvisning , og klikk deretter den tilpassede fremvisningen du vil spille av.

  Fanen Lysbildefremvisning, gruppen Vis lysbildefremvisning

  Obs!: Hvis du ikke har opprettet en tilpasset fremvisning ennå, klikker du tilpasset fremvisning, klikker egen definert lysbilde fremvisning, og deretter klikker du +.

Opprette en tilpasset fremvisning

 1. Åpne presentasjonen du vil bruke til å opprette en tilpasset fremvisning.

 2. Klikk Tilpassede fremvisninger under Vis lysbildefremvisning på fanen Lysbildefremvisning, og klikk deretter Rediger tilpassede fremvisninger.

  Fanen Lysbildefremvisning, gruppen Vis lysbildefremvisning

 3. Klikk Ny.

 4. Merk lysbildene du vil ha med i den tilpassede fremvisningen, under Lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil velge flere lysbilder på én gang, trykker og holder du på KOMMANDO   mens du klikker på lysbildene.

 5. Klikk på et lysbilde under Lysbilder i egendefinert visning hvis du vil endre rekkefølgen som lysbildene vises i, og klikk deretter på Endre rekkefølge, oppoverpil eller Endre rekkefølge, nedoverpil for å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 6. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK. Gjenta disse trinnene for å opprette flere tilpassede fremvisninger med alle lysbildene i presentasjonen.

  Tips!: Hvis du vil se hvordan en tilpasset fremvisning vises i lysbilde fremvisning, klikker du navnet på fremvisningen i dialog boksen tilpassede fremvisninger, og deretter klikker du Vis.

Kobling til andre toll programmer

En hyperkoblet, tilpasset fremvisning gjør det enkelt å navigere til andre tilpassede fremvisninger fra hovedpresentasjonen. Du kan også opprette et innholdslysbilde som du kan koble fra. Ved å utforme presentasjonen på denne måten, kan du navigere fra innholdslysbildet til ulike deler i presentasjonen, slik at du kan velge hvilke deler du skal vise til publikum til et bestemt tidspunkt. Instruksjonene nedenfor forklarer hvordan du oppretter én eller flere tilpassede fremvisninger og deretter legger til en hyperkobling fra hovedpresentasjonen til de tilpassede fremvisningene.

Obs!: Hvis du vil opprette en hyperkobling fra én presentasjon til en helt annen presentasjon, kan du legge til en hyperkobling i det andre dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette, redigere eller fjerne en hyperkobling.

 1. Hvis du vil opprette en hyperkobling fra hovedpresentasjonen til en tilpasset støttefremvisning i presentasjonen, merker du teksten eller objektet du vil skal representere hyperkoblingen. Du kan også opprette en innholdsfortegnelse og en hyperkobling fra hver tekstoppføring som en måte å navigere gjennom den tilpassede fremvisningen på. Dette gjør du ved å sette inn et nytt lysbilde i presentasjonen, skrive inn en innholdsfortegnelse, og deretter koble fra hver oppføring.

 2. Klikk Handlingsinnstillinger under Konfigurer på fanen Lysbildefremvisning.

  Fanen Lysbildefremvisning, Oppsett-gruppen

 3. Velg hvordan du vil initiere handlingen i dialogboksen Handlingsinnstillinger ved å gjøre ett av følgende:

  Hvis handlingen skal startes

  Klikk

  Når du klikker handlingsknappen

  Museklikk-fanen

  Når du holder musepekeren over handlingsknappen

  Mus over-fanen

 4. Klikk Hyperkobling til, og klikk deretter Tilpasset fremvisning på hurtigmenyen.

 5. Velg den tilpassede fremvisningen du vil koble til, under Tilpassede fremvisninger.

  Når du vil gå tilbake til lysbildet du startet den tilpassede fremvisningen fra etter at den tilpassede fremvisningen er spilt av, merker du av for Vis og gå tilbake. Dette alternativet er nyttig hvis du har et lysbilde som fungerer som en innholdsfortegnelse for tilpassede fremvisninger.

 6. Klikk OK.

  Hvis du vil legge til flere koblinger i andre tilpassede fremvisninger, gjentar du trinn 1 til 6.

Spille av en tilpasset fremvisning

 • Klikk egen definertefremvisninger på Lysbildefremvisning -fanen under spill av lysbilde fremvisning, og klikk deretter den tilpassede fremvisningen du vil spille av.

  Fanen Lysbildefremvisning, gruppen Vis lysbildefremvisning

  Obs!: Hvis du ikke har opprettet en tilpasset fremvisning ennå, klikker du Rediger tilpassede fremvisninger, og deretter klikker du ny.

Se også

Legge til, redigere eller fjerne overganger mellom lysbilder

PowerPoint for nettet støtter ikke tilpassede fremvisninger. Du må bruke en skrive bords versjon av PowerPoint for å opprette en tilpasset fremvisning.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×