ER.AVDRAG (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen ER.ANNUITET i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner renten som er betalt (eller mottatt) for den angitte perioden på et lån (eller investering) med selv hovedstolbetalinger.

Syntaks

ER.ANNUITET(rente; periode; antall_innbet; nåverdi)

Syntaksen for funksjonen ER.AVDRAG har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

Rente

Obligatorisk. Rentesatsen for investeringen.

Periode

Obligatorisk. Perioden du vil finne renten for, og må være mellom 1 og Perioder.

Antall_innbet

Obligatorisk. Det totale antallet betalingsperioder for investeringen.

Nåverdi

Obligatorisk. Nåverdien til investeringen. For et lån er nåverdien lånebeløpet.

Merknader

  • Kontroller at du er konsekvent med enhetene du bruker for å angi rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som går over fire år med en årlig rentesats på 12 prosent, bruker du 12/12 for rente og 4*12 for Antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for Innbet.

  • For alle argumentene representeres penger du betaler ut, som innskudd på sparekonti eller andre uttak, av negative tall, mens penger du får inn, som utbyttesjekker og andre innskudd, representeres av positive tall.

  • ER.ANTAKT teller hvert periode som begynner med null, ikke med én.

  • De fleste lån bruker en nedbetalingsplan med jevne periodiske innbetalinger. FUNKSJONEN ANDRAG returnerer renteavdraget for en gitt periode for denne lånetypen.

  • Noen lån bruker en nedbetalingsplan med selv hovedstolbetalinger. ER.ANDRAG-funksjonen returnerer renteavdraget for en gitt periode for denne lånetypen.

  • For å illustrere bruker avdragstabellen nedenfor en nedbetalingsplan for selvprinsipper. Rentesatsen for hver periode er lik renten ganger den ubetalte saldoen for den forrige perioden. Og innbetalingen hver periode er lik den jevne hovedstolen pluss renten for perioden.

Eksempel

Eksempel på ER.ANN.RENTE med avhending av ann.hovedstol

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

ANNV (funksjon)

NÅVERDI (funksjon)

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×