Faktisk arbeid, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Faktisk arbeid-feltene viser hvor mye arbeid som er utført av ressurser som er tildelt aktiviteter. De tidsinndelt versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av Faktisk arbeid-felt.

Datatype    Varighet

Faktisk arbeid (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du oppretter en ny aktivitet, inneholder Faktisk arbeid-feltet 0 timer til du begynner å følge opp prosjektet ved å angi prosent fullført eller faktisk arbeid. Etter hvert som du angir informasjon om prosent fullført, prosent arbeid fullført eller faktisk arbeid, oppdateres automatisk faktisk arbeid for aktiviteten i Microsoft Project.

Hvis du angir en verdi i Faktisk arbeid-feltet for aktiviteten, fordeles det faktiske arbeidet du angir, på de tildelte ressursene.

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktisk arbeid i en aktivitetsvisning for å vise, filtrere eller redigere opplysninger om faktisk arbeid for aktiviteter. Bruk dette feltet med feltet Planlagt arbeid i løpet av prosjektet for å sammenligne arbeidsverdier med den opprinnelige planen.

Eksempel    Jens, Stig og Kristian er tildelt 30 timer arbeid på aktiviteten "Skrive forslag". Når du ser på Faktisk arbeid-feltet, ser du at de tildelte ressursene har rapportert totalt 15 timer faktisk arbeid så langt.

Merknader    Project beregner som standard faktisk arbeid for tildelinger basert på verdiene du angir for prosent fullført for aktiviteter. Du kan deaktivere denne innstillingen i dialogboksen Alternativer for Project.

Hvis faktisk arbeid er null når aktiviteten er 100 prosent fullført, kopieres verdien fra Arbeid-feltet inn i Faktisk arbeid-feltet for de tildelte ressursene.

Når du angir faktisk arbeid eller prosent fullført, justeres faktisk og gjenstående arbeid som standard i forhold til statusdatoen. Hvis du vil, kan du beholde disse oppfølgingsfeltene som de var da prosjektet ble planlagt, selv om fullført arbeid vises som fremtidig arbeid, eller gjenstående arbeid vises som utført arbeid. Dette gjøres også i dialogboksen Alternativer for Project.

Faktisk arbeid (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Faktisk arbeid-feltet inneholder 0 timer til du begynner å følge opp fremdriften på aktivitetene. Project beregner faktisk arbeid for hver ressurs som summen av alt faktisk arbeid som er rapportert for alle tildelte aktiviteter.

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktisk arbeid i en ressursvisning hvis du vil se over eller filtrere etter informasjon om faktisk arbeid for ressurser. Du kan bruke dette feltet etter at aktiviteten er fullført for å få hjelp til å planlegge kostnader og bemanning av fremtidige prosjekter.

Eksempel    Du følger opp faktisk arbeid for Jens. Hvis du ser i Faktisk arbeid-feltet, ser du at så langt har Jens rapportert totalt 150 timer arbeid for alle tildelte aktiviteter.

Faktisk arbeid (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Faktisk arbeid-feltet inneholder 0 timer hvis du ikke har begynt oppfølging av prosjektet ennå. Når du skriver inn informasjon om faktisk arbeid for aktiviteter eller prosent arbeid fullført, oppdateres automatisk verdiene for faktisk arbeid for tildelingen.

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktisk arbeid i arkdelen av Aktivitetsbelegg-visningen hvis du vil se gjennom, filtrere eller redigere faktisk arbeidsinformasjon for tildelinger for bestemte aktiviteter. Legg til feltet i arkdelen av Ressursbelegg-visningen hvis du vil se gjennom, filtrere eller redigere faktisk arbeidsinformasjon for tildelinger for bestemte ressurser. Du kan sammenligne verdiene for faktisk arbeid med verdiene for planlagt arbeid for å se om prosjektet går fremover i henhold til den opprinnelige planen.

Eksempel    Jens er tildelt 20 timer for aktiviteten "Skrive forslag". Hvis du ser i Faktisk arbeid-feltet, ser du at Jens har rapportert 9 timer med arbeid så langt.

