Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DANTALLA i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Teller ikke-tomme celler som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster i en liste eller database.

Feltargumentet er valgfritt. Hvis du utelater det, vil DANTALLA telle alle postene i databasen som svarer til vilkårene.

Syntaks

DANTALLA(database; felt; vilkår)

Syntaksen for funksjonen DANTALLA har følgende argumenter:

 • Database    Obligatorisk. Celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder etiketter for hver kolonne.

 • Felt    Valgfri. Angir hvilken kolonne som skal brukes i funksjonen. Skriv kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller "Avkastning", eller et tall (uten anførselstegn) som representerer plasseringen av kolonnen i listen: 1 for den første kolonnen, 2 for den andre, og så videre.

 • Vilkår    Obligatorisk. Celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du angir et vilkår for kolonnen.

Kommentarer

 • Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du kan angi vilkåret.

  Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten Inntekt i G1 og beløpet kr 10 000 i G2, kan du definere området som TilsvarInntekt og bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.

 • Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer informasjon i listen, legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden under listen ikke er tom, vil ikke Microsoft Excel kunne legge til den nye informasjonen.

 • Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.

 • Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at alle dataene vises. Hvis du kopierer noen av de følgende eksemplene til Excel, må du passe på at du merker alle cellene i tabellen, inkludert den i øvre venstre hjørne.

Tre

Høyde

Alder

Avkastning

Fortjeneste

Høyde

="=Eple"

>10

<16

="=Pære"

Tre

Høyde

Alder

Avkastning

Fortjeneste

Eple

18

20

14

105,0

Pære

12

12

10

96,0

Kirsebær

13

14

9

105,0

Eple

14

15

10

75,0

Pære

9

8

8

76,8

Eple

8

9

6

45,0

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)

Teller radene (1) som inneholder «Eple» i kolonne A, med en høyde >10 og <16. Det er bare rad 8 som oppfyller disse tre betingelsene.

1

Vilkårseksempler

 • Når du skriver inn =tekst i en celle, tolker Excel dette som en formel, og prøver å beregne den. Hvis du vil skrive inn =tekst slik at Excel ikke prøver å beregne den, må du bruke denne syntaksen:

  =''= oppføring ''

  Der oppføring er teksten eller verdien du vil finne. Eksempel:

Hva du skriver inn i cellen

Hva Excel evaluerer og viser

="=Davolio"

=Davolio

="=30000"

=30000

 • Når du filtrerer tekstdata, skilles det ikke mellom store og små bokstaver i Excel. Du kan imidlertid bruke en formel til å utføre et søk som skiller mellom store og små bokstaver.

Følgende deler inneholder eksempler på avanserte vilkår.

Flere vilkår i én kolonne

Boolsk logikk:     (Selger = "Davolio" ELLER Selger = "Buchanan")

Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår for én kolonne, skriver du inn vilkårene direkte under hverandre i separate rader i vilkårsområdet.

I følgende dataområde (A6:C10) brukes vilkårsområdet (B1:B3) til å telle radene som inneholder "Kvalvik" eller "Borge" i kolonnen Selger.

Selger

="=Kvalvik"

="=Borge"

Kategori

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

$ 5 122

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

$ 6 328

Meieriprodukter

Davolio

$ 6 544

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DANTALLA(A6:C10;2;B1:B3)

Teller radene (3) i A6:C10 som oppfyller et av vilkårene for "Selger" i rad 2 og 3.

=DANTALLA(A6:C10;2;B1:B3)

Flere vilkår i flere kolonner der alle vilkår må være sanne

Boolsk logikk:     (Type = "Meieriprodukter" OG Salg > 20 000)

Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår i flere kolonner, skriver du inn alle vilkårene i samme rad i vilkårsområdet.

I følgende dataområde (A6:C12) brukes vilkårsområdet (A1:C2) til å telle radene som inneholder Meieriprodukter i kolonnen Kategori og en verdi større enn kr 20 000 i kolonnen Salg.

Kategori

Selger

Salg

="=Meieriprodukter"

>20 000

Kategori

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

$ 5 122

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

Meieriprodukter

Borge

kr 9 350

Meieriprodukter

Davolio

kr 65 440

Drikkevarer

Buchanan

kr 36 770

Meieriprodukter

Davolio

kr 31 860

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DANTALLA(A6:C12;;A1:C2)

Teller radene (2) i A6:C12 som oppfyller vilkårene i rad 2 (="Meieriprodukter" og >20 000).

=DANTALLA(A6:C12;;A1:C2)

Flere vilkår i i flere kolonner der et hvilket som helst vilkår kan være sant

Boolsk logikk:     (Type = "Meieriprodukter" ELLER Selger = "Davolio")

Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår i flere kolonner, der et hvilket som helst vilkår kan være sant, legger du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.

I følgende dataområde (A6:C10) viser vilkårsområdet (A1:B3) alle radene som inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen Type eller "Kvalvik" i kolonnen Selger.

Kategori

Selger

="=Meieriprodukter"

="=Kvalvik"

Kategori

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

$ 5 122

Kjøtt

Davolio

kr 6 750

Meieriprodukter

Buchanan

kr 9 370

Meieriprodukter

Borge

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DANTALLA(A6:C10;"Salg";A1:B3)

Teller radene (2) i A6:C10 som oppfyller et av vilkårene i A1:C3, der Salg-feltet ikke er tomt.

