Dialogboks for avansert skriveroppsett i Publisher

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk disse alternativene i Publisher til å kontrollere en rekke utskriftsverktøy. Du kan for eksempel konfigurere skriveren med en veiviser, slik at du enkelt kan skrive ut konvolutter og tosidige publikasjoner, skrive ut fargeplater separat og med utskriftsmerker inkludert.

Separasjoner-fane

Utdata-inndeling

Velg innstillingene som angir om du skriver ut en sammensetning eller separasjoner, hvilke plater som skal skrives ut, og hvilken oppløsning du vil skrive dem ut i.

Skriv ut farger som     Velg ett av disse alternativene for å angi fargemodellen:

 • Sammensatt RGB     Velg dette alternativet for å skrive ut en sammensetning med farger som er definert av RGB-fargemodellen. Dette er det anbefalte alternativet for lokal utskrift.

 • Sammensatt – gråtoner     Velg dette alternativet for å skrive ut en sammensetning med farger som er definert som gråtoner.

 • Sammensatt CMYK     Velg dette alternativet for å skrive ut en sammensetning med farger som er definert av CMYK-fargemodellen (cyan, magenta, gul, svart).

  • Du må ha en fargeskriver med PostScript-nivå 2 eller nyere koblet til datamaskinen for at CMYK-alternativet skal være aktivert.

  • Hvis du ikke har valgt en fargeskriver i Skriv ut-dialogboksen og du velger dette alternativet, vises en melding som minner deg om å velge en fargeskriver.

 • Separasjoner     Velg dette alternativet for å skrive ut en separat plate for hver blekkfarge som brukes i publikasjonen.

  Obs!: Hvis du velger Separasjoner, aktiveres alternativene Ikke skriv ut tomme plater og Halvtoneskjerm.

  Disse platene     Velg ett av disse alternativene for å definere blekkfargene som skal brukes til utskriftene. Alternativene for Halvtoneskjerm varierer etter alternativet du velger i denne listen.

  Obs!: Dette alternativet er bare aktivert hvis Separasjoner er valgt.

  • Alle definerte blekkfarger     Velg dette alternativet for å skrive ut en separat plate for hver blekkfarge som du har definert for publikasjonen, uansett om den brukes eller ikke.

  • Bare brukte blekkfarger     Velg dette alternativet for å skrive ut separate plater for bare de blekkfargene som er brukt i publikasjonen.

  • Konverter spot til prosess     Velg dette alternativet for å konvertere eventuelle spotfarger som er brukt i publikasjonen, til de tilsvarende CMYK-verdiene, og skriv ut disse objektene som en del av prosessfargeseparasjonene.

   Ikke skriv ut tomme plater     Merk av for dette alternativet for å unngå å skrive ut plater for en blekkfarge som brukes i publikasjonen, men ikke på en bestemt side. Når for eksempel det er merket av for dette, skriver Publisher bare ut en plate i svart blekk for en side som inneholder bare svart tekst. For sider som inneholder fargebilder, skriver Publisher ut i plater med cyan, magenta, gult og svart blekk.

Oppløsning     Alternativene som vises, varierer avhengig av skriveren. I tillegg til alternativet (standard) kan det for eksempel være andre oppløsninger som bl.a. 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 eller 1800 x 1800. Oppløsningene i listen er typisk i punkt per tomme (ppt). De kan være i punkt per centimeter (ppc), avhengig av skriveren eller fotosetteren. Oppløsningene som er tilgjengelige, avhenger av skriverdriveren du bruker. Skrivere har forhåndsdefinerte oppløsninger som ikke kan tilpasses. Noen skrivere tillater utskrift med bare én oppløsning.

Halvtoneskjerm-inndeling

Velg innstillingene som angir linjer per tomme (LPT). Innstillingene varierer etter alternativet du valgte, i listen Disse platene.

Obs!: Disse alternativene er bare aktivert hvis Separasjoner er valgt.

Bruke egendefinerte innstillinger nedenfor     Merk av for dette alternativet for å angi egendefinerte vinkler og frekvenser for linjeraster for prosessfarge- og spotfargerplater. Alternativene for skrive ut plate, frekvens og vinkel varierer avhengig av om du valgte alle definerte blekkfarger, bare brukte blekkfarger eller konverter spot til prosess. Spør trykkeriet om du trenger å endre standardalternativene.

