Environ, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Funksjonen, metoden, objektet eller egenskapen som er beskrevet i dette emnet er deaktivert hvis Microsoft Jet Expression Service kjører i sandkassemodus, som hindrer evaluering av potensielt usikre uttrykk. Hvis du vil ha mer informasjon om sandkassemodus, kan du søke etter "sandkassemodus" i Hjelp.

Returnerer strengen som er forbundet med en variabel for operativsystem-miljøet. Ikke tilgjengelig på Macintosh

Syntaks

Environ ( { miljøstreng | tall } )

Syntaksen for Environ -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

miljøstreng

Valgfritt. Strenguttrykk som inneholder navnet på en miljøvariabel.

tall

Valgfritt. Numerisk uttrykk som tilsvarer den numeriske rekkefølgen miljø strengen i tabellen miljø streng. Tall -argumentet kan være et numerisk uttrykk, men avrundet til et helt tall før det evalueres.


Kommentarer

Hvis miljøstreng ikke blir funnet i tabellen miljø streng, en tom streng (""), returneres USANN. Ellers returnerer Environ teksten som er tilordnet til den angitte miljøstreng; Det vil si Logg teksten etter likhetstegn (=) i tabellen miljø-strengen for miljøvariabelen.

Hvis du angir tall, returneres strengen opptar den numeriske plasseringen i tabellen miljø streng. I dette tilfellet returnerer Environ all teksten, inkludert miljøstreng. Hvis det er ingen miljøstreng i den angitte posisjonen, returnerer Environ en tom streng.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet brukes Environ -funksjonen til å angi nummeret og lengden av utsagnet PATH fra tabellen miljø streng. Ikke tilgjengelig på Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×