Excel for Mac – Produktmerknader for Insider Fast-bygg

Insider-bygg for Office for Mac oppdateres regelmessig for å levere nye og bedre funksjoner, sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger.  Hvis du vil se lignende opplysninger om andre Office for Mac-apper, kan du gå til Produktmerknader for Insider-bygg for Office for Mac.

OBS! Hvis du har kjøpt Excel 2016 for Mac (ikke et abonnement), vil du ikke lenger blir tilbudt Insider Fast-oppdateringer. Hvis du vil fortsette å motta oppdateringer for Insider Fast, kan du bli Microsoft 365-abonnent eller kjøpe Excel 2019. Her er produktmerknadene for Office 2016 for Mac.

Fremgangsmåter:

 1. Hvis noe går galt, kan du enkelt gå tilbake til en tidligere versjon av Excel ved å flytte «Microsoft Excel.app» fra Programmer-mappen til papirkurven og deretter laste ned og installere den forrige versjonen fra Oppdateringslogg for Office for Mac.

 2. Finn ut hvordan du installerer Office for Mac-oppdateringer, og se på informasjonen under for å finne ut mer om hver Insider Fast-utgivelse.

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å bli bedre.  Hvis du opplever problemer, kan du klikke på smilefjesknappen i øvre hjørne av programmet for å fortelle oss hva vi kan gjøre bedre eller hva du liker.

Skjermbilde av dialogboks for tilbakemelding, som viser knapper som sier Jeg liker noe, Det er noe jeg ikke liker og Jeg har et forslag.

Bli med i Excel-fellesskapet for å finne ut mer om Excel og delta i diskusjoner.

Obs!: Datoer etter 5. feb. finner du notater på under Produktmerknader for Office for Mac (Insider Fast-bygg).

For produktmerknader etter 26. feb. 2020 kan du se denne artikkelen Produktmerknader for Office or Mac (Insider Fast-bygg), som inneholder produktmerknader om de andre Office-programmene, i tillegg til Excel.

Versjon: 16.35 (Bygg 200205)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Utskriftsalternativer har blitt oppdatert. Du finner flere detaljer i merknadene fra 29. januar.

Feilrettinger

 • Hvis de plasseres i oppstartsmappen, åpnes ikke XLAM-filer når Excel startes.

 • Når du oppretter en slicer, kan noen feltnavn brytes til flere linjer og overlappe andre feltnavn.

 • Løste noen krasj og andre mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.35 (Bygg 200203)

Versjon: 16.35 (Bygg 200129)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Utskriftsalternativer har blitt oppdatert. Det er gjort en endring i Skriv ut-dialogboksen for å tillate at ark med forskjellig papirretning kan skrives ut samtidig. Tidligere har innstillingene for retning og papirstørrelse for individuelle regneark, blitt overstyrt av innstillingene i Skriv ut-dialogboksen.  Dette betyr at hvis du hadde ett ark å skrive ut i stående format, og et annet i liggende format, måtte du enten skrive dem ut separat, eller begge deler i samme retning.  Innstillingene ble fjernet fra Skriv ut-dialogboksen, og de skal nå være angitt på fanen for sideoppsett, på båndet for hvert bestemte regneark.

Feilrettinger

 • Tekst i bilder ble mer uklar enn forventet ved endring av størrelsen på bildet.

 • Emojier i enkelte skrifter ble ikke vist på riktig måte.

 • Filterdialogen havnet noen ganger øverst i vinduet og kunne bli delvis dekket av Apple-menylinjen.

 • Ved bruk av ScreenUpdating=False i en makro oppførte den seg noen ganger annerledes første gang en makro ble kjørt, sammenlignet med påfølgende kjøringer.

 • Excel kunne henge hvis programmet ble startet av en makro i Word eller PowerPoint.

 • Å holde nede Skift mens du åpnet en arbeidsbok forhindret ikke automatiske makroer i å kjøre.

 • Løste noen krasj og andre mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.34 (Bygg 200122)

Versjon: 16.34 (Bygg 200119)

Versjon: 16.34 (Bygg 200115)

Versjon: 16.34 (Bygg 200108)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 21. oktober om viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Etiketten over tekstfeltet i InndataBoksene hadde flere linjer som ikke ble vist riktig måte.

 • Tekst ble ikke vist i cellene når enkelte tegnsett ble brukt

 • Det dukket opp en dialogboks når en makro ble prøvd brukt til å fjerne duplikater.

 • Løste noen mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.34 (Bygg 200106)

Versjon: 16.33 (Bygg 191216)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 21. oktober om viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Høyreklikk fungerte ikke.

 • Løste noen mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.33 (Bygg 191209)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 21. oktober om viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Løste noen mindre problemer.

Kjente problemer

Viktig!: Høyreklikk som ikke fungerer som det skal, er et av de kjente problemene. Det er anbefalt å vente til neste oppdatering, eller å følge instruksjonene ovenfor, hvis du må gå tilbake til en tidligere versjon.

Versjon: 16.33 (Bygg 191204)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 21. oktober om viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og andre mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.33 (Bygg 191202)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 21. oktober om viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • En meldingslinje kan vises to ganger om filen gjenopprettes etter en krasj.

 • Noen emojier vises ikke på riktig måte.

 • Løste flere krasj og andre mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.33 (Bygg 191127)

Versjon: 16.32 (Bygg 191120)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 21. oktober om viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Noen skrifttyper ble ikke vist med forventede attributter som for eksempel kursiv.

 • Løste flere krasj og andre mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16,32 (Bygg 191114)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 21. oktober om viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Tallformateringen viste ikke de forventede tegnene for tusener og desimalskilletegn som ble angitt i de regionale innstillingene på Mac-maskinen.

 • Celler med vinklet tekst ble ikke vist ikke riktig når de ble skrevet ut.

 • Enkelte skrifttyper hadde ikke det forventede mellomrommet mellom tegn og understreking.

 • Løste flere krasj og andre mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.32 (Bygg 191111)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 21. oktober om viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Noen steder vil du oppleve at det er feil avstand mellom tegnene ved utskrift til PDF.

 • Noen av tekstetikettene i filterdialog-boksen vil skjules, når filtrene er angitt til «etter etikett» og "etter verdi".

 • Ledeteksten i inndataboksene vistes ikke i lyst modus.

 • Ved innliming av store celleområder, hendte det at cellene ikke viste hva som ble limt inn før du rullet bort fra dem, og tilbake igjen.

 • Løste flere krasj og andre mindre problemer.

Kjente problemer

Vi er oppmerksomme på et problem, der de regionale innstillingene fra Mac-en ikke behandles riktig i Excel.

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.32 (Bygg 191106)

Versjon: 16.32 (Bygg 191103)

Versjon: 16.32 (Bygg 191029)

Versjon: 16.31 (bygg 191021)

Nye eller forbedrede funksjoner

Import av XML-filer – når du åpner en XML-datafil, vil dataene importeres som en tabell. Tidligere åpnet den seg som ren tekst.  Se merknadene fra 14. august for viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Excel kan krasje, hvis du har brukt makro til å skrive ut en enkeltside i et regneark.

 • Løste noen andre mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.31 (bygg 191016)

Versjon: 16.31 (bygg 191009)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 14. august for viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • I noen tilfeller ble linjeskift vist som spørsmålstegn i celler.

 • Utklippstavlen ble tømt hvis du forsøkte å gi nytt navn til et ark.

 • Formelverktøy-ruten viste svart tekst på mørk bakgrunn i enkelte felter i mørk modus.

 • Dialogboksen for oppretting av et beregnet felt i en pivottabell viste en ekstra linje.

 • Løste noen andre mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.31 (bygg 191007)

Versjon: 16.30 (Bygg 190924)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 14. august for viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • For celler som inneholder aksjer eller geografi, fungerte ikke knappen som brukes til å sette inn datafelt i naboceller.

 • Koder som brukes ved hjelp av Finder, ble fjernet fra filer som er lagret i en delt mappe, når de lagres i Excel. 

 • Løste noen andre mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.30 (bygg 190916)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 14. august for viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • I sideoppsettvisning med noen rader eller kolonner satt til å gjenta på hver side, ble indikatoren for den valgte cellen noen ganger feiljustert med den faktiske valgte cellen.