Skrive ut plate     Merk av for blekkfargeplatene du vil skrive ut.

Frekvens     Angi en egendefinert frekvens for linjeraster for alle skjermer og halvtoner på en plate.

Vinkel     Angi en egendefinert vinkel for linjeraster for alle skjermer og halvtoner på en plate.

Standardfrekvensen i Publisher er 133 linjer per tomme (LPT). Standardvinklene i Publisher er følgende:

 • Svart (K): 45 grader.

 • Cyan (C): 105 grader.

 • Magenta (M): 75 grader.

 • Gul (Y): 90 grader.

 • Spotfarger: varierer avhengig av hvor mange som brukes. Publisher skriver ut den første spotfargen på 45 grader. Andre spotfarger skrives på 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 og 0.

Tilbakestill denne fanen

Når du klikker på denne knappen, tilbakestiller du alle alternativene i denne fanen til standardinnstillingene.

Sideinnstillinger-fanen

Angi hvilke utskriftsmerker du vil bruke. Disse merkene skrives ut utenfor siden og skrives ut bare hvis størrelsen på papiret er større enn størrelsen på sidene i publikasjonen.

Utskriftsalternativ-inndeling

Velg retning og avbildning for resultatet. Du kan se effektene av å velge disse alternativene under Eksempel.

Obs!: Følgende alternativer er tilgjengelige bare med PostScript-skrivere:

 • Vend loddrett     Merk av for dette alternativet for å skrive ut et loddrett speilvendt bilde av publikasjonen. Dette alternativet brukes oftest ved utskrift på film på en fotosetter, slik at bildet leses riktig når emulsjonssiden av filmen vender ned (som når man brenner en trykkplate).

 • Vend vannrett     Merk av for dette alternativet for å skrive ut et vannrett speilvendt bilde av publikasjonen. Dette alternativet brukes oftest ved utskrift på film på en fotosetter, slik at bildet leses riktig når emulsjonssiden av filmen vender ned (som når man brenner en trykkplate).

 • Negativt bilde     Merk av for dette alternativet for å skrive ut et negativt bilde av publikasjonen. Dette alternativet brukes oftest ved utskrift på film på en fotosetter, slik at bildet leses positivt når det brennes på en trykkplate.

Eksempelområde

Denne boksen viser et eksempel på hvordan alternativene du velger, påvirker bildene og teksten. Hvis du velger for eksempel Vend vannrett og Negativt bilde, viser Eksempel-bildet et hvitt dyr som løper mot venstre over tekst som er høyrejustert. Bakgrunnspapiret vil være svart.

Utskriftsmerker-inndeling

Velg en rekke ulike utskriftsmerker. Merkene skrives ut utenfor siden, og kan skrives ut bare hvis størrelsen på papiret er større enn størrelsen på sidene i publikasjonen.

Obs!: Alternativene Jobbinformasjon, Registreringsmerker og Tetthetskontroll er bare tilgjengelig hvis du har valgt Sammensatte gråtoner, Separasjoner eller Sammensatt CMYK under UtdataSeparasjoner-fanen. De er ikke tilgjengelig hvis du velger Sammensatt RGB.

 • Beskjæringsmerker     Merk av for dette alternativet for å skrive ut utskriftsmerker som viser hvor en side skal beskjæres til den tiltenkte størrelsen for publikasjonen.

 • Jobbinformasjon     Merk av for dette alternativet for å skrive ut informasjon på hver plate om utskriftsjobben. Jobbinformasjonen inneholder navnet på publikasjonen, sidetall og datoen det ble skrevet ut. Hvis du skriver ut separasjoner, inkluderer jobbinformasjonen også hvilken blekkfarge platen er til (cyan, magenta, gul, svart eller en spotfarge).

 • Registreringsmerker     Merk av for dette alternativet for å skrive ut registreringsmerker som skal brukes til å justere (registrere) utskriften av to eller flere trykkplater på én side.

 • Tetthetskontroll     Merk av for dette alternativet for å skrive ut en tetthetskontroll som er gradert fra et skjermbilde på 10 prosent til et fyll på 100 prosent. Trykkerier bruker denne kontrollen til å finne riktig eksponeringstid for platebrenning og teste punktøkningen på de utskrevne sidene.

