Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DGJENNOMSNITT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Finner gjennomsnittet av verdiene som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster i en liste eller database.

Syntaks

DGJENNOMSNITT(database;felt;vilkår)

Syntaksen for funksjonen DGJENNOMSNITT har følgende argumenter:

 • Database     er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder etiketter for hver kolonne.

 • Felt     angir hvilken kolonne som skal brukes i funksjonen. Skriv kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller "Avkastning", eller et tall (uten anførselstegn) som representerer plasseringen av kolonnen i listen: 1 for den første kolonnen, 2 for den andre, og så videre.

 • Vilkår     er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du angir et vilkår for kolonnen.

Kommentarer

 • Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du kan angi vilkåret.

  Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.

 • Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer informasjon i listen, legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden under listen ikke er tom, kan ikke Excel legge til den nye informasjonen.

 • Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.

 • Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Tre

Høyde

Alder

Avkastning

Fortjeneste

Høyde

=Eple

>10

<16

=Pære

Tre

Høyde

Alder

Avkastning

Fortjeneste

Eple

18

20

14

105

Pære

12

12

10

96

Kirsebær

13

14

9

105

Eple

14

15

10

75

Pære

9

8

8

76,8

Eple

8

9

6

45

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DGJENNOMSNITT (A4:E10;"Avkastning";A1:B2)

Den gjennomsnittlige avkastningen fra epletrær over 10 fot.

12

=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)

Gjennomsnittsalderen for alle trærne i databasen.

13

Vilkårseksempler

 • Innskriving av et likhetstegn i en celle indikerer at du vil skrive inn en formel. Hvis du vil vise tekst som inneholder et likhetstegn, omgir du teksten og likhetstegnet med doble anførselstegn slik:

  "=Davolio"

  Dette gjør du også hvis du angir et uttrykk (en kombinasjon av formler, operatorer og tekst), og du vil vise likhetstegnet i stedet for at Excel bruker det i en beregning. Eksempel:

  =''= oppføring ''

  Der oppføring er teksten eller verdien du vil finne. Eksempel:

Hva du skriver inn i cellen

Hva Excel evaluerer og viser

="=Davolio"

=Davolio

="=30000"

=30000

Følgende deler inneholder eksempler på avanserte vilkår.

Flere vilkår i én kolonne

Boolsk logikk:     (Selger = "Davolio" ELLER Selger = "Buchanan")

Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår for én kolonne, skriver du inn vilkårene direkte under hverandre i separate rader i vilkårsområdet.

I følgende dataområde (A6:C10) viser vilkårsområdet (B1:B3) radene som inneholder enten "Davolio" eller "Buchanan" i kolonnen Selger (A8:C10).

 

A

B

C

1

Type

Selger

Salg

2

=Davolio

3

=Buchanan

4

5

6

Type

Selger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

kr 51 200

8

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Davolio

kr 65 440

Flere vilkår i i flere kolonner der alle vilkår må være sanne

Boolsk logikk:     (Type = "Meieriprodukter" OG Salg > 10 000)

Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår i flere kolonner, skriver du inn alle vilkårene i samme rad i vilkårsområdet.

I følgende dataområde (A6:C10) viser vilkårsområdet (A1:C2) alle radene som inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen Type, og en verdi større enn kr 10 000 i kolonnen Salg (A9:C10).

 

A

B

C

1

Type

Selger

Salg

2

=Meieriprodukter

>10 000

3

4

5

6

Type

Selger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

kr 51 200

8

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Davolio

kr 65 440

Flere vilkår i i flere kolonner der et hvilket som helst vilkår kan være sant

Boolsk logikk:     (Type = "Meieriprodukter" ELLER Selger = "Davolio")

Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår i flere kolonner, der et hvilket som helst vilkår kan være sant, legger du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.

I følgende dataområde (A6:C10) viser vilkårsområdet (A1:B3) alle radene som inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen Type eller "Davolio" i kolonnen Selger (A8:C10).

 

A

B

C

1

Type

Selger

Salg

2

=Meieriprodukter

3

=Davolio

4

5

6

Type

Selger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

kr 51 200

8

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Davolio

kr 65 440

Flere sett med vilkår der hvert sett inneholder vilkår for flere kolonner

Boolsk logikk:     ( (Selger = "Davolio" OG Salg > 30 000) ELLER (Selger = "Buchanan" OG Salg > 15 000) )

Hvis du vil finne rader som oppfyller flere sett med vilkår, der hvert sett inneholder vilkår for flere kolonner, skriver du inn hvert sett med vilkår i separate rader.

I følgende dataområde (A6:C10) viser vilkårsområdet (B1:C3) radene som inneholder både "Davolio" i kolonnen Selger og en verdi som er større enn kr 30 000, i kolonnen Salg, eller vilkårsområdet viser radene som inneholder "Buchanan" i kolonnen Selger, og en verdi som er større enn kr 15 000, i kolonnen Salg (A9:C10).