 • Hvis en fil er angitt til «skrivebeskyttet anbefales», vil den av og til åpne med fokus på en meldingslinje i stedet for på den aktive cellen, slik at du måtte klikke en celle for å begynne å redigere.

 • Løste noen andre mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.30 (bygg 190912)

Versjon: 16.30 (bygg 190910)

Versjon: 16.30 (bygg 190902)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 14. august for viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Løste noen mindre problemer.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.30 (bygg 190828)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 14. august for viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • I noen tilfeller, når du drar et ark til en ny posisjon, vil trekantikonet som indikerer arket, ikke vises på riktig sted.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.30 (bygg 190826)

Versjon: 16.29 (bygg 190813)

Nye eller forbedrede funksjoner

Arkfanefarger fyller nå hele fanen, omtrent slik som med Excel for Windows og Excel for nettet.

Skjermbilde av regnearkfaner som har farger som fyller hele fanen.

Se merknadene fra 6. juni for viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Noen funksjonsverktøytips viste påkrevde parametere som valgfrie.

 • I noen tilfeller krasjet Excel mens formateringen til bestemte diagrammer ble endret.

 • Feil ikon ble vist for å legge til en sekundær aksetittel i diagrammer.

 • Løste flere krasj og mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.29 (bygg 190807)

Versjon: 16.28 (bygg 190710)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 6. juni for viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Varsler om tilgangstillatelse ble vist for ofte ved åpning eller lagring av filer, og Excel låste seg i disse tilfellene.

 • Noen ganger ble en celle i en annen rad valgt når en celle ble klikket på. 

 • Kantlinjen ble fjernet når kantlinjen ble forsøkt endret, og ny kantlinje måtte legges til på nytt.

 • Skrifter med lange navn kunne ikke brukes i en celle.

 • Ved bruk av VoiceOver kom ingen talemeldinger ved flytting fra celle til celle ved hjelp av piltastene.

 • Noe tekst i dialogboksen Innstillinger ble kuttet på enkelte språk.

 • Løste noen krasj og mindre feil.

Kjente problemer

«Gi tilgang»-dialogboksen vises uventet – hvis du har dette problemet, kan du se følgende artikkel for hjelp mens vi arbeider med å finne en permanent løsning på problemet – Excel ber om å få tilgang til filer.

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.28 (bygg 190709)

Versjon: 16.27 (bygg 190619)

Nye eller forbedrede funksjoner

Se merknadene fra 6. juni for viktige tilleggsfunksjoner.

Feilrettinger

 • Noen av knappene på Hjem-fanen vises som deaktiverte etter du åpner filene med eksterne datatilkoblinger.

 • I formatalternativene for diagramakse ble noe av teksten vist på engelsk, selv om resten av Excel brukte et annet språk.

 • Løste noen krasj og mindre feil.

Kjente problemer

«Gi tilgang»-dialogboksen vises uventet – hvis du har dette problemet, kan du se følgende artikkel for hjelp mens vi arbeider med å finne en permanent løsning på problemet – Excel ber om å få tilgang til filer.

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.27 (bygg 190617)

Versjon: 16.27 (bygg 190606)

Nye eller forbedrede funksjoner

Oppdater alle-ikon Oppdater PowerQuery-spørringer for tekstfiler, Excel-filer.  Les mer om den spennende nye funksjonaliteten her – En reise til Power Query i Excel for Mac starter nå

Du finner andre nylige tilleggsfunksjoner i merknadene fra 4. og 25. april.

Feilrettinger

 • Det ble vist en melding om å gi tilgang når du skulle lagre som PDF på skrivebordet.

 • Noe av hjelpeinnholdet hadde bilder som ikke var tydelige i mørkt modus.

 • Løste noen krasj og mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.27 (bygg 190603)

Versjon: 16.27 (Build 190529)

Versjon: 16.26 (bygg 190522)

Nye eller forbedrede funksjoner

Du finner noen nylige tilleggsfunksjoner i merknadene fra 4. og 25. april.
Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Koblede bilder viser ikke det koblede området på riktig måte når du åpner en arbeidsbok.

 • Noen ganger slettes ikke håndskrift/tegning når du trykker på «Slett all håndskrift»-knappen.

 • Løste noen krasj og mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.26 (bygg 190520)

Versjon: 16.26 (bygg 190506)

Nye eller forbedrede funksjoner

Du finner noen nylige tilleggsfunksjoner i merknadene fra 4. og 25. april.
Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Excel mister fokus etter at du lagrer en CSV-fil.

 • Arial 7 pkt. vises som en annen skrift ved enkelte zoomnivåer.

 • Kunne ikke skanne et dokument fra iPhone.

 • Feil cellereferanser ble kunngjort av VoiceOver for celler som inneholder tall.

 • En feil oppstod hvis du prøvde å oppdatere området som refereres til i et navngitt område.

 • Løste noen krasjer og mindre feil.

 • Feil ikon vises når du legger til en tittel på sekundær loddrett akse i et diagram.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.25 (bygg 190424)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • «Forminske tekst for å tilpasse den» er nå tilgjengelig på båndet, så du ikke trenger å åpne dialogboksen Formater for å angi dette alternativet for celler.

Skjermbilde som viser knappen Forminske tekst for å tilpasse den på båndet.

 • Knappene for senket og hevet skrift kan nå legges til på båndet eller verktøylinjen for hurtigtilgang.

Skjermbilde som viser knappene for senket og hevet skrift på verktøylinjen for hurtigtilgang og båndet.

 • Nytt alternativ for pivottabeller – deaktivere automatisk datogruppering.  Hvis du vil angi dette alternativet, går du til Excel > Innstillinger > Tabeller og filtre.

Skjermbilde av alternativet for å deaktivere automatisk gruppering av dato/klokkeslett-kolonnene i pivottabeller.

 • Du finner flere funksjoner i merknadene for 4. april.

Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • I noen tilfeller kan vil regnearket kontinuerlig forskyves med noen få piksler.

 • Når du klikker på en knapp i en slicer, oppdaterer ikke statuslinjen filteret som ble tatt i bruk.

 • Diagrammer ble ikke oppdatert hvis data ble endret av en makro før makroen var ferdig. 

 • Løste noen krasj og mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.25 (bygg 190417)

Nye eller forbedrede funksjoner

Du finner noen nylige funksjonstillegg i merknadene fra 4. april.
Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Kan ikke redigere spørringer til SQL Server-databaser hvis du åpnet spørringsegenskapene ved å klikke på rullegardinlisten Oppdater.

 • Knappen «Gå til notater» merket ikke cellene med notater hvis det ble klikket på knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • Ruten Formelverktøy ble ikke vist på riktig måte når du byttet fra lys til mørk modus.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.25 (bygg 190415)

Versjon: 16.25 (bygg 190410)

Versjon: 16.25 (delversjon 190403)

Nye eller forbedrede funksjoner

1. Bruk relative referanser for makroregistrering! 

skjermbilde som viser knappen «Bruk relative referanser»

2. Søk etter og merk er blitt lagt til i Hjem-fanen på båndet. Dette gjør det enklere å velge en rekke forskjellige typer celler slik at arbeidet går raskere.

Skjermbilde som viser menyen Finn og velg, som er blitt lagt til i Hjem-fanen på båndet.

3. Knappene Zoom inn på merket område, Nytt vindu, Ordne alle, Bytt vinduer, Skjul og vis er blitt lagt til i fanen Visning for å forenkle administrasjon av vinduet.

Skjermbilde av zoom til merket område-knappen som er i Visning-fanen på båndet.

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Ved bruk av Frys ruter ble radene noen ganger feiljustert etter hvert som du zoomet inn og ut.

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • Ruten Formelverktøy ble ikke vist på riktig måte når du byttet fra lys til mørk modus.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.24 (bygg 190325)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Sidekantlinjene var ikke synlige i Sideoppsettvisning.

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • En feil kunne oppstå hvis du prøvde å sette inn en kommentartråd ved bruk av VBA.

