Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DEGRAVS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode ved hjelp av metoden dobbel degressiv avskrivning eller en annen metode som du angir.

Syntaks

DEGRAVS(kostnad; restverdi; levetid; periode; [faktor])

Syntaksen for funksjonen DEGRAVS har følgende argumenter:

  • Kostnad    Obligatorisk. Den opprinnelige kostnaden for aktivumet.

  • Restverdi    Obligatorisk. Verdien ved slutten av avskrivningen (noen ganger kalt aktivumets restverdi). Denne verdien kan være 0.

  • Levetid    Obligatorisk. Antall perioder et aktivum blir avskrevet over (ofte kalt aktivumets økonomiske levetid).

  • Periode    Obligatorisk. Perioden du vil beregne avskrivningen for. Periode må bruke de samme enhetene som levetid.

  • Faktor    Valgfritt. Satsen verdien avskrives med. Hvis faktor er utelatt, settes den til 2 (dobbel degressiv avskrivning).

Viktig!: Alle de fem argumentene må være positive tall.

Kommentarer

  • Dobbel degressiv avskrivning regner ut avskrivning raskt. Avskrivning er høyest i den første perioden og reduseres i etterfølgende perioder. DEGRAVS bruker følgende formel for å beregne avskrivning for en periode:

Min ((kostnad - total avskrivning fra tidligere perioder) * (faktor/levetid), (kostnad - restverdi - total avskrivning fra tidligere perioder))

  • Endre faktor hvis du vil bruke dobbel degressiv avskrivning.

  • Bruk funksjonen VERDIAVS hvis du vil bytte til lineær avskrivning når avskrivningen er større enn degressiv avskrivning.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

 

kr 2 400

Opprinnelig kostnad

kr 300

Restverdi

10

Levetid i år

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DEGRAVS(A2;A3;A4*365;1)

Avskrivningen den første dagen ved bruk av dobbel degressiv avskrivning. Standardfaktoren er 2.

kr 1,32

=DEGRAVS(A2;A3;A4*12;1;2)

Avskrivning første måned.

kr 40,00

=DEGRAVS(A2;A3;A4;1;2)

Avskrivning første år.

kr 480,00

=DEGRAVS(A2;A3;A4;2;1,5)

Avskrivningen andre år når en faktor på 1,5 brukes i stedet for dobbel degressiv avskrivning.

kr 306,00

=DEGRAVS(A2;A3;A4;10)

Avskrivningen det tiende året. Standardfaktoren er 2.

kr 22,12

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×