=DANTALLA(A6:C10;"Salg";A1:B3)

Flere sett med vilkår der hvert sett inneholder vilkår for flere kolonner

Boolsk logikk:     ( (Selger = "Davolio" OG Salg > 30 000) ELLER (Selger = "Buchanan" OG Salg > 15 000) )

Hvis du vil finne rader som oppfyller flere sett med vilkår, der hvert sett inneholder vilkår for flere kolonner, skriver du inn hvert sett med vilkår i separate rader.

I følgende dataområde (A6:C10) brukes vilkårsområdet (B1:C3) til å telle radene som inneholder både Kvalvik i kolonnen Selger og en verdi som er større enn kr 30 000, i kolonnen Salg, eller radene som inneholder Borge i kolonnen Selger, og en verdi som er større enn kr 15 000, i kolonnen Salg.

Kategori

Selger

Salg

="=Davolio"

>30 000

="=Buchanan"

>15 000

Kategori

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

$ 5 122

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

$ 6 328

Meieriprodukter

Davolio

$ 6 544

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DANTALLA(A6:C10;;B1:C3)

Teller radene (2) i A6:C10 som oppfyller alle vilkårene i B1:C3.

=DANTALLA(A6:C10;;B1:C3)

Flere sett med vilkår der hvert sett inneholder vilkår for én kolonne

Boolsk logikk:     ( (Salg > 60 000 OG Salg < 65 000 ) ELLER (Salg < 5 000) )

Hvis du vil finne rader som oppfyller flere sett med vilkår, der hvert sett inneholder vilkår for én kolonne, kan du ta med flere kolonner med samme kolonneoverskrift.

I følgende dataområde (A6:C10) brukes vilkårsområdet (C1:D3) til å telle rader som inneholder verdier mellom kr 60 000 og kr 65 000, og verdier som er mindre enn kr 5 000, i kolonnen Salg.

Kategori

Selger

Salg

Salg

>60 000

<65 000

<5 000

Kategori

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

$ 5 122

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

$ 6 328

Meieriprodukter

Davolio

$ 6 544

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DANTALLA(A6:C10;;C1:D3)

Teller radene (2) som oppfyller vilkårene i rad 2 (>60 000 og <65 000) eller oppfyller vilkåret i rad 3 (<5 000).

=DANTALLA(A6:C10;;C1:D3)

Vilkår for å finne tekstverdier som deler noen tegn, men ikke andre

Gjør ett eller flere av følgende for å finne tekstverdier som deler noen tegn, men ikke andre:

 • Skriv inn ett eller flere tegn uten et likhetstegn (=) for å finne rader med en tekstverdi i en kolonne som starter med disse tegnene. Hvis du for eksempel skriver inn Dav som vilkår, blir "Davolio," "David" og "Davis" funnet.

 • Bruk et jokertegn.

  Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår.

Bruk

For å finne

? (spørsmålstegn)

Ett vilkårlig tegn
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og "jansen"

* (stjernetegn)

Et hvilket som helst antall tegn
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og "Sørøst"

~ (tilde) etterfulgt av ?, * eller ~

Et spørsmålstegn, en stjerne eller tilde.
For eksempel vil fy91~? finne «fy91?». Finner «fy91»?

I følgende dataområde (A6:C10) brukes vilkårsområdet (A1:B3) til å telle rader med "Meg" som første tegn i kolonnen Type, eller rader med det andre tegnet som er lik "u", i kolonnen Selger.

Kategori

Selger

Salg

Meg

?u*

Kategori

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

$ 5 122

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

Frukt og grønt

Buchanan

$ 6 328

Meieriprodukter

Davolio

$ 6 544

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DANTALLA(A6:C10;;A1:B3)

Teller radene (3) som oppfyller et av vilkårene i A1:B3.

=DANTALLA(A6:C10;;A1:B3)

Vilkår opprettet som resultatet av en formel

Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel, som vilkår. Husk følgende viktige punkter:

 • Formelen må evaluere til SANN eller USANN.

 • Siden du bruker en formel, angir du formelen på vanlig måte, og skriver ikke inn uttrykket på denne måten:

  =''= oppføring ''

 • Ikke bruk en kolonneetikett for vilkårsetiketter. Du bør enten la vilkårsetikettene være tomme eller bruke en etikett som ikke er en kolonneetikett i området (beregnet gjennomsnitt og nøyaktig samsvar i eksemplene nedenfor).

  Hvis du bruker en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ cellereferanse eller et områdenavn, vises det en feilverdi, for eksempel #NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret. Du kan ignorere denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.

 • Formelen du bruker til vilkår, må bruke en relativ referanse til å referere til den tilsvarende cellen i den første raden.

 • Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser.

Filtrere etter verdier som er større enn gjennomsnittet for alle verdier i dataområdet

I følgende dataområde (A6:C10) brukes vilkårsområdet (C1:C2) til å telle rader som har en verdi i kolonnen Salg som er større enn gjennomsnittet av alle salgsverdiene (C7:C10). Gjennomsnittet beregnes i celle C4, og resultatet kombineres i celle C2 med formelen =">"&C4, for å opprette kriteriene som brukes.

Salg

=KJEDE.SAMMEN(">";C4)

Beregnet gjennomsnitt

=GJENNOMSNITT(C7:C10)

Kategori

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

$ 5 122

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

$ 6 328

Meieriprodukter

Davolio

$ 6 544

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=DANTALLA(A6:C10;;C1:C2)

Teller radene (3) som oppfyller vilkåret (>46 110) i C1:C2. Vilkåret i C2 opprettes ved å kjede sammen =">" med celle C4, som er beregnet gjennomsnitt av C7:C10.

=DANTALLA(A6:C10;;C1:C2)

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×