 • Noen funksjonsnavn ble vist feil for bestemte språk- og områdeinnstillinger på datamaskinen.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.24 (bygg 190320)

Versjon: 16.24 (bygg 190310)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Se regnearkene bli levende. Du kan nå sette inn 3D-modeller med innebygde animasjoner i Excel-regnearkene. Disse innebygde 3D-animasjonene gjør det raskere og enklere for alle å legge til bevegelse og animasjon i regneark. Det finnes mer enn 30 nye animerte 3D-modeller, slik at du får enda mer fleksibilitet.

Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Hvis du redigerer regler for betingede formater, påvirkes bare den første regelen i listen.

 • Løste flere krasj og mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.24 (bygg 190306)

Versjon: 16.24 (bygg 190303)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste et problem der de koblede kommentarene noen ganger ikke var tilgjengelige, og datatypene Aksjer og Geografi ikke var tilgjengelige.

 • Bruk av ActiveSheet.ExportAsFixedFormat i en VBA-makro fungerte ikke.

 • Hurtigtasten SKIFT+OPT+F10 kan brukes til å åpne feltlisten for en celle som inneholder datatypen Aksje eller Geografi.

 • Løste noen krasj og mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.24 (bygg 190227)

Versjon: 16.24 (bygg 190224)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Fikset oversettelsen for Få en innføring-malen på enkelte språk.

 • Noen ganger ble ikke teksten vist i cellen under innskriving hvis den øverste raden bare delvis var rullet inn i visningen.

 • Noen ganger ble «Spinner-»skjemakontroller vist med feiljusterte knapper.

 • Løste noen krasj og mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.23 (bygg 190220)

Versjon: 16.23 (bygg 190218)

Versjon: 16.23 (bygg 190211)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • Sidekantene var ikke synlige i Sideoppsettvisning.

 • Knappene på formellinjen byttet ikke riktig ved aktivering/deaktivering av Mørk modus.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.23 (bygg 190206)

Versjon: 16.23 (bygg 190203)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • Det oppstod en forsinkelse fra tidspunktet en verdi ble skrevet inn, til diagrammet som brukte denne verdien, ble oppdatert.

 • Tekst med aksent brøt teksten eller viste ekstra mellomrom på uventede steder og forårsaket justeringsproblemer i enkelte celler.

 • I enkelte diagrammer ble serienavnet vist på feil språk

 • Forbedret ytelse ved bytte mellom ark med fryste ruter med Mac OS Mojave.

 • Tekst på slicerknapp ble avkortet for tidlig når teksten ble for lang til å vises på knappen.

 • Topptekster kunne se ut til å bli fjernet hvis du hadde stilt inn små marger i dialogboksen Utskriftsformat.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.23 (bygg 190130)

Versjon: 16.22 (bygg 190127)

Versjon: 16.22 (bygg 190123)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • Tekst som inneholdt Unicode-tegn, kunne være feiljustert eller kunne brytes til neste linje på feil måte.

 • Punktdiagrammer med linjer som koblet datapunkter, kunne bruke lang tid på å vises og så ut til å få Excel til å henge.

 • Topptekster kunne se ut til å bli fjernet hvis du hadde stilt inn små marger i dialogboksen Utskriftsformat.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.22 (bygg 190120)

Versjon: 16.22 (bygg 190112)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Du kan nå deaktivere Mørk modus. Du gjør dette ved å gå til Excel > Innstillinger > Generelt. Deretter aktiverer du alternativet Ikke tillat at utseendet endres i mørk modus (bare tilgjengelig hvis datamaskinen har MacOS 10.14).

 • Alternativene ble ikke uthevet ved bruk av søkefunksjonen i Innstillinger.

 • Angre fungerte ikke ved endringer i kolonnebredde.

 • Spor et overordnet nivå ble ikke fjernet ved lagring av fil.

 • Forbedret svargraden for skriving ved redigering av en formel.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.22 (bygg 190109)

Versjon: 16.22 (bygg 190107)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Når du redigerte en topptekst eller bunntekst, ble det vist flere markører.

 • I noen tilfeller ble ikke de fonetiske feltene vist som forventet for østasiatiske språk.

 • Enkelte kontrollknapper for skjemaer ble vist feiljustert når du klikket på dem.

 • Alternativet for å skjule elementer uten data for slicere kunne ikke aktiveres.

 • Når du merket en celle i en pivottabell, flyttet ikke piltastene det merkede området. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.22 (bygg 190101)

Godt nytt år!

Versjon: 16.21 (Bygg 181219)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Noen ganger kunne ikke arket rulles til den valgte cellen etter bruk av Søk eller bruk av en hurtigtast, som for eksempel COMMAND+ned/opp, for å navigere rundt i arket.

 • Alternativet Regnskapsnummerformat var ikke synlig i feltet Fortell meg hva du vil gjøre hvis du søkte etter «regnskap».

 • Enkelte filer kunne åpnes med vinduet utenfor skjermen og utenfor visningen. Disse kan nå åpnes midt på skjermen.

 • Lukk-knappen fungerte ikke hvis du redigerte et arknavn.

 • Båndkategorien for figurer ble vist hvis du kopierte en celle og deretter limte inn som koblede celler.

 • Løste noen krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.21 (Bygg 181214)

Versjon: 16.21 (Bygg 181212)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Rullegardinlisten for datavalidering fungerte ikke hvis fryseruter var angitt på arket.

 • Feil symbol for «år» ble vist i de egendefinerte tallformatene for visse språk.

 • Kommandoen «Behold bare tekst» ble fjernet fra listen over kommandoer i dialogboksen Tilpass tastatur.  Det anbefales å bruke kommandoen «Verdier og tallformatering» i stedet.

 • I ruten for formelverktøy ble det ikke vekslet mellom absolutte og relative referanser på rett måte når du trykte på F4.

 • I noen tilfeller var det overflytende tekst fra én celle til en tilstøtende celle, og denne teksten ble vist bak verdien i den tilstøtende cellen.

 • Løste noen krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.21 (Bygg 181210)

Versjon: 16.21 (Bygg 181205)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Teksten ble ikke vist riktig mens du redigerte topptekster og bunntekster.

 • Feltnavn for PivotTable ble ikke vist i riktig farge i mørk modus.

 • Kategorier på båndet overlappet noen ganger med tittellinjen.

 • Løste noen krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.21 (Bygg 181202)

Nye eller forbedrede funksjoner 

 • @omtaler i Excel-kommentarer

  • Skriv inn "@" i en kommentar i en Excel-fil som er lagret på OneDrive for Business eller i SharePoint. Mottakeren får automatisk et e-postvarsel med en kobling til den spesifikke kommentaren. Du må gi tilgang hvis brukeren ikke har tillatelser til dokumentet.

Obs!: Outlook for Mac må være installert og konfigurert på maskinen.

Versjon: 16.20 (bygg 181120)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Listen over regler for betinget formatering i dialogboksen «Behandle regler» vil ikke rulle riktig.

 • Autokorrektur vil fortsette å foreta endringer, selv om du trykker på tilbaketasten og gjentar det du ville skrive (prøver å overstyre korrekturen).

 • Løste noen krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.20 (bygg 181118)

Versjon: 16.20 (bygg 181113)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste problemer med mørk modus der noen ikoner eller elementer på skjermen ikke ble vist tydelig.

 • Løste noen krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.20 (bygg 181112)

Versjon: 16.20 (bygg 181107)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste problemer med mørk modus der noen ikoner eller elementer på skjermen ikke ble vist tydelig.

 • Løste et problem med hurtigtastene for kommentarer på Thai-språket.

 • Løste flere krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.20 (bygg 181031)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • (Gjentar kunngjøringen fra den forrige oppdateringen) Mørk modus – et nytt utseende som er behagelig å se på, og som hjelper deg med å fokusere på arbeidet (krever macOS Mojave).

bilde av båndet i Excel i mørk modus

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.19 (bygg 181029)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Moderne nye ikoner – båndet har fått nytt utseende. De nye ikonene har skarpe, rene linjer og forbedret kontrast for å gjøre Office mer inkluderende og tilgjengelig.

 • Mørk modus – et nytt utseende som er behagelig å se på, og som hjelper deg med å fokusere på arbeidet (krever macOS Mojave).
  bilde av båndet i Excel i mørk modus

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Skjemakontroller med rullegardinmenyene fungerte ikke i enkelte tilfeller.

 • En feilmelding om den personlige makroarbeidsboken ble vist når du startet Excel.

