CREATE TABLE-setningen

Oppretter en ny tabell.

Obs!: Microsoft Access-databasemotoren støtter ikke bruken av CREATE TABLE eller noen av DDL-uttrykkene, med databaser som ikke bruker databasemotoren Microsoft Access. Bruk i stedet opprettelsesmetodene DAO.

Syntaks

CREATE [TEMPORARY] TABLE tabell (felt1 type [(størrelse)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [indeks1] [, felt2type [(størrelse)] [NOT NULL] [indeks2] [, ...]] [, CONSTRAINT flerfeltindeks [, ...]])

Uttrykket CREATE TABLE har følgende deler:

Del

Beskrivelse

tabell

Navnet på tabellen som skal opprettes.

felt1, felt2

Navnet på feltet eller feltene som skal opprettes i den nye tabellen. Du må opprette minst ett felt.

type

Datatypen til felt i den nye tabellen.

størrelse

Feltstørrelsen i tegn (bare tekstfelt og binære felt).

indeks1, indeks2

En CONSTRAINT-setning som definerer en indeks med ett felt.

flerfeltindeks

En CONSTRAINT-setning som definerer en indeks med flere felter.


Kommentarer

Bruk uttrykket CREATE TABLE for å definere en ny tabell og dens felter og feltbegrensninger. Hvis NOT NULL er angitt for feltet, må nye poster inneholde gyldige data i det feltet.

En CONSTRAINT-setning etablerer en rekke begrensninger for et felt, og kan brukes for å etablere primærnøkkel. Du kan også bruke uttrykket CREATE INDEX for å opprette en primærnøkkel eller flere indekser i eksisterende tabeller.

Du kan bruke NOT NULL på et enkelt felt, eller inni en navngitt CONSTRAINT-setning som gjelder for enten et enkelt felt eller flere felter med navn CONSTRAINT. Du kan imidlertid bruke begrensningen NOT NULL bare én gang på et felt. Hvis du prøver å ta i bruk denne begrensningen flere ganger, vil det resultere i en kjøretidsfeil.

Når en TEMPORARY-tabell opprettes, er den bare synlig i økten den ble opprettet i. Den slettes automatisk når økten avsluttes. Midlertidige tabeller kan brukes av flere enn bare én bruker.

Attributtet WITH COMPRESSION kan bare brukes med datatypene CHARACTER og MEMO (også kjent som TEXT) og deres synonymer.

Attributtet WITH COMPRESSION ble lagt til for CHARACTER-kolonner på grunn av endringen til fremstillingsformatet til Unicode-tegnene. Unicode-tegn krever hele tiden to byte for hvert tegn. For eksisterende Microsoft Access-databaser som inneholder hovedsaklig tegndata, kan dette bety at databasen nesten dobles i størrelse, når den konverteres til formatet Microsoft Access. Unicode-fremstilling av mange tegnsett, som de før het Single-Byte Character Sets (SBCS), kan imidlertid enkelt komprimeres til én enkelt byte. Hvis du definerer en CHARACTER-kolonne med dette attributtet, blir dataene automatisk komprimert idet de lagres, og pakket ut når dataene hentes fra kolonnen.

MEMO-kolonner kan også defineres for å lagre data i et ukomprimert format. Det er imidlertid en begrensning for dette. Bare tilfeller av MEMO-kolonner som, når komprimert, passer innenfor 4096 byte eller mindre, blir komprimert. Alle andre tilfeller av MEMO-kolonner forblir ukomprimert. Dette betyr at enkelte data kan bli komprimert og enkelte data ukomprimert, innenfor en gitt tabell for en gitt MEMO-kolonne.Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×