Eksempler på å bruke datoer som vilkår i Access-spørringer

Hvis du vil lære om hvordan du oppretter spørringer, kan du se Innføring i spørringer.

Her er noen vanlige datovilkårseksempler, fra enkle datofiltre til mer komplekse datointervallberegninger. Noen av de mer komplekse eksemplene bruker Access-datofunksjoner til trekke ut forskjellige deler av en dato for å hjelpe deg å få bare det resultatet du ønsker.

Eksempler som bruker gjeldende dato i vilkårene

Hvis du vil ta med elementer som ...

Bruk dette vilkåret

Spørringsresultat

Inneholder dagens dato

Date()

Returnerer elementer med dato i dag. Hvis dagens dato er 02.02.2012, får du se elementer der datofeltet er angitt til 2. februar 2012.

Inneholder gårsdagens dato

Date()-1

Returnerer elementer med dato i går. Hvis dagens dato er 02.02.2012, får du se elementer for 1. februar 2012.

Inneholder morgendagens dato

Date() + 1

Returnerer elementer med dato i morgen. Hvis dagens dato er 2. februar 2012, får du se elementer for 3. februar 2012.

Inneholder datoer i gjeldende uke

DatePart("ww"; [Salgsdato]) = DatePart("ww"; Date()) and Year( [Salgsdato]) = Year(Date())

Returnerer elementer med datoer i løpet av gjeldende uke. En uke i Access starter på søndag og slutter på lørdag.

Inneholder datoene i forrige uke

Year([Salgsdato])* 53 + DatePart("ww"; [Salgsdato]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww"; Date()) - 1

Returnerer elementer med datoer i løpet av forrige uke. En uke i Access starter på søndag og slutter på lørdag.

Inneholder datoene i neste uke

Year([Salgsdato])* 53+DatePart("ww"; [Salgsdato]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww"; Date()) + 1

Returnerer elementer med datoer i løpet av neste uke. En uke i Access starter på søndag og slutter på lørdag.

Inneholder en dato innen de siste sju dagene

Between Date() and Date()-6

Returnerer elementer med datoer i løpet av de siste sju dagene. Hvis dagens dato er 02.02.2012, får du se elementer for perioden mellom 24. januar 2012 og 2. februar 2012.

Inneholder en dato i gjeldende måned

Year([Salgsdato]) = Year(Now()) And Month([Salgsdato]) = Month(Now())

Returnerer elementer med datoer i gjeldende måned. Hvis dagens dato er 02.02.2012, får du se elementer for februar 2012.

Inneholder en dato i forrige måned

Year([Salgsdato])* 12 + DatePart("m"; [Salgsdato]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) - 1

Returnerer elementer med datoer i forrige måned. Hvis dagens dato er 02.02.2012, får du se elementer for januar 2012.

Inneholder en dato i neste måned

Year([Salgsdato])* 12 + DatePart("m"; [Salgsdato]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) + 1

Returnerer elementer med datoer i neste måned. Hvis dagens dato er 02.02.2012, får du se elementer for mars 2012.

Inneholder en dato innen de siste 30 eller 31 dagene

Between Date( ) And DateAdd("M"; -1; Date( ))

Returnerer elementer for en måned. Hvis dagens dato er 02.02.2012, ser du elementer for perioden 2. januar 2012 til 2. februar 2012.

Inneholder en dato i gjeldende kvartal

Year([Salgsdato]) = Year(Now()) And DatePart("q"; [Salgsdato]) = DatePart("q"; Now())

Returnerer elementer for gjeldende kvartal. Hvis dagens dato er 02.02.2012, ser du elementer for første kvartal i 2012.

Inneholder en dato i forrige kvartal

Year([Salgsdato])*4+DatePart("q";[Salgsdato]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())- 1

Returnerer elementer for forrige kvartal. Hvis dagens dato er 02.02.2012, ser du elementer for siste kvartal i 2011.

Inneholder en dato i neste kvartal

Year([Salgsdato])*4+DatePart("q";[Salgsdato]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())+1

Returnerer elementer for neste kvartal. Hvis dagens dato er 02.02.2012, ser du elementer for andre kvartal i 2012.

Inneholder en dato i gjeldende år

Year([Salgsdato]) = Year(Date())

Returnerer elementer for gjeldende år. Hvis dagens dato er 02.02.2012, ser du elementer for året 2012.

