Egenskapen Guid

Gjelder for

Reference-objektet

Egenskapen GUID til et Reference-objekt returnerer en GUID som identifiserer en typebibliotek i Windows-registeret. Skrivebeskyttet streng.

expression.Guid

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Egenskapen GUID er bare tilgjengelig ved å bruke Visual Basic for Applications (VBA)-koden.

Hvert typebibliotek har en tilknyttet GUID som er lagret i registeret. Når du angir en referanse til et typebibliotek, bruker Microsoft Office Access 2007 typebibliotekets GUID for å identifisere typebiblioteket.

Du kan bruke metoden AddFromGUID for å opprette et Reference-objekt fra typebibliotekets GUID.

Eksempel

Det følgende eksemplet skriver ut verdien for egenskapene FullPath, GUID, IsBroken, Major og Minor for hvert Reference-objekt i samlingen References :

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×