Merknader    Project beregner faktisk arbeid for en tildeling basert på verdiene du angir for prosent fullført for en aktivitet. Du kan deaktivere denne beregningen i dialogboksen Alternativer for Project.

Når du angir faktisk arbeid eller prosent fullført, justeres faktisk og gjenstående arbeid som standard i forhold til statusdatoen. Hvis du vil, kan du beholde disse oppfølgingsfeltene som de var da prosjektet ble planlagt, selv om fullført arbeid vises som fremtidig arbeid, eller gjenstående arbeid vises som utført arbeid. Du kan endre disse innstillingene i dialogboksen Alternativer for Project.

Du kan angi en annen statusdato enn dagens dato i dialogboksen Prosjektinformasjon.

Faktisk arbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du oppretter en ny aktivitet, inneholder Faktisk arbeid-feltet 0 timer til du begynner å følge opp prosjektet ved å angi prosent fullført eller faktisk arbeid. Etter hvert som du angir informasjon om prosent fullført, prosent arbeid fullført eller faktisk arbeid, beregnes de tidsinndelte verdiene for faktisk arbeid.

Hvis du angir en verdi i Faktisk arbeid-feltet for aktiviteten, fordeles denne verdien på de tildelte ressursene.

Beste bruksområder    Legg til Faktisk arbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen hvis du vil vise eller redigere informasjon om faktisk arbeid for aktiviteter. Du kan bruke denne informasjonen etter at aktiviteten er fullført for å få hjelp til å planlegge kostnader for og bemanning av fremtidige prosjekter.

Eksempel    Jens, Stig og Kristian er tildelt 60 arbeidstimer på aktiviteten "Skrive forslag". Når du ser på Faktisk arbeid-feltet i Aktivitetsbelegg-visningen, viser det seg at de samlet har rapportert 27 timer faktisk arbeid så langt, med 3 timer per ressurs på henholdsvis mandag, tirsdag og onsdag.

Merknader    Hvis du registrerer tidsinndelt faktisk arbeid for aktiviteten, fordeles verdiene på tildelingene i et forhold som tilsvarer planlagt arbeid for hver tildelt ressurs på det aktuelle tidspunktet.

Faktisk arbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Faktisk arbeid-feltet inneholder 0 timer til du begynner å følge opp fremdriften på aktivitetene. Faktisk arbeid for hver ressurs beregnes som summen av alt faktisk arbeid rapportert for alle tildelte aktiviteter, fordelt over en tidsperiode.

Beste bruksområder    Legg til Faktisk arbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen hvis du vil se over eller filtrere etter informasjon om faktisk arbeid for ressursenes tildelinger. Du kan bruke dette feltet etter at aktiviteten er fullført for å få hjelp til å planlegge kostnader for og bemanning av fremtidige prosjekter.

Eksempel    Du må se hvor mye faktisk arbeid Jens har rapportert den siste uken. Ved å se over det tidsinndelte feltet Faktisk arbeid kan du se at Jens har rapportert 6 timer om dagen de 3 siste ukene for alle tilordnede oppgaver.

Faktisk arbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Faktisk arbeid-feltet inneholder 0 timer hvis du ikke har begynt oppfølging av prosjektet ennå. Når du skriver inn informasjon om faktisk arbeid eller prosent fullført for aktiviteter eller tildelinger, beregnes de tidsinndelte verdiene for faktisk arbeid.

Beste bruksområder    Legg til Faktisk arbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen hvis du vil se gjennom eller redigere informasjon om faktisk arbeid for tildelinger på bestemte aktiviteter i en tidsperiode. Legg til feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen hvis du vil se gjennom eller redigere informasjon om faktisk arbeid for tildelinger for bestemte ressurser i en tidsperiode.

Eksempel    Jens er tildelt 20 timer på aktiviteten "Skrive forslag". Hvis du ser på det tidsinndelte Faktisk arbeid-feltet, ser du at han har rapportert 9 arbeidstimer så langt, med 3 timer hver dag på mandag, tirsdag og onsdag.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×