Feltkoder: MergeRec-feltet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I et flettet dokument viser MergeRec-feltet løpenummeret for gjeldende datapost. Tallet reflekterer eventuell sortering eller filtrering du har brukt i datakilde før flettingen. Du kan bruke MergeRec-feltet til å nummerere hvert flettet dokument i en utskriftsfletting i samme rekkefølge som du sorterte datakilden.

Hvis for eksempel en medarbeiderdatabase inneholder 2000 poster, vil verdiene i MergeRec-feltene gå fra 1 til 2000. Når du skal sende et standardbrev til medarbeidere som har jobbet i firmaet i fem år, filtrerer du datakilden slik at du får et mindre utvalg poster, for eksempel 500.

Hvis du hadde brukt hele databasen i flettingen, kunne MergeRec-verdien i brevet til en bestemt medarbeider være 1000. Hvis du hadde brukt filteret, ville MergeRec-verdien for den samme medarbeideren ikke overskredet 500.

Verdien i MergeRec-feltet for en datapost påvirkes også av sorteringsrekkefølgen i datakilden. Hvis du for eksempel sorterer adresselisten alfabetisk i stigende rekkefølge, vil et navn som begynner på A, ha et lavt MergeRec-tall. Hvis du sorterer den samme listen alfabetisk i synkende rekkefølge, vil det samme navnet ha et høyere MergeRec-tall.

Syntaks

Når du viser MergeRec-feltkoden i dokumentet, ser syntaksen slik ut:

{ MERGEREC }

Obs!:  En feltkode angir hva feltet skal vise. Feltresultater er det som vises i dokumentet når feltkoden er behandlet. Du kan trykke ALT+F9 for å veksle mellom å vise feltkoden og feltkoderesultatene.

Instruksjoner

Du kan bruke MergeRec-feltet i et dokument eller som en del av en utskriftsfletting.

Gjør følgende for å bruke MergeRec-feltet i et dokument:

  1. Klikk Hurtigdeler i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Felt.

  2. Velg MergeRec i Feltnavn-listen.

  3. Klikk OK.

Hvis du skal bruke MERGEREC-feltet som en del av en utskriftsfletting, gjør du følgende mens du angir utskriftsflettingen:

  • Klikk reglerMasseutsendelser-fanen i gruppen Skriv og Sett inn felt, og klikk deretter flette post #.

Eksempel

I eksemplet nedenfor brukes et MergeRec-felt ved siden av et Printdate-felt til å opprette unike fakturanumre. Når hoveddokumentet flettes med datakilden, blir nummeret som er resultatet av MergeRec-feltet, lagt til etter numrene som representerer datoen og klokkeslettet da fakturaen skrives ut.

Fakturanummer: { PRINTDATE \@ "dd.MM.ååååTT.mm" }{ MERGEREC }

Dokumentet ser slik ut for den tolvte fakturaen som skrives ut kl. 9.46 den 13. februar 2007:

Fakturanummer: 02132007094612

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×