Faktisk overtidsarbeid, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Feltene for faktisk overtidsarbeid viser det faktiske overtidsarbeidet som allerede er utført av ressurser som er tildelt aktiviteter. De tidsinndelt versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av feltene Faktisk overtidsarbeid.

Datatype    Varighet

Faktisk overtidsarbeid (aktivitetsfelt)

Beregnet hvordan?    Når du oppretter en ny aktivitet, er null angitt i feltet Faktisk overtidsarbeid. Når de tildelte ressursene for aktiviteten rapporterer faktisk overtidsarbeid, angis dette i feltet Faktisk overtidsarbeid.

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktisk overtidsarbeid i en aktivitetsliste for å vise eller filtrere etter informasjon om faktisk overtid for aktiviteter. Legg til dette feltet i Aktivitetsbelegg-visningen for å vise eller filtrere etter overtidsopplysninger for tildelinger på bestemte aktiviteter. Bruk dette feltet sammen med feltet Faktiske overtidskostnader mens en aktivitet pågår for å se om du holder deg innenfor budsjettet for overtid. Du kan også bruke denne informasjonen etter at prosjektet er fullført, som en hjelp når du skal planlegge kostnader og ressursbruk for fremtidige prosjekter.

Eksempel    Det er planlagt 10 timer overtid for aktiviteten "Skrive forslag". Hvis du ser i feltet Faktisk overtidsarbeid, ser du at de tildelte ressursene har rapportert 6 timer faktisk overtid så langt.

Faktisk overtidsarbeid (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du legger til en ny ressurs, er null angitt i feltet Faktisk overtidsarbeid. Etter hvert som ressursen rapporterer faktisk overtidsarbeid på tildelte aktiviteter, angis dette overtidsarbeidet i feltet Faktisk overtidsarbeid.

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktisk overtidsarbeid i en ressursliste hvis du vil vise eller filtrere ut overtidsinformasjon for ressursene. Legg til feltet i Ressursbelegg-visningen hvis du vil vise hvordan faktisk overtid er fordelt på ressursenes enkelte tildelinger. Bruk dette feltet sammen med feltet Faktiske overtidskostnader hvis du vil analysere overtidskostnadene for ressursene. Denne informasjonen kan være til hjelp når du skal planlegge kostnader og bemanning for fremtidige prosjekter.

Eksempel    Du følger opp faktisk overtidsarbeid for Jens. Hvis du ser i feltet Faktisk overtidsarbeid, ser du at så langt har Jens rapportert totalt 30 timer overtidsarbeid for alle tildelte aktiviteter.

Faktisk overtidsarbeid (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du først tildeler en aktivitet til en ressurs, er null angitt i tildelingsfeltet Faktisk overtidsarbeid. Etter som den tildelte ressursen for aktiviteten rapporterer faktisk overtidsarbeid, angis dette i feltet Faktisk overtidsarbeid.

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktisk overtidsarbeid i arkdelen i Aktivitetsbelegg-visningen for å vise eller filtrere etter overtidsopplysninger for tildelinger på bestemte aktiviteter. Legg til dette feltet i arkdelen i Ressursbelegg-visningen for å vise eller filtrere etter overtidsopplysninger for tildelinger på bestemte ressurser. Du kan bruke dette feltet sammen med feltet Faktiske overtidskostnader mens en aktivitet pågår for å se om du holder deg innenfor budsjettet for overtid. Disse opplysningene kan også være nyttige etter at aktiviteten er fullført, for å hjelpe deg med å planlegge kostnader og ressursbruk for fremtidige prosjekter.

Eksempel    Jens er tildelt 10 timer planlagt overtid for aktiviteten "Skrive forslag". Hvis du ser i feltet Faktisk overtidsarbeid, ser du at Jens har rapportert 6 timer overtid til nå.

Faktisk overtidsarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du oppretter en ny aktivitet, er null angitt i feltet Faktisk overtidsarbeid. Når de tildelte ressursene for aktiviteten rapporterer faktisk overtidsarbeid, angis dette i feltet Faktisk overtidsarbeid.

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktisk overtidsarbeid i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen for å vise overtidsopplysninger for tildelinger på bestemte aktiviteter over en tidsperiode. Bruk dette feltet sammen med feltet Faktiske overtidskostnader mens en aktivitet pågår hvis du vil se om du holder deg innenfor budsjettet for overtid. Du kan også bruke denne informasjonen etter at prosjektet er fullført, som en hjelp når du skal planlegge kostnader og bemanning for fremtidige prosjekter.

Eksempel    Det er planlagt 10 timer overtid for aktiviteten "Skrive forslag". Hvis du ser i feltet Faktisk overtidsarbeid, ser du at de tildelte ressursene har rapportert 6 timer faktisk overtid til nå, med 2 timer hver dag på mandag, tirsdag og onsdag.

Faktisk overtidsarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du legger til en ny ressurs, er null angitt i feltet Faktisk overtidsarbeid. Etter hvert som ressursen rapporterer faktisk overtidsarbeid på tildelte aktiviteter, angis dette overtidsarbeidet i feltet Faktisk overtidsarbeid.

Beste bruksområder    Legg til dette feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen hvis du vil se hvordan det faktiske overtidsarbeidet brukes på ressursens enkelte tildelinger. Bruk dette feltet sammen med feltet Faktiske overtidskostnader til å analysere overtidskostnader for ressurser. Du kan også bruke denne informasjonen etter at prosjektet er fullført, som en hjelp når du skal planlegge kostnader og bemanning på fremtidige prosjekter.

Eksempel    Du vil se hvor mye overtid Jens har arbeidet den siste uken. Hvis du ser i feltet Faktisk overtidsarbeid, ser du at Jens har rapportert 3 timer overtid hver dag de siste fem dagene for alle tildelte aktiviteter.

Faktisk overtidsarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du først tildeler en aktivitet til en ressurs, inneholder feltet Faktisk overtidsarbeid null. Når den tildelte ressursen for aktiviteten rapporterer faktisk overtidsarbeid, angis det i feltet Faktisk overtidsarbeid, fordelt over tid.

Beste bruksområder    Legg til feltet Faktisk overtidsarbeid i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen hvis du vil se gjennom eller redigere informasjon om faktisk overtid for tildelinger av bestemte aktiviteter over en tidsperiode. Legg til dette feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen hvis du vil se gjennom og redigere informasjon om faktisk overtid for tildelinger av bestemte ressurser over en tidsperiode. Du kan bruke dette feltet sammen med feltet Faktiske overtidskostnader når en aktivitet pågår, for å se om du holder deg innenfor overtidsbudsjettet. Du kan også se gjennom denne informasjonen når aktiviteten er fullført, som hjelp til å planlegge kostnader og ressursbehov for fremtidige prosjekter.

Eksempel    Jens er tildelt 10 timer planlagt overtid for aktiviteten "Skrive forslag". Hvis du ser i feltet Faktisk overtidsarbeid, ser du at Jens har rapportert 6 timer overtid til nå, med 2 timer hver dag på mandag, tirsdag og onsdag.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×