 • Fargestolper (bare CMYK og separasjon)     Merk av for dette alternativet for å skrive ut en fargestolpe som brukes av et trykkeri til å kontrollere hvordan et heldekkende blekkfargeområde skrives ut på siden. Dette alternativet er tilgjengelig bare hvis alternativene Separasjoner eller Sammensatt CMYK er merket i Separasjoner-fanen.

Markeringsstil     Klikk på et ikon for å velge markeringsstil.

Utfall fra inndelingen

Velg om du vil tillate utfall, og vis mengden trimming med merker for utfallende sider.

Obs!: Følgende alternativer er tilgjengelige bare med PostScript-skrivere:

 • Tillat utfall     Merk av for dette alternativet for å la objekter som går utover kanten av siden, skrives ut inntil 1/8 tomme utenfor sidestørrelsen. Denne avmerkingsboksen er valgt som standard.

 • Merker for utfallende sider     Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis Tillat utfall er merket. Merk av for dette alternativet for å skrive ut merker for utfallende sider som viser omfanget av utfallet. Merker for utfallende sider skrives ut 1/8 tomme utenfor beskjæringsmerkene.

Fanen Grafikk og skrifter

Velg hvordan skrifter, bildeoppløsning og bildebeskjæring og reduksjon av oppløsning skal håndteres under utskrift.

Skrifter-inndeling

Bruk bare publikasjonsskrifter     Klikk på dette alternativet for å begrense skriveren til bare å bruke den skriftversjonen som brukes i publikasjonen.

Obs!: Det finnes ulike versjoner av den samme skriften. Selv om du bruker for eksempel en vanlig Times New Roman-skrift, er den kanskje ikke nøyaktig den samme skriften som skriveren har innebygget. Hvis du bruker de skriftversjonene som følger med Publisher, skrives publikasjonen ut mer forutsigbart og ofte med høyere kvalitet enn hvis du tillater skrifterstatninger.

Tillat skriveren å erstatte skrifter     Klikk på dette alternativet for å bruke skriverens innebygde skrifter, enten i skrivebeskyttet minne (ROM), minne (RAM) eller på en harddisk, som har samme navn som skriftene som brukes i publikasjonen. Hvis du velger dette alternativet, kan det hende filen skrives ut raskere fordi filen er mindre, men publikasjonen kan se annerledes ut.

Bilder-inndelingen

Skriv ut alle bilder i full oppløsning     Klikk på dette alternativet for å skrive ut de koblede bildene som grafikk med høy oppløsning.

Skriv ut koblede bilder med lav oppløsning     Klikk på dette alternativet for å skrive ut hvert koblet bilde ved hjelp av plassholdergrafikken som er lagret i publikasjonen.

Ikke skriv ut noen bilder     Klikk på dette alternativet for å skrive ut en boks i stedet for hvert bilde. Dette alternativet kan være nyttig når du vil skrive ut en rask korrektur av oppsettet som viser bare plasseringen av bildene.

Obs!: Dette alternativet erstatter alle innsatte bilder, både koblede og innebygde, samt utklipp. Autofigurer og kantlinjegrafikk skrives alltid ut. Bilder som brukes som fyll i autofigurer, tekstbokser og WordArt-grafikk, skrives også ut, i likhet med bilder som brukes som sidebakgrunner.

Beskjær og nedskaler bilder-inndelingen

Disse alternativene er ikke tilgjengelige for kommersiell sammensatt RGB.

Obs!: Du må ha valgt en fargeskriver med PostScript-nivå 2 eller nyere i dialogboksen Skriv ut for å velge Sammensatt CMYK.

Farge- og gråtonebilder     Merk av for dette for utskriftskvalitet, og angi deretter punkt per tomme (ppt) for farge- og gråtonebildene. Standard minimums- og maksimumsverdi vil være ulikt for hver utskriftsmetode. Standard minimumsverdi for utskrift av høy kvalitet er for eksempel 300 ppt, og standard maksimumsverdi er 450 ppt.

Strekbilder (1 bit)     Merk av for dette for høyere utskriftskvalitet, og angi deretter punkt per tomme (ppt)-område for strekbildet. Standard minimumsverdi er 1200 ppt, og standard maksimumsverdi er 1500 ppt.