 • Løste noen krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.19 (bygg 181024)

Versjon: 16.19 (bygg 181020)

Nye eller forbedrede funksjoner

Vi har akkurat lagt til noen flotte nye funksjoner for å gjøre det enklere å arbeide med lister:
   FILTER - filtrerer en liste basert på vilkår du angir
   UNIK – henter de unike verdiene fra en liste eller et område
   SORTER - sorterer en liste med verdier

Se mer informasjon om disse og andre kraftige, nye funksjoner på forhåndsvisning av dynamiske matriser for i Excel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for O365-abonnenter.

Skjermbilde av et Excel-regneark som viser en liste med data, og en formel som bruker denne funksjonen til å sortere listen.

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Noen ganger gikk det tregt å skrive med fryste ruter aktivert.

 • Løste noen krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.19 (bygg 181018)

Nye eller forbedrede funksjoner

Ikon med lyn  Ideer i Excel – forstå dataene ved hjelp av visuelle sammendrag på høyt nivå, trender og mønstre. Du kan bare klikke på en celle i et dataområde, og deretter kan du klikke på Ideer-knappen på Hjem-fanen. Dataene blir analysert og interessante visuelle effekter om dette blir returnert i en oppgaverute i Ideer i Excel . Finn ut mer i Ideer i Excel.

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Når du klikker og drar for å merke et område med celler, ruller ikke arket i noen tilfeller når rullefelter er satt til «alltid på».  

 • Når du trykker på KOMMANDO+R mens du redigerer en celle, justeres ikke teksten til høyre.

 • Løste et problem ved hjelp av VBA ActiveWindow.Left og ActiveWindow.Top for å kontrollere vindusplasseringen.

 • Utvidede tegn (som vises hvis du holder nede en tast) ble ikke satt inn på riktig måte.

 • Løste noen krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.19 (bygg 181015)

Versjon: 16.19 (bygg 181010)

Nye eller forbedrede funksjoner

Ikon med lyn  Ideer i Excel – forstå dataene ved hjelp av visuelle sammendrag på høyt nivå, trender og mønstre. Du kan bare klikke på en celle i et dataområde, og deretter kan du klikke på Ideer-knappen på Hjem-fanen. Dataene blir analysert og interessante visuelle effekter om dette blir returnert i en oppgaverute i Ideer i Excel . Finn ut mer i Ideer i Excel.

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste et problem med innliming når du redigerer en kommentar.

 • Autofullfør-listen for funksjoner ble ikke vist i enkelte tilfeller ved redigering av en formel.

 • Noen ganger tok det lang tid å angre etter innliming i Excel.

 • Enkelte koblinger for mer hjelp førte ikke til det riktige emnet i Hjelp.

 • Betinget formatering med egendefinert format brukte en rosa fyllfarge som standard. Den bruker ikke lenger en fyllfarge som standard.

 • Ved bruk av Tilpass tastatur-funksjonen til innliming i søkefeltet, satte funksjonen den innlimte teksten inn i feltet for tastekombinasjon.

 • Løste noen krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.19 (bygg 181009)

Versjon: 16.19 (bygg 181001)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Forbedret svargraden under omberegning av arbeidsboken. Omberegningen avbrytes nå hvis du klikker på eller skriver i en celle.

 • Koblinger til andre arbeidsbøker kan være feil hvis det er mer enn én kobling, og de koblede filene var i forskjellige mapper.

 • Løste et problem der arbeidsboken kan bli skadet og kreve reparasjon når den åpnes på nytt etter at du har angitt bestemte tegn fra østasiatiske språk.

 • Har gjort et meldingsfelt for bedrifter tydeligere når du åpner en fil som er låst av en annen bruker.

 • Løste noen krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.18 (bygg 180926)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

 • Følsomhetsmerking

  • Når du skriver en e-postmelding eller redigerer et dokument, vil du nå se en følsomhetsknapp hvis du er logget på med en Office 365-jobbkonto.

  • Hvis administrator har konfigurert følsomhetsetiketter for deg, kan du bruke denne knappen til å legge til en følsomhetsetikett for e-posten.

  • Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen her: https://aka.ms/officemipdocs

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger.

 • Løste flere krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.18 (bygg 180924)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil. 

 • Tall for språket Thai ble vist som vestarabiske tall når du åpnet en fil på nytt.

 • Med håndskrift ble ikke musepekeren alltid endret til den riktige pekertypen ved bevegelse over båndknapper.

 • Kommentaren ble ikke vist ved bevegelse over cellen med kommentaren.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.18 (bygg 180919)

Versjon: 16.18 (bygg 180915)

Versjon: 16.18 (bygg 180911)

Versjon: 16.18 (bygg 180910)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. 

Versjon: 16.18 (bygg 180905)

Versjon: 16.18 (bygg 180903)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil. 

 • Prikkede linjer rundt kopierte celler fjernes når du gjør etterfølgende endringer.

 • Du kan nå endre størrelsen på dialogboksen Tilpass tastatur.

 • Alternativene for felt for pivotdiagram kan ikke åpnes i noen tilfeller.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. 

Versjon: 16.18 (bygg 180828)

Versjon:  16.17 (bygg 180822) 

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil. 

 • Verktøytips for funksjoner ble ikke vist når de skulle, i noen tilfeller.

 • Formler ble ikke blir beregnet på nytt når du byttet til Automatisk modus for beregninger. Du måtte gjøre en annen endring for at beregningene skulle skje.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon:  16.17 (bygg 180816)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil. 

 • Noen ganger ble ikke tekst vist i celler med justert tekst og en fyllfarge.

 • Noen ganger kunne du ikke lagre en fil som en ny filtype ved første forsøk.

 • Knappen for rullegardinlisten for celler med datavalidering var ikke klikkbar hvis den var for siste synlige kolonne.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon:  16.17 (bygg 180813)

Versjon:  16.17 (bygg 180802)  

Versjon: 16.16 (bygg 180726)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil. 

 • Advarselen ved åpning av filer som inneholder makroer, ble alltid vist på engelsk, uavhengig av språkinnstillingene.

 • Hvis du skrev inn et negativt tall i en celle som er formatert som en prosentdel, ville tallet ha blitt multiplisert med 100.  Hvis du for eksempel hadde angitt -1, ville det blitt vist som -100% i stedet for i -1%.

 • «Endre farge»-galleriet for diagrammer var svært stort på skjermer med høy oppløsning.

 • Diagrammene ville ikke bli vist når du flyttet Excel-vinduet til eller fra en ekstern skjerm.

 • Visual Basic Editor-vinduet flyttet seg uventet foran på Excel-vinduet.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon: 16.16 (bygg 180724)

Versjon: 16.16 (bygg 180718)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon:  16.16 (bygg 180713)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Alternativet Trykk på Enter for å lime inn er ikke tilgjengelig i Excel når du har kopiert og limt inn til et annet program som et bilde.

 • Løste flere krasj.

 • Sparkline-grafikk opprettet av brukere, vises ikke for andre brukere som har redigert dokumentet samtidig (samtidig redigering).

 • Midlertidige filer blir ikke alltid fjernet fra mappen for automatisk gjenoppretting.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon:  16.16 (bygg 180712)  

Versjon:  16.16 (bygg 180709)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Kommentarene ble ikke vist når du beveget musen over cellen som inneholder kommentaren.  

 • Løste flere krasj.

 • «Lagret på min Mac» ble noen ganger vist på tittellinjen, selv om filen ikke var lagret.

 • Løste et uregelmessig problem med å skrive ut til PDF med celler som har tekst som brytes.

 • Den fristilte knappen for å bruke formater i pivottabeller fungerte ikke.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon:  16.16 (bygg 180705)  

Versjon:  16.16 (bygg 180702)    

Versjon:  16.16 (bygg 180626)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.  Funksjoner som nylig er lagt til inkluderer Rask utfylling og Microsoft Translator.

Feilrettinger

 • Løste et problem med utskrift eller lagring til PDF-fil der Excel hang eller krasjet.  

 • Løste flere krasj.

 • Angre fungerte ikke når Formelbygger-ruten var synlig.

 • Erstatt alle fungerte ikke hvis du valgte et dataområde der noen rader var filtrert ut.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon:  16.15 (bygg 180620)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Rullegardinpilen for en celle med datavalidering ble vist i et annet regneark hvis du byttet ark.

