Egenskapen ListIndex

Gjelder for

ComboBox-objektet

ListBox-objektet

Du kan bruke egenskapen ListIndex for å fastslå hvilket element som er valgt i en liste eller kombinasjonsboks. Lese/skrive Lang.

uttrykk.ListIndex

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Egenskapen ListIndex er et heltall fra 0 til totalantallet elementer i en listeboks eller kombinasjonsboks minus 1. Microsoft Office Access 2007 angir egenskapsverdien ListIndex når et element velges i en listeboks eller listeboksdel av en kombinasjonsboks. Egenskapsverdien ListIndex til det første elementet i en liste er 0, verdien til det andre elementet er 1, og så videre.

Denne egenskapen er bare tilgjengelig ved å bruke en makro eller Visual Basic for Applications, VBA-kode. Du kan lese denne egenskapen bare i skjemavisning og dataarkvisning. Denne egenskapen er skrivebeskyttet, og er ikke tilgjengelig i andre visninger.

Egenskapsverdien ListIndex er også tilgjengelig ved å angi egenskapen BoundColumn til 0 for en kombinasjons- eller listeboks. Hvis egenskapen BoundColumn er angitt til 0, inneholder det underliggende tabellfeltet som kombinasjons- eller listeboksen er bundet til, den samme verdien som innstillingen for egenskapen ListIndex.

Listebokser har også en MultiSelect-egenskap som gjør at brukeren kan velge flere elementer fra kontrollen. Når flere valg utføres i en listeboks, kan du fastslå hvilke elementer som velges ved bruk av egenskapen Selected til kontrollen. Egenskapen Selected er en matrise med verdier fra 0 til egenskapsverdien ListCount minus 1. Egenskapen Selected blir True hvis elementet velges eller False hvis det ikke velges. Dette gjelder for hvert element i listeboksen.

ItemsSelected-samlingen inneholder også en måte der du kan få tilgang til data i de valgte radene til en liste- eller kombinasjonsboks.

Eksempel

Hvis du vil returnere verdien til ListIndex-egenskapen, kan du bruke følgende:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Hvis du vil angi egenskapsverdien ListIndex, kan du bruke følgende:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

I situasjoner der formname og controlname er navnene på kontrollen for skjemaet og liste- og kombinasjonsboksen, uttrykt som Streng-verdier, og indeks er indeksverdien til elementet.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×