Dialog boksen filter for spørrings alternativer

Filtrere mottakerlisten

 1. Velg rulle gardin pilen for feltet , og velg deretter Kol onne navnet i Excel adresse listen du vil bruke som filter på første nivå.

 2. Velg pil ned for sammenligning -boksen, og velg deretter et sammenlignings alternativ.

  • Lik eller ikke lik

  • Mindre enn eller større enn

  • Mindre enn eller lik eller større enn eller lik

  • Er tom eller ikke tom

  • Inneholder eller inneholder ikke

 3. Skriv inn dataene du ønsker at innholdet i Felt-boksen skal samsvare med, i Sammenlign med-boksen.

  Sammenligninger skiller ikke mellom små og store bokstaver, så MEGAN Sams varer med Megan, Megan eller mEGAN.

 4. Valfritt Hvis du vil legge til et filter på andre nivå, velger du ett av følgende i kolonnen helt til venstre:

  • Og for å sikre at begge filter vilkårene er oppfylt.

  • Eller for å sikre at enten en filter betingelse er oppfylt.

  Som en del av utskriftsfletting i Word velger du Rediger mottakerliste, og velger Filtrer under Begrens mottakerliste.

 5. Gjenta trinn 1 til 3 etter behov.

 6. Velg OK når du er ferdig, og vis deretter resultatene av de filtrerte postene.

  Som en del av utskriftsfletting i Word: resultater til et filter som ble tatt i bruk på en mottakerliste.

Filtrere listen for bare å vise de radene du vil inkludere

 1. Gå til masse utsendelser > redigere mottakere.

  Klikk for å redigere mottakerlisten

  Hvis Rediger mottakere er nedtonet, velger du Velg mottakere og kobler dokumentet til adresse listen du vil bruke.

 2. Velg masse utsendelser >filter mottakere.

  Klikk for å filtrere liste for utskriftsfletting

 3. I Filtrer postervelger du pilen ved siden av felt -boksen, og deretter velger du kolonnen du vil filtrere etter.

  Klikk feltet du vil filtrere etter

 4. Velg sammenligning, og velg deretter typen sammenligning du vil gjøre.

  Klikk på sammenligningsalternativene du vil angi

 5. I sammenlignet med-boksen skriver du inn verdien for filteret.

 6. Valfritt Hvis du vil legge til et filter på andre nivå, velger du ett av følgende:

  • Og for å få begge filter betingelsene oppfylt.

  • Eller hvis du vil ha en filter betingelse oppfylt.

 7. Gjenta trinn 3 til og med 5 etter behov.

 8. Velg OK.

Nå er du klar til å sette inn felt for utskriftsfletting i dokumentet du bruker til e-postfletting eller utskriftsfletting i Word for Mac. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette inn felt for utskriftsfletting.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×