Eksportere et databaseobjekt til en annen Access-database

Access tilbyr en rekke måter å kopiere et objekt på, for eksempel en tabell eller et skjema, fra én database til en annen. Det enkleste er å kopiere og lime inn et objekt, men å eksportere et objekt gir deg flere alternativer. Du kan for eksempel eksportere tabelldefinisjonen og dataene i tabellen, eller eksportere bare tabelldefinisjonen (en tom kopi av tabellen). Du kan også lagre detaljene for operasjonen som et eksportoppsett for fremtidig bruk.

Oversikt

Du kan eksportere en tabell, spørring, rapport, makro, modul eller et skjema fra én Access-database til en annen. Når du eksporterer et objekt, vil Access opprette en kopi av objektet i måldatabasen.

Du kan eksportere databaseobjekter når du skal utføre en av følgende oppgaver:

 • Kopiere strukturen i en tabell til en annen database som en snarvei til å opprette en ny tabell.

 • Kopiere utformingen og oppsettet av et skjema eller en rapport til en annen database for raskt å opprette et nytt skjema eller en rapport.

 • Kopiere den nyeste versjonen av en tabell eller et skjema til en annen database med jevne mellomrom. Hvis du vil gjøre dette, oppretter du et eksportoppsett første gang du eksporterer objektet, og deretter bruker du oppsettet til å gjenta operasjonen senere.

Vær oppmerksom på at det er veldig liten forskjell på å eksportere et objekt til en annen database og åpne en ny database og deretter importere objektet fra den første. De to viktigste forskjellene mellom å importere og eksportere objekter mellom Access-databaser er:

 • Du kan importere flere objekter i én enkelt operasjon, men du kan ikke eksportere flere objekter i én enkelt operasjon. Hvis du vil eksportere flere objekter til en annen database, er det enklere å åpne måldatabasen og deretter utføre en importoperasjon fra den databasen.

 • I tillegg til databaseobjekter kan du importere relasjoner mellom tabeller, samt eventuelle oppsett for import og eksport i tillegg til meny- og verktøylinjer. Du kan også importere en spørring som en tabell. Eksportering gir deg ikke disse alternativene.

Leter du etter informasjon om import av objekter til en Access-database? Se Importere databaseobjekter til gjeldende Access-database.

Klargjøre for eksporten

 1. Åpne kildedatabasen, hvis den ikke allerede er åpen. Filformatet kan enten være MDB eller ACCDB. Hvis filen er i MDE- eller ACCDE-format, må kildeobjektet være en tabell, en spørring eller en makro. Du kan ikke eksportere skjemaer, rapporter og moduler fra en MDE- eller ACCDE-fil.

  Obs!: Hvis databasen er skrivebeskyttet, eller du ikke har tillatelse til å gjøre endringer i databasen, kan du fullføre eksporten, men ikke lagre eksportoppsettet.

 2. Angi objektet du vil eksportere. Hvis dette er første gang du eksporterer data til en Access-database, må du huske følgende:

  Element

  Beskrivelse

  Ett objekt per operasjon

  Du kan eksportere bare ett objekt om gangen. Hvis du vil eksportere flere objekter, må du gjenta eksporten for hvert objekt, eller gjøre en importoperasjon fra måldatabasen.

  Ny tabell

  Hver eksportoperasjonen oppretter et nytt objekt i måldatabasen. Hvis det allerede finnes et objekt med samme navn, kan du velge å overskrive det eksisterende objektet eller angi et annet navn for det nye objektet.

  Obs!: En eksportoperasjon kan ikke legge til poster i en eksisterende tabell. Hvis du vil legge til poster, kan du vurdere å opprette en tilføyingsspørring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Legge til poster i en tabell ved å bruke en tilføyingsspørring.

  Eksportere en koblet tabell

  Hvis tabellen du vil eksportere, er en koblet tabell, oppretter eksportoperasjonen en koblet tabell i måldatabasen. Den nye koblede tabellen kobler til den opprinnelige kildetabellen.

  Hvis du for eksempel eksporterer en koblet tabell kalt Ansatte1 til salgsdatabasen som er koblet til tabellen for ansatte i lønningsdatabasen, oppretter eksportoperasjonen en koblet tabell i måldatabasen. Den nye koblede tabellen kobler direkte til tabellen for ansatte i lønningsdatabasen.

