DefaultValue-egenskapen

Gjelder for

CheckBox-objektet

OptionGroup-objektet

ComboBox-objektet

TextBox-objektet

ListBox-objektet

ToggleButton-objektet

OptionButton-objektet

Angir en String-verdi som skrives automatisk inn i et felt når det opprettes en ny post. I Adresser-tabellen kan du for eksempel angi standardverdien for feltet By til Oslo. Når brukere legger til en post i tabellen, kan de enten godta denne verdien eller skrive inn navnet på en annen by. Lese/skrive.

uttrykk.DefaultValue

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i listen Gjelder for.

Kommentarer

  • Egenskapen DefaultValue gjelder ikke for kontroller for avmerkingsboks, alternativknapp eller veksleknapp når de er i en alternativgruppe. Den gjelder imidlertid for selve alternativgruppen.

  • Egenskapen DefaultValue gjelder for alle tabellfelt, unntatt felt med datatypen AutoNumber eller OLE-objekt.

Egenskapen DefaultValue angir tekst eller en uttrykk som angis automatisk i en kontroll eller et felt når det opprettes en ny post. Hvis du angir for eksempel egenskapen DefaultValue for en tekstboks-kontrollere til =Now(), viser kontrollen gjeldende dato og klokkeslett. Maksimal lengde for egenskapsinnstillingen DefaultValue er 255 tegn.

Du kan angi denne egenskapen for en kontroll i kontrollens egenskapsark. Du kan angi denne egenskapen for et felt i tabellutformingsvisning (i inndelingen Feltegenskaper), i en makro, eller ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

For VBA-kode: Bruk en strenguttrykk for å angi verdien til denne egenskapen. Følgende feilkode angir for eksempel egenskapen DefaultValue for en tekstbokskontroll kalt Betalingsmetode til "Kontant":

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Obs!: Hvis du vil angi denne egenskapen for et felt ved hjelp av VBA-kode, bruker du ADO-egenskapen DefaultValue eller DAO-egenskapen DefaultValue.

Egenskapen DefaultValue brukes bare når du legger til en ny post. Hvis du endrer egenskapen DefaultValue, brukes ikke endringen automatisk på eksisterende poster.

Hvis du angir egenskapen DefaultValue for en skjemakontroll som er bundet til et felt som også har en DefaultValue-egenskapsinnstilling definert i tabellen, vil kontrollinnstillingen overstyre tabellinnstillingen.

Hvis du oppretter en kontroll ved å dra et felt fra feltliste, brukes feltets DefaultValue-egenskapsinnstilling, som definert i tabellen, i kontrollen på skjemaet, selv om kontrollens DefaultValue-egenskapsinnstilling forblir tom.

Én kontroll kan angi standardverdien for en annen kontroll. Hvis du for eksempel angir egenskapen DefaultValue for en kontroll til følgende uttrykk, angis standardverdien for kontrollen til DefaultValue-egenskapsinnstillingen for txtShipTo-kontrollen.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Hvis kontrollene er i samme skjema, må kontrollen som er kilden for standardverdien, forekomme tidligere i fanerekkefølge enn kontrollen som inneholder uttrykket.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×