 • Tidslinje-knappen manglet i Pivottabell-fanen på båndet.

 • Versjonslogg-knappen så ut til å være trykket selv etter at du lukket Versjonslogg-ruten.

 • Et feil verktøytips vistes for Angre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 • Hurtigmenyen som vises når du høyreklikker på et bilde, manglet alternativet Hyperkobling.

 • Det var ikke mulig å gå ut av Formelredigering ved å trykke på ESC når feilkontroll oppstod.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

 • Det er et problem med at Excel kanskje henger eller krasjer når du prøver å skrive ut.  Dette problemet skal være løst i neste oppdatering etter utgivelsen 21. juni 2018.

 • Hvis du velger et dataområde der noen rader blir filtrert ut, kan funksjonen Erstatt alle ikke erstatte verdier, men den kan rapportere at enkelte verdier er erstattet.

Versjon:  16.15 (bygg 180618) 

Versjon:  16.15 (bygg 180612)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Autofullfør vises ikke når du bruker japansk IME til å angi celleverdier.

 • Noen av ikonene som ble brukt for knappene på verktøylinjen for hurtigtilgang, var feil.

 • Hvis du startet Excel og lukket dialogboksen som spurte om du ville sende fullstendige diagnosedata uten å gjøre et valg, ble det vist et tomt område der regnearket skulle vises.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon:  16.15 (bygg 180605)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Meldingen «lagret på Mac» ble vist i Excel for filer som hadde ulagrede endringer.

 • Det å trykke på FN+COMMAND+PIL OPP/NED byttet ikke til forrige/neste ark.

 • Når du kopierte et stort antall rader og limte dem inn som tekst, kunne det bli lagt til noen uventede tegn i den kopierte teksten.

 • XLAM-tillegg kunne bli skrivebeskyttet ved forsøk på å redigere VBA-koden for tillegget.

 • Det å trykke på COMMAND+SKIFT+(") eller COMMAND+(') kopierte ikke verdien eller formelen over.

 • Løste flere krasj.

 • Båndknappene ble oppdatert langsomt.  Hvis du for eksempel valgte en celle med fet skrift, gikk det for lang tid før Fet-knappen indikerte at cellen var fet.

 • Hvis du åpnet en tidligere versjon av en passordbeskyttet fil, ble bare en del av filnavnet vist i ledeteksten for passordet.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

 • Hvis du startet Excel og lukket dialogboksen som spurte om du ville sende fullstendige diagnosedata uten å gjøre et valg, ble det vist et tomt område der regnearket skulle vises.  Du måtte starte Excel på nytt og foreta et valg før du kunne vise regnearket.

Utgivelse 4. juni 2018

Versjon:  16.15 (bygg 180602) 

Versjon:  16.15 (bygg 180528)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • En arbeidsbok kan bli skadet hvis du har redigert teksten i den fonetiske veiledningen (bare østasiatiske språk).

 • Dialogboksen Sorter og Filtrer kan vises på feil skjerm når flere skjermer er i bruk.

 • Løste flere krasj.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon: 16.14 (bygg 180524)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste noen krasjer.

 • Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon:  16.14 (bygg 180520)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Det var ingen verktøytips for hvordan du raskt navigerer mellom ark hvis du holder musen over knappene som går til neste/forrige ark.

 • Løste flere krasj.

 • Formellinjen og Formelverktøy-ruten kunne bli usynkroniserte.

 • Indikatoren for merket område rundt kopierte celler kan inkludere andre celler hvis det er mer enn 2000 rader i det merkede området.

 • Refererte områder ble ikke uthevet med farger når du brukte Formelverktøy-ruten.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon:  16.14 (bygg 180516)    

Versjon: 16.14 (bygg 180513)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • I noen tilfeller ble ikke teksten brutt riktig.

 • Løste flere krasj.

 • Markøren (blinkende strek) var vanskelig å se om bakgrunnsfargen for teksten i cellen var mørk.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon: 16.14 (bygg 180509)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Kan ikke merke tekst i Søk ark-feltet ved å trykke på KOMMANDO+A.

 • Løste flere krasj.

 • Når du åpner en arbeidsbok, vises den noen ganger bak andre arbeidsbøker som allerede er åpne.

 • Du kan ikke åpne formatruten for flere typer diagrammer. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  

Versjon: 16.14 (bygg 180507)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • VBA-kommandoen Range().CopyPicture virket ikke, og du kunne ikke kopiere et område som et bilde programmatisk.

 • Løste flere krasj.

 • Excel-diagrammer som er satt inn i PowerPoint, ble noen ganger beskåret på en uventet måte.

 • Tekst i feltet Søk ark over båndet kunne ikke merkes ved å trykke på KOMMANDO+A.

 • I noen tilfeller var ikke kolonneoverskriftene justert helt nøyaktig med kantlinjene på kolonnene i regnearket. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du åpner en arbeidsbok, kan det hende at vinduet ikke åpnes oppå andre arbeidsbøker som allerede er åpne.

Versjon:  16.14 (bygg 180502)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Når du trykket på KOMMANDO+A, og det fantes objekter som diagrammer, bilder eller tekstbokser, ble alle objektene merket, og det fantes ingen måte å merke alle cellene i gjeldende område eller ark på.

 • Løste flere krasj.

 • Når du brukte en makro til å eksportere til PDF-fil, ble bilder og figurer ikke inkludert i PDF-filen.

 • Understreking for loddrett tekst ble vist på feil måte.

 • Diagramkategorien «Andre...» viste ingen diagramtyper.  Diagramtypene børs, overflate og radar som tidligere ble vist under «Andre», vises nå under fossefallsdiagram-knappen.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du åpner en arbeidsbok, kan det hende at vinduet ikke åpnes oppå andre arbeidsbøker som allerede er åpne.

Versjon:  16.14 (bygg 180429)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Skriftstørrelsen ble endret i formellinjen når du begynte å redigere cellen.

 • Utheving av merket område var feiljustert for diagramelementer for noen diagramtyper. Linjene som indikerer det merkede elementet var borte fra elementet.

 • Enkelte ikoner i menyen Legg til diagramelement manglet.

 • Løste flere krasj.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du skriver inn = og starter et funksjonsnavn, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.

Versjon:  16.13 (bygg 180424)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Kommentarer ble ikke vist når pekeren ble holdt over cellen med kommentar.

 • Løste flere krasj, inkludert krasj når du dobbeltklikket på en filterknapp.

 • Tekstbokser og figurer ble ikke inkludert når du lagret et diagram som et bilde.

 • Teksten ble noen ganger hvit når du redigerte en celle, slik at det virket som om teksten var fjernet.

 • Dialogboksen Feltliste for pivottabell ble gjort bredere for å gjøre det enklere å lese lange feltnavn.

 • Når du kopierte eller limte inn mange rader, ble det lagt til noen overflødige tegn til slutten av teksten som ble limt inn.

 • Deler av tekst ble usynlig hvis du zoomet inn og brukte Bryt tekst.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du skriver inn = og starter et funksjonsnavn, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.

Versjon:  16.13 (bygg 180422)

Versjon:  16.13 (bygg 180416)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Det oppstod et problem der noe av innholdet kunne gå tapt hvis du opprettet en ny fil og lagret den med samme navn som en eksisterende fil (erstattet den eksisterende filen).

 • Noen ganger var det ikke mulig å rulle slik at den aktive cellen ble vist etter at du hadde trykket på en hurtigtast, for eksempel KOMMANDO + PIL NED, for å merke en celle på slutten av et område.

 • En feilmelding inkluderte språk som er relatert til Microsoft Windows når du åpnet visse nettdokumenter i enkeltfil (.MHT).

 • Excel krasjet i enkelte tilfeller hvis du lukket Formelverktøy-ruten, og deretter klikket på en celle.

 • Knappene som angir om et ark er konfigurert til å være i stående eller liggende papirretning, ble ikke uthevet på riktig måte.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du skriver inn = og starter et funksjonsnavn, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.13 (bygg 180411)

Versjon:  16.13 (bygg 180409)

Versjon:  16.13 (bygg 180401)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste et problem som hindret automatisk gjenoppretting under krasj.