Inneholder en dato i forrige år

Year([Salgsdato]) = Year(Date()) - 1

Returnerer elementer for forrige år. Hvis dagens dato er 02.02.2012, ser du elementer for året 2011.

Inneholder en dato i neste år

Year([Salgsdato]) = Year(Date()) +1

Returnerer elementer for neste år. Hvis dagens dato er 02.02.2012, ser du elementer for året 2013.

Inneholder en dato mellom 1. januar og dagens dato (elementer hittil i år)

Year([Salgsdato]) = Year(Date()) and Month([Salgsdato]) <= Month(Date()) and Day([Salgsdato]) <= Day (Date())

Returnerer elementer med datoer mellom 1. januar i gjeldende år og dagens dato. Hvis dagens dato er 02.02.2012, ser du elementer for perioden 1. januar 2012 til 2. februar 2012.

Inneholder en dato i fortiden

< Date()

Returnerer elementer med dato før dagens dato.

Inneholder en dato i fremtiden

> Date()

Returnerer elementer med dato etter dagens dato.

Eksempler som fungerer med en dato eller et datoområde annet enn gjeldende dato

Hvis du vil ta med elementer som ...

Bruk dette vilkåret

Spørringsresultat

Samsvarer nøyaktig med en dato, for eksempel 02.02.2012

#02.02.2012#

Returnerer bare elementer med datoen 2. februar 2012.

Ikke samsvarer med en dato, for eksempel 02.02.2012

Ikke #02.02.2012#

Returnerer elementer med en annen dato enn 2. februar 2012.

Inneholder verdier før en bestemt dato, for eksempel 02.02.2012

< #02.02.2012#

Returnerer elementer med en dato før 2. februar 2012.

Hvis du vil vise elementer med en dato på eller før 2. februar 2012, bruker du <=-operatoren i stedet for <-operatoren.

Inneholder verdier etter en bestemt dato, for eksempel 02.02.2012

> #02.02.2012#

Returnerer elementer med en dato etter 2. februar 2012.

Hvis du vil vise elementer med en dato på eller etter 2. februar 2012, bruker du >=-operatoren i stedet for >-operatoren.

Inneholder verdier innenfor et datoområde (mellom to datoer)

>#02.02.2012# and <#04.02.2012#

Returnerer elementer med en dato mellom 2. februar 2012 og 4. februar 2012.

Obs!:  Du kan også bruke Between-operatoren til å filtrere etter et verdiområde, inkludert sluttpunkter. Between #02.02.2012# and #04.02.2012# er det samme som >=#02.02.2012# and <=#04.02.2012#.

Inneholder datoer utenfor et område

<#02.02.2012# or >#04.02.2012#

Returnerer elementer med en dato før 2. februar 2012 eller etter 4. februar 2012.

Inneholder én av to datoer, for eksempel 02.02.2012 eller 03.02.2012

#02.02.2012# or #03.02.2012#

Returnerer elementer med datoen 2. februar 2012 eller 3. februar 2012.

Inneholder én eller flere av mange datoer

In (#01.02.2012#, #01.03.2012#, #01.04.2012#)

Returnerer elementer med datoen 1. februar 2012, 1. mars 2012 eller 1. april 2012.

Inneholder en dato innenfor en bestemt måned (uansett år), for eksempel desember

DatePart("m"; [Salgsdato]) = 12

Returnerer elementer med en dato i desember hvilket som helst år.

Inneholder en dato innenfor et bestemt kvartal (uansett år), for eksempel første kvartal

DatePart("q"; [Salgsdato]) = 1

Returnerer elementer med en dato i første kvartal hvilket som helst år.

Filtrere etter nullverdier (eller manglende verdier)

Is Null

Returnerer elementer der det ikke er angitt en dato.

Filtrere etter verdier som ikke er null

Is Not Null

Returnerer elementer der det er angitt en dato.

Spørringer som filtrerer null- (manglende) eller ikke-null-datoer

Hvis du vil ta med elementer som ...

Bruk dette vilkåret

Spørringsresultat

Filtrere etter nullverdier (eller manglende verdier)

Is Null

Returnerer elementer der det ikke er angitt en dato.

Filtrere etter verdier som ikke er null

Is Not Null

Returnerer elementer der det er angitt en dato.

Har du problemer med datovilkår, for eksempel at du ikke får resultatene du forventer? Se Datovilkår fungerer ikke i spørringen.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×