Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DAGER360 i Microsoft Excel.

Beskrivelse

DAGER360 returnerer antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager (tolv måneder på 30 dager), som brukes i noen regnskapsberegninger. Bruk denne funksjonen for å få hjelp til å regne ut betalinger hvis regnskapssystemet er basert på tolv måneder med 30 dager.

Syntaks

DAGER360(startdato;sluttdato;[metode])

Syntaksen for funksjonen DAGER360 har følgende argumenter:

  • Start_date, end_date    Obligatorisk. De to datoene som du vil vite antall dager mellom. Hvis start_date forekommer etter end_date,returnerer FUNKSJONEN DAGER360 et negativt tall. Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller avledet fra resultatene av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2008) for å returnere 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

  • Metode    Valgfritt. En logisk verdi som angir om du skal bruke den amerikanske eller europeiske metoden i beregningen.

Metode

Definert

USANN eller utelatt

Amerikansk metode (NASD). Hvis startdatoen er den siste dagen i en måned, blir den lik den 30. dagen i samme måned. Hvis sluttdatoen er den siste dagen i en måned og startdatoen er tidligere enn den 30. dagen i en måned, blir sluttdatoen lik den første dagen i neste måned. Hvis ikke blir sluttdatoen lik den 30. dagen i samme måned.

SANN

Europeisk metode. Startdatoer og sluttdatoer som skjer på den 31. dagen i en måned, blir lik den 30. dagen i den samme måneden.

Obs!: I Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39448, fordi det er 39 447 dager etter 1. januar 1900.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Datoer

01.01.2011

30.01.2011

01.02.2011

31.12.2011

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DAGER360(A3;A4)

Antall dager mellom 1/30/2011 og 01.02.2011, basert på et år med 360 dager.

1

=DAGER360(A2;A5)

Antall dager mellom 01.01.2011 og 12/31/2011, basert på et år med 360 dager.

360

=DAGER360(A2;A4)

Antall dager mellom 01.01.2011 og 01.02.2011, basert på et år med 360 dager.

30

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×