 • Vinduene var noen ganger for små når du åpnet filer.

 • Excel krasjet hvis du prøvde å justere datakilden for et diagram i et diagramark.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du skriver inn = og starter et funksjonsnavn, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.13 (bygg 180327)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste et problem med visningen av celler med valutaformat når du endrer zoomnivået.

 • Egendefinerte ikoner ble ikke lagret i regler for betinget formatering.

 • Forbedret ytelsen ved kopiering/innliming inn i en arbeidsbok.

 • Når du tømmer alle feltene fra pivottabellen, synkroniseres ikke pivotdiagrammene med pivottabellen.

Versjon: 16.12 (bygg 180320)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste et problem med at midlertidige mapper blir opprettet på nettverksressurser når du redigerer filer.

 • Excel vil nå automatisk konvertere datoer som blir kopiert og limt inn fra en arbeidsbok som bruker 1900-datosystemet til en arbeidsbok som bruker 1904-datosystemet (eller omvendt).

 • Justering av datoområder for tidslinjen ved hjelp av tastaturet forårsaket at den relaterte pivottabellen ikke ble filtrert riktig.

Versjon:  16.12 (bygg 180314)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Bildekvaliteten beholdes når du eksporterer til PDF-format.

 • Løste flere krasj.

 • Forbedret rullefunksjonen i regneark.

 • Løste problemer relatert til kommentarene som er satt inn, ved å kjøre en makro.

 • Rullegardinlister fortsetter ikke å rulle når du holder musepekeren over rulleindikatoren øverst eller nederst i listen.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du skriver inn = og starter et funksjonsnavn, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.12 (bygg 180308)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste et problem med bestemte diagramtyper (rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt) der Excel noen ganger krasjet ved bruk av dialogboksen Velg data.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du skriver inn =, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke, når du starter et funksjonsnavn.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere «Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.»

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon: 16.12 (bygg 180306)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Det oppstod et problem med Kopier og Lim inn i noen tilfeller, der de to siste tegnene i teksten ikke ble kopiert.

Versjon:  16.12 (bygg 180305)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Kommando+F åpner dialogboksen Søk i stedet for å plassere markøren i søkefeltet på båndet.

 • XLS-filer som er lagret med en stor vindusstørrelse, ble åpnet i et svært lite vindu. Dette var på grunn av en begrensning av vindusstørrelsen som kan lagres i XLS-filformatet.  Disse filene åpnes i et større vindu, men kanskje ikke i nøyaktig samme vindusstørrelse som når de ble lagret.

 • Datoer som blir kopiert og limt inn fra en arbeidsbok ved hjelp av 1900-datosystemet til en arbeidsbok ved hjelp av 1904-datosystemet (eller omvendt), ble ikke konvertert. Les om forskjeller mellom 1900- og 1904-datosystemene for å få mer informasjon.

 • Løste flere krasj.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du kopierer en celle som inneholder tekst og kopierer den til et program utenfor Excel, limes kanskje ikke de to siste tegnene i den kopierte teksten inn.

 • Hvis du skriver inn =, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke, når du starter et funksjonsnavn.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere «Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.»

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.12 (bygg 180226)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste krasj som forekom av og til når det ble byttet mellom ark.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi er allerede klar over:

 • Hvis du skriver inn =, vises ikke en liste over funksjoner du kan bruke, når du starter et funksjonsnavn.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere «Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.»

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.11 (bygg 180220)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste ikonet for å sette inn et tidslinjefilter i en pivottabell.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi er allerede klar over:

 • Hvis du skriver inn =, vises ikke en liste over funksjoner du kan bruke, når du starter et funksjonsnavn.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere «Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.»

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon: 16.11 (bygg 180214)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste et krasj som kan oppstå når du velger en farge som skal gjelde for en celle, skrift, kantlinje eller et annet element.

 • Noen ganger når du klikker på en hyperkobling, kommer du ikke videre til koblingen.

 • Negative tall som er formatert som prosent, viste feil verdi.

 • Båndfanene for pivotdiagrammet ble ikke vist når et pivotdiagram ble merket.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.11 (bygg 180206)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Løste et problem hvor beregninger tok lenger tid enn forventet når det ble brukt flere tråder.

 • Excel viser nå antall nylige dokumenter spesifisert i alternativet Nylige elementer i MacOS.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du oppretter et pivotdiagram, vises ikke båndfanen du kan bruke til å justere formatet på diagrammet. Dette vil bli løst snart.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.11 (bygg 180205)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du oppretter et pivotdiagram, vises ikke båndfanen du kan bruke til å justere formatet på diagrammet. Dette vil bli løst snart.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.11 (bygg 180130)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Filer som lagres på delte SMB-ressurser, fikk opprettelsesdatoen overskrevet.

 • Rullingen er forbedret når du navigerer med tastaturet.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du oppretter et pivotdiagram, vises ikke båndfanen du kan bruke til å justere formatet på diagrammet. Dette vil bli løst snart.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.10 (bygg 180124)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Forbedret ytelse når du bytter ark og ruller.

 • Når Rediger i cellen var deaktivert, var bare det første tegnet i cellen synlig mens du redigerte cellen.

 • Når du avsluttet Excel og hadde flere arbeidsbøker åpne, fikk du ikke spørsmål om å Lagre alle.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.10 (bygg 180120)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere problemer med krasj.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.10 (bygg 180114)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste et problem der Excel krasjet hvis du lukket den siste gjenstående arbeidsboken du hadde åpen.

 • Løste flere andre problemer med krasj.

 • Løste problem med kantformateringen på båndmenyen.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil.

Versjon:  16.10 (bygg 180109)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste noen problemer med krasj.

 • Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du har en arbeidsbok åpen, krasjer Excel når du lukker arbeidsboken.

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.10 (bygg 180102)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere problemer som kan føre til krasj.

 • Kan ikke slå på Lagre automatisk selv når dokumentet er lagret i OneDrive eller OneDrive for Business.

 • Løste et problem der noen etiketter i dialogbokser og på knappene var feil for visse språk.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil.

Versjon: 16.9 (bygg 171226)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil.

Versjon: 16.9 (bygg 171219)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste krasj.

 • Forbedret rullingen når du drar for å utvide et merket område.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil.

 • Etikettene i dialogboksen Innstillinger viser feil tekst på enkelte språk.

Versjon: 16.9 (Bygg 171217)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Det kan gå saktere å skrive og navigere hvis VBA-prosjektet inneholdt brukerdefinerte funksjoner og ruten Formelverktøy ble vist.

 • Excel krasjet når enkelte VBA-tillegg ble lastet.

 • For noen språk ble «yyyy» angitt i datoformatet i cellen fremfor året. Dette skjedde når et datoformat ble angitt ved hjelp av VBA med et format som inneholder «yyyy».

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil.

 • Etikettene i dialogboksen Innstillinger viser feil tekst på enkelte språk.

Versjon: 16.9 (bygg 171210)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste et problem som hindret deg i å angi en verdi som totalsum for fossefallsdiagrammer.

 • Noen filegenskaper ble fjernet fra filer, inkludert MacOS-fargekoder.

 • Sporing av feil fungerte ikke.

 • Noen hjelp-koblinger tok brukeren til et ikke-relatert Microsoft-nettsted.

 • Hvis du hadde en makro som angir ScreenUpdating = USANN, ble ikke skjermen oppdatert i Excel når makroen ble fullført.

 • Noen datoformater viste deler av formatkoden i cellen i stedet for datoen.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.9 (bygg 171206)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Flere løsninger for å unngå noen krasj.

 • Filtre for områder som inneholder datoer, viste ikke alle datoverdiene i rullegardinlisten for filtreringsområder.

 • Sortering ved hjelp av en makro med Område(). Sorting fungerte ikke.

 • Ved innsetting av en funksjon fra faneknappene på Formler-båndet ble funksjonen satt inn to ganger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Noen datoformater forårsaker at datoverdien viser deler av datoformatkoden i stedet for datoen.  

 • Hvis du klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet i VB-redigering (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil.

Versjon: 16.9 (bygg 171204)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Løste et problem som hindret muligheten til å lime inn i formellinjen eller i en celle når du har startet redigering.