Tilbakestill denne fanen     Klikk på denne knappen for å tilbakestille alle alternativene i denne fanen til standardinnstillingene.

Veiviser-fanen for utskriftsoppsett

Velg alternativene i denne fanen for å konfigurere skriveren for manuell utskrift av konvolutter eller tosidige publikasjoner. Du kan velge alternativene under Manuell tosidig mating for å justere innstillingene som veiviseren samler inn.

Obs!: 

 • Første gang du skriver ut en konvolutt eller tosidig publikasjon uten å bruke veiviseren for konfigurasjon av skriver, vises en melding der du blir spurt om du vil bruke veiviseren for å samle inn skriverens mateinnstillinger. Hvis du klikker på Ja, konfigurerer veiviseren skriveren.

 • Hvis du har flere skrivere, kan du kjøre veiviseren for å samle utskriftsinnstillingene til hver skriver før du bruker skriveren.

Veiviser for oppsett av tosidig utskrift

Klikk på Veiviseren for oppsett av tosidig utskrift for å starte veiviseren med seks trinn som hjelper deg med å skrive ut dobbeltsidige publikasjoner. Trinnene inkluderer identifisering av hvordan skriveren mater inn papir, og en test for å sørge for at publikasjonene skrives ut slik du forventer. Etter at du har kjørt veiviseren, bruker den automatisk skriverens innstillinger for alle dobbeltsidige utskriftsoppgaver.

Obs!: 

 • Du må kjøre veiviseren for hver ny skriver du installerer, før du skriver ut en dobbeltsidig publikasjon.

 • Hvis du har en lokal skriver som ikke har en funksjon for dobbeltsidig utskrift, kan du kjøre veiviseren for oppsett av tosidig utskrift og deretter skrive ut den tosidige publikasjonen manuelt.

Manuell mating for dobbeltsidig utskrift

Når du har kjørt veiviseren for oppsett av tosidig utskrift, kan du justere skriverinnstillingene som ble registrert av veiviseren, slik at du kan skrive ut en dobbeltsidig publikasjon manuelt.

Viktig!: Ikke endre disse innstillingene med mindre du er en erfaren bruker. Hvis du endrer innstillingene, kan det føre til at utskriftsjobben mislykkes.

Mate fra     

Velg et alternativ for å angi om skriveren mates fra en skuff nederst eller øverst på skriveren.

Mat papiret med     

 • Langside     Velg dette alternativet hvis skriveren mates langs langsiden (liggende).

 • Kortside     Velg dette alternativet hvis skriveren mates langs kortsiden (stående).

Papirrotasjon     

 • 0 grader     Velg dette alternativet hvis du kan sette inn papiret på nytt i samme retning som den første siden av det tosidige arket.

 • 180 grader     Velg dette alternativet hvis du må rotere papiret vannrett 180 grader før du setter det inn igjen for tosidig utskrift.

Forsidemating     

 • Skriften opp    Velg dette alternativet hvis skriveren skriver ut siden med skriften opp.

 • Skriften ned     Velg dette alternativet hvis skriveren skriver ut siden med skriften ned.

Baksidemating     

 • Skriften ned     Velg dette alternativet hvis skriveren skriver ut siden med skriften ned.

 • Skriften opp     Velg dette alternativet hvis skriveren skriver ut siden med skriften opp.

Rekkefølge for baksideutskrift     

 • Omvendt     Velg dette alternativet til å skrive ut publikasjonen i omvendt rekkefølge (speilbildeeffekt).

 • Normal     Velg dette alternativet for å skrive ut publikasjonen normalt.

Dialogboks for konvoluttoppsett

Klikk knappen konvolutt oppsett for å vise dialog boksen konvolutt oppsett , som du kan bruke til å skrive ut konvolutter. Obs! denne dialog boksen er bare tilgjengelig i Publisher 2007.

Tilbakestill denne fanen

Når du klikker på denne knappen, tilbakestilles bare alternativene Manuell mating for dobbeltsidig utskrift og Konvoluttoppsett i dialogboksen. Alternativene for oppsett av tosidig utskrift tilbakestilles ikke.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×