CV%, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

CV%-feltene (kostnadsavvikprosent) viser forholdet mellom kostnadsavvik (CV) og budsjetterte kostnader for utført arbeid (BCWP), uttrykt som en prosent. Dette angir forskjellen mellom hvor mye det skulle ha kostet og hvor mye det faktisk har kostet å oppnå gjeldende fullføringsnivå frem til statusdato eller gjeldende dato.

Det finnes to kategorier av CV%-felt.

Datatype    Prosent

CV % (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    CV% er prosentandelen av kostnadsavviket (CV) delt på BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid). I Project beregnes CV% for en aktivitet som følger:

CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] * 100

Beste bruksområder    Legg til feltet CV% i en aktivitetsvisning når du vil se en prosent for hvor mye du ligger under, over eller nøyaktig på budsjettet for fullføringsnivået for aktiviteten.

Eksempel    BCWP for en aktivitet er 500 kroner og ACWP er 400 kroner. CV% for aktiviteten er derfor 20 prosent, som betyr at du ligger 20 prosent under budsjettet for gjeldende fullføringsnivå.

Merknader    Hvis CV% er en positiv prosentverdi, ligger aktiviteten under budsjettet. Hvis den er 0 prosent, er aktiviteten som budsjettert. Hvis det er en negativ prosentverdi, ligger aktiviteten over budsjettet.

CV%-feltet er som standard tilgjengelig i tabellen Kostnadsindikatorer for opptjent verdi. Du kan bruke det fra dialogboksen Flere tabeller.

CV % (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    CV% er prosentandelen av aktivitetens tidsinndelte kostnadsavvik (CV) delt på tidsinndelt BCWP (budsjetterte kostnader for utført arbeid). De tidsinndelte verdiene for BCWP og ACWP fører til at tidsinndelte verdier for CV% blir tilgjengelige. I Project beregnes CV% for en aktivitet på følgende måte:

CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] * 100

Beste bruksområder    Legg til feltet CV % i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen når du vil se en prosent for hvor mye du ligger under, over eller nøyaktig på budsjettet for aktivitetens fullføringsnivå.

Eksempel    På mandag er BCWP for en aktivitet 5 000 kroner og ACWP er 4 000 kroner. Du går gjennom tidsinndelt CV% for aktiviteten i Aktivitetsbelegg-visningen og ser at CV% er 20 prosent, noe som betyr at du er godt under budsjettet for aktivitetens fullføringsnivå. På tirsdag er BCWP for samme aktivitet 5 000 kroner og ACWP 5 000 kroner. CV% er 0 %, noe som angir at du er nøyaktig på budsjettet. På onsdag er BCWP for aktiviteten 5 000 kroner og ACWP er 5 500 kroner. CV% er -10 %, noe som angir at aktiviteten så langt er 10 prosent over budsjettet.

Merknader    Hvis CV% er en positiv prosentverdi, ligger aktiviteten under budsjettet. Hvis den er 0 prosent, er aktiviteten som budsjettert. Hvis det er en negativ prosentverdi, ligger aktiviteten over budsjettet.

I tillegg til tidsinndelt CV% kan du vise total CV% for aktiviteter i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen. Du kan enten legge til CV%-feltet i gjeldende tabell, eller du kan bruke tabellen Kostnadsindikatorer for opptjent verdi, der CV%-feltet vises som standard. Du kan bruke det fra dialogboksen Flere tabeller.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×