Administrer avtaler, planer, budsjetter – det er enkelt med Microsoft 365.

Egenskapen TimerInterval

Gjelder for

Form-objektet

Du kan bruke egenskapen TimerInterval for å angi intervallet, i millisekunder, mellom hendelsen Timer i et skjema. Lese/skrive Lang.

uttrykk.TimerInterval

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Egenskapsinnstillingen for TimerInterval er en Langt heltall-verdi mellom 0 og 2 147 483 647.

Du kan angi denne egenskapen ved hjelp av et skjemas egenskapsark, en makro, eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Obs!: Når du bruker VBA, angir du egenskapen TimerInterval i hendelsen Load for skjemaet.

Hvis du vil kjøre VBA-kode med intervaller som er angitt av egenskapen TimerInterval, legger du inn koden i prosedyren i hendelsen Timer for skjemaet. Hvis du for eksempel vil kjøre nye spørringer hvert 30. sekund, legger du inn koden for å kjøre ny spørring i prosedyren i hendelsen Timer for skjemaet, og deretter angir du egenskapen TimerInterval til 30000.

Eksempel

Det følgende eksemplet viser deg hvordan du oppretter en blinkende knapp på et skjema, ved å vise og skjule et ikon på knappen. Hendelsen Load for skjemaet angir skjemaets egenskap TimerInterval til 1000, slik at ikonet vises/skjules én gang hvert sekund.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×