Endre størrelsen på en tabell, kolonne eller rad

Juster tabellstørrelsen, kolonnebredden eller radhøyden manuelt eller automatisk. Du kan endre størrelsen på flere kolonner eller rader og endre avstanden mellom cellene. Hvis du trenger å legge til en tabell i Word-dokumentet, kan du se Sette inn en tabell.

I denne artikkelen

Endre kolonnebredde

Hvis du vil endre kolonnebredden, gjør du ett av følgende:

 • Hvis du vil bruke musen, plasserer du markøren på høyre side av kolonnegrensen du vil flytte til den blir en markør for endring av størrelse Skaleringspeker (tohodet pil) , og deretter drar du kantlinjen til kolonnen har ønsket bredde.

 • Hvis du vil endre bredden til et bestemt mål, klikker du en celle i kolonnen du vil endre størrelsen på. Klikk i Boksen Tabellkolonnebredde i Cellestørrelse-gruppen på Oppsett-fanen, og angi deretter alternativene du vil bruke.

 • Hvis du vil at kolonnene i en tabell automatisk skal passe til innholdet, klikker du på tabellen. Klikk Beste tilpassing i Cellestørrelse-gruppen på Oppsett-fanen, og klikk deretter Beste tilpassing av innhold.

 • Hvis du vil bruke linjalen, merker du en celle i tabellen og drar deretter indikatorene på linjalen. Hvis du vil se det nøyaktige målet for kolonnen på linjalen, holder du nede ALT mens du drar markøren.

Til toppen av siden

Endre radhøyde

Hvis du vil endre radhøyden, gjør du ett av følgende:

 • Hvis du vil bruke musen, holder du pekeren over radgrensen du vil flytte til den blir en Vannrett, tohodet pil , og deretter drar du grensen.

 • Hvis du vil angi radhøyden til et bestemt mål, klikker du en celle i raden du vil endre størrelsen på. Klikk i Tabellradhøyde-boksen i Cellestørrelse-gruppen på Oppsett-fanen, og angi deretter høyden du vil bruke.

 • Hvis du vil bruke linjalen, merker du en celle i tabellen og drar deretter indikatorene på linjalen. Hvis du vil se det nøyaktige målet for raden på linjalen, holder du nede ALT mens du drar markøren.

Til toppen av siden

Gi flere kolonner eller rader samme størrelse

 1. Merk kolonnene eller radene du vil ha samme størrelse. Du kan trykke CTRL mens du velger for å velge flere inndelinger som ikke er ved siden av hverandre.

 2. Klikk Fordel kolonner i Cellestørrelse-gruppen på Oppsett-fanen, Viser Distribuer kolonner-knappen. eller Distribuer rader Viser Distribuer rader-knappen .

HVIS DU VIL VELGE

GJØR DETTE

Hele tabellen

Hold pekeren over tabellen til flyttehåndtaket for tabellen flyttehåndtaket , og klikk deretter flyttehåndtaket for tabellen.

En rad eller rader

Klikk til venstre for raden. Merke en rad

En kolonne eller kolonner

Klikk kolonnens øverste rutenett eller kantlinje. Merke en kolonne

En celle

Klikk på venstre kant av cellen. Merke en celle

Til toppen av siden

Endre størrelsen på en kolonne eller tabell automatisk med Beste tilpassing

Juster tabellen eller kolonnene automatisk slik at de passer til størrelsen på innholdet ved hjelp av Beste tilpassing-knappen.

 1. Velg tabellen.

 2. Klikk Beste tilpassing i Cellestørrelse-gruppenOppsett-fanen.

  Viser alternativene i Cellestørrelse-gruppen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil justere kolonnebredden automatisk, klikker du Beste tilpassing av innhold.

  • Hvis du vil justere tabellbredden automatisk, klikker du Beste tilpassingsvindu.

   Obs!:  Radhøyden justeres automatisk til størrelsen på innholdet til du endrer det manuelt.

Til toppen av siden

Deaktivere Beste tilpassing

Hvis du ikke vil at Beste tilpassing automatisk skal justere tabell- eller kolonnebredden, kan du deaktivere den.

 1. Velg tabellen.

 2. Klikk Beste tilpassing i Cellestørrelse-gruppenOppsett-fanen.

  Viser alternativene i Cellestørrelse-gruppen.

 3. Klikk Fast kolonnebredde.

Til toppen av siden

Endre størrelse på en hel tabell manuelt

 1. Hold markøren over tabellen til skaleringshåndtaket for tabellen Firkantet håndtak vises nederst til høyre i tabellen.

 2. Hold markøren på skaleringshåndtaket for tabellen til det blir en tohodet pil Tohodet pilmarkør. .

 3. Dra tabellgrensen til tabellen har ønsket størrelse.

Til toppen av siden

Legge til eller endre plassen i tabellen

Hvis du vil legge til plass i tabellen, kan du justere cellemargene eller celleavstanden.

Utfylling og celleavstand for tabellceller

Cellemarger er i tabellcellen, for eksempel den blå pilen øverst i grafikken. Celleavstand er mellom cellene, for eksempel den oransje pilen nederst.

 1. Klikk i tabellen.

 2. Klikk Cellemarger i Justering-gruppen på Oppsett-fanen, og klikk deretter i dialogboksen Tabellalternativer

 3. Gjør ett av følgende:

  • Angi målet duvil justere topp-, bunn-, venstre- eller høyremargen, under Standard cellemarger.

  • Merk av forTillat avstand mellom celler under Standard celleavstand, og angi deretter ønsket mål.

Obs!:  Innstillingene du velger, er bare tilgjengelige i den aktive tabellen. Alle nye tabeller du oppretter, bruker den opprinnelige standardinnstillingen.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×