Feilsøke bokmerker

Hvis du har lagt til bokmerker i et dokument og de forårsaker problemer, er det første feilsøkingstrinnet å sørge for at du kan se dem. Word viser dem som standard ikke.

Følg disse trinnene for å vise bokmerkene i dokumentet.

 1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

 2. Velg Vis bokmerker under Vis dokumentinnhold, og klikk OK.
  Alternativer for Word

  Obs!: 

  • Hvis du legger til et bokmerke i en tekstblokk eller et bilde (eller et annet element), vises bokmerket i
   hakeparenteser: Bokmerke angitt med hakeparenteser

  • Hvis du ikke merket noe da du la til bokmerket (det vil si at du nettopp plasserte markøren i et område), vises bokmerket som en
   stråle: Bokmerke angitt med tekstmarkør .

Denne artikkelen inneholder også

En feilmelding vises i stedet for tekst

Word viser «Feil! Bokmerke ikke definert.» eller «Feil! Finner ikke referansekilden.» når du oppdaterer et felt som har en brutt kobling til et bokmerke. Du kan gjenopprette den opprinnelige teksten ved å trykke CTRL+Z umiddelbart etter at du har mottatt feilmeldingen. Du kan trykke CTRL+SKIFT+F9 for å konvertere teksten i feltet til vanlig tekst.

Hvis du vil undersøke den brutte koblingen, kan du prøve følgende:

 • Kontroller at bokmerket fremdeles finnes     Noen ganger sletter personer bokmerker ved et uhell når de sletter annen tekst. Hvis du vil kontrollere dette, må du kontrollere at du kan se bokmerkene i dokumentet.

 • Kontroller at feltnavnene er stavet riktig     Mange elementer som bruker bokmerker, for eksempel kryssreferanser og indekser, settes inn som felt. Hvis feltnavnet ikke er stavet riktig, kan du få en feilmelding. Hvis du vil lære mer om feltkoder, kan du lese Feltkoder i Word.

Til toppen av siden

Et element som refererer til et bokmerke, oppdateres ikke på riktig måte

Kryssreferanser settes inn som felt i Word. Hvis en kryssreferanse ikke gjenspeiler endringene du gjør i bokmerket det refererer til, oppdaterer du feltet. Høyreklikk feltkoden, og klikk deretter Oppdater felt på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Bokmerke mangler i en Autotekst-oppføring

Når du oppretter en Autotekst-oppføring som inneholder et bokmerke, må du passe på at du merker all teksten i bokmerket, inkludert de innledende og avsluttende bokmerkene.

Hvis du lagrer tekst som inneholder et bokmerke som en Autotekst-oppføring, lagres bokmerket med oppføringen. Hvis du setter inn Autotekst-oppføringen flere ganger i et dokument, fjernes bokmerket fra den forrige oppføringen og knyttes til den nyeste oppføringen.

Hvis du vil lære mer om Autotekst, kan du lese Sette inn tekst automatisk.

Til toppen av siden

Uventede resultater når du redigerer et bokmerke

Du kan klippe ut, kopiere og lime inn elementer som er merket med et bokmerke. Du kan også legge til tekst i og slette tekst fra merkede elementer. Nedenfor finner du endringer du kan gjøre i bokmerker og resultatene du kan forvente.

Kopiere bokmerker

 • Hvis du kopierer hele    eller deler av en bokmerket tekstblokk eller et bilde til en annen plassering i samme dokument, beholdes bokmerket med det opprinnelige elementet, og kopien er ikke merket.

 • Hvis du kopierer et helt merket element til et annet dokument,    inneholder begge dokumentene identiske elementer med identiske bokmerker.

Klippe ut og slette bokmerker

 • Hvis du klipper ut et helt merket element    og deretter limer det inn i samme dokument, flyttes elementet og bokmerket til den nye plasseringen.

 • Hvis du sletter en del av et merket element,    forblir bokmerket med resten av teksten.

Legg til i bokmerker

 • Hvis du legger til tekst mellom to tegn i    et bokmerke, inkluderes den ekstra teksten i bokmerket.

 • Hvis du klikker rett etter den innledende    hakeparentesen for et bokmerke og deretter legger til tekst eller grafikk i elementet, inkluderes tillegget i bokmerket.

 • Hvis du klikker rett etter den avsluttende    hakeparentesen for et bokmerke og deretter legger til elementet, inkluderes ikke tillegget i bokmerket.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×