  Delvis eksport

  Du kan ikke eksportere en del av et objekt eller bare noen få valgte poster.

  Relasjoner

  Siden du bare kan eksportere én tabell om gangen, kopierer ikke eksportoperasjonen relasjoner. Hvis du vil importere flere tabeller og deres relasjoner, åpner du måldatabasen og importerer objektene.

  Tabelldefinisjon

  Du kan velge å eksportere en hel tabell eller bare tabelldefinisjonen. Når du eksporterer definisjonen, opprettes en tom kopi av tabellen i måldatabasen.

  Postkilde

  Når du eksporterer en spørring, et skjema eller en rapport, eksporteres ikke de underliggende postkildene automatisk. Du må eksportere de underliggende postkildene, ellers vil ikke spørringen, skjemaet eller rapporten fungere.

  Oppslagsfelt

  Hvis et felt i kildetabellen slår opp verdier i en annen tabell eller spørring, må du eksportere den relaterte tabellen eller spørringen hvis du vil at målfeltet skal vise oppslagsverdier. Hvis du ikke eksporter den relaterte tabellen eller spørringen, viser målfeltet bare oppslags-ID-ene.

  Delskjemaer og delrapporter

  Når du eksporterer et skjema eller en rapport, eksporteres ikke delskjemaer og delrapporter som er inkludert i skjemaet eller rapporten, automatisk. Du må eksportere alle delskjemaer eller delrapporter og de underliggende postkildene separat.

 3. Åpne måldatabasen. Filformatet kan enten være MDB eller ACCDB. Det kan også være en MDE- eller ACCDE-fil. Kontroller at den ikke er skrivebeskyttet, og at du har tillatelse til å endre den.

  Obs!: 

  • Hvis du ikke kan åpne databasen, kan det hende at en annen bruker har åpnet databasen i eksklusiv modus. Du må vanligvis finne brukeren og be om at de lukker og åpner databasen i normalmodus (flerbrukermodus).

  • Hvis databasen er passordbeskyttet, vil du bli bedt om å angi passordet hver gang du kjører veiviseren for eksport eller det lagrede oppsettet.

  • Hvis du vil eksportere objektet til en ny database, må du opprette en tom database (som ikke inneholder noen tabeller, skjemaer eller rapporter) før du starter eksportoperasjonen.

 4. Hvis det allerede finnes et objekt med samme navn som kildeobjektet i måldatabasen, må du bestemme om du vil overskrive den eksisterende versjonen eller angi et annet navn for det nye objektet.

  Nå er du klar til å starte eksportoperasjonen. Gå til de neste trinnene.

Eksportere et databaseobjekt til en annen Access-database

 1. Klikk på Access i Eksport-gruppen på Eksterne data-fanen. 

  Tips!: Du kan også starte eksportprosessen ved å høyreklikke på objektet i navigasjonsruten og deretter klikke på Eksporter > Access.

 2. Access åpner dialogboksen Eksporter – Access-database.

 3. I Filnavn-boksen på dialogboksen Eksporter – Access-database angir du navnet på måldatabasen og klikker deretter på OK.

 4. I Eksporter-dialogboksen kan du endre navnet på det nye objektet hvis du ikke vil overskrive et eksisterende objekt med samme navn i måldatabasen.

 5. Hvis det valgte objektet er en tabell, kan du angi om du vil eksportere tabellens definisjon og data, eller bare definisjonen.

 6. Klikk på OK for å fullføre operasjonen.

  Hvis det finnes et objekt med samme navn i måldatabasen, vil du bli bedt om å overskrive eller angi et annet navn. Klikk på Ja for å overskrive, eller klikk på Nei for å gå tilbake til Eksporter-dialogboksen. Angi et navn som ikke er i bruk i måldatabasen, og klikk deretter på OK.

  Access eksporterer objektene. Hvis det har oppstått en feil, viser Access en feilmelding. Hvis ikke, vises det siste skjermbildet i veiviseren, og du bruker dette skjermbildet hvis du vil opprette et oppsett som lagrer detaljene om eksportoperasjonen.

Hva mer bør jeg vite?

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×