 • Forbedret utseendet på verktøytips og celleutheving når musen hviler over cellene under bygging av en formel

 • Løste et problem med avmerkingsboksen Merk alle / fjern merking av alle i filterlister.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet i VB-redigering (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil.

Versjon:  16.9 (bygg 171129)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Løste et problem som hindrer at flertrådet beregningsmodus blir aktivert hvis bestemte tillegg aktiveres når du starter Excel.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet i VB-redigering (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon: 16.8 (bygg 171126)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Løste et problem der noen celler vises tom selv når de ikke er tomme.

 • Løste et problem med å bruke hurtigtaster til å angi datoen eller klokkeslettet med enkelte språk (CMD +; eller CTRL +;).

 • Løste et problem med å installere XLAM-tillegg fra en nettverksplassering.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet i VB-redigering (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Hvis du har bestemte Excel-tillegg aktivert, blir ikke flertrådet beregning aktivert for nye arbeidsbøker.

Versjon: 16.8 (Bygg 171121)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Løste problemer relatert til tekstoppføring med IME (Input Method Editor) for enkelte språk.

 • Løste et problem med datatilkoblinger der ekstra tegn ble vist i tekstfelt.

 • Løste et problem med at overordnede og underordnede nivåer ikke vises som forventet i sideoppsettvisning.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet i VB-redigering (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Hvis du har bestemte Excel-tillegg aktivert, blir ikke flertrådet beregning aktivert for nye arbeidsbøker.

 • Noen ganger vises innholdet i cellene som tomt når du har brukt styreputen til å rulle. 

Versjon: 16.8 (bygg 171114)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet i VB-redigering (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Flertrådet beregning er kanskje ikke aktivert for nye arbeidsbøker.

 • Noen ganger vises ikke innholdet i cellene selv om de inneholder en verdi. Dette problemet undersøkes, men du kan fortsatt sende tilbakemelding med et skjermbilde hvis du opplever dette problemet. 

Versjon:  16.8 (Build 171111)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Flertrådet omberegning – arbeidsbøker kan nå bli beregnet på nytt, i mange tilfeller raskere, med innføringen av flertrådet omberegning.

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj, inkludert krasj som hender når du bruker skjemakontroller som knapper og kombinasjonsbokser.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet i VB-redigering (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Hvis du merker en forbedring i beregningshastigheten for en arbeidsbok i versjon 16.8, og deretter åpner og lagrer den med versjon 15.x, vil ikke arbeidsboken dra nytte av flertrådet omberegning når du åpner den på nytt i versjon 16.8.

 • Noen ganger vises ikke innholdet i cellene selv om de inneholder en verdi. Dette problemet undersøkes, men du kan fortsatt sende tilbakemelding med et skjermbilde hvis du opplever dette problemet. 

Versjon: 16.8 (bygg 171107)

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Enkelte menyalternativer ble duplisert

 • Det å trykke på CMD+SKIFT+T setter nå inn en autosummeringsformel.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Innsetting av en skjemakontroll vil føre til at Excel krasjer.

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.8 (bygg 171101)

Feilrettinger

 • Løste et problem som kan føre til at tekst vises på engelsk selv når Mac OS-språket ikke var engelsk.

 • Denne oppdateringen inneholder løsninger for å unngå krasj i spesifikke scenarioer. Se notatene for 1. november for flere inkluderte løsninger.

Versjon:  16.7 (bygg 171029)

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger (høydepunkter)

 • Nå åpnes nye arbeidsbøker i et mindre vindu i stedet for å ta opp mesteparten av skjermen.

 • Løste et problem med koblingen til «hjelp med denne funksjonen» når du arbeider i Formelverktøy-ruten.

 • Du kan nå legge til en ny linje med tekst mens du redigerer en celle, ved å trykke på ALT + ENTER.

 • Når du klikker på Excel-kappen i Visual Basic Editor, vises nå Excel-vinduet.

 • Løste et problem der Visual Basic Editor vises når du har byttet til et annet ark i Excel.

 • Løste et problem med å bytte til en egendefinert visning.

 • Løste et problem der VoiceOver ikke kan lese antall elementer som blir funnet i et søk, og ikke melder om plasseringen når brukeren har navigert til et element som ble funnet i et søk.

 • Løste en rekke krasjer, inkludert når du prøver å bruke en brukerdefinert funksjon i Formelverktøy-ruten.

 • Notater i dialogboksen Tallformat ble vist på feil tidspunkt.

 • Løste et problem med dialogboksen Fjern duplikater der noen av knappene og etikettene overlappet.

 • Det vannrette rullefeltet blar i motsatt retning med et høyre-mot-venstre-orientert regneark.

 • Problemer med redigering av kommentarer er løst.

 • Løste et problem som hindret noen VBA-makroer og tillegg fra å kjøre

 • Løste et problem som forårsaket at nye arbeidsbokmaler og påloggingssider viste feil språk når du brukte VB-redigering.

 • Noen papirstørrelser var oppført feil i galleriet for papirstørrelse.

 • Problemløseren stoppet ikke hvis den nådde en konfigurert tidsbegrensning.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • I noen tilfeller brukes ikke desimal- og tusenskilletegnene som er angitt i Mac OS-innstillingene av Excel.

 • Å trykke ned CMD+SKIFT+T setter ikke inn en Autosummer-formel.

 • Noen tallformater forårsaker tallverdier til å vises som bare hash-koder (#), selv når kolonnen er bred nok.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

Versjon:  16.7 (bygg 171020)

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å forbedre oss.  Hvis du opplever problemer, kan du klikke på smilefjesknappen i øvre hjørne av programmet for å fortelle oss hva vi kan gjøre bedre eller hva du liker.

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger

 • Løste flere problemer som oppstår når du bruker et annet tastatur enn amerikansk.

 • Formelen =INFO(«system») gir nå det riktige resultatet «mac».

 • Tekstimportveiviseren manglet enkelte filtyper i rullegardinlisten for valg av importformat.

 • Det finnes flere løsninger for å unngå at programmer krasjer og/eller henger i enkelte situasjoner.

 • Mange andre feilrettinger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du lukker et dokument og språket ikke er engelsk, står det «Lagre alt» på knappen der det skal stå «Ikke lagre».

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • I noen tilfeller brukes ikke desimal- og tusenskilletegnene som er angitt i Mac OS-innstillingene av Excel.

 • Å trykke ned CMD+SKIFT+T setter ikke inn en Autosummer-formel.

 • Noen tallformater forårsaker tallverdier til å vises som bare hash-koder (#), selv når kolonnen er bred nok.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for å få hjelp.

Versjon: 16.7 (bygg 171017)

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å forbedre oss.  Hvis du opplever problemer, kan du klikke på smilefjesknappen i øvre hjørne av programmet for å fortelle oss hva vi kan gjøre bedre eller hva du liker.

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger

 • Løste flere problemer med å kopiere/lime inn.

 • Løste et problem med arkfaner, slik at hele arknavnet er synlig.

 • Flere reparasjoner ble utført for å unngå at enheten krasjer og/eller henger i enkelte situasjoner.

 • Løste noen problemer med hurtigtaster, inkludert CMD+PILTAST for å flytte til slutten av området, CMD+E for å midtstille tekst og mer.

 • Reparerte flere problemer med å konfigurere og lagre innstillinger

 • Løste et problem med å åpne alle vinduer for dokumenter med flere vinduer.

 • Når du endrer størrelsen på en rad eller kolonne ved å dra med musen, vises verktøytips nå som forventet.

 • Løste et problem som hindret brukeren i å velge flere knapper i en slicer.

 • I tekstimportveiviseren kan du nå rulle til høyre for å se alle kolonnene.

 • Løste et problem med at fryste ruter ble vist på feil måte etter zooming.

 • Løste flere problemer med VBA, inkludert at Application.OperatingSystem nå returnerer den riktige verdien.

 • Mange andre feilrettinger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • I noen tilfeller brukes ikke desimal- og tusenskilletegnene som er angitt i Mac OS-innstillingene av Excel.

 • Å trykke ned CMD+SKIFT+T setter ikke inn en Autosummer-formel.

 • Formelen =INFO(system) gir det feilaktige resultatet pcdos.

 • Noen tallformater forårsaker tallverdier til å vises som bare hash-koder (#), selv når kolonnen er bred nok.

