CVErr, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer en Variant av undertype feil , som inneholder en feilnummer angitt av brukeren.

Syntaks

CVErr ( feilnummer )

Obligatoriske feilnummerargument er en hvilken som helst gyldig feilnummer.

Merknader

Bruk CVErr -funksjonen til å opprette brukerdefinerte feil i brukeropprettede prosedyrer. Hvis du oppretter en funksjon som godtar flere argumenter og normalt returnerer en streng, kan du for eksempel har funksjonen til å evaluere inndata argumentene for å sikre at de er innenfor et godkjent område. Hvis ikke, er det sannsynlig funksjonen ikke returnerer det du forventet. CVErr lar deg returnerer et feilnummer som forteller deg hvilken handling som skal utføres i denne hendelsen.

Legg merke til at det ikke er tillatt implisitt konvertering av en feil . Du kan for eksempel tilordne returverdien for CVErr direkte til variabel som ikke er en Variant. Du kan imidlertid utføre en eksplisitt konvertering (ved hjelp av CInt, CDblog så videre) av verdien som returneres av CVErr og tilordne den til en variabel av den aktuelle datatype.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet brukes CVErr -funksjonen til å returnere en Variant som har VarType er vbError (10). Brukerdefinert funksjon CalculateDouble returnerer en feil hvis argumentet som sendes til den ikke er et tall. Du kan bruke CVErr til å returnere brukerdefinerte feil fra brukerdefinerte prosedyrer eller til å utsette håndteringen av en kjøretidsfeil. Bruk IsError -funksjonen til å teste om verdien representerer en feil.

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×