Dempe eller oppheve dempingen av lyden i et Lync-møte eller en Lync-samtale

Når du er i et Lync-møte eller en Lync-samtale, må du kanskje dempe eller oppheve dempingen av lyden flere ganger. Du kan gjøre dette i Lync-møte-vinduet eller på telefonen hvis du ringer inn til møtet.

Pass på å kontrollere lydenheten før du blir med i et Lync-møte eller en Lync-samtale og justere volumnivåene etter behov. See Konfigurere og teste lyd i Lync.

Innhold

Dempe eller oppheve dempingen av lyden i et Lync-møte eller samtalevindu

Dempe eller oppheve dempingen av lyden på telefonen

Dempe eller oppheve dempingen av deltakere i et Lync-møte

Dempe eller oppheve dempingen av lyden i et Lync-møte eller samtalevindu

Når du blir med i et Lync-møte, er lyden dempet som standard, med mindre du er møtearrangøren.

Opphev demping-knappen i Lync

Når du er dempet, ser knappen for telefon/mikrofon i møtet slik ut: Skjermbilde av dempet mikrofon .

Når du vil snakke, klikker du bare Opphev demping i varselet, eller klikker knappen for telefon/mikrofon for å oppheve dempingen av lyden. Knappen endres til Skjermbilde av mikrofon og telefon for lydkontroller i et møte , og du kan snakke.

Hvis du vil dempe lyden på nytt, klikker du knappen for telefon/mikrofon.

Obs!: Du kan også bruke knappene for mikrofon og høyttalere på en bærbar datamaskin, et tastatur eller enkelte USB-hodetelefoner til å dempe eller oppheve dempingen av lyd for mikrofonen og høyttalerne. Husk at møtearrangøren noen ganger demper møtedeltakerne. Når dette skjer, vil du ikke kunne oppheve dempingen av mikrofonen.

Dempe eller oppheve dempingen av lyden på telefonen

Hvis du har ringt inn til et Lync-møte med en telefon, kan du bruke knappene på telefonen til å dempe eller oppheve dempingen av lyden. Du kan også bruke tonekommandoene, for eksempel *6, som gjør at du kan bytte mellom å dempe og oppheve dempingen.

Trykk *1 på telefonen for å se en liste over og en beskrivelse av alle tilgjengelige kommandoer for kontoen din.

Obs!: 

  • Når du ringer inn til et Lync-møte med en telefon, er lyden på som standard. Demp mikrofonen hvis du ikke snakker.

  • Vær også oppmerksom på at det å ringe inn til et møte med en telefon kanskje ikke er tilgjengelig for kontoen din hvis du bruker Lync med Microsoft 365.

Dempe eller oppheve dempingen av deltakere i et Lync-møte

Hvis du er en presentatør, kan du dempe eller oppheve dempingen av møtedeltakere, enkeltvis eller som en gruppe, for å fjerne bakgrunnsstøy.

  • Pek på Personer-knappen Personikon i møtet for å dempe enkeltpersoner. Deretter høyreklikker du en deltaker og klikker Demp. Du kan høyreklikke navnet deres på nytt for å oppheve dempingen, men deltakerne må av sikkerhetsgrunner også oppheve dempingen på sin side for å åpne linjen.

    Demp enkeltpersoner

  • Pek på Personer-knappen Personikon i møtet for å dempe alle deltakerne. Velg deretter HANDLINGER-fanen, og klikk Demp deltakerne.

Demp alle deltakere

Alle møtedeltakerne, inkludert de som er på telefonen, blir dempet. Når du vil oppheve dempingen, går du tilbake til HANDLINGER-fanen og klikker Opphev demping av deltakere, eller du kan høyreklikke navnet på en deltaker og oppheve dempingen bare for denne personen.

Mer informasjon om lyd i Lync:

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×