 

A

B

C

1

Type

Selger

Salg

2

=Davolio

>30 000

3

=Buchanan

>15 000

4

5

6

Type

Selger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

kr 51 200

8

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Davolio

kr 65 440

Flere sett med vilkår der hvert sett inneholder vilkår for én kolonne

Boolsk logikk:     ( (Salg > 60 000 OG Salg < 65 000 ) ELLER (Salg < 5 000) )

Hvis du vil finne rader som oppfyller flere sett med vilkår, der hvert sett inneholder vilkår for én kolonne, kan du ta med flere kolonner med samme kolonneoverskrift.

I følgende dataområde (A6:C10) viser vilkårsområdet (C1:D3) rader som inneholder verdier mellom 6 000 og 6 500, og verdier som er mindre enn 500, i kolonnen Salg (A8:C10).

 

A

B

C

D

1

Type

Selger

Salg

Salg

2

>60 000

<65 000

3

<5000

4

5

6

Type

Selger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

kr 51 200

8

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Davolio

kr 65 440

Vilkår for å finne tekstverdier som deler noen tegn, men ikke andre

Gjør ett eller flere av følgende for å finne tekstverdier som deler noen tegn, men ikke andre:

 • Skriv inn ett eller flere tegn uten et likhetstegn (=) for å finne rader med en tekstverdi i en kolonne som starter med disse tegnene. Hvis du for eksempel skriver inn Dav som vilkår, blir "Davolio," "David" og "Davis" funnet.

 • Bruk et jokertegn.

  Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår.

Bruk

For å finne

? (spørsmålstegn)

Ett vilkårlig tegn
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og "jansen"

* (stjernetegn)

Et hvilket som helst antall tegn
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og "Sørøst"

~ (tilde) etterfulgt av ?, * eller ~

Et spørsmålstegn, en stjerne eller tilde.
For eksempel vil fy91~? finne «fy91?». Finner «fy91»?

I følgende dataområde (A6:C10) viser vilkårsområdet (A1:B3) rader med "Meg" som første tegn i kolonnen Type, eller rader med det andre tegnet som er lik "u", i kolonnen Selger (A7:C9).

 

A

B

C

1

Type

Selger

Salg

2

Meg

3

=?u*

4

5

6

Type

Selger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

kr 51 200

8

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Davolio

kr 65 440

Vilkår opprettet som resultatet av en formel

Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel, som vilkår. Husk følgende viktige punkter:

 • Formelen må evaluere til SANN eller USANN.

 • Siden du bruker en formel, angir du formelen på vanlig måte, og skriver ikke inn uttrykket på denne måten:

  =''= oppføring ''

 • Ikke bruk en kolonneetikett for vilkårsetiketter. Du bør enten la vilkårsetikettene være tomme eller bruke en etikett som ikke er en kolonneetikett i området (beregnet gjennomsnitt og nøyaktig samsvar i eksemplene nedenfor).

  Hvis du bruker en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ cellereferanse eller et områdenavn, vises det en feilverdi, for eksempel #NAVN? eller #VERDI! i cellen som inneholder vilkåret. Du kan ignorere denne feilverdien siden den ikke påvirker hvordan listen filtreres.

 • Formelen du bruker for vilkårene, må bruke en relativ referanse for å referere til den tilsvarende cellen i den første raden (C7 og A7 i eksemplene nedenfor).

 • Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser.

Følgende underdeler inneholder bestemte eksempler på vilkår som er opprettet som resultatet av en formel.

Filtrere etter verdier som er større enn gjennomsnittet for alle verdier i dataområdet

I følgende dataområde (A6:D10) viser vilkårsområdet (D1:D2) rader som har en verdi i kolonnen Salg som er større enn gjennomsnittet av alle salgsverdiene (C7:C10). I formelen refererer "C7" til den filtrerte kolonnen (C) i den første raden i dataområdet (7).

 

A

B

C

D

1

Type

Selger

Salg

Beregnet gjennomsnitt

2

=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Type

Selger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

kr 51 200

8

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Davolio

kr 65 440

Filtrere etter tekst ved hjelp av et søk som skiller mellom store og små bokstaver

I dataområdet (A6:D10) viser vilkårsområdet (D1:D2) rader som inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen Type ved å bruke funksjonen EKSAKT til å utføre et søk som skiller mellom store og små bokstaver (A10:C10). I formelen refererer "A7" til den filtrerte kolonnen (A) i den første raden i dataområdet (7).

 

A

B

C

D

1

Type

Selger

Salg

Nøyaktig samsvar

2

=EKSAKT(A7, "Meieriprodukter")

3

4

5

6

Type

Selger

Salg

7

Drikkevarer

Suyama

kr 51 200

8

Kjøtt

Davolio

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Davolio

kr 65 440

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×