Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DELSUM i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en delsum i en liste eller database. Det er vanligvis enklere å lage en liste med delsummer ved hjelp av kommandoen Delsum i Disposisjon-gruppen på fanen Data i skrivebordsversjonen av Excel. Når delsumlisten er opprettet, kan du endre den ved å redigere funksjonen DELSUM.

Syntaks

DELSUM(funksjon;ref1;[ref2]; ...)

Syntaksen for DELSUM har følgende argumenter:

  • Funksjon     Obligatorisk. Tallet 1-11 eller 101-111 som angir funksjonen som skal brukes for delsummen. 1-11 inneholder manuelt skjulte rader, mens 101-111 utelater dem. filtrerte celler utelates alltid.

Funksjon
(inkluderer skjulte verdier)

Funksjon
(ignorerer skjulte verdier)

Funksjon

1

101

GJENNOMSNITT

2

102

ANTALL

3

103

ANTALLA

4

104

MAKS

5

105

MIN

6

106

PRODUKT

7

107

STDAV

8

108

STDAVP

9

109

SUMMER

10

110

VARIANS

11

111

VARIANSP

  • Ref1     Obligatorisk. Det første navngitte området eller referansen du vil finne delsummen for.

  • Ref2;...     Valgfri. Navngitte områder eller referanser fra 2 til 254 som du vil finne delsummen for.

Merknader

  • Hvis det er andre delsummer i ref1, ref2,… (eller nestede delsummer), blir disse nestede delsummene oversett for å unngå dobbelttelling.

  • For function_num konstanter fra 1 til 11 inneholder DELSUM-funksjonen verdiene av rader som er skjult av kommandoen Skjul rader under skjul & Vis-undermenyen i kommandoen Format i Celler-gruppen på Hjem-fanen i skrivebordsversjonen av Excel. Bruk disse konstantene når du vil delsummere skjulte og ikke-skjulte tall i en liste. For function_Num konstanter fra 101 til 111 ignorerer DELSUM-funksjonen verdier for rader som er skjult av kommandoen Skjul rader. Bruk disse konstantene når du bare vil delsummere ikke-sammenføyde tall i en liste.

  • Funksjonen DELSUM ignorerer alle rader som ikke er inkludert i et filterresultat, uansett hvilken funksjonsverdi du bruker.

  • Funksjonen DELSUM er utviklet for kolonner med data eller loddrette områder. Den er ikke utviklet for rader med data eller vannrette områder. Når du for eksempel delsummerer et vannrett område ved hjelp av funksjon 101 eller større, som DELSUM(109,B2:G2), vil det å skjule en kolonne ikke påvirke delsummen. Men det å skjule en rad i delsummen av et loddrett område vil påvirke delsummen.

  • Hvis noen av referansene er 3D-referanser, returnerer DELSUM #VALUE! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

120

10

150

23

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DELSUM(9;A2:A5)

Summen av delsummen i cellene A2:A5, der 9 brukes som første argument.

303

=DELSUM(1;A2:A5)

Gjennomsnittet av delsummen i cellene A2:A5, der 1 brukes som første argument.

75,75

Notater

Funksjonen DELSUM krever alltid et numerisk argument (1 til og med 11, 101 til og med 111) som første argument. Dette numeriske argumentet brukes på delsummen av verdiene (celleområder, navngitte områder) som angis som de etterfølgende argumentene.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×