Feilsøk varsler for Teams-mobilappen

Feilsøk varsler for Teams-mobilappen

Obs!:  Hvis du vil administrere e-post varsler, kan du se Administrere varsler i Teams.

Her er varslene du skal få som standard

 • Chat – når noen sender deg en melding i en-til-en-eller gruppesamtale.

 • Omtaler – når du eller en kanal du er medlem av blir @omtalt.

 • Svar– når noen svarer på innlegget ditt, eller et som du har svart på tidligere, i en kanal.

 • Anrop– når noen ringer til deg via Teams.

 • Møtet er startet– når noen blir med i et Teams-møte på kalenderen din.

Slik feilsøker du vanlige problemer

Jeg få noen varsler, men ikke alle.

Her er en løsning for det

Får ingen varsler på mobilenheten.

Her er en løsning for det

Vil du ha varsler om det er aktivitet på noen av kanalene dine?

Her er en løsning for det

Får noen varsler, men ikke alle

Varslene kan være tilpasset.

Hvis du bare får varsler om visse typer aktiviteter, kan det hende at noen varsler er slått av.

Gå til Meny  Mer-knappen > Innstillinger > Varsler og kontroller at varslene du vil bruke er slått på.

Får ingen varsler på mobilenheten

Teams-varslene kan være deaktivert.

Det finnes to måter å løse problemer med varsler på mobilenheten din: Den ene er gjennom innstillinger i Teams, den andre er å gå til innstillinger-appen på mobilenheten din. Varsler er deaktivert som standard på iOS-enheter.

Vi ber om tillatelse når du starter appen for første gang, men det kan hende du har hoppet over dette trinnet eller slått av varslene fra innstillinger-appen på enheten din.

Dette gjør du:  

 1. Gå til Meny  Mer-knappen >  Varsler i Teams.

 2. Trykk på Åpne Innstillinger

 3. Trykk på Varsler > Teams.  

 4. Slå Tillat varsler på.

Bilde som viser Tillat at varslinger aktiveres til På-posisjon i Microsoft Teams

Mens du er her, kan du tilpasse måten du mottar varsler på, inkludert å slå på en lyd når et varsel kommer.

Viktig!: Hvis Teams ikke vises i iOS-innstillingene, må du avinstallere og installere Teams på nytt for å løse dette problemet.

Det kan hende at du er aktiv på Teams- eller skrivebords-appen.

For å redusere forstyrrelser og unngå å tømme enhetens batteri, kan vi undertrykke varsler på den mobile enheten når du bruker Teams på nettet eller i skrivebords-appen. Du begynner å motta mobilvarsler, når vi oppdager at du har vært inaktiv på nettet eller skrivebordet i fem minutter.

Dette gjør du: 

Endre denne innstillingen hvis du alltid vil ha varsler på mobilenheten.

 1. Gå til Meny  Mer-knappen > Varsler i Teams.

 2. Trykk på Alltid under Send varsler.

Bilde som viser at varslene i Microsoft Teams er satt til Alltid

Få varsler om aktivitet i kanaler

Gå til Teams-listen.

 1.  Trykk på navnet på en kanal.

 2. Trykk på Klokke øverst til høyre på skjermen.

 3. Trykk på Alle nye meldinger i denne kanalen for å slå på varsler.

Bilde som viser en uthevet bjelle, for å vise varsler i Microsoft Teams

Obs!: Hvis du fremdeles ikke får varsler på mobilenheten, kan du sende en rapport for å gi oss beskjed. Trykk på Meny Mer-knappen > Innstillinger > Send tilbakemelding i mobilappen. 

Obs!: Få en fullstendig liste over enhets- og app-spesifikke varslingsproblemer i Løs varslingsproblemer i Teams Android-appen.

Her er varslene du skal få som standard

 • Chat – når noen sender deg en melding i en-til-en-eller gruppesamtale.

 • Omtaler – når du eller en kanal du er medlem av blir @omtalt.

 • Svar– når noen svarer på innlegget ditt, eller et som du har svart på tidligere, i en kanal.

 • Anrop– når noen ringer til deg via Teams.

 • Møtet er startet– når noen blir med i et Teams-møte på kalenderen din.

Slik feilsøker du noen av de vanligste problemene

Jeg få noen varsler, men ikke alle.

Her er en løsning for det

Får ingen varsler på mobilenheten.

Her er en løsning for det

Vil du ha flere varsler om kanalaktivitet?

Her er en løsning for det

Får noen varsler, men ikke alle

Varsler kan tilpasses.

Hvis du bare får varsler om visse typer aktiviteter, kan det hende at noen varsler er deaktivert.

 • Gå til Meny Mer-knappen > Innstillinger > Varsler og merk av for elementene du vil motta varsler fra.

Her kan du også tilpasse måten du mottar varsler på. Trykk på et element i listen for å få tilgang til flere alternativer for tilpassing.

Obs!: Dette gjelder bare for Android 8.0-enheter og nyere.

 1. Trykk på elementet du vil endre.

 2. Velg hvordan du blir varslet.

Bilde som viser en tillatelse av popup-skjerm for varslinger i Microsoft Teams

Får ingen varsler på mobilenheten

Teams-varslene kan være deaktivert.

Vi ber om tillatelse når du starter appen for første gang, men det kan hende du har hoppet over dette trinnet eller slått av varslene fra innstillinger-appen på enheten din.

Hvis varslene er slått av, kan du gå til Innstillinger-appen for enheten for å aktivere dem.

 1. Gå til Meny Mer-knappen > Varsler i Teams.

 2. Trykk på Åpne Innstillinger

 3. Trykk på Varsler > Teams.

 4. Slå Vis varsler på.

Det kan hende at du er aktiv på Teams- eller skrivebordsappen.

For å redusere forstyrrelser og unngå å tømme enhetens batteri kan vi undertrykke varsler på mobilenheten når du bruker Teams på nettet eller i skrivebordsappen. Du begynner å motta mobilvarsler, når vi oppdager at du har vært inaktiv på nettet eller skrivebordet i fem minutter.

Endre denne innstillingen, hvis du alltid vil ha varsler på den telefonen din.

Trykk på Meny Mer-knappen > Varsler > Alltid, selv om den er aktiv på skrivebordet, i Teams.

Bilde som viser at varslene i Microsoft Teams er satt til Alltid

Få varsler om aktivitet i kanaler

Gå til Teams-listen.

 1.  Trykk på navnet på en kanal.

 2. Trykk på Klokke øverst til høyre på skjermen.

 3. Trykk på Alle nye meldinger i denne kanalen for å slå på varsler.

Bilde som viser en uthevet bjelle, for å vise varsler i Microsoft Teams

Obs!: Hvis du fremdeles ikke får varsler på mobilenheten, kan du sende en rapport for å gi oss beskjed. Trykk på Meny Mer-knappen > Innstillinger > Send tilbakemelding i mobilappen. 

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×