 • Tekstimportveiviseren mangler enkelte filtyper i rullegardinlisten for valg av importformat.

 • Nye arbeidsbøker får et standardnavn som er annerledes enn tidligere. Tidligere var standardnavnet Arbeidsbok1, men nå kommer det til å være Bok1. Dette kan ha innvirkning hvis du bruker skript eller VBA-makroer som refererer til standardfilnavnene.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Programmet kan bruke lengre tid på å starte enn forventet.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for å få hjelp.

Versjon:  16.7 (bygg 171008)

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonene som nevnes i oppdateringsnotatene fra 2. oktober)

Feilrettinger

 • Det finnes flere løsninger for å unngå at programmer krasjer og/eller henger i enkelte situasjoner.

 • Løste noen problemer med hurtigtaster, inkludert at det å trykke på CMD+A mens du redigerer i en celle nå merker teksten i cellen snarere enn å merke et område.

 • Løste et problem knyttet til tilfeller hvor du merker et område, skriver inn en verdi og trykker på CMD+ENTER. Den tildeler nå verdien til alle cellene i det merkede området.

 • Flere mindre feilrettinger.

Kjente problemer

Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Nye arbeidsbøker får et standardnavn som er annerledes enn tidligere. Tidligere var standardnavnet Arbeidsbok1, men nå kommer det til å være Bok1. Dette kan ha innvirkning hvis du bruker skript eller VBA-makroer som refererer til standardfilnavnene.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Flere hurtigtaster fungerer ikke som forventet.

 • Programmet kan bruke lengre tid på å starte enn forventet.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for hjelp, og du kan ikke lukke arbeidsboken før du lukker Formelverktøy-ruten.

Versjon:  16.6 (Bygg 171001)

Logoen for Microsoft Excel for Mac som viser versjon 16.6

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Samarbeid – Microsoft 365-abonnenter kan redigere samtidig med andre i arbeidsbøker som er lagret i OneDrive og SharePoint.

 • Nye funksjoner – O365-abonnenter kan bruke de nye IFS- og BYTTE-funksjonene til å forenkle og forkorte formler.

 • Bedre støtte for diagrammer med en pivottabell som datakilde – diagrammer oppdateres hvis du oppdaterer pivottabellen.

 • Tabellslicere – legg til en slicer for å filtrere tabellene raskt.

 • Nye og moderne diagramtyper – O365-abonnenter kan visualisere dataene med nye diagramtyper, inkludert boksdiagram, trakt, histogram, pareto, rose, trekart og fossefall.

 • Oppdaterte Visual Basic for Applications (VBA) – noen flere metoder, egenskaper og objekter som er tilgjengelige for brukere av Windows Office, fungerer nå også på Mac. Det er fortsatt forskjeller på objektmodellen til Mac og Windows, slik at du fremdeles kommer til å se «støttes ikke på denne plattformen» for noen elementer. Flere detaljer om endringene for objektmodellen kommer snart.

Feilrettinger

 • Ytelsen for sideoppsettvisning er forbedret.

Kjente problemer

Dette er den første forhåndsversjonen av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi er allerede klar over:

 • Nye arbeidsbøker får et standardnavn som er annerledes enn tidligere. Tidligere var standardnavnet Arbeidsbok1, men nå kommer det til å være Bok1. Dette kan ha innvirkning hvis du bruker skript eller VBA-makroer som refererer til standardfilnavnene.

 • Flere hurtigtaster fungerer ikke som forventet.

 • Programmet kan bruke lengre tid på å starte enn forventet.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for å få hjelp.

 • Hvis du skriver og trykker KOMMANDO+RETUR mens du har et område markert, registreres verdien bare i den aktive cellen.

Versjon: 15.40 (Bygg 170926)

Nye eller forbedrede funksjoner:

Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste et problem der radnummereringen ble reversert og noen radnumre eller noe innhold så ut til å være et speilbilde av hvordan det burde se ut.  Dette påvirket datamaskiner med MacOS-versjon 10.13 (High Sierra)

Kjente problemer

 • Excel krasjet på datamaskiner med berøringslinjen Touch Bar når du trykket på likhetstegnet for å begynne å skrive en formel.

Versjon:  15.39.0 (bygg 170913)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger

Kjente problemer

 • I enkelte tilfeller kan radnumrene kan ha et motstående utseende og være i motsatt rekkefølge for en del av radene. Enkelte rutenett kan også vises på en uventet plassering. Dette problemet er bare synlig i Excel installert i MacOS 10.13 (High Sierra).  

Versjon:  15.39.0 (bygg 170905)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.39.0 (bygg 170829)

Nye eller forbedrede funksjoner

Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

Mindre feilrettinger

Kjente problemer

Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170822)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Sikkerhetsoppdatering: Ekstra sikkerhetsadvarsel for Excel 4-makro

 • Problem: Krasjer hvis noen av filene åpnes i en bestemt rekkefølge

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170815)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste et problem med feil radhøyde når du åpner et regneark på nytt. Radhøyden øker når du har et regneark som inneholder celler med tekstbryting, og radhøyden i denne cellen ble justert ved hjelp av funksjonen automatisk tilpassing. Dette problemet gjaldt den forrige Insiders Fast-utgivelsen.

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170809)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste noen mindre problemer.

Kjente problemer

 • I noen tilfeller kan radhøyden øke når du åpner et dokument for rader som inneholder celler med tekstbryting som har fått radhøyden sin ved bruk av funksjonen for automatisk tilpassing.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170801)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste noen dokumentmaler for bestemte områder slik at relevant regionalt innhold er inkludert.

 • Løste noen mindre problemer.

Kjente problemer

 • I noen tilfeller kan radhøyden øke når du åpner et dokument for rader som inneholder celler med tekstbryting som har fått radhøyden sin ved bruk av funksjonen for automatisk tilpassing.

Notater og nyheter

 • Hvis du vil rapportere problemer eller sende en tilbakemelding direkte til teamet vårt, klikker du på smilefjesikonet i øvre høyre hjørne av appen og klikker på Fortell oss hva du liker eller Fortell oss hva som kan forbedres.

 • Ta kontakt med oss og andre Office Insider-medlemmer via Office Insider-fellesskapet eller ved å ta kontakt gjennom Twitter.

 • Klikk på Hjelp > Se etter oppdateringer > Bli med i Office Insider-programmet for å få tidlig tilgang til nye utgivelser > Office Insider Fast for å komme på Fast-nivået.

Versjon: 15.37.0 (bygg 170725)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste et problem der cellen fortsatt inneholdt en verdi, selv om den faktisk ble slettet. Dette forekom når FN+PIL OPP/NED ble brukt for å gå opp eller ned en side, før sletting av en verdi fra en celle.

 • Mindre feilrettinger.

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.37.0 (bygg 170704)

Nye og forbedrede funksjoner

 • Du kan nå legge til bilder i topptekster og bunntekster (utgitt i juni 2017, men det ble ikke dokumentert her tidligere).

Bilde-alternativ i fanen Verktøy for topptekst og bunntekst på båndet

 • Feilrettinger

 • Bilder i topptekster og bunntekster – løste et problem der bildekvaliteten ble redusert når det ble skrevet ut.

Kjente problemer

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket.

Mer informasjon:

 • Hvis du vil rapportere problemer eller sende en tilbakemelding direkte til teamet vårt, klikker du på smilefjesikonet i øvre høyre hjørne av appen og klikker på Fortell oss hva du liker eller Fortell oss hva som kan forbedres.

 • Hvis du trenger å gå tilbake til en tidligere versjon som fungerer, kan du gå til Programmer-mappen og flytte «Microsoft Excel.app» til papirkurven, og deretter gå til kontosiden på Office.com for å installere den nyeste versjonen for ikke-Insider-medlemmer på nytt.  Du må flytte den nyere versjonen til papirkurven før du installerer den eldre versjonen.

 • Ta kontakt med oss og andre Office Insider-medlemmer via Office Insider-fellesskapet eller ved å ta kontakt gjennom Twitter.

 • Klipp på Hjelp > Se etter oppdateringer > Bli med i Office Insider-programmet for å få tidlig tilgang til nye utgivelser > Office Insider Fast for å komme på Fast-nivået.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×