Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Obs!: Endringer du gjør i alternativene på denne fanen, gjelder bare for gjeldende side.

Skriverpapir

Papirstørrelse

Viser papirstørrelsene som støttes av den gjeldende skriveren, i tillegg til standardstørrelser i bransjen. Du kan velge Samme som skriverpapirstørrelse på Sidestørrelse-fanen for å gjøre endringer i papirstørrelsen også tegningsside størrelsen.

Du kan forhåndsvise for å sikre at tegningssiden og skriverpapiret fungerer sammen slik du ønsker. Hvordan kan jeg skrive ut forhåndsvisning i Visio?

Papirretning

Angir papirretningen som stående Høy side eller liggende Bred side.

Du kan forhåndsvise for å se om tegningssiden og skriverpapiret fungerer sammen slik du ønsker. Hvordan kan jeg skrive ut forhåndsvisning i Visio?

Konfigurere

Åpner dialogboksen Utskriftsformat, der du kan velge utskriftsalternativer, for eksempel marger, midtstilling, skriver og papirkilde.

Zoom ved utskrift

Juster til

Reduserer eller forstørrer innholdet i tegningen til en angitt prosentdel av den faktiske størrelsen bare for utskrift. Den faktiske størrelsen på tegningssiden er uendret. Hvis du for eksempel vil redusere en tegning til tre fjerdedeler av den opprinnelige størrelsen, skriver du inn 75.

Tilpass til (ark på tvers eller ark ned)

Tilpasser hver tegning i utskriftsjobben på det angitte antallet ark på tvers og nedover. Avhengig av antall sider og margene du angir, forstørres eller reduseres tegningen. Hvis sidene på tvers og nedover ikke er proporsjonale med tegningens dimensjoner, brukes bare de arkene som kreves for å beholde tegningens proporsjoner.

Skrive ut

Støttelinjer

Skriver ut rutenettet du ser i tegningsvinduet.

Forhåndsvisning

Viser et miniatyrbilde av hvordan skriverpapiret og tegningssiden er konfigurert til å samarbeide.

Skriverpapir

Viser gjeldende skriverpapirinnstillinger, inkludert papirstørrelse og papirretning.

Tegningsside

Viser gjeldende innstillinger for tegningsside, inkludert sidestørrelse og papirretning. Du kan endre disse alternativene på Sidestørrelse-fanen.

Zoom ved utskrift

Viser en eventuell reduksjon eller forstørrelse du angir. Endre denne innstillingen under Skriv ut zoom (alle sider).

Dette alternativet påvirker bare utskriften. Den faktiske tegningsstørrelsen er uendret. Vær oppmerksom på at når du reduserer eller forstørrer en skalert tegning, kan du ikke bruke utskriften til å måle virkelige objekter nøyaktig.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×